Uw testament herzien

Heeft u een oud testament in de kast liggen? Wist u dat een testament altijd geldig blijft en niet wordt aangepast aan nieuwe wetregels? De nieuwe Wet schenk- en erfbelasting komt eraan. Misschien is dit voor u het moment om uw testament te herzien.

Herziene wet

Januari 2010 is de beoogde ingangsdatum van de herziene wet. Staatssecretaris De Jager presenteert de nieuwe wet als een belastingverlaging. De belastingheffing op erven en schenken gaan flink omlaag, vrijstellingen gaan omhoog en het overdragen van een bedrijf – ook bij leven – wordt straks makkelijker en goedkoper.

Vanaf 2010: drie tariefgroepen

Deel van de belaste verkrijgingTariefgroep 1 (partners en kinderen)Tariefgroep 1A (kleinkinderen)Tariefgroep 2 (overige verkrijgers
€ 0 - € 125 00010%18%30%
€ 125 000 – hoger20%36%40%

Bij erven gaat de vrijstelling voor partners omhoog naar € 600.000 en voor kinderen en kleinkinderen naar € 19.000. Voor andere verkrijgers en achterkleinkinderen wordt de vrijstelling € 2000.

N.B.: In de nieuwe herziene wet is het niet meer mogelijk belasting te ontlopen, zoals onder de oude successiewet nog wel mogelijk was.

Testament wijzigen?

Het is een illusie te denken dat je met een testament alles voor altijd goed geregeld hebt. Je moet eens in de vijf jaar nagaan of het testament nog wel up-to-date is, bijvoorbeeld omdat de wet is aangepast of omdat je bent gescheiden en je aan je nieuwe partner wilt nalaten. Uw notaris kan vertellen of het nodig is uw testament te wijzigen.

Samenlevingscontract

Vanaf 2010 hebben samenwonende partners alleen recht op de vrijstelling van de erfbelasting als ze zes maanden of langer op één adres samenwonen en een notarieel samenlevingscontract hebben. Overlijdt u of uw partner binnen die zes maanden, dan geldt de vrijstelling niet en moet u of uw partner 30-40% belasting betalen over de erfenis. Met het opstellen van een samenlevingscontract kunt u ervoor zorgen dat u voor de Wet schenk- en erfbelasting hetzelfde wordt behandeld als gehuwden.

Uitsluitingsclausule

Door het opnemen van de ‘harde’ uitsluitingsclausule voorkomt u dat uw schoonzoon of –dochter er met een deel vandoor gaat wat u nagelaten hebt aan uw eigen kinderen. De schenking of erfenis valt dan namelijk bij zowel scheiding als overlijden niet in de huwelijkse gemeenschap. Bij de ‘zachte’ variant vallen uw schenkingen en nalatenschap bij echtscheiding niet, maar bij overlijden wel in de huwelijkse gemeenschap. U respecteert dan de voorkeuren van uw kind en beperkt uw zoon of dochter niet in het zo voordelig mogelijk nalaten van zijn/haar vermogen aan de partner.

Huwelijkse voorwaarden

Mensen met een eigen onderneming trouwen vaak onder huwelijkse voorwaarden om te voorkomen dat hun partner financieel aansprakelijk is voor het bedrijf, bijvoorbeeld bij faillissement. Ook een groot verschil in vermogens, kinderen uit een eerder huwelijk of om echtscheidingsrisico’s af te dekken kan een reden zijn om te kiezen voor huwelijkse voorwaarden.

Overstappen van huwelijkse voorwaarden naar gemeenschap van goederen (bijv. bij verkoop van het bedrijf) kan aantrekkelijk zijn. Als de rijkste echtgenoot eerder sterft, hoeft de partner minder erfbelasting te betalen. Als echter de minder vermogende partner eerder overlijdt dan de rijkere echtgenoot bestaat in gemeenschap van goederen het risico dat hij als het ware een deel van zijn eigen vermogen erft en over zijn eigen geld erfbelasting moet betalen. De fiscus beschouwt de overstap naar gemeenschap van goederen in ieder geval niet als schenking.

Goede doelen

Heeft u in het verleden een goededoelentestament laten opstellen met als doel om belasting te besparen en het goede doel te bevoordelen? Wanneer bijvoorbeeld neven en nichten de meest naaste verwanten waren bij een erfverdeling dan betaalden zij het hoogste tarief aan successierecht (41-68%). Met de goede doelentestament kon belasting worden bespaard. Het goede doel werd dan tot enig erfgenaam benoemd met de verplichting de neven en/of nichten ‘vrij van recht’ een legaat te geven. Per saldo kwam het (belasting)voordeel dan toe aan het goede doel en de neven en nichten kregen hetzelfde bedrag als voorheen. M.i.v. 1 januari 2006 biedt zo’n testament al geen fiscale voordelen meer. De gunstige berekening ‘vrij van rechten en kosten’ is geschrapt en het goede doel is volledig vrijgesteld van successierechten. Misschien is het verstandig met de notaris af te stemmen of u uw goededoelentestament aan moet passen, indien u een dergelijk testament heeft laten opstellen in het verleden.

Notariskosten

Houdt bij een wijziging rekening met notariskosten. Om hierop te besparen kunt u her en der offertes aanvragen en onderhandelen over de prijs. Spreek als het kan een all-inprijs af en laat deze schriftelijk bevestigen. Maken notarissen een voorbehoud over de prijs, vraag dan naar eventuele bijkomende kosten en laat deze zwart op wit zetten.
© 2009 - 2024 Smeets, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Erfbelasting: alles over belastingvrij schenken en ervenErfbelasting: alles over belastingvrij schenken en ervenUw wilt dat uw kinderen erven wanneer u overlijdt, maar ook dat ze zo min mogelijk erfbelasting betalen. Belastingvrij s…
Geld nalaten of schenken, maar niet aan familie of kinderenGeld nalaten of schenken, maar niet aan familie of kinderenWanneer u een testament laat opmaken, wilt u misschien uw kinderen uitsluiten van de erfenis. Omdat u liever geld nalaat…
Erfenis regelen, regel uw testamentErfenis regelen, regel uw testamentZonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Met testament regelt u de verdeling van uw erfenis en wi…

Belastingen - de belastingvrijstelling sparen en vermogenBelastingen - de belastingvrijstelling sparen en vermogenU betaalt tot 2017 1,2 procent vermogensbelasting over uw spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, in 2…
Bankgeheim in het buitenlandBankgeheim in het buitenlandHet bankgeheim is ontstaan in Zwitserland. Het stamt uit 1934. Mensen maken er vooral gebruik van om geld dat zij verdui…
Smeets (27 artikelen)
Gepubliceerd: 23-09-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.