Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een loonheffingskorting, een korting waardoor u minder belasting betaalt. Hebt u er ook recht op? Het belastingvoordeel voor ouders kan aardig oplopen, het voordeel is in 2022 wel lager dan in 2021 het geval was. Toch weten vele ouders niet van dit belastingvoordeel en nog enkele andere fiscale voordelen om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. Pak dit belastingvoordeel, ook als u 66 jaar of ouder bent. Vergeet deze combinatiekorting niet.

Hebt u recht op de combinatiekorting in 2021 en 2022?


Belastingdienst stimuleert werken met heffingskortingen

De regering is er van overtuigd dat het menselijke gedrag is te sturen door middel van financiële prikkels. U ziet het op tal van plekken in het belastingstelsel terug. Zo stimuleert de Belastingdienst de vergroening van het wagenpark bijvoorbeeld door minder belasting voor een zuinigere auto en wagen met minder CO2 uitstoot. En zo stimuleert de Belastingdienst ook dat u gaat werken. De arbeidskorting zou daarvoor een stimulans moeten zijn evenals de combinatiekorting (beide zijn inkomensafhankelijk).

Wat is een heffingskorting?

Vooral de heffingskortingen worden volop ingezet om een bepaald gedrag te stimuleren en ander gedrag te ontmoedigen. Meestal komt het erop neer dat positieve prikkels worden gegeven om te gaan werken en vooral langer door te werken. Ook krijgen zo de zwakkere groepen in onze samenleving wat verlichting. Een heffingskorting die minder bekend is, is de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wie gebruik maakt van deze korting heeft een behoorlijk netto belastingvoordeel dat kan oplopen tot 2.534 euro in 2022.

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming voor werkende ouders met een of meer kinderen, die per 1 januari van het belastingjaar jonger waren dan twaalf jaar. Preciezer gezegd komt u er in 2022 voor in aanmerking als:
  • In 2022 minstens zes maanden een kind bij u woont dat eind vorig jaar (31 december 2021) jonger was dan 12 jaar.
  • Betreffend kind in die periode was ingeschreven op uw woonadres of op het woonadres van de eventuele co-ouder.
  • Uw inkomsten uit tegenwoordige arbeid meer bedroegen dan € 5.219 in 2022. Voor een zelfstandige is de maatstaf dat u in aanmerking moet komen voor de zelfstandigenaftrek.
  • Wanneer u in 2022 een fiscale partner heeft, geldt als aanvullende voorwaarde dat u minder inkomsten uit tegenwoordige arbeid hebt dan uw partner.

Voor het belastingjaar 2022 geldt 31 december 2021 als peildatum.

Welk bedrag hebt u recht op in 2021 en 2022?

Zoals de naam aangeeft, is de inkomensafhankelijke combinatiekorting afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Deze heffingskorting is er voor ouders jonger dan 66 jaar en vier maanden (AOW-leeftijd in 2021), maar ook voor wie AOW ontvangt. Het hoeft niet een eigen kind te zijn (denk aan een pleegkind of geadopteerd kind), als u het kind maar onderhoudt binnen uw huishouding of als co-ouder. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de korting die u krijgt op uw belastingen:

Maximale bedragen inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2021:

Jonger dan AOW-leeftijd66 jaar en vier maanden of ouder
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)2.815 euro 1.458 euro

Maximale bedragen inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022:

Jonger dan AOW-leeftijd66 jaar en zeven maanden of ouder
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)2.534 euro 1.452 euro

Deze bedragen zijn als volgt opgebouwd (2022):

A. U ontvangt nog geen AOW:
  • Inkomen lager dan € 5.219: iack=nihil.
  • Inkomen tussen € 5.219 en € 27.350: iack=11,45% x (arbeidsinkomen - € 5.219).
  • Inkomen van € 27.350 en hoger: iack= € 2.534.

B. U ontvangt wel AOW:
  • Inkomen lager dan € 5.219: iack=nihil.
  • Inkomen tussen € 5.219 en € 27.350: iack=5,911% x (arbeidsinkomen - € 5.219).
  • Inkomen van € 27.350 en hoger: iack= € 1.452.

Slot heffingskorting als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar

Iedereen weet dat kinderen groot brengen een dure aangelegenheid is. Daarom zijn er meerdere middelen beschikbaar om via de overheid een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Opvallend is dat aan deze regelingen tot nog toe betrekkelijk weinig ruchtbaarheid wordt gegeven. Doe er vooral uw voordeel mee.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Ook in 2021 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een fors bedrag aan heffingskortin…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019In 2019 daalt de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor veel gezinnen. Het kabinet Rutte 3 voert een aantal wijzigi…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar wa…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 omhoogInkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 omhoogHebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016? Ruim 1 miljoen Nederlanders ontvangen van de belastingdi…

Wat is de onroerende zaakbelasting (OZB)?Wat houdt de onroerende zaakbelasting nu precies in? En op welke situaties is het van toepassing? Elke gemeente gaat wee…
WaterschapslastenWaterschapslastenWaterschapslasten vormen een steeds hogere aanslag op ons budget. Op de aanslag waterschapslasten prijkt voor dit jaar e…
Reacties

Lisa, 09-02-2016
Mijn kinderen zijn in 2014 en 2015 geboren maar ik heb geen combinatiekorting aangevraagd over 2014. Is het mogelijk dit alsnog te doen?

Hartelijk dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Lisa Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Lisa,
Dat kan inderdaad nog door alsnog belastingaangifte inkomstenbelasting te doen of als dat al gebeurd is en de belastingaanslag definitief is, een gemotiveerd briefje te sturen aan de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 29-04-2015
Mijn ex partner is op 30-06-14 uitgeschreven volgens GBA. Heb ik nu recht op alleenstaande ouderkorting over 2014? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Anna,
Dan is in ieder geval aan de minimale zes maanden voldaan. Als jullie getrouwd waren, kunnen jullie nog wel fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 25-08-2014
Ik heb over 2013 en 2014 een belastingaangifte gedaan. Toch kan ik nergens terug vinden dat ik IACK of alleenstaande ouderkorting heb ontvangen. Hoe kan ik dit nagaan?
Ik heb zeker recht op deze kortingen omdat mijn kinderen 8 en 12 jaar zijn en ik inmiddels 4 jaar met ze alleen woon. Ook werk ik 20 uur per week Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Angela,
Als u naast uw inkomen aangeeft kinderen te hebben en alleenstaande bent, houdt het programma van de Belastingdienst automatisch met deze belastingkorting rekening. Ook op uw aanslag inkomstenbelasting wordt de heffingskorting vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 22-01-2014
Mijn kind is op 5 januari 2014 geboren. Volgens de voorwaarden van de belastingdienst.nl en het programma om de voorlopige aanslag te berekenen, kom ik wel in aanmerking. Op de peildatum 31/12/13 is mijn kind ook niet ouder dan 12 jaar. Hoe zit dit? Alvast bedankt!
Mvg,
Dennis Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Dennis,
Zo te zien voldoet u dan ook aan de voorwaarden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 20-01-2014
In eerdere reacties heb ik gelezen dat het voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (inkomstenbelasting) niet uitmaakt of het een eigen kind, stiefkind, adoptiekind of pleegkind betreft. Nu heb ik deze heffingskorting bij de aangifte over 2011 ook aangevraagd en gekregen (voorlopige aanslag). De kinderen van mijn partner (niet gehuwd, geregistreerd etc.) staan al jaren op mijn adres ingeschreven. Echter, nu krijg ik van de inspecteur een voornemen tot afwijking van de aangifte 2011 omdat ik geen recht zou hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Reden: Ik heb geen kinderen. Is dit wel correct? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Joost,
Omdat jullie geen fiscale partners zijn, lijken de kinderen toe te behoren aan de huishouding van uw partner, en heeft zij mogelijk de aftrek en niet u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 14-01-2014
Beste zeemeeuw,

Volgens de richtlijnen hebben wij over 2012 recht op de combinatiekorting, maar tijdens het invullen van de aangifte is dit niet als optie naar voren gekomen bij de heffingskortingen. Wel hebben wij over 2012 ouderschapsverlof korting ontvangen. Is het mogelijk het geval dat we daarom niet ook nog de optie voor de combinatiekorting in hebben kunnen vullen? Of sluiten doe 2 elkaar niet uit? Want dan gaan we alsnog een verzoek indienen bij de belastingdienst ( aangifte 2012 helaas al definitief…).

Groeten, Marleen Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Marleen,
Als u het minimaal vereiste bedrag aan arbeidsinkomen hebt gehaald en het kind minimaal zes maanden in uw midden was, kunt u zowel de inkomensafhankelijke combinatiekorting als ouderschapsverlofkorting ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 27-11-2013
Hallo mijn vriend werk in loondienst en ik werk ook maar niet zo veel uren. kunnen we in aanmerking komen voor de combinatiekorting? me dochter is van 02-02-2002.

gr th Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste T,
Als de voorwaarde voor het minimaal vereist arbeidsinkomen ook klopt bij u, komt u voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 26-08-2013
Onze zoon is geboren op 20-7-2012 nu heb ik geen kinderbijslag ontvangen (peildatum 1-07) en ook geen combinatiekorting. Kan ik nog met terugwerkende kracht aangeven bij de belasting dat ik de kinderbijslag niet heb ontvangen maar wel kosten heb gehad? Deze optie was er digitaal maar heb ik geen gebruik van gemaakt. Volgens mij kan dit toch? Of krijg je helemaal niets terug. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Diana,
U hebt u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, wel de kinderbijslag voor het vierde kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edith, 17-06-2013
Mevrouw A. is zelfstandig ondernemer, had over 2010 een negatief resultaat uit onderneming. Daardoor had ze wel recht op zelfstandigenaftrek, alleen werd dit niet gerealiseerd. Heeft zij nu wel recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Mijns inziens wel; ze had immers recht op zelfstandigenaftrek en dat is toch de voorwaarde, recht hebben op… Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Edith,
Als iemand door de Belastingdienst gezien wordt als ondernemer, komt deze in aanmerking voor de zelfstandigenkorting en heeft (als ook aan de andere voorwaarden is voldaan) recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De zelfstandigenaftrek kan in een jaar nul zijn (bij verlies), maar als er wel inkomen was, is dit geen belemmering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gast23, 02-06-2013
Ik ben een alleenstaande moeder van 23, sinds juni 2012 woon ik alleen met mijn kindje van anderhalf. Sinds november 2012 werkloos. Hiervoor heb ik samen met mijn kindje bij mijn ouders ingewoond. Nu heb ik afgelopen maart de belastingaangifte 2012 ingevuld en gister de voorlopige aanslag in de brievenbus gekregen en ik krijg een flink bedrag terug. Maar heb ik wel recht op de inkomstafhankelijke combinatiekorting korting? Omdat ik bij mijn ouders heb gewoond die beide werken. En ik werkloos ben geworden. Het is wel een leuk bedrag om te krijgen, maar dan wel met de zekerheid het niet terug te moeten betalen.
Bedankt. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Gast32,
Wat u nu terug hebt gekregen is op basis van uw eigen belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. N. Roomeijer, 03-04-2013
Situatie: Man A woont samen met vrouw B. Ze voldoen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap. Tot het huishouden behoort een kind van A jonger dan 12 jaar. A heeft loon 48.000 en B loon 38.000. De vraag op het aangiftebiljet van B luidt: heeft u een kind jonger dan 12. Antwoord is dan: nee, want het kind is van A. Heeft B recht op de iack? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste E. N. Roomeijer,
De voorwaarde is dat er een kind op het adres woont dat daar wordt onderhouden. Dat betekent dat gegeven de inkomens en het partnerschap B recht heeft op de iack.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 27-03-2013
Is het nou echt waar dat wij "pech" hebben, aangezien ons kind een week later in juli is geboren? Dat scheelt bijna 1400,-! Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Kim,
Helaas wel door de zes maanden eis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 26-03-2013
Beste Zeemeeuw,
Ik heb volgens de voorwaarden recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Echter in het programma aangifte inkomstenbelasting 2012 kan ik deze korting niet 'selecteren' onder het kopje heffingskortingen. Kunt U mij uitleggen hoe ik dan deze korting het best kan aanvragen?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Jaap,
U kunt bij het kopje heffingskortingen aangeven dat u een kind hebt plus de leeftijd. Dan ziet u bij de specificatie van de belastingaanslag in het laatste blok op welke hefingskortingen u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Belinda, 20-03-2013
Wij hebben een kind geboren op 24.01.2000. Mijn man heeft in 2012 nog 1 maand in loondienst gewerkt en vanaf feb 2012 IVA uitkering. Mijn inkomen is stuk lager dan hetgene wat mijn man heeft ontvangen in 2012 (loon en IVA). Hebben wij recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting?
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Belinda,
Het gaat bij de iack echt om het inkomen uit werk (arbeidsinkomen), niet om een uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gretha, 12-03-2013
Mijn jongste zoon geboren op 10 jullie 2011 en heb een zoon van acht. Mijn inkomen is lager dan die van mijn fiscaal partner. Volgens degene die mijn papieren invult heb ik geen recht op combinatiekorting klopt dit? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Gretha,
Als u inkomen uit arbeid hebt, maar minder dan uw partner, dan hebt u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik W., 11-03-2013
Hallo Zeemeeuw,

Op 1-5-2012 schrijft u: "Het gaat om een kind jonger dan 12 jaar. Dat kan een eigen kind, stiefkind, pleegkind of adoptiekind zijn".
Ik ben in de IACK gedoken en kwam op de site van pleegzorg Nederland het volgende tegen: Een pleegouder die aan een kind pleegzorg biedt in het kader van geïndiceerde jeugdzorg en daarvoor een pleegvergoeding ontvangt, komt niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, zo blijkt uit een reactie van het ministerie van VWS op Kamervragen. De reden hiervoor is dat een pleegkind niet wordt opgevoed en onderhouden als een eigen kind en het in de inkomstenbelasting dus niet gelijk wordt gesteld met een eigen kind.

Dit komt mij vreemd over. Graag zou ik willen weten of dit klopt.

Met vriendelijke groet,

Erik W Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Erik W,
Dit is te kort door de bocht, immers in de Wet IB 2001 wordt onder een kind mede verstaan een pleegkind. Tegelijkertijd wordt de eis gesteld dat u als pleegouder(s) uw pleegkind onderhoudt en opvoedt “als een eigen kind”. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 09-03-2013
Hallo,

wij zijn bezig met invullen van onze belastingaangifte 2012. Onze dochter is geboren op 14-08-2012. Oftewel bij de vraag (bij heffingskortingen van mijn partner) geef ik aan ja, kind dat na 1999 is geboren. Bij de volgende vraag: Stond het kind minstens 6 mnd ingeschreven op adres partner, hier vul ik dus nee in, omdat het kind jonger is dan 6 mnd.
Echter ik snap de logica niet, mijn partner heeft exact 1 mnd verlof opgenomen in november tm december. Dat aantal uren staat vast. De achteruitgang in salaris is ook een vast gegeven. Echter had mijn dochter dus op 1 juli geboren geweest dan zouden we ruim € 2000, 00 meer terugkrijgen. Nogmaals ik snap de logica niet.

Vriendelijke groet,

Richard Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Richard,
Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is inderdaad de eis dat uw dochter zes maanden bij uw woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gé Hinssen, 08-03-2013
Beste Zeemeeuw,

Niet om te zeuren en met alle respect maar volgens mij zijn de situaties van Sandra de Koning (reactie 02-03-2013) en de mijne (reactie 28-02-2013) identiek en zijn Uw antwoorden verschillend. In het ene geval wel recht en in het andere geval geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2012. Beide vragen en reacties staan nota bene boven elkaar. Beide kinderen zijn op 31-12-2011 dus ouder als 12 jaar. Wat is nu het juiste antwoord. Wel of geen recht op deze korting. Reactie infoteur, 08-03-2013
Beste Gé Hinssen,
Ook u hebt geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2012 omdat uw dochter per 31 december 2011 al 12 jaar was. De verwarring kon bij snel lezen ontstaan omdat u aangaf dat ze per 1 januari 2012 ouder was dan 12. Dat klopt op zich, maar dat was ze dus al eerder waardoor niet aan de voorwaarden van deze heffingskorting is voldaan. Uw antwoord is daarom aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 07-03-2013
Hallo,
Wij hebben net onze belastingaangifte gedaan voor 2012 en kwamen in aanmerking voor de combinatiekorting wat een mooie teruggave opleverde. Nu hebben we de aangifte van 2011 erbij gepakt en ontdekten dat de vraag: een kind geboren na 1998, met "nee" was beantwoord. Onze oudste zoon is op 01-03-2011 is geboren. Hadden wij dus eigenlijk recht op die combinatiekorting? En kunnen wij deze alsnog ontvangen?

vr.gr. Albert Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Albert,
U kunt als uw belastingaanslag 2011 nog niet definitief is uw aangifte voor 2011 nog corrigeren of anders een schriftelijk verzoek indienen bij de belastingdienst om alsnog met de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor 2011 rekening te houden. U hebt zich immers per ongeluk vergist:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 05-03-2013
Hallo,

Ons eerste kind is geboren op 1 juli 2012. Nu krijg ik bij het invullen van de belastingaangifte toch de melding dat wij daarom recht hebben op combinatiekorting. Ik ging er van uit dat voor deze korting ze net een dag te laat zou zijn geboren en wij dit over 2012 dus niet zouden krijgen. Ik wil hier geen fouten in die ik later moet terug betalen natuurlijk. Tellen ze soms 1 juli ook mee? Klopt dit wel? Reactie infoteur, 21-06-2020
Hallo Esther,
De geboortedatum wordt als dag meegeteld. Zo komt u precies aan zes maanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra de Koning, 02-03-2013
Beste zeemeeuw,

In het belastingjaar 2011 had ik nog wel recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor het jaar 2012 volgens mijn aangifte niet meer. Heb de voorwaarden van de belastingdienst erop nageslagen en nu blijkt dat dit klopt. Op uw site staat echter:
Voor het belastingjaar 2012 geldt 31 december 2011 als peildatum. Als uw kind na 1 januari 2012 ouder is dan 12 jaar, behoudt u in 2012 toch het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, in 2013 niet meer.
Nu wordt mijn zoon in juli 14 jaar. Hij is van 07-1999.
Ik vind dit verwarrend. Is er ietsveranderd afgelopen maanden en is de info op uw site verouderd of heb ik mijn aangifte verkeerd ingevuld?
Bij voorbaat dank,
Groeten, Sandra Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Sandra de Koning,
De wettelijke eis bij deze regeling is dat uw zoon per 31 december van voorafgaand jaar jonger is dan 12 jaar. Het klopt dus ook dat u geen recht meer hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als er geen jonger ander kind is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

, 28-02-2013
Voor het belastingjaar 2012 geldt 31 december 2011 als peildatum. Als uw kind na 1 januari 2012 ouder is dan 12 jaar, behoudt u in 2012 toch het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor het inkomen verwijs ik u naar de tabellen hierna.
Bovenstaande passage is overgenomen uit het bovenstaande stuk omtrent jullie uitleg over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Mijn dochter is geboren op 16-11-1999 en dus op 1-1-2012 ouder dan 12 jaar. Heb ik nu wel of geen recht op deze korting voor de aangifte van het jaar 2012. Zo ja dan is jullie tekst correct. Zo nee, is aanpassing van de tekst noodzakelijk omdat deze dan dus NIET juist is. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Gé,
U hebt waar het de leeftijd van uw kind aangaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 19-02-2013
Ik ontvang een wao uitkering en mijn man werkt fulltime, mijn zoon is 11-11-2009 geboren.
Hebben wij recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Cindy,
Als u alleen een WAO uitkering hebt, hebt u geen arbeidsinkomen en daarmee geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corinne, 03-02-2013
Wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting verdubbeld bij meer kinderen of is het gewoon een vast bedrag wat je ontvangt bij minimaal 1 kind? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Corinne,
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt per huishouden. Bij een scheiding kan de combinatiekorting soms tweemaal worden aangevraagd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109358-heffingskortingen-en-echtscheiding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vermeulen, 14-01-2013
Ik heb een voorlopige wijziging in december 2012 ingestuurd om de combinatiekorting te ontvangen van 2012. Hoelang gaat dit duren? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Vermeulen,
Dat kan wel twee maanden duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marroy, 10-12-2012
Hallo,

Ik ben begin dit jaar uit elkaar gegaan. Nog niet officieel gescheiden. Heb een zoontje van 9 jaar. Kan ik met terugwerkende kracht de combinatie korting aanvragen? En zo ja hoe lang? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Marroy,
Dat kan via een voorlopige teruggaaf of bij de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mos, 19-10-2012
Hallo, Sinds wanneer bestaat deze regel? Ik heb 2 kinderen onder de 12 jaar. Hoe kan ik dit terug krijgen, alleen met de jaarlijkse invulling of kan dat ook tussentijds worden aangevraagd? Reactie infoteur, 21-06-2020
Hallo Mos,
U kunt deze heffingskorting (met terugwerkende kracht) regelen via uw belastingaangifte, een brief aan de Belastingdienst als de belastingaanslag al definitief is en tijdens een jaar voor het lopende jaar zelf via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120906-voorlopige-aanslag-2020-inkomstenbelasting-teruggave.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Toledo, 21-08-2012
Beste,
als ik alle stappen van aangifte formulier doorloop, kom ik automatisch de inkomensafhankelijk combinatiekorting tegen? Is dat het puntje waar wordt gevraagd hoeveel kinderen we hebben jonger dan 12 jaar?
mvg
van toledo Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Van Toledo,
Het gaat om de vraag "heffingskortingen voor ouders met thuiswonende kinderen".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucy, 11-07-2012
Hallo,
op 18-05-11 is mijn zoon geboren, en ik werk 24 uur, heb ik recht op de combi korting?
Ben alleenstaand vanaf de zwangerschap.

Groeten Lucy Reactie infoteur, 21-06-2020
Hallo Lucy,
Ja u komt in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 31-05-2012
Hallo, Op12-03-2012 is onze dochter geboren, mijn vriend en ik wonen samen en werken beide, mijn vriend neemt per 1 juli 2012 1 dag ouderschapsverlof per week. Hebben wij nu per 12-09-2012 recht op combinatiekorting? Reactie infoteur, 21-06-2020
Hallo Jose,
U moet even naar de hoogte van het inkomen kijken, maar dan kan wie het minste verdient zes maanden na de geboorte de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Makhasingh, 22-05-2012
Beste menr, mevr,
Ik werk alleen. Mijn man werk niet. Ik heb een inkomen van 1100 euro en heb een kind van 12 jaar. Heb ik recht op combinatiekorting?

Groetjes
Betty Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste D. Makhasingh,
Omdat uw man geen inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid, hebt u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hij is immers uw fiscale partner en heeft minder inkomen dan uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ah, 01-05-2012
De inkomstenafhankelijke combinatiekorting is dit jaar op naam van mijn man aangevraagd maar hij is niet de de biologische vader van mijn zoon van 8. Kan dit dan wel of moet het toch weer op mijn naam aangevraagd worden.? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Ah,
Het gaat om een kind jonger dan 12 jaar. Dat kan een eigen kind, stiefkind, pleegkind of adoptiekind zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 26-04-2012
Sorry, wij krijgen vanaf 2010 geen belastingaanslag meer om in te vullen (was blijkbaar niet nodig). Nu schijnt dat wij achteraf recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wij proberen dit sinds gisteren pas van 2009 en 2010 en van 2011 met terugwerkende kracht terug te krijgen. Dat van 2012 dat begreep ik al. In ieder geval bedankt voor uw reactie. Groetjes Bianca Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Bianca,
Als u geen belastingaangifte voor een bepaald jaar hebt gedaan en dat is niet langer dan vijf jaar terug, kunt u dat alsnog doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 24-04-2012
Hallo, Misschien een overbodige vraag maar onze zoon is 22-10-1999 geboren en was dus eind 2010 11 jaar. Mijn man en ik zijn getrouwd, wij zijn een gezin met twee opgroeiende jongens. Wij werken allebei, hij fulltime en ik partime. Hebben wij recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Belastingtelefoonjuffrouw dacht vanmiddag namelijk van niet. Vriendelijke groeten! Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Bianca,
U zoon was op de peildatum 12 jaar. Dat betekent dat u geen recht meer hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stan, 31-03-2012
Een voorwaarde voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is dat een kind op 31 december 2010 jonger was dan 12 jaar. De tabellen in gesplitst in: tot 65 jaar / vanaf 65 jaar. Het gros van de mensen met kinderen komt al voor hun vijftigste niet meer aanmerking. Waarom is er dan zelfs een aparte tabel voor boven de 65 jaar. Dit betreffen dan (vrijwel) enkel grootouders met de zorg voor kleinkinderen neem ik aan? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Stan,
Dat kan. Denk aan een kind, pleegkind, kleinkind, geadopteerd kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Oosterbaak, 26-03-2012
Mijn dochter is eind augustus 2011 geboren. Kan ik dit opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting over 2011? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste C. Oosterbaak,
Neen, uw kind was nog geen zes maanden oud en dus geen recht op de combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Huising, 19-03-2012
Ik denk dat mijn vraag niet helemaal overgekomen is, maar mijn partner heeft de IB voor ondernemers wel ingevuld, echter bij die aangifte heeft zij niet de mogelijkheid om de inkomensafhankelijke combinatiekorting op te geven en bij mijn aangifte zou ik niet in aanmerking komen, omdat ik niet de minst verdienende ben. Dus ondanks dat wij wel een kind onder de 12 jaar hebben komen wij niet in aanmerking lijkt het, klopt dat? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Hans Huising,
Er zijn meerdere biljetten om aangifte te doen als ondernemer (ib of vpb). Als de aangifte ib is ingevuld en er ook particulier inkomen is, zou er geen probleem moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Huising, 16-03-2012
Ik verdien meer dan mijn partner, maar mijn partner heeft een bedrijfje en daarvoor heeft zij aangifte inkomsten belasting voor ondernemers ingevuld. Zij heeft daar niet de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Komen wij nu beide niet in aanmerking voor deze inkomensafhankelijke combinatiekorting? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Hans Huising
Als uw partner niet de aangifte ib ondernemers invult, heeft ze ook geen recht op de particuliere heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lazam B., 15-03-2012
Heeft iedereen recht op combinatiekorting? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Lazam B,
De voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting staan in het artikel. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, heeft ook geen recht op deze combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannieabrahams-Bols, 12-03-2012
De combinatiekorting ontvang je dit per jaar of per maand? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Jannieabrahams-Bols,
Als u de combinatiekorting meeneemt in uw verzoek tot voorlopige teruggaaf, wordt deze heffingskorting maandelijks uitbetaald. Anders pas bij uw belastingaangifte een jaar later in één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 08-03-2012
Mijn dochter is in december 2011 geboren. Hebben we dan in 2012 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste John,
Ja als u uw aanvraag op tijd indient.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 06-03-2012
In 2011 is onze zoon 13 jaar geworden, dan heeft mijn vrouw geen recht meer op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit scheelt 1361,00 euro! Waarom tot 12 jaar? Zijn er nu andere aftrekposten te gebruiken? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Dennis,
Er is dan inderdaad geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 05-03-2012
Ik woon ongehuwd samen met mijn partner. Zij heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Kom ik ook in aanmerking voor deze combinatiekorting, of alleen mijn partner. De jongste dochter is pas 7 jaar. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Ron,
Als u de kinderen hebt erkend, kunt u de inkomensafhankelijke heffingskorting aanvragen en anders alleen uw partner. De verdere voorwaarden vindt u in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 01-03-2012
Om voor 2011 in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet het kind minimaal 6 maanden bij je hebben gewoond lees ik en het kind moet op 1 januari 2011 jonger zijn dan 12. Mijn kind is in juni 2011 geboren. Kan ik er dan wel of niet aanspraak op maken? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Peter,
Ja, juli tot en met december zijn zes maanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 31-03-2010
Wanneer is het 6 maanden? Moet het precies zes maanden zijn, of geboren in de 7e maand. Dus ook 6 maanden tot het eind. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Simone,
Zes maanden zijn zes kalendermaanden. Dus 30 juni tot en met 30 december is zes maanden, maar ook 1 juni tot en met 1 december.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.