Hoe bezwaar maken tegen een belastingaanslag?

Hoe bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Wanneer je een belastingaanslag krijgt kan het zijn dat deze niet overeenkomt met je verwachtingen, of dat de aanslag gebaseerd is op foutieve gegevens. Hoe kun je dit oplossen?

Wat voor aanslag?

Wanneer u bezwaar wil maken tegen een aanslag is het van belang om te kijken om wat voor aanslag het gaat. Er zijn verschillende opties, die een verschillende bezwaarprocedure hebben. De aanslagen die de belastingdienst kan opleggen:
 • Voorlopige aanslag in het jaar zelf, gebaseerd op geschatte gegevens over het lopende jaar
 • Voorlopige aanslag na aanleiding van de aangifte na afloop van het jaar
 • Definitieve aanslag met (eventueel door de belastingdienst gewijzigde) gegevens uit de aangifte
 • Ambtshalve aanslag met geschatte gegevens omdat er niet (tijdig) aangifte gedaan is

Wat is er fout?

Om een bezwaar te maken moet u wel weten waarom u bezwaar maakt. Gaat hem om foutieve inkomensgegevens, zijn er aftrekposten niet meegenomen of is de belastingdienst afgeweken van uw aangifte? Je zult moeten kunnen aantonen wat er niet klopt, en wat het dan wel zou moeten zijn.

Hoe bezwaar maken?

Hoe er bezwaar gemaakt kan worden is afhankelijk van de soort aanslag die opgelegd is.

Voorlopige aanslag in het lopende jaar

Een voorlopige aanslag in het lopende jaar is gebaseerd op geschatte gegevens. Hier kan geen bezwaar tegen gemaakt worden, maar er kan wel een wijziging door gegeven worden op de geschatte gegevens. Hoe je dat kunt doen lees je hier

Voorlopige aanslag na aanleiding van de aangifte

Een voorlopige aanslag na aanleiding van de aangifte is altijd gebaseerd op de gegevens die u zelf hebt aangeleverd in de aangifte inkomstenbelasting. Wanneer er op de voorlopige aanslag onjuiste gegevens staan is er dus een fout bij het invullen van de aangifte gemaakt. Vanaf belastingjaar 2010 is het niet meer mogelijk om een schriftelijk bezwaar tegen zo'n voorlopige aanslag in te dienen. Er kan een nieuwe (digitale of papieren) aangifte ingediend worden met de juiste gegevens. De verwerkingstijd van zo'n nieuwe aangifte is afhankelijk van de status van verwerking van u eerdere (foutieve) aangifte. Er kan een nieuwe voorlopige aanslag opgelegd worden, of de nieuwe aangifte wordt gelijk in de definitieve aanslag meegenomen.

Definitieve aanslag

In de definitieve aanslag zijn de gegevens uit de aangifte gecontroleerd door de belastingdienst. Wanneer de belastingdienst geen afwijkingen constateert zal de definitieve aanslag dus overeenkomen met de gegevens uit de aangifte. Wanneer de belastingdienst wel afwijkende gegevens constateert kan er worden afgeweken van uw aangifte. U krijgt dan een afwijkende definitieve aanslag.
Tegen een definitieve aanslag kunt u bezwaar maken door middel van het schrijven van een brief of het gebruiken van het digitale bezwaarformulier. Wanneer u zelf een brief schrijft zijn er een aantal gegevens die daarin vermeld moeten worden, namelijk:
 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • het aanslagnummer
 • de reden van het bezwaar
 • datum en handtekening
Het bezwaar kunt u richten aan het belastingkantoor wat op de aanslag staat.

Voor definitieve aanslagen vanaf belastingjaar 2011 is het niet per se nodig om een zelf een bezwaar te schrijven. Om het moment dat de definitieve aanslag niet correct is omdat u bijvoorbeeld een aftrekpost vergeten bent op te geven is het ook mogelijk om alleen een nieuwe aangifte in te dienen. Dit kan digitaal of op een papieren biljet.
Deze optie is er niet wanneer het om een gecorrigeerde aanslag gaat, waarbij de belasting dienst dus is afgeweken van uw aangifte. Dan zal er alsnog een bezwaar geschreven moeten worden.

Ambtshalve aanslag

Een ambtshalve aanslag wordt opgelegd wanneer u niet (tijdig) aangifte gedaan hebt. De belastingdienst gaat dan bij gebrek aan gegevens u inkomen schatten. Ook wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met aftrekposten. Tegen een ambtshalve aanslag kunt u schriftelijk bezwaar maken op dezelfde manier als een definitieve aanslag, u moet hierbij wel een volledig ingevulde aangifte over het betreffende jaar meesturen. Dit mag ook een uitdraai van een digitale aangifte zijn.


Bezwaartermijn

Op de aanslag die u ontvangen hebt staat de bezwaar termijn. Binnen deze termijn kunt u bezwaar maken. Wanneer u te laat bent met uw bezwaar is er nog de mogelijkheid voor een verzoek tot ambtshalve herziening. Tegen de uitspraak hierop kunt u niet meer in beroep gaat omdat u buiten de bezwaartermijn bent.

Uitstel van betaling

Wanneer u tijdens de behandeling van u bezwaar of opnieuw ingediende aangifte een uitstel van betaling wilt zult u hier schriftelijk om moeten verzoeken. Dat kan door middel van een brief naar uw eigen belastingkantoor, waarin u aangeeft voor welk (deel van) het bedrag u uitstel van betaling wilt. Vermeld hier ook weer het aanslagnummer, uw persoonlijke gegevens, en de reden van uitstel.

Uitspraak op uw bezwaar

De belastingdienst probeert binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar een reactie te sturen. Wanneer die termijn niet gehaald wordt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De wettelijke beslistermijn is binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn zoals die op de aanslag staat.

Beroep

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Welke rechtbank is afhankelijk van in welke provincie u woont. Een beroepschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • De rechtbank moet uw beroepschrift binnen zes weken na de datum van de uitspraak op uw
 • bezwaar hebben ontvangen.
 • Er moet een datum op het verzoekschrift staan
 • Geef duidelijk aan tegen welke uitspraak u beroep instelt en waarom u het daar niet mee eens bent
 • Vermeld u naam en adresgegevens en handtekening in uw beroepschrift
 • Voeg wanneer mogelijk een kopie van de uitspraak op het bezwaar bij
© 2011 - 2024 Esmeej, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…
Uitstel van betaling BelastingdienstUitstel van betaling BelastingdienstU kunt de Belastingdienst in 2024 vragen om uitstel van betaling van de verschuldigde belasting. Wat als u geen belastin…
Betalingsproblemen belasting, kwijtschelden belastingschuldBetalingsproblemen belasting, kwijtschelden belastingschuldAls u een belastingaanslag niet betaalt, kan dit verregaande gevolgen hebben. De Belastingdienst zal invorderingsmaatreg…
Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2024 over aanslagjaar 2023. Wie 1 mei 2024 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…

Maandelijks belastingteruggaveMaandelijks belastingteruggaveU kunt de belastingteruggave in termijnen laten uitbetalen door maandelijkse belastingteruggave aan te vragen. Het is oo…
Box 3, wat is het en hoe wordt dat berekend?Box 3, wat is het en hoe wordt dat berekend?Wanneer je spaargeld of bezittingen hebt, bijvoorbeeld een tweede (vakantie) woning, kun je te maken krijgen met de verm…
Esmeej (19 artikelen)
Laatste update: 10-04-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.