Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw) is een bijdrage aan de gezondheidszorg. Iedereen met een belastbaar inkomen betaalt hieraan mee via een verplichte bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De hoogte van de bijdrage Zvw is afhankelijk van het soort inkomen dat u heeft de hoogte van uw bijdrage-inkomen, hierbij geldt een maximum bijdrage-inkomen. Daarboven hoeft u geen bijdrage te betalen. Uw werkgever vergoedt de bijdrage Zvw. Voor ondernemers geldt een aanslaggrens.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen met een belastbaar inkomen is verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen. Met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt u mee aan de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. De bijdrage Zvw wordt betaald aan de Belastingdienst. Dit gebeurt direct via uw werkgever of uitkeringsinstantie, of via een belasting aanslag. De hoogte van de bijdrage Zvw is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het soort inkomen dat uw heeft.

Hoogte bijdrage Zorgverzekeringswet

Hoogte bijdrage Zvw

De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is inkomensafhankelijk. De bijdrage wordt berekend aan de hand van een percentage, een hoog en een laag percentage. Dit verschilt per jaar en per soort inkomen dat u heeft:
 • Inkomen uit loondienst
 • AOW
 • pensioen
 • uitkering
 • VUT-uitkering
 • meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties
 • verschillende soorten inkomen
 • overige situaties, zoals jongeren tot 18 jaar en militairen

Bijdrage-inkomen

Het totale inkomen waarover u een bijdrage Zvw moet betalen wordt bijdrage-inkomen genoemd. Inkomens van uw partner worden niet meegenomen bij uw bijdrage-inkomen, deze staan los van elkaar.

Het bijdrage-inkomen bestaat uit:
 • loon Zorgverzekeringswet, zoals bij loondienst, uitkering, lijfrente-uitkering of pensioen op de jaaropgaaf staat;
 • belastbare winst uit onderneming;
 • belastbaar inkomen uit overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij freelancers;
 • belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarop geen loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) wordt ingehouden, zoals bijvoorbeeld bij lijfrente-uitkering of alimentatie.

Indien u geen van bovenstaande inkomens heeft, dus geen bijdrage-inkomen, dan hoeft u ook geen bijdrage Zorgverzekeringswet te betalen.

Maximum bijdrage-inkomen

De hoogte van de inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt berekend over het maximale bijdrage-inkomen. De hoogte van het maximum bijdrage-inkomen verschilt ook per jaar. Is uw inkomen hoger, dan hoeft u hierover geen bijdrage Zvw te betalen.

Maximum bijdrage Zvw

Het maximum bijdrage Zvw is het maximum bedrag dat u hoeft te betalen. Ook dit bedrag kan per jaar verschillen. De hoogte van het maximum bijdrage Zvw is afhankelijk van het percentage van uw bijdrage-inkomen en het maximum bijdrage-inkomen.

Vergoeding bijdrage Zvw

De meeste werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht de bijdrage Zvw voor hun werknemers of uitkeringsgerechtigden te vergoeden. Deze vergoeding bijdrage Zvw wordt door de werkgever bij uw brutoloon opgeteld, zoals te zien is op uw loonstrook. Over deze vergoeding moet wel loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) betaald te worden. Daarna wordt de bijdrage daadwerkelijk van uw loon ingehouden. Zo ziet u op uw loonstrook dat eerst de vergoeding bij uw loon opgeteld wordt, en er later weer vanaf gehaald wordt.

Geen vergoeding bijdrage Zvw

In sommige gevallen krijgt u geen vergoeding voor uw bijdrage. Dit is het geval bij AOW, (pre)pensioen of lijfrente. Hetzelfde geldt voor sommige VUT-uitkeringen.

Bijdrage Zvw via belasting aangifte

De bijdrage Zvw wordt automatisch ingehouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie indien u loon, een uitkering of pensioen ontvangt. Hier hoeft u dan ook niets voor te doen. Dit is anders wanneer u andere inkomsten heeft. De bijdrage Zvw betaalt u dan via een aanslag van de belastingdienst. Dit gaat via de normale belastingaangifte, met bijvoorbeeld het aangifteprogramma of aangifteformulier van de belastingdienst.

Aanslaggrens

Wanneer u via een belastingaanslag uw bijdrage Zvw betaalt, dan heeft u te maken met een aanslaggrens. U betaalt alleen bijdrage Zvw over de inkomsten boven de aanslaggrens. Is uw inkomsten lager of gelijk aan de aanslaggrens dan hoeft u geen bijdrage Zvw te betalen. Ook de hoogte van de aanslaggrens verschilt per jaar.

Lees verder

© 2011 - 2024 Vissies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Teruggave te veel ingehouden bijdrage ZvwTeruggave te veel ingehouden bijdrage ZvwU betaalt vast ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor de Zorgverzekeringswet en misschien wel te veel. Hoeveel be…
Belastingen: Resultaat uit overige werkzaamhedenBelastingen: Resultaat uit overige werkzaamhedenHeeft u inkomen als freelancer of gastouder? Of had u andere bijverdiensten? Dan hebt u mogelijk inkomsten uit overig we…
Wat betekenen de termen op mijn loonstrook?Op een loonstrook treft u termen aan die u weinig zeggen. Toch hebben ze allemaal een betekenis anders zouden ze niet op…

Reiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belastingReiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belastingReiskosten die gemaakt worden ten behoeve van ziekenbezoek kunnen worden afgetrokken van de belasting, mits aan een aant…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst.nl
 • Rijksoverheid.nl
Reactie

Sharda, 12-07-2011
Is de Bijdrage Zvw in de brutoloon van de werknemer ingecalculeerd? Reactie infoteur, 13-07-2011
Beste Sharda,
De Bijdrage Zvw wordt berekend over het loon (bijdrage-loon). Het is dus niet al ingecalculeerd in het brutoloon.

Vissies (41 artikelen)
Laatste update: 04-06-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.