Wat houdt de WOZ-waarde in?

De afkorting WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Dit is een waarde-indicatie voor woningen en andere onroerende zaken. Huiseigenaren hebben er baat bij om de WOZ-waarde zo laag mogelijk te houden. Een hoge inschatting kost geld want de hoogte van een aantal belastingen zijn aan deze waarde gekoppeld.

Hoogte van de WOZ-waarde
Er zijn meerdere heffingen afhankelijk gemaakt van de hoogte van de WOZ-waarde. Dit is ook de reden dat huizenbezitters altijd proberen om bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde hoogte van de WOZ-waarde. Een lagere indicatie scheelt gelijk in de portemonnee.

Onroerende zaak belasting (OZB)

In het verleden bestond er een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Sinds 2006 is dit niet meer het geval voor woonhuizen. De gebruikersbelasting is komen te vervallen en de eigenarenbelasting is alleen overgebleven. Particulieren met een huurhuis, hoeven dus geen OZB te betalen. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de gemeente waar de woning in staat.

Tarieven van de OZB

De tarieven voor de OZB lopen sterk uiteen. De tarieven variëren van 0,0412 procent (het laagste tarief van 2011 (Texel)) tot 0,1916 (hoogste tarief van 2011 (Appingedam)). Dit percentage moet worden genomen van de WOZ-waarde van het huis.

WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst

Ook de Belastingdienst hangt belastingen aan de WOZ-waarde. Van deze waarde is namelijk het eigenwoningforfait afhankelijk. Deze heffing bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Het eigenwoningforfait bedraagt voor de meeste huizen 0,55 procent van de WOZ-waarde. Daarnaast is de waardevaststelling ook te gebruiken voor het bepalen van vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld voor de afschrijvingsgrens die ondernemers moeten hanteren.

Heffing van de waterschappen

Naast de gemeente en de Belastingdienst, hebben ook de waterschappen een heffing die afhankelijk is van de WOZ-waarde. De waterschappen gebruiken deze waarde als heffingsmaatstaf met betrekking tot de watersysteemheffing. Deze inkomsten gebruiken zij voor het uitvoeren van de waterbeheerstaken.

Vaststellen hoogte van de WOZ-waarde

Jaarlijks wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. De peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. Bij stijgende huizenprijzen wordt er voor de belastingheffing rekening gehouden met een te lage waarde. In het geval de prijzen zakken zal er belasting betaald moeten worden over een te hoge waarde.

Taxeren van onroerend goed

De huizen worden niet van binnen en buiten bekeken om de waarde vast te kunnen stellen. Er wordt uitgegaan van de prijzen waar vergelijkbare huizen voor verkocht zijn rond de peildatum in de periode rondom de peildatum. Huizen die nog in aanbouw zijn moet ingeschat worden aan de hand van het percentage van het huis dat al gereed is. Dit gebeurt door de waarde van de grondwaarde te verhogen met de waarde van het deel van het huis dat al gereed is.

Het taxeren van “niet-woningen” gebeurt op een andere manier. Het gaat hierbij om onroerende goed dat niet in gebruik is als woonhuis. De waarde van het onroerend goed in het economische verkeer wordt aangehouden. Indien het gecorrigeerde vervangingswaarde hoger is, moet deze worden aangehouden. De gecorrigeerde vervangingswaarde is de waarde van de opstal alsof het op de waardepeildatum wordt herbouwd, verminderd met een bedrag wegens technische en functionele veroudering.
© 2011 - 2023 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de onroerende zaakbelasting (OZB)?Wat houdt de onroerende zaakbelasting nu precies in? En op welke situaties is het van toepassing? Elke gemeente gaat wee…
Wat is WOZ-waarde?Wat is WOZ-waarde?Wanneer je een eigen huis bezit, ontvang je ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. Deze WOZ-beschikking kun je…
Effect van een lagere WOZ-waardeEffect van een lagere WOZ-waardeU kunt in 2020 en 2021 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want…
Oorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijgingOorspronkelijke (originaire) eigendomsverkrijgingOriginaire of oorspronkelijke eigendomsverkrijging is een wijze om eigenaar te worden van een goed. In dit geval wordt h…
Belastingdruk en ondernemerschapBelastingdruk en ondernemerschapLangzaam wordt Nederland in fiscaalopzicht voor ondernemers onaantrekkelijker. Vergelijken we Nederland met andere lande…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-de-onroerendezaakbelasting-ozb.html
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 16-11-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.