Wat is een VAR?

Wat is een VAR? Een Verklaring arbeidsverklaring (VAR) geeft aan wat de relatie is tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Er zijn verschillende soorten te onderscheiden. De VAR wordt afgegeven door de Belastingdienst. Opdrachtgevers zullen hier om vragen om te kunnen achterhalen in hoeverre zij belastingen en premies moeten inhouden op de vergoeding die de opdrachtnemer krijgt. Uit de VAR blijkt de arbeidsrelatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Er zijn verschillende soorten VAR te onderscheiden, namelijk:
  • VAR-loon (loon uit dienstbetrekking);
  • VAR-wuo (winst uit onderneming);
  • VAR-dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap);
  • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden).

VAR-loon: loon uit dienstbetrekking

Bij het verkrijgen van een VAR-loon, is de Belastingdienst van mening dat u voornamelijk werkzaamheden in dienstbetrekking bij een werkgever verricht. In dat geval moet de opdrachtgever zelf nagaan in hoeverre er sprake is van een dienstbetrekking. Indien de conclusie is dat de opdrachtnemer een dienstbetrekking heeft bij de opdrachtgever, moeten er loonheffingen worden ingehouden. Mocht er geen sprake zijn van dienstbetrekking, dan hoeft de opdrachtgever de inhoudingen niet te verrichten.

De Belastingdienst kan dit controleren en achteraf toch van mening zijn dat er sprake was van een dienstbetrekking. Het is belangrijk om goed na te gaan wanneer er sprake is van een dienstbetrekking.

VAR-wuo: winst uit onderneming

Bij deze VAR kan de opdrachtgever u zien als een zelfstandige ondernemer. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden. De opdrachtnemer is niet in loondienst bij de opdrachtgever, en is ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De VAR-wuo is te vergelijken met de VAR-dga.

VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden

Indien de door de Belastingdienst afgegeven VAR een VAR-row is, moet de opdrachtgever zelf toetsen of de opdrachtnemer een zelfstandig ondernemer is, of een werknemer in loondienst. Hiervoor kunnen beleidsregels worden gebruikt die zijn opgesteld door de Belastingdienst samen met de UWV. Op basis hiervan kan de arbeidsrelatie getoetst worden.

Hoe lang is een VAR geldig?

Een VAR wordt afgegeven voor het lopende belastingjaar. Iemand die in juli een VAR aanvraagt, krijgt deze met een geldigheid voor het lopende belastingjaar. Vanaf september kan een VAR worden aangevraagd voor het nieuwe jaar.

Hoe moet een VAR worden aangevraagd?

U moet bij de Belastingdienst een formulier aanvragen, namelijk “Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie”. Deze kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst of u vraagt deze telefonisch of schriftelijk aan.

VAR alleen voor natuurlijke personen

Een VAR kan alleen worden aangevraagd door een natuurlijk persoon. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan dus wel een VAR aanvragen, maar bijvoorbeeld niet voor zijn besloten of naamloze vennootschap.

Bezwaar tegen de door de Belastingdienst verstrekte VAR

In het geval u het niet eens bent met de door de Belastingdienst verstrekte VAR, kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de verstrekte VAR treft u de procedure hiervoor aan. Indien u er niet uit komt met de Belastingdienst, kunt u het uiteindelijk voorleggen aan de rechter.

Nieuwe VAR aanvragen bij een verandering in uw situatie

Zodra er wijzigingen zijn in uw omstandigheden, kunt u eventueel een nieuwe VAR aanvragen bij de Belastingdienst.
© 2011 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verklaring van erfrecht voor bankinstellingenBanken (en ook andere instanties) kunnen na het overlijden van een persoon vragen om een verklaring van erfrecht voordat…
Verklaring van erfrecht niet altijd meer noodzakelijkNa het overlijden kan een notaris een verklaring van erfrecht afgeven, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn. Vanaf 2012…
Wat is een verklaring van erfrecht?Wat is een verklaring van erfrecht?Voor het vrijgeven van tegoeden op een bankrekening of spaarrekening, vraagt de bank vaak om een verklaring van erfrecht…
Pas op met de 403 verklaringPas op met de 403 verklaringDe 403 verklaring is ideaal voor ondernemingen om hun administratieve lasten te verlagen. De moedervennootschap wordt aa…

Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021Met de zelfstandigenaftrek 2021 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2021 verschuift u e…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl

Reageer op het artikel "Wat is een VAR?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Shogun (infoteur), 04-10-2011 02:05 #1
Uw informatie is niet geheel correct! In de fiscale wereld is er een mate van kennis nodig om bepaalde benamingen in het juiste contrast te zien. En wanneer men diverse teksten uit de belastinggids en/of site overneemt in eigen bewoordingen, dient er opgemerkt te worden dat men dan wel weet waar men het over heeft! Er is een groot verschil tussen een BELASTINGJAAR of een KALENDERJAAR. Immers betaalt u in het kalenderjaar 2011, belastingen over inkomsten uit belastingjaar 2010.(Hoelang is een VAR geldig?)

Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 01-10-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!