Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2020 en 2021

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2020 en 2021 In 2021, 2022 en 2023 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of niet, de keuzeregeling vervalt. U voldoet voor de aangifte inkomstenbelasting aan de voorwaarden van de Belastingdienst voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2021, 2022 en 2023, stuur dan ook een inkomensverklaring in. Of u voldoet er niet aan? Wie niet voldoet aan de eisen en voorwaarden, deelt ook niet meer mee in de belastingvoordelen van het Nederlands belastingstelsel zoals de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning en aftrek van alimentatie. De gevolgen van het verlies aan aftrekposten kunnen groot zijn. Pensionado's kunnen ook te maken krijgen met nieuwe belastingverdragen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Duitsland en Spanje. Er is er een tijdsevenredige heffingskorting voor wie gedurende een jaar emigreert.

Keuze voor binnenlands belastingplicht

Tot en met de belastingaangifte 2014 mag u als u in het buitenland woont en inkomsten uit Nederland hebt, belastingaangifte inkomstenbelasting doen als een binnenlands belastingplichtige. U doet dan in Nederland belastingaangifte inkomstenbelasting over uw inkomsten en bezittingen en wordt dan fiscaal behandeld zoals elke Nederlander die in Nederland woont, met dezelfde belastingregels en dezelfde belastingvoordelen. U kunt gebruik maken van de bekende fiscale aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek en komt in beginsel in aanmerking voor de heffingskortingen. Daar waar sprake is van een dubbele belastingheffing met het buitenland is in veel gevallen verrekening mogelijk. Dit was voor vele Nederlanders die in een land wonen waarmee een belastingverdrag bestaat of in een ander EU-land wonen een voordelige keuze en daarom kozen zij dikwijls voor een binnenlandse belastingplicht. Vanaf 1 januari 2015 is deze keuzemogelijkheid verdwenen, wat nog wel bestaat is de kwalificerend buitenlands belastingplichtige en de niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Wie is de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

In 2021, 2022 en 2023 moet u zich kwalificeren om gebruik te kunnen maken van de persoonlijke aftrekposten en belastingvoordelen waarvan ook de inwoners gebruik kunnen maken. Als u aan de voorwaarden voldoet, bent u een gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige geworden, anders niet. De voorwaarden voor kwalificatie zijn:
 • U woont in een EU-land, EER, Zwitserland en de BES-eilanden. De Europese Economische Ruimte EER bevat de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U betaalt over minimaal 90% van uw totale wereldinkomen belasting in Nederland (90%-eis).
 • De partner van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige voldoet ook als beide partners samen meer dan 90% van hun gezamenlijke wereldinkomen in Nederland verdienen.
 • U kunt een inkomensverklaring overleggen van de Belastingdienst van het land waar u woont.
 • Uw wereldinkomen bestaat uit een pensioen of lijfrente.

Suriname, Aruba, St. Maarten of Curaçao zijn uitzonderingen

Voldoet u niet aan de voorwaarden van een gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige dan zijn er geen Nederlandse aftrekposten. Uitzonderingen op deze regel zijn de landen Suriname, Aruba, St. Maarten en Curaçao. Woont u daar, dan bent u geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige meer, maar zijn er nog wel enkele aftrekposten mogelijk. U kunt dan denken aan:
 • De reisaftrek openbaar vervoer.
 • Aftrek eigen woning.
 • De partneralimentatie als fiscale aftrekpost.
 • Aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen.
 • Aftrek uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten.

Inkomensverklaring kwalificerend buitenlandse belastingplichtige

Voorafgaande aan uw aangifte inkomstenbelasting stuurt u het formulier Inkomensverklaring kwalificerend buitenlandse belastingplichtige naar de fiscus in Heerlen, afdeling buitenland. U vult het formulier in, drukt het af en laat het ondertekenen door de fiscus van uw woonland. Lukt het niet op tijd om deze inkomensverklaring op te sturen, vraag dan uitstel van belastingaangifte aan.

Wel gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige, maar geen fiscaal partnerschap 2021, 2022 en 2023

Als u en uw partner voldoen aan de eisen van het fiscaal partnerschap en beiden gekwalificeerd buitenlands belastingplichtigen zijn, kunt u de gezamenlijke aftrekposten zo gunstig mogelijk verdelen om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Maar het is goed denkbaar dat u wel aan de voorwaarden voldoet maar uw partner niet. Twee voorbeelden hierbij verduidelijken dit.

Fiscaal partnerschap 2021, 2022 en 2022, voorbeeld 1

Stel uw partner woont in Duitsland en verdient daar 40.000 euro terwijl u in Nederland 50.000 euro verdient. In dit geval kunt u zich kwalificeren, maar zijn jullie geen fiscale partners omdat hier over 55% belasting wordt betaald en dus niet aan de 90%-eis is voldaan. Dat betekent ook dat alleen uw aandeel in de hypotheeklasten aftrekbaar zijn.

Fiscaal partnerschap 2021, 2022 en 2022, voorbeeld 2

Stel jullie wonen in België, uw partner heeft geen inkomen en u verdient in Nederland 50.000 euro. Als u zich kwalificeert, zijn jullie waarschijnlijk ook fiscale partners. Uw partner heeft bovendien recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting minstverdienende partner.

Gevolgen voor pensionado's

Ook voor wie zijn Nederlandse pensioen in het buitenland ontvangt kunnen er gevolgen zijn. Zo was toenmalig staatssecretaris Weekers met een nieuw belastingverdrag al van mening dat vanaf 2014 alle pensioenen in Duitsland (AOW en pensioen, sociale uitkeringen en lijfrente) hoger dan 15.000 euro in Nederland belast moeten gaan worden en gaat wellicht een soortgelijk verdrag voor Spanje gelden. In dat geval kunnen ook zij zich vanaf 2015 mogelijk kwalificeren als buitenland belastingplichtige, maar is die belastingheffing vaak hoger dan die in hun woonland is. Wellicht komt er zoals met Duitsland is gebeurd ook voor Spanje een compensatieregeling, maar dat is afwachten. Vooral voor de pensionado's in Spanje kunnen de gevolgen groot zijn.

Conclusie kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2021, 2022 en 2023

Tot en met 2014 kunt u als u in het buitenland woont, maar in Nederland werkt kiezen om bij uw belastingaangifte te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige of als een buitenlandse belastingplichtige. Vanaf 2015 vervalt die keuze en bepaalt de Belastingdienst welk regime op u van toepassing is. Nieuw daarbij is de term gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige. Als u gedurende een jaar naar het buitenland verhuist, behoudt u in 2015 nog een volledige heffingskorting maar die wordt vanaf 1 januari 2016 tijdsevenredig. Dat heeft dus zeker gevolgen voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2020, 2021 en 2022 (voorjaar 2023).

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wann…
Basisbegrippen loonheffingBasisbegrippen loonheffingOm loonheffing te ontvangen zullen er toch een paar dingen op papier moeten worden gezet; ook kun je maar loonheffing on…
Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgtVennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgtDat de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als m…
Algemene heffingskorting 2021Algemene heffingskorting 2021De algemene heffingskorting 2021 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…

Gepensioneerden en belasting in het buitenlandGepensioneerden en belasting in het buitenlandIn de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw gingen ouderen in Nederland wat vroeger met pensioen. Veel mensen…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Ook in 2021 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een fors bedrag aan heffingskortin…
Bronnen en referenties
 • Belastingplan
Reacties

Willem, 12-04-2020
Beste,

Ik ben gekwalificeerd belastingplichtige jaren lang. Nu ben ik in een jaar per 1 juli volledig werkeloos geworden en had begin van het jaar mijn hypotheek overgesloten. Nu ben de rest van dat jaar werkeloos geweest. Ik voldoe dus niet meer aan de 90% eis en kan daardoor niet meer mijn hypotheek aftrekken en de boetrente aftrekken over dat jaar. Is er een uitspraak dat er nar 1-1-2015 ook naar rato aftrek van de hypotheekrente en kosten kan gebeuren? Ik woon in Duitsland en werk in Nederland. Alles doe ik in Nederland en werk ook alleen maar in Nederland. Heb dus 1/2 jaar een ww uitkering gehad in Duitsland omdat ik die moest aanvragen in mijn woonland en zodoende dus 1/2 jaar geen inkomen uit Nederland kon hebben.
Met vriendelijke groet,
Willem Reactie infoteur, 16-04-2020
Beste Willem,
Voor België, Suriname en Aruba geldt er wel een pro rata regeling, voor Duitsland bij mijn weten niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natas, 28-08-2019
Ondanks vele pogingen krijg ik geen ondertekende inkomensverklaring uit Portugal omdat ik daar (Portugal) niet belastingplichtig was in hun systeem. Nu zijn door de Nederlandse belastingdienst al mijn aftrekposten geschrapt. Zij beweren ook dat er geen problemen bekend zijn met afgifte van de inkomensverklaring in Portugal. Ik heb een uitkering uit Nederland en verder geen inkomsten. Ik zou dus voldoen aan de 90% eis. Ben ik werkelijk de enige, zoals de Nederlandse belastingdienst buitenland beweert, die problemen heeft met het verkrijgen van deze inkomensverklaring?

Iets anders dan de inkomensverklaring die online staat op de site van de belastingdienst wordt niet geaccepteerd. Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Natas,
Neen hoor, u bent niet de enige. Zie bijvoorbeeld #49 hieronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan de Voogd, 15-08-2019
In artikel 21bis lid 1 c van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting staat dat je ook (als gepensioneerde) kunt kwalificeren als je door een gering inkomen aan je woonland geen belasting verschuldigd bent. Hoe hoog moet je inkomen dan zijn? Een gaat het dan om je wereld(verzamel)inkomen of het aan het woonland aangewezen deel van je wereldinkomen? Reactie infoteur, 16-08-2019
Beste Jan de Voogd
Niet elk lang hanteert een even hoge belastingvrije voet en/of heffingskortingen. Eenzelfde inkomen kan daarom in land A belastingplichtig zijn en in land B niet. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt dus van het woonland af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. Crum, 07-08-2019
Mijn dochter woont in Portugal en heeft een zeer lastige ambtenaar, die eist dat zij bij de IB een inkomensverklaring toevoegt om in aanmerking te komen voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Portugal weigert dit te verstrekken. Volgens de ambtenaar heeft hij daar niets mee te maken. Kunnen we ons beroepen op de uitspraak van het Europese Hof, dat die eis in strijd is met de Europese wetgeving? Reactie infoteur, 08-08-2019
Beste W. A. Crum,
Met een (groot) aantal landen zijn er problemen, ze geven geen of met grote vertraging een inkomensverklaring af. De uitspraak van het Europese Hof gaat vooral over het 90%-criterium, niet over de afgifte van een inkomensverklaring. Wellicht heeft uw dochter (ook) een belastingaanslag van Portugal die ze kan meesturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. de Koning, 11-06-2019
Ik resideer in Spanje en ontvang uitsluitend inkomen uit Nederland, AOW en pensioen. Wanneer ik kies voor kwalificerend wordt dan de premie zvw ingehouden volgens het woonlandbeginsel? indien ja vervalt dan ook de inkomensafhankelijke bijdrage?
ik ben immers verzekerd bij de Seguridad Social. Of moet ik een Nederlandse zorgverzekering afsluiten die dan mijn Spaanse nota's betaalt? Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste A. de Koning,
Als u niet meer in Nederland woont, maar in een verdragsland als Spanje, behoort u zich te melden bij het CAK. U betaalt aan het CAK dan een verdragsbijdrage (waaronder de premie zvw) die mede afhankelijk is van de woonlandfactor van Spanje (0,4) U betaalt dan in Nederland 40%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra Petat, 05-04-2019
Ik woon in België en werk sinds dit jaar 2019 in Nederland. Voorheen moest ik mijn ontvangen partneralimentatie in België aangeven als inkomsten. Nu ik in Nederland werk vraag ik mij af of ik dit nu in Nederland aan moet geven of nog steeds in België?

Met vriendelijke groet,
Petra Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Petra Petat,
Werkt u in Nederland (loondienst) en woont u in België, dan geldt het werklandbeginsel. Dat houdt in dat u in het werkland Nederland belasting betaalt en daar uw aftrek en/of bijtelling opvoert. Dit is zo vastgelegd in het belastingverdrag tussen Nederland en België en het verdrag voorkomt een dubbele belastingheffing (en aftrek of bijtelling).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly Hanegraaf, 03-02-2019
Voorheen konden wij altijd al in januari van elk jaar ook die van 2017 de inkomensverklaring voor buitenlands gekwalificeerd downloaden waarom dit jaar 2018 niet is er wat veranderd ten aanzien van 2018? graag uw antwoord

Met vriendelijke groet.
Johan en Elly Hanegraaf Reactie infoteur, 05-02-2019
Beste Elly Hanegraaf,
De inkomensverklaring 2018 is beschikbaar vanaf 1 maart 2019. Veranderd is dat in 2019 alleen het premiedeel van heffingskortingen gedurende het jaar worden verrekend, niet het belastingdeel. Als u zich kwalificeert, krijgt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting het ontbrekende stuk alsnog uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Driss, 02-09-2018
Geachte LS,

In maart 2016 ben ik wonende in Marokko aldaar gehuwd met een in Nederland wonende vrouw. Ik had geen werk en geen inkomen en in augustus 2017 kreeg ik een visum voor Nederland waar ik me begin september heb ingeschreven bij Bep en fiscaal nummer kreeg.

Mijn vrouw kreeg kindegebonden budget voor haar zoon uit eerdere relatie. Deze zoon werd in september 18 waardoor deze KGB stopte. Ze had eerder ook gebeld met de belasting over haar huwelijk en ze hadden haar gezegd dat ik niet als fiscaal partner gold totdat ik in Nederland was en een fiscaal nummer kreeg. Nu moest ze plots toch alles terugbetalen en ze heeft bezwaar aangetekend en gevraagd om bewijs uit bet burgerlijk wetboek dat ik (tot augustus 2017 en belastingplichtig in Marokko) fiscaal partner zou zijn 2016-2017. Ze blijven bij hun besluit geven geen bewijs en verwijzen naar de rechter. Tot wie kunnen we ons melden voor hulp. Reactie infoteur, 05-09-2018
Geachte Driss,
Dus de Belastingdienst geeft eerst aan dat jullie geen fiscale partners zijn tot september 2017, maar ziet jullie in 2016 en 2017 nu plots wel als fiscale partners, zonder verdere uitleg? Dat is raar. De Belastingdienst heeft een klachtenformulier voor dit soort zaken (https://tinyurl.com/y8nmtqvw) en garandeert dat u dan binnen 1 week wordt teruggebeld. U kunt ook terecht bij de Nationale Ombudsman (https://tinyurl.com/ybquoe6s).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa Cornelissen, 23-08-2018
Ik ben in januari 2017 in Duitsland komen wonen samen met mijn echtgenoot. Beide hebben wij al ons inkomen 100% vanuit Nederland en hebben op de Duitse rekening geen enkel spaargeld of andere inkomsten staan. Deze dient slechts ter betaling van de vaste lasten. Nu heb ik een M Biljet ingediend ingevuld en opgestuurd en hierbij moet een Inkomensverklaring vanuit Duitsland ondertekend nog bijgevoegd worden. Nu heb ik en/of mijn echtgenoot geen verzoek gehad vanuit de Duitse belastingdienst om daar aangifte te doen.
Ik vraag me af als ik me meld met de inkomensverklaring of deze dan wel ondertekend wordt? Reactie infoteur, 25-08-2018
Beste Elisa Cornelissen,
U woont al weer enige tijd in Duitsland en dus zult u inmiddels ook bekend zijn bij de Duitse Belastingdienst. Dat zou dus goed moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman Kervel, 26-06-2018
Ik heb mijn belastingaangifte kwalificerend buitenlandse belastingplichtige ingediend, geen probleem. Echter de bijbehorende inkomensverklaring 2017 wordt niet door de Belgische (Antwerpen) belasting beambte ondertekend en afgestempeld. Nederland heeft dit geblokkeerd en ik moet ergens tegen november maar terugkomen als Nederland IETS gedeblokkeerd heeft.
Betekent dit gewoon wachten…

Mvrgr
Herman Kervel Reactie infoteur, 29-06-2018
Beste Herman Kervel,
Het beste wacht u nu de reactie van de Nederlandse Belastingdienst af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 12-06-2018
Aangezien Nederland geen heffingsrechten heeft over buitenlandse woningen, betekent dit dat het eigenwoningforfait niet van toepassing is? Dus geen bijtelling en wel renteaftrek? Als dit waar is, hebben kwalificerende buitenlands belastingplichtigen een voordeel boven binnenlands belastingplichtigen, omdat ze meer rente kunnen aftrekken. Dat zou niet gek zijn overigens, in het geval dat ze in hun woonland wel een soort forfait moeten aangeven. Reactie infoteur, 13-06-2018
Beste Hans,
Ook voor een eigen woning in het buitenland moet dan een eigenwoningforfait worden bijgeteld. Dat forfait is echter niet gebaseerd op de WOZ-waarde zoals in Nederland, maar wordt berekend aan de hand van de economische waarde van het pand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 10-06-2018
Ik ga in Spanje wonen (inschrijven) en mijn echtgenoot blijft in NL wonen en wij zullen gehuwd blijven. Hij heeft aow en bedrijfspensioen in nl en pensioen uit België.(We zijn beide Nederlander maar hebben ruim 26j in B. gewoond en gewerkt) Ik heb alleen een klein pensioen uit B. en hij hebben een maandelijkse toelage afgesproken omdat mijn pensioen niet voldoende is. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen. Ik heb begrepen dat ik belastingplichtig word in Spanje. Mijn vraag is blijven wij fiscale partners? Zo niet, kan mijn echtgenoot de maandelijkse toelage aan mij aftrekken bij zijn aangifte inkomstenbelasting wat ik dan uiteraard in Spanje zal moeten opgeven voor mijn inkomstenbelasting. Reactie infoteur, 12-06-2018
Beste Linda,
Zolang jullie getrouwd zijn, is er geen aftrek voorde maandelijkse toelage mogelijk. Dat zou bij een scheiding wel kunnen door middel van de partneralimentatie en dito aftrek. Als u zonder uw echtgenoot in Spanje gaat wonen, kunnen jullie voor (een deel van) dat jaar in Nederland nog fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Hese, 17-05-2018
Vraag over M formulier 2017. Wij wonen het gehele 2017 al in Hongarije en zijn volledig uitgeschreven uit NL. Nu weet ik niet goed raad met de vraag kwalificerend buitenlands belastingsplichting We hebben een Hongaars belastingnr en hebben samen over heel 2017 geen inkomen genoten wel wat vermogen door eerdere verkoop van eigen woning. Moet ik dit formulier nu nog wel invullen En zijn wij dan wel of geen kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Reactie infoteur, 20-05-2018
Beste Hans van Hese,
Als er geen inkomen meer is uit Nederland, zijn jullie niet kwalificerend buitenlands belastingplichtig. Het M formulier lijkt voor 2017 dan ook niet meer van toepassing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Bunschoten, 12-05-2018
Ik ben in mei 2017 geëmigreerd naar Dubai en mijn vrouw is in Nederland blijven wonen. Ik voldoe niet aan de 90%-eis. Houdt dit in dat mijn vrouw slechts 50% van de hypotheekrente mag aftrekken vanaf de datum dat ik uitgeschreven ben? Reactie infoteur, 15-05-2018
Beste Jan Bunschoten,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en de woning niet volledig op naam van uw vrouw staat, mag zij inderdaad maar de helt van de hypotheekrente aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moens Etg, 23-04-2018
In maart 2018 als gepensioneerde verhuisd van België naar Nederland. In Nederland belastingplichtig als gepensioneerde met pensioen uit België, maar in 2018 bereikt het belastbare inkomen in Nederland geen 90% van het totaal. (9/12e). Betekent dit dat ik geen heffingskortingen of geen aftrek van aankoopkosten woning en hypotheekrente kan krijgen in 2018? Dat scheelt heel wat! Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Moens Etg,
Ontvangt u minder dan 25.000 euro aan pensioen uit België, dan betaalt u hierover in 2018 in Nederland inkomstenbelasting. U woont ook in Nederland en wordt dus in 2018 gezien als binnenlands belastingplichtige met heffingskortingen en aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helgers, 16-03-2018
Beste infoteur,
Bedankt voor het antwoord. Dan klopt het dus dat je bij een inkomen van € 15000 aan uitkering en een grondslag voor vermogensheffing van slechts € 1700 ( totaal wereldinkomen € 16.700 ) dus geen heffingskortingen meer krijgt omdat € 1700 verplicht in Duitsland wordt belast. In Nederland wordt dan €15000 belast en dit is helaas minder dan 90% van het wereldinkomen.
Helgers Reactie infoteur, 17-03-2018
Beste Helgers,
U zit dan op 89,8%, afgerond 90%. U kunt het gewoon aanvragen bij de Nederlandse fiscus, kijken wat de reactie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helgers, 14-03-2018
Mijn vrouw en ik wonen sinds 1/1/2018 in Duitsland met beiden een wao-uitkering. Omdat de bruto-inkomsten voor beide apart hoger zijn dan € 15000 moeten we in Nederland IB betalen. Echter we hebben nog spaargeld dat in Duitsland belast wordt volgens het laatste verdrag. Mijn vraag: telt de Nederlandse forfaitaire vermogensrendementsheffing mee voor het wereldinkomen. Indien ja dan kom je met een klein inkomen en een beetje spaargeld al niet meer in aanmerking voor de heffingskortingen, want dan haal je moeilijk de 90% norm om als buitenlandsbelastingplichtige te kwalificeren. Reactie infoteur, 15-03-2018
Beste Helgers,
Het forfaitaire vermogen (ofwel de grondslag voor de vermogensrendementsheffing) is onderdeel van uw verzamelinkomen en maakt zo deel uit van uw wereldinkomen. Dit verhoogt juist uw inkomen volgens de Nederlandse grondslag en daarvoor maakt het niet uit in welk land het spaargeld zich bevindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatima Tibari, 31-01-2018
Goedemorgen,
Ik heb een aantal keren contact gehad met de belastingdienst over mijn situatie. Dat mijn partner niet woont en werkt in Nederland en niet van plan is om zijn aangiftes via Nederland te doen. De belastingdienst blijft volhouden dat het mijn fiscale partner is. Wat kan ik doen?

Met Vriendelijke groeten fatima Reactie infoteur, 01-02-2018
Beste Fatima Tibari,
Als uw partner zich niet kwalificeert en jullie niet over meer dan 90% van het gezamenlijk wereldinkomen in Nederland belasting betalen, dan zijn jullie geen fiscale partners in Nederland. Als er een afwijzend schriftelijk besluit is van de Belastingdienst, dan maakt u daartegen bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatima Tibari, 04-01-2018
Bedankt voor de reactie. Dus er is geen fiscaalpartnerschap in die situatie waar ik over heb geemaild. Alvast bedankt. Vriendelijke groeten van fatima Reactie infoteur, 05-01-2018
Beste Fatima Tibari,
Als u in Nederland belastingplichtig bent en uw partner niet, dan zijn jullie in Nederland geen fiscale partners. In België kan dat weer anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laan, 01-01-2018
Invaliditeitspensioen en WAO uitkering.Vanwege langdurige voor meerdere jaren liefdadigheidsinzet, sinds 15-12-2012 geëmigreerd naar betreffende EU-land en uitgeschreven uit Nederland.
In Nederland eigen huis (vanwege slechte staat niet verkocht en niet verhuurd ) en spaarrekening op de bank.
Gebruik gemaakt van belastingverdrag, waardoor ik over 2013 en 2014 over mijn WAO loonbelasting betaalde in woonland.
Belastingaangifte 2013 en 2014 was bij mededeling belastingdienst niet verplicht, maar heb ik wel gedaan en voor hypotheekaftrek en buitengewone lasten teruggave gekregen.
Sinds 2015 ineens wel loonbelasting in Nederland betalen, maar voor mijn privé pensioen (loon)belasting in woonland.
Daarnaast ben ik afgelopen november door de belastingdienst gekwalificeerd als buitenlands belastingplichtig en moet voor 2015, 2016 en waarschijnlijk 2017.
Ik denk dat de kwalificatie onterecht is, omdat ik slechts 66% van mijn totale inkopen belasting in Nederland betaal. Klopt dit?
Als klap op de vuurpijl wil de belastingdienst een navordering opleggen op mijn box 3 vermogen.
Behelst die navordering de bankrekening, de woning in Nederland en sinds een maand de woning in woonland? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Laan,
Voor een buitenlandse kwalificatie is minimaal 90% inkomen in Nederland nodig, u kunt dus gelijk hebben. Het vermogen is eventueel een woning in Nederland waarin u niet woont en het geld op betaal- en spaarrekeningen, effecten en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatima Tibari, 31-12-2017
Goedemiddag,

Begrijp ik het goed, dat je als partner die in België woont en werkt en geen aangifte doet in Nederland en geen belastingplichtige is in Nederland, dat je dan geen fiscaal partner kan zijn ook al heb je geregistreerd partnerschap?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Fatima Tibari,
Voor uw Nederlandse belastingaangifte klopt dit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 21-12-2017
Vriendelijk bedankt, Zeemeeuw! Dat ga ik zeker doen. Wat is nu de beste manier om mijn loonbelasting van de afgelopen jaren terug te krijgen van de Nederlandse belastingdienst? Aangifte of bezwaar maken? De Nederlandse Belastingdienst heeft de jaren 2012-2013 en 2014 inmiddels teruggestort op mijn rekening, dit omdat ik over deze jaren aangifte had gedaan. Ik heb ze een brief geschreven om opheldering te vragen over deze chaos, daar hebben ze nog niet op gereageerd. Heb jij advies?
Mvg Julia! Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Julia,
Klopt, er is een besluit van de Belastingdienst nodig om er vervolgens bezwaar tegen te kunnen maken. Anders gezegd, als er over een jaar bijvoorbeeld geen belastingaangifte inkomstenbelasting is gedaan, kan daarover ook geen bezwaar bij de fiscus worden gemaakt. Loonbelasting wordt door een werkgever, het UWV en dergelijke ingehouden, niet de Belastingdienst. U kunt voor sommige jaren wel tegen een verjaringstermijn aanlopen, deze termijn bedraagt meestal vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 17-12-2017
Uiteindelijk blijkt het zo te zijn, zie onder dat idd in het belastingverdrag tussen Ned.-Spanje staat dat mijn WAO uitkering in Spanje belast mag worden. Er komen nu aanmaningen van de Spaanse belastingdienst binnen, vanaf 2012, met daarop een boete van 50%. Ik heb geprobeerd om mij in te dekken en aangifte in NL te doen, was er zo van overtuigd dat ik mijn fiscale plicht in NL voldaan had, .
Zij zaten fout! De Ned Belastingdienst heeft de jaren 2012-2013 en 2014 nu teruggestort op mijn rekening.
Dit ook volgens het UWV. Wie betaald nu die boetes en alles, de Ned Belastingdienst reageert niet op mijn brief en denkt dat het voldoet op de loonbelasting terug te storten! Nee, want volgens Spanje heb ik de belasting ontdoken.

Help! Mvg en bedankt, Zeemeeuw!

Julia Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste Julia,
Bedankt voor uw reactie.
U kunt bij de Belastingdienst een verzoek om schadevergoeding en kostenvergoeding indienen. De Belastingdienst dient dan binnen acht weken te reageren. Geef daarbij aan welke (materiële) schade het directe gevolg is van onrechtmatig handelen door de Bd. U moet de schade ook aantonen, bijvoorbeeld met facturen en betaalbewijzen.
Veel succes!
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 16-11-2017
Ik ben woonachtig en fiscaal resident in Spanje en mijn inkomen bestaat uitsluitend uit AOW- en particulier bedrijfspensioen-uitkeringen vanuit NL. Volgens mij is belastingheffing over deze pensioenen toegewezen aan Spanje. Ben ik dan wel of niet "gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige" en moet ik daarover ook aangifte in Spanje doen?
Mvg
Dick Reactie infoteur, 19-11-2017
Beste Dick,
In het belastingverdrag Nederland-Spanje is opgenomen dat uw AOW-uitkering en een particulier bedrijfspensioen in Spanje is belast, niet per se in Nederland. U kunt in Nederland een vrijstelling van belasting- en premieheffing vragen (http://tinyurl.com/yd9wdr9w). Daarvoor hebt u wel een verklaring belastingplicht Spanje (woonland) nodig (http://tinyurl.com/y8348295).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 30-06-2017
Bedankt Zeemeeuw voor uw reaktie hieronder. U schrijft per brief, maar bestaat er niet een officieel iets, een verklaring ofzo?
Zodat ik deze eventueel in het Spaans kan presenteren. Ik doe nl geen aangifte in NL, want ik heb verder niks, alleen een WAO.Geen eigen huis etc. Ik ontvang ook geen uitnodiging van NL:

Ik hoorde nl dat je kopie van de belastingvaststelling van de nederlandse fiscus moet meezenden bij je Spaanse aangifte… Maar hoe kom ik daaraan, door aangifte te doen? Reactie infoteur, 01-07-2017
Beste Julia,
1. Ik ging er vanuit dat u al in Nederland belastingaangifte inkomstenbelasting had gedaan en de Spaanse Belastingdienst hiervan op de hoogte zou kunnen stellen per brief.
2. De definitieve belastingaanslag bij een belastingaangifte is het meest zekere bewijs.
3. Een WAO uitkering wordt door het UWV uitbetaald en die geeft u (als het goed is) jaarlijks een jaaroverzicht met uw WAO-uitkering en de ingehouden belasting.
4. Ook zonder belastingaangifte kan de Nederlandse Belastingdienst u een inkomensverklaring (IB60) verstrekken. Dat is dan gebaseerd op uw belastbaar loon. De verwerking van een belastingaangifte vraagt meer tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 28-06-2017
Woon met mijn gezin al 7 jaar in Spanje, wij leven van mijn WAO uitkering, afkomstig uit NL. We hebben geen andere inkomsten. Was deze jaren binnenlands belastingplichtig, nu vanaf 2015 Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Ik dacht dus fiscaal niks te maken te hebben met Spanje. Nu heb ik vorige week een brief ontvangen waarin staat dat ik aangifte moet doen hier in Spanje over 2012… Hoe regel ik dat? Mijn Spaanse gestor, wil het aangifteformulier op een reguliere manier invullen, maar ik denk juist dat ik de Spaanse Belastingdienst moet laten weten dat ik mijn fiscale plicht al in NL heb voldaan?! Maar hoe? Reactie infoteur, 30-06-2017
Beste Julia,
U kunt dat per brief aan de Spaanse Belastingdienst laten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevrouw Greta, 31-05-2017
Mijn man en ik wonen in België en hebben beiden inkomen uit Nederland. Mijn man heeft in 2016 ook AOW uitkering en een pensioen uitkering in België. Deze soort uitkeringen zijn op basis van het verdrag met Nederland in België belast. Het inkomen welk wel in Nederland belast wordt, bedraagt maar plm 88% van zijn totale wereld inkomen (salaris plus NL aow en het Belgische pensioen). Ik heb alleen inkomen uit Nederland en kwalificeer me wel als buitenlandse belastingplichtige. Nu heb ik 2 vragen:
1. Worden niet beide inkomens bij elkaar geteld en dan gekeken of wij tezamen over de 90% grens komen en dus recht blijven houden op de volledige renteaftrek van ons hypotheek?
2. Wordt een bijtelling voor rijden met een auto van de zaak in Nederland, ook meegeteld bij zijn wereldinkomen?

Indien de bijtelling meegeteld wordt, komt mijn man wel boven de grens van 90%. Reactie infoteur, 02-06-2017
Beste Mevrouw Greta,
Punt is dat als jullie zich niet elk voor zich kwalificeren (90%-eis), jullie fiscaal gezien geen fiscale partners zijn en er dan alleen naar de Nederlandse inkomsten van de gekwalificeerde zelf wordt gekeken zonder dat er onderling een verdeling van aftrekposten mogelijk is. Voor België geldt bovendien dat ook iemand die zich niet kwalificeert, toch bepaalde aftrekposten kan hebben als er inkomen vanuit Nederland is. Een bijtelling voor een auto van de zaak in Nederland wordt als inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 09-05-2017
Sinds 1 september 2016 wonen wij definitief in Spanje. Voor 2017 heb ik al alles geregeld m.b.t. de dubbele belasting en reeds de formulieren terug gehad van de belasting dat alles in orde is. Maar nu moeten wij over 2016 een M formulier invullen. Op zich valt dat wel mee maar er is 1 ding wat ik echt niet begrijp. Het begrip "Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige".

Wij willen alleen nog over 2016 in Nederland belasting betalen en daarna hier in Spanje.
Ons is verteld dat (omdat wij minder dan 183 dagen in Spanje hebben gewoond in 2016) wij in Nederland nog alle belasting moeten betalen en vanaf 1 januari 2017 in Spanje. Zijn wij dan GEEN Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige? Ons inkomen blijft uit Nederland komen en wij houden ook een bankrekening in Nederland. Alvast bedankt voor wie mijn vraag beantwoordt. Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Wilma,
Als de inkomsten uit Nederland komen, bent u zeer waarschijnlijk nog steeds gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige. Wel is er een nieuw belastingverdrag met Spanje in de afrondende fase die regelt waar u straks belasting moet gaan betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 13-04-2017
#18 Edward, Bij mij exact hetzelfde, ik stuur inkomensverklaring in en hoor vervolgens niks meer dus bellen om te informeren of het wel goed aangekomen is (zo niet dan loop ik wel het risico niks te kunnen aftrekken) het formulier is inderdaad aangekomen maar in plaats van een voorlopige aangifte is besloten om over te gaan op direct definitieve aangifte tenzij er speciaal aanvraag is gedaan voor voorlopige aangifte. Op de vraag hoe lang dat kon gaan duren kreeg ik het opbeurende antwoord 5 jaar (!) maar er wordt naar gestreefd om alles binnen het jaar af te handelen. Voor dit jaar ga ik toch maar voorlopige teruggave aanvragen want ik vind dit wel erg lang wachten op m'n geld.
En het hele circus met die inkomensverklaring begint ook weer opnieuw, heb al een mail naar de Belgische belastingdienst gedaan met de vraag vanaf wanneer ik dit kan laten ondertekenen want vorig jaar was dat pas vanaf half november, maar ook daar krijg ik geen gehoor… Reactie infoteur, 13-04-2017
Beste Stef,
Bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bruin, 10-03-2017
De Nederlandse fiscus accepteert mijn kwalificatie niet. Heb wel een door de Duitse fiscus ondertekend formulier met een nihil Duits inkomen. Ik ontvang naast AOW een pensioen van PGGM/Zorg en Welzijn uit Nederland. Dit pensioenfonds houdt belasting in bij uitkering. Toch stelt de fiscus dat het pensioen PGGM in Duitsland belast moet worden! Ik begrijp dit niet, omdat dit toch mi een bedrijfspensioen is? En de regel is toch dat indien aow plus bedrijfspensioen meer is dan 15000 euro het totaal Nederlands belast is? Zou toch discriminatie zijn als ABP wel en Zorg en Welzijn niet onder de inkomensopgave zou vallen? Wie weet wat ik moet doen? Reactie infoteur, 12-03-2017
Beste Bruin,
Door het nieuwe belastingverdrag met Duitsland, ingegaan op 1-1-2016, betaalt u als u in Duitsland woont over een pensioen, lijfrente of sociale verzekeringsuitkering uit Nederland ook in Duitsland belasting. Wat al in Nederland is ingehouden zou daarmee verrekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hh Woldering, 05-03-2017
Ik woon in Duitsland en heb in 2015 een kwalificerend buitenlandse belastingplichtige 2015 in laten vullen en opgestuurd. Moet ik dat dit jaar ook weer doen? Er is niets veranderd. Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Hh Woldering,
Omdat zich elk jaar veranderingen in uw situatie kunnen voordoen, moet u ook voor dit jaar aantonen dat u nog steeds een kwalificerend buitenlandse belastingplichtige bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 05-12-2016
Indien een Belgisch echtpaar/koppel in gemeenschap van goederen in België een woning bewoont die op naam van de man staat en tevens de hypotheek op naam van de man staat, de man een inkomen heeft in Nederland en kwalificeert, de vrouw in België inkomen heeft en niet kwalificeert, is dan toch nog de volledige hypotheekrenteaftrek in Nederland bij de man mogelijk? Of moeten er dan ook nog huwelijkse voorwaarden zijn?
Wanneer het huis nu op beiden staat en men schrijft de zaken om, ook de hypotheek, op naam van de man, kan het dan alsnog?

Is er voor wat betreft reactie nr. 15 al meer zekerheid te geven?
Het gaat over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Reactie infoteur, 06-12-2016
Beste Frans,
Stel dat uw vrouw zich niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige, dan hebt u voor de Nederlandse fiscus geen fiscale partner. U hebt voor uzelf dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een Nederlander (ondermeer de hypotheekrenteaftrek en de combinatiekorting), maar niet voor uw echtgenote.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gene, 23-11-2016
Ik woon op Curaçao maar had inkomen alleen in nl in 2015. Ik deed mijn belastingaangifte en half jaar later gebeld. Soms zeggen ze ik moet wel inkomensverklaring van Curaçao sturen en soms niet. Ben ik wel of niet gekwalificeerde buitenlands plichtig? En als extra de formulier die je moet invullen kan je Curaçao niet kiezen. dus online zeg van niet en medewerkers zeggen van wel. Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Gene,
Woont u in 2015 in Suriname, op Aruba, Curaçao of Sint Maarten, dan ziet de Nederlandse Belastingdienst u niet als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 12-11-2016
Vanaf medio januari 2017 zal ik in Spanje woonachtig zijn. In Nederland wil ik een spaarrekening aanhouden. Als ik het goed begrijp zal ik vanaf 2017 in Spanje belastingplichtig zijn. Ik zal hier ook verzekerd zijn voor de ziektekosten. In hoeverre dien ik nog belasting te betalen in Nederland over het vermogen? Van de belastingdienst buitenland krijg ik tegenstrijdige antwoorden. Reactie infoteur, 15-11-2016
Beste Peter,
Als u in 2017 niet meer in Nederland belastingplichtig bent, hoeft u hier geen belastingaangifte meer te doen en betaalt u dus ook hier geen vermogensbelasting meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edward, 12-10-2016
Op 19-4 heb ik de digitale aangifte gedaan en tevens alle formulieren zoals inkomensverklaringen en het door de Duitse belastingdienst ingevulde formulier. Tot op heden nog niets teruggehoord en bij bellen met belastingdienst buitenland eerst te horen gekregen dat ik nog 6 weken moest afwachten (dat was 6 weken geleden).
Nu opnieuw gebeld en laten bevestigen dat alles goed is ontvangen (dat is het geval) met als resultaat de teleurstellende mededeling dat het nog maanden kan duren alvorens de aangifte in behandeling wordt genomen!

Zijn er nog meer mensen met deze ervaring? Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Edward,
Binnen zes weken zou u een eerste reactie moeten krijgen inderdaad, vreemd. Wellicht is er een reorganisatie aan de gang bij afdeling buitenland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beeckaert Jean-Pierre, 13-07-2016
Ik ben grensarbeider in Maastricht en woon in Riemst. Ik heb in Maart jl. mijn aangifte ingevuld in Heerlen en ze zeiden dat ik voor 1 Juli mijn geld kreeg( aftrekposten).Nu heb ik op 1 juli gebeld waar alles bleef en daar kreeg ik te horen dat ik een formulier van kwalificerend moest invullen en te laten ondertekenen bij de belasting in Belgie. Waarom hebben ze me ervoor niet gezegd in Heerlen?. Nu heb ik dat formulier gekregen en krijg in Tongeren te horen dat dit nog niet beslist is dat ze dit gaan doen en dat ik het formulier moet opsturen naar hun en als het beslist is sturen ze het terug. Ik kan nu maanden op mijn geld wachten. Is dit de samenwerking in de eu.?Waarom moet Nederland altijd maar wetten veranderen.Als ik mijn leeftijd niet had begon ik terug in Belgie te werken. Altijd maar lopen voor papieren. Reactie infoteur, 14-07-2016
Beste Beeckaert Jean-Pierre,
Heel vervelend, want de Nederlandse fiscus wil het ondertekende formulier wel hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Es, 27-06-2016
Goedemiddag,
Mijn dochter is sinds oktober 2015 verhuisd naar Tsjechië en werkt daar. Ze heeft in de eerste 9 maanden van 2015 in Nederland inkomen verworven via een bijbaan en heeft recht op teruggave van belasting via het zgn. T-biljet of hoe dat nu ook heet. Nu blijkt dat ze een M-biljet moet invullen. Zij heeft mij daartoe gemachtigd. Aan de eis dat over tenminste 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting wordt betaald, wordt i.c. niet voldaan. Kan ik volstaan met het invullen van het door haar nog in Nederland verdiende loon, loonheffing en arbeidskorting in de eerste 9 maanden van 2015 en vraag 60 van dat M-biljet laten voor wat het is?
Alvast dank. Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste Es,
Bij emigratie is een M-biljet inderdaad nodig. Als aan de 60% is voldaan of als er een partner is, vult u vraag 60a respectievelijk 60b in, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ja Thomassen, 22-06-2016
Geachte dame, heer

Ik woon met de partner in Duitsland en werk volledig in Nederland en mijn partner werkt in Duitsland. Volgens de nieuwe regels ben ik kwalificerend buitenlands plichtige en mijn partner die een lager loon heeft dan ik is geen kwalificerend belastingplichtige. Wij hebben inwonende kinderen jonger dan 12 jaar. Kom ik, ondanks dat mijn partner een lager inkomen heeft dan ik, in aanmerking voor de inkomensafhankelijke kinderaftrek? Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet
Johan Reactie infoteur, 24-06-2016
Geachte Ja Thomassen,
Ik moet een slag om de arm houden, maar ik denk van wel. Strikt genomen hebt u voor de Nederlandse Belastingdienst geen fiscale partner, omdat uw vrouw niet in Nederland belastingplichtig is en niet in Nederland woont of werkzaam is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-06-2016
Beste,

Mijn Belgische vakbond, dienst grensarbeiders, vult jaarlijks voor mij de NL belastingaangifte in. Die aanvraag deed ik ook dit jaar weer (op 26 mei), helaas zonder reactie. Telefonisch geraak ik er ook niet terecht en zij zitten helaas niet bij de deur om even binnen te springen. Afgelopen week ontving ik plots de enveloppen met wachtwoord en gebruikersnaam van de belastingdienst (vermoedelijk aangevraagd door mijn vakbond?) waarna ik tijdens het googelen plotseling ook op de nieuwe regeling met inkomensverklaring uitkwam.

Mijn situatie is als volgt: Ik woon in België en ontving in januari en februari een werkloosheidsuitkering en werkte de rest van het jaar in Nederland. Ik heb ook een eigen woning.

Hoe kom ik te weten of ik aan de 90% regel voldoe en hoe vul ik precies de inkomensverklaring in? Ik vermoed enkel mijn Belgische uitkering? Maar op mijn fiscale fiche staat een bedrag 'uitkeringen' en eveneens een bedrag 'afzonderlijk belastbare achterstallen'. Moet ik beide bedragen samentellen? En komt dit op de inkomensverklaring onder vak '4d'?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Tom Reactie infoteur, 14-06-2016
Beste Tom,
Het bedrag 'uitkeringen' en 'afzonderlijk belastbare achterstallen' op uw fiscale fiche geven een jaaroverzicht van uw belastbare inkomen. De uitkeringen komen in vak 4d. De belastbare achterstallen in vak 4l (overige inkomsten). U kunt door middel van een eigen schatting een eerste indruk krijgen of u aan de voorwaarden voldoet. De Belastingdienst in Nederland zal dit bij de (eventuele) controle later ook bevestigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 27-05-2016
Beste,
Ik heb in 2015 gedurende mijn ziektewet uitkering van UWV een opleiding gevolgd en die opgevoerd als aftrekpost. Echter, ik woon in België, ben getrouwd en mijn vrouw ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van België. Verder hebben wij geen eigen huis in België of Nederland. De Belgische belastingdienst gaat het formulier voor kwalificerend belastingplichtige voor Nederland niet invullen voordat de Belastingaangifte in België is ingevuld. Mijn vraag is nu, studiekosten zijn dacht ik een persoonsgebonden aftrek en zou los staan van een fiscaalpartnerschap. Hoe zit dat nu met de teruggave? Ga ik ooit een teruggave studiekosten krijgen? Is om een teruggave studiekosten voor iemand die woonachtig is in België het insturen van het formulier kwalificerend belastingplichtige binnenland echt nodig om een deel van de teruggave te krijgen? Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Raymond,
De aftrekpost studiekosten is inderdaad een persoonsgebonden aftrek, maar die kan bij de verdeling van aftrekposten ook bij uw fiscale partner worden neergezet. Punt is dat de Nederlandse belastingdienst u ook hier als belastingplichtig moet zien, om hier uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 12-05-2016
Een vriend woont al een tijdje in Frankrijk en heeft zich in Nederland laten uitschrijven, omdat hij niet weet voor hoe lang hij in Frankrijk blijft.

Moet hij over 2015 in Nederland nu aangifte IB doen? Reactie infoteur, 12-05-2016
Beste Marian,
Als hij nog inkomen uit Nederland heeft in 2015, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 01-05-2016
Ik kwam tijdens het invullen van de aangifte pas achter dat er een en ander veranderd is. We zijn twee Nederlanders die reeds jaren in België wonen, maar beiden werken in Nederland. We hebben nooit gebruik gemaakt van de binnenlandse regeling. Maw. nooit hypotheekaftrek voor eigen woning, aangezien die mogelijkheid voor ons te laat kwam. Nu vragen ze of we eigendom hebben. Houdt dit in dat we nu toch vermogensbelasting over onze woning moeten gaan betalen of hoeven we deze niet op te geven, aangezien we ook nooit gebruik hebben gemaakt van de hypotheekaftrek.

Tevens hebben we twee kinderen 18 en 17 die studeren. Is hier nog een heffingskorting of combinatiekorting voor?

MVG Reactie infoteur, 02-05-2016
Beste Nicole,
Als uw woning als eigen woning wordt gezien, betaalt u er geen vermogensbelasting over, ook niet als u geen hypotheekrente aftrekt. Voor uw kinderen is er helaas fiscaal gezien geen extra voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 24-04-2016
In alle voorbeelden die ik zie gaat het steeds over een buitenlandse woning of buitenlands spaargeld dat in Nederland aangegeven kan worden. Daarvoor kan ik die nieuwe regeling ook nog wel een beetje begrijpen. Bij ons ligt dat echter niet zo.

Mijn echtgenoot en ik hebben samen een eigen woning in Nederland en wat spaargeld in Nederland. Hij heeft van 1 oktober 2014 tot 1 maart 2015 in Ierland gewerkt en heeft daar woonruimte gehuurd. Als ik nu de nieuwe regels goed begrijp moet hij toch een inkomensverklaring uit Ierland zien te krijgen, omdat anders zijn deel van hypotheekrente aftrek voor ons huis in Nederland over die twee maanden dat hij Ierland werkte en woonde niet naar mij verschoven kan worden. Omdat zijn inkomen over het hele jaar 2015 laag was en hij € 0 belasting hoeft te betalen, kan dat deel van de hypotheekrente dus ook niet afgetrokken worden en kost het ons zo'n € 400,-. Onder diezelfde twee maanden zou hij ook geen gebruik kunnen maken van de heffingsvrije voet op zij helft van het spaargeld en moeten we ook nog een in box 3 extra betalen. Dat kan toch nooit de bedoeling geweest zijn van deze maatregel? Ik zit al dagen te puzzelen op dat M-formulier en de Belastingdienst Buitenland is nou ook niet echter meewerkend. Reactie infoteur, 25-04-2016
Beste Willem,
Als uw man vanaf maart 2015 in Nederland woonde, zijn jullie vanaf dat moment weer fiscale partners. U verliest een deel van het jaar het fiscaal partnerschap als hij elders was ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefanie, 24-03-2016
Dus of we die inkomensverklaring ten laatste bij de belastingaangifte kunnen aanleveren… Heb bij mijn Belgische belastingdienst geïnformeerd en die zeggen wij gaan die formulieren pas vanaf september kunnen ondertekenen.
Lekker is dat, nu heb ik dus maar uitstel aangevraagd, maar dat betekent ook dat ik mijn geld dus pas ergens begin volgend jaar ga krijgen en dat terwijl ik verder alle papieren klaar heb liggen om in april meteen alles te kunnen invullen
Waarom kan het nu niet gewoon met een vraag op de aangifte geregeld worden, je blijft per slot ook zelf verantwoordelijk voor wat je op dat formulier invult!
Daarbij komt nog dat ik geen DigiD heb, nu zou er iets met een login en ww nog opgestuurd worden begrijp ik, maar waarom moet ineens alles zo'n pak ingewikkelder gemaakt worden, is dit ontmoedigingspolitiek van NL of zo, hopen ze dat we onze teruggave laten schieten omdat het veel te omslachtig is of wat? Reactie infoteur, 25-03-2016
Beste Stefanie,
Voor de belastingaangifte is een inkomensverklaring nodig en dat kost tijd, maar voor 2016 kunt u wel al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen die pas later wordt vereffend bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2016. Zo had dit ook in 2015 gekund en dan had u eerder uw geld gehad denk ik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron Tims, 06-03-2016
Afgelopen donderdag heb ik netjes mijn belastingaangifte "online " ingevuld.
Vrijdag krijg ik een brief van de belastingdienst dat ik ben aangemerkt als " gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige" en zodoende vanaf 16 April as. Online aangifte mag doen.? Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Ron Tims,
Als u heel 2015 in het buitenland woonde, kunt u vanaf 18 april online belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacobus, 09-04-2015
Ik ben met pensioen en woon sinds 1 Maart 2013 met mijn vrouw officieel in Portugal en heb AOW een ABP pensioen en heb inkomsten belasting 2013 in Nederland gedaan, waar moet ik nu mijn inkomsten belasting 2014 opgeven?
Iedereen vertel een ander verhaal maar de situatie is nooit het zelfde, wie weet raad?

mvg: Jack Reactie infoteur, 09-04-2015
Beste Jacobus,
Als dat betekent dat uw inkomsten voornamelijk vanuit Nederland komen, doet u in Nederland belastingaangifte. Omdat u ook in Portugal resident bent, betaalt u ook daar belasting. Door in Nederland aan te geven dat u een dubbele heffing wilt voorkomen, worden beide belastingen verrekend zodat u uiteindelijk niet twee keer betaalt. In Portugal moet u vervolgens aantonen dat u al in Nederland hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephan, 09-12-2014
Dit is een goed en duidelijk verhaal. Nu wil ik ook even testen of ik het goed begrepen heb.

Onze situatie: Ik ben NL en werk in NL. Mijn vriendin is BE en werkt in BE. Wij willen waarschijnlijk een huis gaan kopen in België middels een hypotheek die door een NL bank verstrekt wordt (Rabobank doet dit nog). Als ik het goed begrijp kan ik wel nog in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, maar mijn vriendin niet? (Daar bestaat ook geen truc voor, om haar inkomsten bij die van mij te tellen en in NL belasting over beide inkomsten te betalen?)

Wellicht stomme vraag, maar kom ik nog altijd in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek wanneer ik een hypotheek afsluit in Belgie?

Alvast mijn dank.
Met vriendelijke groet,
Stephan Nobelen Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Stephan,
Zodra u uw hoofdwoning waar u bent ingeschreven in het buitenland hebt (u woont dus echt in het buitenland), moet u zich kwalificeren om nog van de hypotheekrenteaftrek gebruik te kunnen maken. Hetzelfde geldt voor uw vriendin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vaanholt, 28-11-2014
Mijn man werkt in Nederland en ik werk niet. We wonen met 3 kinderen in Duitsland. Onze oudste zoon is gehandicapt (waardoor we met voorzieningen voor hem al tussen wal en schip vallen), en we hebben daarom een rolstoelvriendelijk huis gekocht terwijl onze huidige woning nog niet verkocht was. We hebben dit huis gekocht in 2013 omdat we er vanuit gingen nog 3 jaar dubbele hypotheekrenteaftrek te hebben en hierdoor de dubbele lasten te kunnen dragen. We zijn het afgelopen jaar druk geweest met de verbouwing van het huis en willen in 2015 verhuizen. Mochten wij het huis dat dan leeg staat, tijdelijk willen verhuren, zijn deze huurinkomsten dan ook van invloed op de 90% regeling? Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Vaanholt,
Huuropbrengsten uit een tweede woning is fiscaal onbelast en worden niet als inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolina, 28-10-2014
Ik krijg alimentatie uit nederland, waar ik belasting over moest betalen, maar, halverwege dit jaar ben ik naar Spanje geëmigreerd. Moet ik over het hele jaar 2014 belasting blijven betalen, aan Nederland… of moet ik het dit bedrag altijd blijven betalen aan Nederland… dus gedurende de alimentatie periode. Het is mij nog volkomen onduidelijk, wel hebben mijn ex man en ik nog een gezamenlijk huis. Wat wel al drie jaar te koop staat. Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Carolina,
Als uw ex in Nederland woont, zijn dit voor u inkomnsten vanuit Nederland die uw ex waarschijnlijk zelf fiscaal aftrekt. Bij uw belastingopgave kunt u wel aangeven dat u niet dubbel belast wilt worden en dan wordt de belasting verrekend met wat u in Spanje schuldig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 20-10-2014
Beste,

Ik ben een Nederlander en heb enige tijd geleden in Nederland een huis gekocht. Ik heb nu een baan aangeboden gekregen in Belgie bij een in Belgie gevestigd bedrijf. Als ik deze (voltijds) baan aanneem en in Nederland blijf wonen, kom ik dan nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek?

Mvg,
Michiel Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Michiel,
Als u in Nederland blijft wonen, bent u gewoon Nederlands belastingplichtig en hebt u recht op de hypotheekrenteaftrek. Bij uw belastingaangifte geeft u dan wel aan dat u een dubbele belastingheffing wilt voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 26-01-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.