Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw) is een bijdrage aan de gezondheidszorg. Iedereen met een belastbaar inkomen betaalt hieraan mee via een verplichte bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De hoogte van de bijdrage Zvw is afhankelijk van het soort inkomen dat u heeft de hoogte van uw bijdrage-inkomen, hierbij geldt een maximum bijdrage-inkomen. Daarboven hoeft u geen bijdrage te betalen. Uw werkgever vergoedt de bijdrage Zvw. Voor ondernemers geldt een aanslaggrens.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen met een belastbaar inkomen is verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen. Met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt u mee aan de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. De bijdrage Zvw wordt betaald aan de Belastingdienst. Dit gebeurt direct via uw werkgever of uitkeringsinstantie, of via een belasting aanslag. De hoogte van de bijdrage Zvw is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het soort inkomen dat uw heeft.

Hoogte bijdrage Zorgverzekeringswet

Hoogte bijdrage Zvw

De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is inkomensafhankelijk. De bijdrage wordt berekend aan de hand van een percentage, een hoog en een laag percentage. Dit verschilt per jaar en per soort inkomen dat u heeft:
 • Inkomen uit loondienst
 • AOW
 • pensioen
 • uitkering
 • VUT-uitkering
 • meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties
 • verschillende soorten inkomen
 • overige situaties, zoals jongeren tot 18 jaar en militairen

Bijdrage-inkomen

Het totale inkomen waarover u een bijdrage Zvw moet betalen wordt bijdrage-inkomen genoemd. Inkomens van uw partner worden niet meegenomen bij uw bijdrage-inkomen, deze staan los van elkaar.

Het bijdrage-inkomen bestaat uit:
 • loon Zorgverzekeringswet, zoals bij loondienst, uitkering, lijfrente-uitkering of pensioen op de jaaropgaaf staat;
 • belastbare winst uit onderneming;
 • belastbaar inkomen uit overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij freelancers;
 • belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarop geen loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) wordt ingehouden, zoals bijvoorbeeld bij lijfrente-uitkering of alimentatie.

Indien u geen van bovenstaande inkomens heeft, dus geen bijdrage-inkomen, dan hoeft u ook geen bijdrage Zorgverzekeringswet te betalen.

Maximum bijdrage-inkomen

De hoogte van de inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt berekend over het maximale bijdrage-inkomen. De hoogte van het maximum bijdrage-inkomen verschilt ook per jaar. Is uw inkomen hoger, dan hoeft u hierover geen bijdrage Zvw te betalen.

Maximum bijdrage Zvw

Het maximum bijdrage Zvw is het maximum bedrag dat u hoeft te betalen. Ook dit bedrag kan per jaar verschillen. De hoogte van het maximum bijdrage Zvw is afhankelijk van het percentage van uw bijdrage-inkomen en het maximum bijdrage-inkomen.

Vergoeding bijdrage Zvw

De meeste werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht de bijdrage Zvw voor hun werknemers of uitkeringsgerechtigden te vergoeden. Deze vergoeding bijdrage Zvw wordt door de werkgever bij uw brutoloon opgeteld, zoals te zien is op uw loonstrook. Over deze vergoeding moet wel loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) betaald te worden. Daarna wordt de bijdrage daadwerkelijk van uw loon ingehouden. Zo ziet u op uw loonstrook dat eerst de vergoeding bij uw loon opgeteld wordt, en er later weer vanaf gehaald wordt.

Geen vergoeding bijdrage Zvw

In sommige gevallen krijgt u geen vergoeding voor uw bijdrage. Dit is het geval bij AOW, (pre)pensioen of lijfrente. Hetzelfde geldt voor sommige VUT-uitkeringen.

Bijdrage Zvw via belasting aangifte

De bijdrage Zvw wordt automatisch ingehouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie indien u loon, een uitkering of pensioen ontvangt. Hier hoeft u dan ook niets voor te doen. Dit is anders wanneer u andere inkomsten heeft. De bijdrage Zvw betaalt u dan via een aanslag van de belastingdienst. Dit gaat via de normale belastingaangifte, met bijvoorbeeld het aangifteprogramma of aangifteformulier van de belastingdienst.

Aanslaggrens

Wanneer u via een belastingaanslag uw bijdrage Zvw betaalt, dan heeft u te maken met een aanslaggrens. U betaalt alleen bijdrage Zvw over de inkomsten boven de aanslaggrens. Is uw inkomsten lager of gelijk aan de aanslaggrens dan hoeft u geen bijdrage Zvw te betalen. Ook de hoogte van de aanslaggrens verschilt per jaar.

Lees verder

© 2011 - 2020 Vissies, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Teruggave te veel ingehouden bijdrage ZvwTeruggave te veel ingehouden bijdrage ZvwU betaalt vast ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor de Zorgverzekeringswet en misschien wel te veel. Hoeveel be…
Belastingen: Resultaat uit overige werkzaamhedenBelastingen: Resultaat uit overige werkzaamhedenHeeft u inkomen als freelancer of gastouder? Of had u andere bijverdiensten? Dan hebt u mogelijk inkomsten uit overig we…
Wat betekenen de termen op mijn loonstrook?Op een loonstrook treft u termen aan die u weinig zeggen. Toch hebben ze allemaal een betekenis anders zouden ze niet op…

Reiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belastingReiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belastingReiskosten die gemaakt worden ten behoeve van ziekenbezoek kunnen worden afgetrokken van de belasting, mits aan een aant…
Notariële schenking levert u fiscaal voordeelNotariële schenking levert u fiscaal voordeelEen notariële schenking levert u al vrij snel fiscaal voordeel op. Zeker als u iemand bent, die regelmatig giften overma…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst.nl
 • Rijksoverheid.nl

Reageer op het artikel "Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Nick Valco, 23-04-2016 10:23 #10
Ik werk bij de rijksoverheid. Als ik met prepensioen ga, dan betaal ik nog steeds de ZVW premie? ECHTER dan zonder de vergoeding hiervan door de werkgever. Dat betekent dat ik tot aan mijn AOW leeftijd de ZVW premie betaal. Klopt deze redenering?

bvd en groet,

Anoniema, 16-03-2015 14:26 #9
Ik ben 16 jaar oud en heb een bijbaan, in mijn maandelijkse loon afschrijving staat duidelijk aan gegeven dat ik ZVW betaal en ook andere belastingen. Helaas kan ik dit niet terug vragen omdat er niks bij loonheffing staat, waar kan ik mijn ZVW terug vragen? Of heeft u geen gelijk en horen jongeren met een bijbaan ook ZVW te betalen, ik kan namelijk nergens op de site van de overheid dit terug halen.

Mauwia, 20-08-2014 20:58 #8
Welk premiedeel van de zorgverzekering heft invloed op het nettoloon?

Eddy Vandenberghe, 30-09-2013 17:07 #7
Geachte,
ik kom zeer waarschijnlijk vanaf 2014 in Nederland wonen. Ik ben 63 jaar en heb momenteel enkel een rustpensioen uit België als inkomen (en dit blijft zo, bedrag blijf ook gelijk wanneer ik de leeftijd van 65 jaar zal bereikt hebben. Het is dus géén pre pensioen. Ik ben om persoonlijke redenen op 60 jaar in volledig rustpensioen gegaan). Ik vind nergens een sluitend antwoord op de vraag of ik nu een ZVW en/of een AWBZ bijdrage moet betelen. Volgens wat ik tot hiertoe gevonden heb NIET. Ik ben en blijf verzekerd in België bij mijn ziektefonds (zoals wij dat noemen). Kan u hier duidelijkheid in brengen aub?
Alvast bedankt,
mvg,
Eddy Vandenberghe

Boekbros, 21-04-2013 21:54 #6
Ik heb een voorstel liggen om een klein pensioen af te kopen. In de brief staat dat er 37% loonheffing wordt ingehouden, dat is neem ik aan een voorheffing? Want die zal in de aangifte 2012 wel meegenomen moeten worden. In brief staat niets over inhouding of naheffing ZVW, maar wordt die ook ingehouden of komt die ook met de aangifte 2012 in beeld, dus naheffing?

Stefan de Vries, 26-03-2013 17:43 #5
Ik heb een vraag over Loon Zorgverzekeringswet. Op mijn jaaropgave van mijn uitkeringinstantie staat dit niet vermeld. Wel staan de fiscaalloon, premieloon, loonheffing, en Premie ZFW vermeld. Is 1 van deze hetzelfde als Loon Zorgverzekering?
Groet,
Stefan

Hedman Macaré, 08-02-2013 14:43 #4
Ik ben sedert maart 2006 gepensioneerd. Nu nog momenteel 3 dagen per week werkzaam tegen betaling van een maand salaris Bij mijn werkgever bedongen een NETTO maandsalaris. In 2012 werd er op mijn salarisstrook opgegeven ZVW Premie en een ZVW Werkgeversbijdrage. Nu krijg ik mijn salarisstrook januari 2013 met geen enkele mededeling van ingehouden en/of ZVW werkgeversbijdrage. Nu moet ik er wel bij vertellen dat ik buiten dit salaris nog AOW en pensioen geniet. Klopt het dat er vanaf januari 2013 op het salaris geen ZVW of ZVW werkgeversbijdrage wordt geheven?
MVG
Herman Macaré

Ria, 09-01-2013 00:43 #3
Ik ben gehuwd, mijn man heeft een vaste baan. Ik heb jaren freelance gewerkt maar werk al 5 jaar niet meer. Ik heb dus helemaal geen inkomen. Dit melden we ieder jaar bij de bel.dienst. Toch krijg ik weer een voorlopige aanslag Zvw omdat ze mijn inkomen schatten op 1339,00? waar halen ze dat vandaan? Moet ik deze aanslag wel betalen?

E. M. Tinga, 20-06-2012 09:06 #2
Waarom wordt de ZVW premie eerst bij men loon getrokken waarna ik er belasting over betaal en vervolgens daarna het volledige bedrag weer van men loon wordt afgetrokken? Daardoor vergoedt de werkgever niet het volledige bedrag aangezien ik de belasting betaal over iets wat ik niet eens in handen krijg?

Sharda, 12-07-2011 10:15 #1
Is de Bijdrage Zvw in de brutoloon van de werknemer ingecalculeerd? Reactie infoteur, 13-07-2011
Beste Sharda,
De Bijdrage Zvw wordt berekend over het loon (bijdrage-loon). Het is dus niet al ingecalculeerd in het brutoloon.

Infoteur: Vissies
Laatste update: 04-06-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 10
Schrijf mee!