Huurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldata

Huurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldata Hoeveel huurtoeslag 2019 en 2020, de bedragen? Tot 1 september 2020 kunt u nog huurtoeslag over 2019 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van vermogen in 2019 of 2020. Vanaf december 2019 krijgt u de eerste huurtoeslag 2020 uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de huurtoeslag 2019 en 2020, opvolger van de huursubsidie, hangt af van uw inkomen, de hoogte van de huur en huurgrens, uw vermogen en de bezuinigingen van de overheid. De uitgaven voor deze huursubsidie nemen voor de Belastingdienst jaarlijks verder toe. De maximaal toegestane huur voor de huurtoeslag 2020 wordt in veel gevallen 737 euro. Bekijk ook wanneer u uitbetaald krijgt aan de hand van de betaaldata en wacht niet te lang met uw aanvraag. Bekijk ook wat het bijzonder vermogen is. Komt u als student in aanmerking voor huurtoeslag?

Uitgaven huurtoeslag 2019 en 2020

De Belastingdienst verzorgt de uitbetaling van de huurtoeslag omdat de fiscus geacht wordt uw inkomen en omstandigheden te kennen, waardoor redelijk snel kan worden bepaald op hoeveel huurtoeslag u recht hebt. Dan nog is de jaarlijkse huurtoeslag of huursubsidie een voorschot, omdat zich gedurende het jaar veranderingen kunnen voordoen in uw persoonlijke situatie en omdat aan het begin van het jaar uw inkomen zo goed mogelijk wordt ingeschat, maar aan het einde van een belastingjaar toch anders kan blijken te zijn. Veel mensen doen een beroep op deze huursubsidie en in tijden van economische crisis nemen de aanvragen toe, omdat door een toenemende werkloosheid het gemiddelde inkomen lager uitpakt en daardoor meer mensen recht hebben op de huurtoeslag. Dit komt ook tot uitdrukking in de totale uitgaven voor de huurtoeslag die sinds 2015 fors stijgt:

Uitgaven huurtoeslag 2015, 2018, 2019, 2020 en 2021
20152018201920202021
€ 3,1 miljard€ 4 miljard€ 4,1 miljard€ 4,3 miljard€ 4,4 miljard

Hoogte huurtoeslag 2019 en 2020

De stijgende uitgaven zijn een punt van zorg voor het kabinet. Overschrijdingen van het budget van de huurtoeslag worden daarom teruggedrongen door op de huurtoeslag te bezuinigingen. Dat gebeurt enerzijds door in 2019 de eigen bijdrage aan de huur te verhogen en tegelijkertijd de inkomensgrenzen te verlagen. Tegelijkertijd wil het kabinet de gevolgen voor de laagste inkomens zo veel mogelijk beperken. Maar in 2020 wordt de huurtoeslag verruimd, want dan vervallen juist de maximale inkomensgrenzen. Dat geld niet voor de toets van de huurtoeslag op vermogen. Slechts 1 euro te veel vermogen, betekent nul huurtoeslag (of alles terugbetalen).

Huurverhogingen

Het kabinet boert een beleid van extra huurverhogingen. Dat kan in 2019 en 2020 betekenen dat uw huur hoger is geworden dan de maximaal toegestane huur. Dit heeft tot gevolg dat u hetzij niet meer voor deze huursubsidie in aanmerking komt, hetzij het extra bedrag aan huur als gevolg van de huurverhoging volledig zelf moet betalen. Bijna elke huurder zal meer zelf moeten betalen.

Wijzigingen huurtoeslag 2019 en 2020

Wie ook in 2020 al huurtoeslag ontvangt zal de wijzigingen in de huurtoeslag 2020 al bij de uitbetaling in december 2019 merken, omdat dan de eerste uitbetaling over 2020 plaats vindt. Vooraf krijgt u van de Belastingdienst een voorlopige beschikking voor 2020. Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, wijzigingen in uw vermogen en inkomen, de bezuinigingen, kunnen er allemaal toe leiden dat u in 2019 of 2020 geen huursubsidie meer ontvangt of minder dan u gewend was. Ook gaan de grenzen van de huur iets omhoog. Steeds wordt daarbij door de Belastingdienst gekeken naar de rekenhuur wat wil zeggen de kale huur plus servicekosten:
 • Schoonmaakkosten en energiekosten van de gemeenschappelijke ruimten zoals de lift en het trappenhuis.
 • Eventuele kosten van een huismeester of flatwacht.
 • Kosten reparaties en groot onderhoud van de dienstruimten en recreatieruimten.

Voorwaarden huurtoeslag 2019 en 2020

Bovendien moet sprake zijn van een zelfstandige woonruimte:
 • Uw woongedeelte heeft een eigen toegangsdeur die u kunt afsluiten.
 • U hebt een eigen woonkamer of slaapkamer.
 • U hebt een eigen keuken met aanrecht, voorzien van aanvoer en afvoer voor water.
 • Er is in de keuken een aansluitpunt voor een kooktoestel.
 • U hebt een eigen toilet met waterspoeling.

Student en huurtoeslag

Dus een student komt niet altijd in aanmerking voor huurtoeslag:
 • Niet als een student een kamer heeft in een studentenhuis met een gedeelde badkamer en keuken.
 • Bent u een student met een kamer en keuken en badkamer in een studentencomplex waarvan de keuken en badkamer eigen zijn, en de kamer heeft een eigen voordeur, dan wel.

Maximaal toegestaan vermogen 2019 en 2020, vermogenstoets, let op vervallen oudertoeslag in box 3

Om recht te kunnen hebben op de huurtoeslag mag u niet te veel vermogen bezitten. Per persoon bedraagt het maximaal toegestaan vermogen € 30.360 in 2019 en € 30.846 in 2020. Ook als u recht hebt op AOW en uw inkomen relatief laag is, mag het vermogen op basis van de ouderentoeslag niet meer hoger zijn dan deze bedragen per persoon. Let wel dit is het inkomen voor aftrek van ziektekosten en dergelijke aan persoonlijke aftrek.

Voorwaarden huurtoeslag 2019 als u alleen woont

leeftijdminimale huurmaximale rekenhuurmaximaal inkomen
18 - 23 jaar€ 225,08€ 424,44€ 22.700
23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd€ 225,08€ 720,42€ 22.700
AOW-leeftijd€ 223,26€ 720,42€ 22.675
gezamenlijk huishouden € 424,44€ 720,42€ 30.700

Als er een toeslagpartner of medebewoner is, mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 30.700 per jaar. Is de toeslagpartner of medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar, dan wordt € 4.827 van het inkomen van dit kind vrijgesteld, de rest telt wel mee. Ook studiefinanciering telt niet mee. In 2020 is dit € 4.964 per inwonend kind.

Voorwaarden huurtoeslag 2020 als u alleen woont

leeftijdminimale huurmaximale rekenhuurmaximaal inkomen
18 - 23 jaar€ 232,65€ 432,51n.v.t.
23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd€ 232,65€ 737,14n.v.t.
AOW-leeftijd€ 230,83€ 737,14n.v.t.
gezamenlijk huishouden € 432,51€ 737,14n.v.t.

In 2020 zijn er geen inkomensvereisten meer, de maximale inkomensgrenzen worden in 2020 niet meer toegepast. De huur is vooral bepalend of u voor de huurtoeslag in aanmerking kunt komen.

Bijzonder vermogen telt niet mee

Maar het bijzonder vermogen telt niet mee bij de vermogenstoets, Dan kunt u denken aan:
 • Het vermogen van een pleegkind.
 • Het vermogen van een minderjarig kind telt niet mee als u, uw kind, uw toeslagpartner of de medebewoners niet eraan kunnen komen.
 • Een immateriële schadevergoeding en smartengeld.
 • Sommige schadevergoedingen.
 • De uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik.
 • Bijzondere uitkeringen aan veteranen.
 • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2019 en 2020.

Betaaldata huurtoeslag 2019 en 2020

De eerste huursubsidie voor 2020 ontvangt u in december 2019. De uitbetalingsdata voor de huurtoeslag 2019 en 2020 zijn als volgt:

Welke huurtoeslagDatum en maand van uitbetaling van de huurtoeslag in 2019 en 2020
februari 2019 maandag 21 januari 2019
maart 2019woensdag 20 februari 2019
april 2019woensdag 20 maart 2019
mei 2019dinsdag 23 april 2019
juni 2019maandag 20 mei 2019
juli 2019donderdag 20 juni 2019
augustus 2019maandag 22 juli 2019
september 2019dinsdag 20 augustus 2019
oktober 2019vrijdag 20 september 2019
november 2019maandag 21 oktober 2019
december 2019woensdag 20 november 2019
januari 2020vrijdag 20 december 2019
februari 2020woensdag 22 januari 2020
maart 2020donderdag 20 februari 2020
april 2020 vrijdag 20 maart 2020
mei 2020maandag 20 april 2020
juni 2020woensdag 20 mei 2020
juli 2020maandag 22 juni 2020
augustus 2020maandag 20 juli 2020
september 2020donderdag 20 augustus 2020
oktober 2020maandag 21 september 2020
november 2020donderdag 22 oktober 2020
december 2020vrijdag 20 november 2020
januari 2021vrijdag18 december 2020

Maximaal toegestaan vermogen 2019, vermogenstoets

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen in 2019 zijn:

Vermogen, wat is maximaal toegestaan?
Hoe woon ik?Maximaal vermogen op 1 januari 2019
Alleenstaande€ 30.360
Met een toeslagpartner€60.720
Met een medebewonerEen medebewoner mag niet meer dan € 30.360 vermogen bezitten

Maximaal toegestaan vermogen 2020, vermogenstoets

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen in 2020 zijn:

Vermogen, wat is maximaal toegestaan?
Hoe woon ik?Maximaal vermogen op 1 januari 2020
Alleenstaande€ 30.846
Met een toeslagpartner€ 61.792
Met een medebewonerEen medebewoner mag niet meer dan € 30.846 vermogen bezitten

Geef wijzigingen op tijd door in 2019 en 2020

Niemand wil graag de te veel ontvangen huurtoeslag terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Geef wijzigingen in uw inkomen daarom op tijd door om dit zo veel mogelijk te voorkomen. U kunt de toeslag voor 2019 uiterlijk tot 1 september 2020 aanvragen. Ontving u in 2019 al huurtoeslag en voldoet u ook aan de nieuwe voorwaarden (ook de vermogenstoets), dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen, maar loopt de betaling ook in 2020 door.

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2020Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2020Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2018, 2019 of 2020 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Huurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenHuurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenDe huurtoeslag kent in 2018, 2019 en 2020 strenge regels en voorwaarden voor inkomen en vermogen. Bent u de aanvrager va…
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenNieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenDoordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinder…

Reageer op het artikel "Huurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldata"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Bart de Lange, 21-10-2019 12:31 #115
Ik ben na vele jaren in het buitenland gewoond te hebben terug in Nederland en heb dus geen registratie van inkomen bij de Belastingdienst. Bij de voorwaarden voor aanvraag wordt dit wel genoemd als voorwaarde. Kan ik toch huurtoeslag aanvragen en zo ja, hoe? Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Bart de Lange,
Ja u kunt een schatting maken van uw inkomen in Nederland. Uw eerdere inkomen in het buitenland bijvoegen heeft weinig zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 01-10-2019 10:28 #114
Wij komen in aanmerking voor huurtoeslag in 2020. Welke begindatum moet ik invullen om 20 december 2019, de huurtoeslag voor 1 januari 2020 te ontvangen? Of vul ik 1 januari 2020 in, en wordt dat al automatisch op 20 dec. 2019 overgemaakt?
Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 01-10-2019
Beste R,
Als u huurtoeslag voor het jaar 2020 wilt aanvragen, vult u, zodra dit mogelijk is, 1 januari 2020 in. Als u nog niet in het systeem zit, moet uw aanvraag eerst nog worden beoordeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard van Luijn, 18-09-2019 11:01 #113
Ik ben verhuisd naar een flat. Mijn huur bedraagt, kale huur 563,07 en vergoeding huismeester en schoonmaak 131,82.
Totaal, 694.89. Inkomen 22677, bruto

Mijn vraag: Heb ik recht op huursubsidie Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Richard van Luijn,
Als u nog geen recht hebt op AOW is uw inkomen net niet te hoog voor huursubsidie (22.700 euro). In 2020 kunt u waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willie, 01-07-2019 14:39 #112
Mijn huur is inmiddels 60 euro boven huurtoeslag over dit bedrag krijg ik geen huurtoeslag meer. Krijg wel ieder jaar huursverhoging!
Heb aow met klein pensioen, kan ik bij gemeente aanklopen voor extra woontoeslag.
Aangezien er weinig appartementen aangeboden worden met een huurprijs onder de grens, ben ik verplicht om te blijven wonen. Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Willie,
Dat komt inderdaad regelmatig voor en dan is het toch beter om te blijven zitten omdat de huur elders voor een vergelijkbare woonplek ook hoog is. Als u blijft zitten, hebt u dan nog enige huurtoeslag, elders krijgt u helemaal geen huurtoeslag als de huur hoger is dan die van de huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francisca, 17-12-2018 14:36 #111
Wij hebben een appartement gekocht van 180.000 euro. 150,000 betaalde mijn ouders en mijn gift van oma van 50.000 heb ik erbij gedaan. Nu ben ik daardoor bij notaris voor 10 % eigenaar geworden. Ik moet mijn ouders 400 euro huur betalen wat ik doe van mijn studielening. Heb ik recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Francisca,
Dat hangt ervan af. Voor de huurtoeslag moet de gehuurde ruimte een zelfstandige woonruimte zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeja, 15-03-2018 18:31 #110
Hi.
Ik ga een bbl opleiding doen waarbij ik een salaris van rond de 1100 heb.
Mijn huur is 510 euro
Ik ben 35 jaar.
Heb ik dan recht op huurtoeslag? Mvg Reactie infoteur, 17-02-2020
Hi Jeja,
U hebt recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coos, 09-01-2018 13:28 #109
Goedendag,
Ik ben alleenstaand en heb een bijstandsuitkering. Moet ik als verzamelinkomen naast fiscaal loon ook loonheffing en Wgheffing (ZVW) wat op jaaropgave staat erbij optellen bij aanvraag huurtoeslag? of alleen fiscaal loon. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Coos,
Het verzamelinkomen is het fiscaal loon minus eventuele aftrekposten (zorgkosten bijvoorbeeld):

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Df47, 02-08-2017 22:37 #108
Hallo,
Mijn ouders hebben een apartment in Den Haag (zij wonen in het buitenland) met een WOZ-waarde van 350 000 euro.
Ik mag het gaan huren. Momenteel woon ik er gratis in en hoef ik alleen de vaste kosten te betalen (ziggo, eneco etc.) Ze geven mij momenteel ook 300 euro/maand als een oudertoeslag.
Ik ben net afgestudeerd en ik zal voor nu niet meer dan 22 000 euro verdienen, omdat ik maar part-time zal gaan werken naast mijn master studie. Is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als ik een huurcontract heb en rond 700 euro/maand moet betalen? Reactie infoteur, 17-02-2020
Hallo Df47,
Als je ouders een redelijke huur vragen (geen 200 euro dus) en je beneden de huurgrens voor de huurtoeslag blijft, heb je recht op huurtoeslag:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/77153-huis-huren-van-ouders.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schoonzoon, 07-07-2017 11:43 #107
Hallo,

Mijn schoonmoeder moet ineens haar hele huurtoeslag over 2016 terugbetalen omdat ze € 200 teveel vermogen had op 1 januari 2016. Maar dat was geld wat ze twee weken daarna gebruikt heeft voor haar verhuizing. Normaal heeft ze nooit zoveel geld op haar spaarrekening maar hier had ze hard voor gespaard in het kader van haar verhuizing. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Groet,
Peter Reactie infoteur, 17-02-2020
Hallo Schoonzoon,
Helaas is zelfs 1 euro meer dan is toegestaan al genoeg om alles terug te moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mta, 01-07-2017 07:10 #106
Hallo,

Mijn ouders moeten opeens alle huurtoeslag over 2016 terugbetalen, als ik het bekijk hebben ze minder spaargeld dan dat ze mogen hebben, echter hebben ze ook een doorlopende rekening. Wordt deze erbij opgeteld? Ook hebben ze ook nog een lening lopen, mag die eraf getrokken worden, zodat het inkomen ook lager wordt? Of weet u wat ik kan doen voor ze, zodat ze niet alles terug hoeven te betalen? Qua huur en inkomen zitten ze gewoon goed, dus daar ligt het niet aan. Ik hoop dat u mij hiermee kan helpen, zodat ik mijn ouders kan helpen. Reactie infoteur, 03-07-2017
Hallo Mta,
Een lening gaat van het vermogen af. Betaalrekeningen en dergelijke tellen mee bij het vermogen.Meestal geeft de Belastingdienst aan waarom er terug moet worden betaald. Misschien zijn uw ouders vergeten om de lening van het vermogen af te trekken in de belastingaangifte of zijn ze bepaalde aftrekposten vergeten?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa M., 30-06-2017 17:30 #105
Mijn inkomen is 12699 bruto p/j, hoeveel huurtoeslag krijg ik bij een huur van 600 euro incl.? Reactie infoteur, 03-07-2017
Beste Lisa M,
Als u verder aan de voorwaarden voldoet, zal bij dat inkomen de huurtoeslag circa 300 euro per maand bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Afoort10, 30-06-2017 14:13 #104
Hallo,
Hoeveel huurtoeslag zou ik moeten krijgen met een inkomen van 19000 over 2016 en een huur van 344 euro per maand.
Zojuist een brief gekregen dat ik vrijwel alles moet terugbetalen en slechts recht had op 15 euro per maand. Klopt dit?
Grtz, Reactie infoteur, 01-07-2017
Hallo Afoort10,
Bij de huurtoeslag komt altijd een deel van de huur voor eigen rekening. Omdat u een relatief lage huur betaalt, is er nauwelijks ruimte voor een huurtoeslag en komt u uit op 15 euro per maand. Als u met uw inkomen een huur zou moeten betalen van 600 euro per maand, dan zou u bijvoorbeeld 200 euro per maand aan huurtoeslag krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Newman, 04-05-2017 11:53 #103
Hallo, ik ben een paar maanden geleden naar mijn nieuwe huis geweest en ik kreeg huisvergoedingen. Maar nu heeft woonplaats de huur verhuurd van 710 tot 716. Dit zal van toepassing zijn vanaf mei 2017. Moet ik mijn landloper bezwaar maken om mijn huur voor 1 jaar niet te wijzigen? Of als de 710-limiet ook in mei zal zijn?
Bedankt! Reactie infoteur, 17-02-2020
Hallo Newman,
Per 1 juli van een jaar mag de huur worden verhoogd voor de sociale huursector.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerhard Magis, 03-05-2017 13:59 #102
Doordat ik 30 jaar in Indonesie heb gewoond en gewerkt en in 2010 de pensioen gerechtigde leeftijd kreeg, daarbij getrouwd ben met Indonesische vrouw, geboren in 1949 maar nooit in Nederland gewoond is mijn AOW slechts Euro 376 per maand. Daarnaast krijg ik nog een extra pensioen pensioen van Euro 100 per maand. Verder dan wat spaarrente heb ik verder geen inkomen.
Naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen hier in Indonesie voel ik me als buitenlander en Christen steeds minder op mijn gemak en denk erover om naar Nederland terug te keren tezamen met mijn vrouw die dan voorlopig wel de Indonesische nationaliteit behoudt. Ik kan een huis huren voor rond de 650 Euro. Wat zijn mijn mogelijkheden voor huurtoeslag en eventuele andere toeslagen?
Alvast bedankt voor Uw antwoord Reactie infoteur, 04-05-2017
Beste Gerhard Magis,
Als u verder geen vermogen hebt, komt u in Nederland in aanmerking voor een aanvullende bijstandsuitkering, huurtoeslag en zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Gooijert, 11-03-2017 09:52 #101
Ik heb een vraag ik heb huurtoeslag aangevraagd voor het jaar 2016, moet ik dan ook opnieuw voor 2017 aanvragen of loopt dat automatich door? Reactie infoteur, 13-03-2017
Beste H. Gooijert,
Als de huurtoeslag over 2016 is toegekend, hoeft u deze niet opnieuw aan te vragen voor 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 03-03-2017 18:18 #100
"Als jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt is en jullie in een aangepaste woning wonen, kun je wellicht (meer) huurtoeslag krijgen."
Wat is het maximale jaarinkomen om hiervoor in aanmerking te komen? Ik vind dit erg onduidelijk.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Sonja,
Zoals in de tabel is aangegeven is het maximale inkomen voor de huurtoeslag 2017 gelijk aan € 22.200 als u alleen woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 25-02-2017 12:33 #99
Mijn huur incl servicekosten is 699.13€, verzamel ink 20.620. Mijn vermogen is onder de toegestane grens van 2016. Woon van 2008 in aangepast toen zorgappartement. Vermogen onder de grens van 2016 gezakt door stijgende zorgkosten. Sinds 2016 huursubsidie. Wat gebeurt er na de huurverhoging in juli als de huur erboven komt? Reactie infoteur, 28-02-2017
Beste Elly,
Als u blijft wonen waar u nu woont, ontvangt u ook na de huurverhoging huurtoeslag maar wordt in 2017 de huur boven 710,68 euro niet vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 23-02-2017 13:14 #98
Jaar 2016
Mijn kale huurprijs is 716.00
Mijn inkomen met partner 34.000
Kan ik huurtoeslag krijgen? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste Peter,
Helaas niet, want uw huur plus servicekosten zijn samen hoger dan € 710,68 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 22-02-2017 11:35 #97
Ik kom dit jaar net 247 euro boven de grens van 22.200 (2016 was 22.100). Mijn huur is 703 incl. servicekosten, ik krijg 169 huurtoeslag. Mijn inkomen werd ineens hoger doordat ik een dagdeel pensioen van mijn ex-partner krijg. Netto 47 per maand. Is bruto 79 per maand. Door deze 47 euro netto zou ik 169 euro toeslag gaan verliezen. Ik ga er met dat pensioendeel dan flink op achteruit. Ik heb deze wijziging nog niet doorgegeven, het hangt als een strop om je nek dat het misschien moet. Is er een manier om het inkomen te drukken, in ieder geval voor dit jaar? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste Mary,
U kunt uw inkomen drukken met een aftrekpost ziektekosten, een gift of iets dergelijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wieland, 21-02-2017 00:06 #96
Ik ben een student en heb een bijbaantje waar ik gem. €250.- per maand aan inkomsten van heb. Wil een studio huren maar vraag mij af of ik in aanmerking kom voor huurtoeslag. Ziet de belasting mijn lening ook als inkomen? Waar moet ik rekening met houden?
B.v.d. Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Wieland,
Een lening is geen inkomen, maar schuld. Voor de hoogte van de huurtoeslag zijn leeftijd, inkomen en huur belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 12-02-2017 20:39 #95
Bij een volledige aow en een huurbedrag van €450/maand, hoeveel huurtoeslag kan men verwachting? Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Marion,
Bent u alleenstaande dan krijgt u in 2017 ongeveer 200 euro per maand aan huurtoeslag. Woont u niet alleen, dan is ook het inkomen van uw medebewoners (toeslagpartner) van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 11-02-2017 10:01 #94
LS,
Ik woon samen met mijn volwassenen zoon van 22 jaar en ontvang huurtoeslag. Mijn zoon krijgt dit jaar een erfenis. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag voor volgend jaar?
Met vriendelijke groet,
Johanna. Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Johanna,
Voor de huurtoeslag is uw zoon uw medebewoner, zijn vermogen per 1 januari 2018 telt mee en mag niet hoger zijn dan 25.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. J. Debruijn, 30-01-2017 17:25 #93
LS,
In hoeverre is de inschrijvingsdata mbt het relevante adres een toetsingsdatum voor de ingangsdatum van de huurtoeslag? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste J. J. Debruijn,
U moet op het huuradres ingeschreven staan en er moet een huurcontract zijn. De laatste datum van deze twee telt voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conja Touw, 28-01-2017 23:04 #92
Moet ik mijn Partneralimentatie meetellen bij mijn inkomen? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Conja Touw,
De ontvangen partneralimentatie is bij de huurtoeslag ook onderdeel van het op te geven jaarinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 18-01-2017 11:08 #91
Hallo,
Mijn jaar inkomen is ongeveer 23500 per jaar. Ik betaal 470 euro aan huur. Waarvan 40euro servicekosten zijn. Hoeveel huursubsidie zal ik ongeveer ontvangen? Vorig jaar heb ik een paar maanden extra gewerkt, en toen werd mijn inkomen steeds automatisch aangepast.

Het gaat me toch ieder jaar weer mis. moet uiteindelijk alle huurtoeslag weer terugbetalen. Wat doe ik verkeerd? Reactie infoteur, 19-01-2017
Hallo Ellen,
U krijgt in 2017 geen huurtoeslag, omdat uw inkomen hoger is dan € 22.200.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derian, 04-01-2017 12:47 #90
Hallo,

Ik heb in 2015 m'n totale huur verkeerd ingevoerd. In plaats van 390 heb ik 290 ingevoerd. Hierdoor heb ik in 2015 en 2016 te weinig huurtoeslag ontvangen. Kan dit nog worden vergoed?

Vriendelijke groet,
Derian Reactie infoteur, 05-01-2017
Hallo Derian,
U kunt een briefje sturen naar de Belastingdienst en vragen om een correctie in verband met de gemaakte fout, uw definitieve beschikking over 2016 zult u bovendien nog niet hebben. Bij de definitieve beschikking zit altijd een bezwaarperiode van zes weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 04-01-2017 09:16 #89
Mag je zonder werk en met uitkering ook huren tot 710 euro? Kom je dan nog in aanmerking voor huurtoeslag. Ik hoorde van niet, maar ik betwijfel dat. Ik ben 23 jaar. Reactie infoteur, 05-01-2017
Beste Maaike,
U mag gerust huren met huurtoeslag tot een huur van 710 euro. De verhuurder kan wel een inkomenstoets doen en een borg vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 30-12-2016 14:22 #88
Beste,
In jaar 2017 zit ik net boven de huurtoeslaggrens.
Zonder huurtoeslag wordt het bijna niet mogelijk om rond te komen.
Kan/mag ik door middel van aftrekposten (indien mogelijk) mijn inkomen verminderen zodat ik wel huurtoeslag kan krijgen?

Met dank. Reactie infoteur, 31-12-2016
Beste Jeroen,
U mag uw verzamelinkomen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting verlagen met de aftrekposten waarop u recht hebt. Dan geldt dat lagere inkomen vervolgens ook voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Wind, 28-12-2016 14:03 #87
Beste,

Ik ben alleenstaande ouder met een zoon van 7 jaar. Wat is het maximale wat ik aan inkomen mag hebben om mijn recht te behouden op huurtoeslag? Reactie infoteur, 28-12-2016
Beste Van der Wind,
Voor een alleenstaande bedraagt het maximaal toegestane inkomen in 2017 € 22.200.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Bos, 08-12-2016 20:17 #86
Ik heb gehoord van iemand van de belastingdienst (of de record natuurlijk) dat waarschijnlijk de huurtoeslaggrens van 22.200 euro inkomen in 2017 omhoog gaat. Ik hang steeds om dit bedrag dus ik vind dit wel heel belangrijk. Iemand die hier iets meer van weet? Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Gert Bos,
Het bedrag voor 2017 is € 22.200 (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boogaerts Wendy, 01-12-2016 12:51 #85
Ik woon al jaar en 9 maanden alleen en nu vertelde iemand me dat ik kan genieten als alleenstaande van een terugbetaling in de huur een gedeelte
Waar kan ik deze aanvragen?
Ik huur nu rijwoning van februari 2015 en verhuis in februari naar appartement is dit dan nog van toepassing en kan ik van de voorbije maanden nog aanvraag doen voor terugbetaling?

Dank u wendy Reactie infoteur, 03-12-2016
Beste Boogaerts Wendy,
De huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Voor 2015 kunt u alleen nog huurtoeslag aanvragen als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor 2016 kan dit nog tot 1 september 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 28-11-2016 17:41 #84
Hallo, stel ik ga december 2016 voor een jaar in een huurhuis wonen dat 600 euro kale huur betreft. Heb je dan het hele jaar recht op huursubsidie op basis van je verdiende inkomen in 2015 (omdat je maar 1 maand in dit kalenderjaar er woont)?

Alvast bedankt!

Mvg, Koen Reactie infoteur, 29-11-2016
Hallo Koen,
U hebt recht op huurtoeslag voor de maanden dat u in de woning woont met huurcontract.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 27-11-2016 22:38 #83
Ik ben voornemens naar een huurappartement te verhuizen. De totale huur zou 700 EUR bedragen. Mijn vermogen zit onder de grens van 25000,00 euro. Maar ik heb AOW en ben een alleenstaande weduwe van 71. Hoeveel huurtoeslagen kan ik dan krijgen en wat is de huurtoelagegrens van een AOW'er? Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Anita,
Inclusief servicekosten mag uw huur niet hoger zijn dan 710 euro (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abujen, 20-11-2016 00:09 #82
Wij hebben een nieuwe woning aangeboden gekregen. De kale huur is 710,68 en de servicekosten 7,73. Dat is samen dan 718,41. Het is een gewoon rijtjeshuis en heeft dus geen etage of gemeenschappelijke ruimte. Hebben wij dan recht op huurtoeslag? Ons inkomen is onder de 30.000 dus qua dat zouden we er wel recht op hebben. Ik heb al gegoogled maar ik kom er niet uit of de servicekosten er nu wel of niet bij gerekend moeten worden. mvg Reactie infoteur, 22-11-2016
Beste Abujen,
Uw huur en servicekosten zijn samen hoger dan € 710,68 en dan is er geen recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sheny, 18-11-2016 12:08 #81
Ik en mijn man werken beide parttime en heb een berekening gemaakt voor 2016. Ons inkomen is net paar euro's boven de 30.000 euro. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet gezamenlijke inkomen max 30.000 euro zijn voor huurtoeslag 2016.
Ons huur is 830 euro incl. Servicekosten. We hebben dit jaar heel moeilijk gehad om aan ons inkomen rond te komen. We houden per maand niet eens 100 euro over alles gaat weg aan huur en overige lasten. Kan mijn huur niet verlaagd worden want het huur van dezelfde woningen wat ik huur is in 2016 verlaagd naar 600 euro. Dit is toch niet eerlijk voor ons wik hebben de woning in 2015 toegewezen gekregen. Is er een oplossing hiervoor

Gr Reactie infoteur, 20-11-2016
Beste Sheny,
Als u een sociale huurwoning bewoont, kunt u de verhuurder om een verlaging van de huur vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrikus, 08-11-2016 13:38 #80
Mijn moeder is sinds maart 2016 weduwe.
Door het wegvallen van mijn vader wordt haar vermogen per 1 januari 2017 te hoog voor huurtoeslag (30000 euro). Mag zij nu voor het einde van het jaar 2000 euro belastingvrij wegschenken aan ieder van haar 3 kinderen? Dan komt haar vermogen onder de grens van 25000 euro en krijgt zij voor 2017 gewoon weer huurtoeslag. Wij (de 3 kinderen) boeken dan 2 januari 2017 gewoon de 3 maal 2000 euro weer belastingvrij terug. Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Hendrikus,
Ja dat mag. Jullie mogen het geld in 2017 weer terug schenken (belastingvrij, noteer bij de overboeking schenking). Een ietwat afwijkend bedrag en niet te vaak herhalen voorkomt dat de fiscus het ziet als vooropgezet plan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meel, 07-11-2016 16:04 #79
Situatie:
2015
1. persoon 1 AOW + zorgtoeslag + huurtoeslag
2. persoon 2 met uitkering staat tijdelijk (6 mnd) ingeschreven

Dit netjes doorgegeven aan SVB en AOW werd verminderd (hoewel pers. 2 eigenlijk geen medebewoner was). Door 2 (lage) inkomens bij elkaar op te tellen, komen ze net boven grens uit - dus ook nog eens geen huurtoeslag. Nu persoon 2 weer uitgeschreven is, wederom huurtoeslag aangevraagd en AOW weer aangepast.

Maar klopt het dat er eigenlijk dubbel op wordt 'gekort' - dus geen huurtoeslag (voor heel het jaar) en verlaging AOW? Ik lijk door goede wil, iemand tijdelijk postadres (af en toe verblijf) te geven - zelf gestraft te worden. Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Meel,
Voor de huurtoeslag geldt het gezamenlijke jaarinkomen totdat de medebewoner vertrok, voor de AOW kan de oude situatie van alleenstaande weer worden hersteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 01-11-2016 09:36 #78
Is het al bekend wanneer je een berekening kunt maken over huurtoeslag 2017? Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Cor,
Nog niet (waarschijnlijk in december).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Klaassen, 30-10-2016 15:57 #77
Wat is de inkomensgrens voor huurtoeslag? Wij krijgen samen een aow en klein pensioen. Reactie infoteur, 31-10-2016
Beste H. Klaassen,
De huurgrens bedraagt dan 710,68 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stein, 27-10-2016 15:44 #76
Ik ben 20 en heb een woning toegewezen gekregen van 413,- in de mnd en 13,- service kosten. Heb ik recht op huur toeslag? Mijn inkomen komt voort uit een bbl opleiding en ligt rond de 1100 euro. Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Stein,
Uw huur mag maximaal € 409,92 per maand zijn en daar zit u nu boven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wanschers, 25-10-2016 14:17 #75
Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag in 2017 Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Wanschers,
De grens van uw vermogen ligt dan bij 25.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 22-10-2016 19:35 #74
Hallo,

Ik ben alleenstaande ouder en ontvang een wia uitkering (inclusief toeslag) van 919 euro netto. Huur is momenteel ongeveer 710 euro
Sinds mijn zoon 18 werd, verviel uiteraard kindertoeslag/ kinderbijslag.
Wort nu betiteld als alleenstaande, maar een alleenstaande krijgt ca 40 euro meer aan huurtoeslag. Is dit juist of kom ik met mijn lage inkomen toch in aanmerking voor de huurtoeslag van alleenstaande? Ik denk het niet, maar hoop het wel.

Een hartelijke groet,
Diana Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Diana,
Uw huur en servicekosten samen hoger zijn dan € 710,68. Als dat het geval is, hebt u recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjana, 18-10-2016 17:17 #73
Hoi,

Ik ben een alleenstaande ouder van 1 kind onder de 18 jaar. Mijn huur is 710,97 inclusief servicekosten. Ik ben 22 jaar oud en ik heb een bijstandsuitkering. Ik heb nu 293 euro huurtoeslag per maand, klopt dit? Ik zie zat mensen die veel meer krijgen.

Gr,
Arjana Reactie infoteur, 19-10-2016
Hoi Arjana,
Ook de leeftijd speelt tot 23 jaar een rol (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 15-10-2016 16:15 #72
Hallo,

Is al bekend wat de vermogensgrens is voor huurtoeslag in 2017 voor de categorie 23-65 met een huur tussen de 231 en 710?

Gr Arno

Arno, 13-10-2016 17:31 #71
Geachte Zeemeeuw.
Ik ben 64 jaar alleenstaand en ben aangewezen op de de bijstand met netto €955 pm. = bruto per jaar ± € 16000 - €17000. Mijn huur incl service €580. Weet U hoeveel huurtoeslag ik zal krijgen?
Bij voorbaat dankend.
Arno Reactie infoteur, 14-10-2016
Geachte Arno,
Bij een inkomen van 17.000 euro, krijgt u bij deze huur ongeveer 250 euro huurtoeslag in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-10-2016 03:16 #70
Hallo. Ik ben 60+ en heb sinds kort een IOW uitkering dat is net zoveel als de bijstanduitkering denk ik, zo'n € 950,- p.m. mijn huur incl. service kosten is €576.-. Hoeveel huurtoeslag kan ik verwachten?
Mvg.
Hans Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Hans,
Uw jaarinkomen voor 2016 is maatgevend, dus ook uw inkomen voordat u uw IOW uitkering kreeg. Bij een jaarinkomen van bruto 20.000 hebt u recht op ongeveer 185 euro huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karina de Jong, 08-10-2016 22:08 #69
Hallo, ik had een vraagje. Ga binnenkort op me zelf wonen. Mijn huur is 409 en ik verdien 950 per maand en ik ben 22 jaar oud. Hoeveel huurtoeslag zal ik krijgen?

Groetjes Karina Reactie infoteur, 10-10-2016
Hallo Karina de Jong,
Als dat 950 euro bruto is, ongeveer 175 euro en als het netto is ongeveer 80 euro. Waarschijnlijk heb je ook nog servicekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Genio, 03-10-2016 15:23 #68
Beste mensen. Na 20 jaar in het buitenland te hebben gewoond kom ik terug naar Nederland. Ben geboren en getogen Nederlander. Moet een woning zoeken en een bijstand uitkering aanvragen. Als de huur niet hoger is dan € 710 kom ik dan in aanmerking voor huurtoeslag ook met een bijstand uitkering. En gaat de huurtoeslag meteen in werking.
Bedankt Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Genio,
U komt direct in aanmerking voor de huurtoeslag (de verwerking van uw aanvraag kost wel tijd) en kunt bijstand krijgen (dit vraagt ook tijd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 28-09-2016 18:53 #67
Ik krijg voor het eerst huurtoeslag in 2017. Wanneer aanvragen en hoe? Mijn huur is 705 euro, wat als in mei de huur omhoog gaat? Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Daan,
De eerste huurtoeslag 2017 wordt in december 2016 uitbetaald. Waarschijnlijk kunt u zich in oktober aanmelden voor 2017. Als de huur voor dezelfde woning omhoog gaat, houdt u uw huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adje, 25-09-2016 16:36 #66
Hallo,
Mijn zus 58 jr zal een alleenstaande uitkering krijgen, wij denken niet meer dan 1000€. Nu is zij op zoek naar een woning. Wij vragen ons af hoe je huurtoeslag kunt berekenen. Bijv. Een huur van 450 euro… € toeslag, een huur van 560 €… € toeslag. Bijvoorbaat dank voor uw antwoord, groet Adje Reactie infoteur, 26-09-2016
Hallo Adje,
Bij een huur van 450 euro zal dat ongeveer 200 euro huurtoeslag zijn, bij een huur van 560 euro ongeveer 275 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

May, 07-09-2016 16:28 #65
Mijn vriendin en ik gaan binnenkort een appartement huren van €850,00, samen is ons inkomen 28.000. Ik studeer zelf en zij werkt, hebben wij recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-09-2016
Beste May,
Neen, want de huur is hoger dan het toegestane maximum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edith, 05-09-2016 19:34 #64
Mijn zoon is 18 en woont bij mij ( ik ben alleenstaande moeder). Hij heeft sinds 2 maanden een vaste baan; dit is op oproepbasis en heeft dus geen vast bedrag per maand. Ik hoorde van m'n buurvrouw, die ook alleenstaand is met een zoon van 18, dat zij 200 euro minder krijgt aan huurtoeslag sinds kort. Daar schrok ik van en ben naar Google gegaan.
Zag dat het totale inkomen van ons beiden dan niet boven 30.000 per jaar uit mag komen.
Maar is dat bruto of netto gerekend? En wat moet je allemaal bij elkaar optellen. Valt hier ook de zorgtoeslag van beide onder? En valt daar ook de alimentatie, die hij ontvangt van zijn vader, onder?
Nu is het zo dat mijn zoon dus in de 2e helft van het jaar is begonnen met werken, dus dat is geen heel jaar. Hoe wordt dat dan berekend?
Pfff ik krijg het ervan op m'n heupen.
Mvg Edith Reactie infoteur, 06-09-2016
Beste Edith,
De Belastingdienst telt voor de huurtoeslag € 4.773 van het inkomen uw zoon niet mee (de rest wel, niet de kinderalimentatie). Voor de zorgtoeslag is uw zoon niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron Knegt, 22-08-2016 07:33 #63
Mijn dochter wordt volgend jaar 23 jaar. Ze kan per 1 november 2016 een huis huren. De huur zal het eerste half jaar, ivm verbouwingsactiviteiten rond € 400,-- bedragen. Na het half jaar, ze is dan inmiddels 23 jaar, zal de huur rond de € 700 zijn. Haar inkomen ligt rond de € 12.000. Kan zij al vanaf 1 november as in aanmerking komen voor huursubsidie? Reactie infoteur, 23-08-2016
Beste Ron Knegt,
Haar maximale rekenhuur mag zolang ze nog 22 jaar is, € 409,92 bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantine, 20-08-2016 11:15 #62
Mijn inkomen is gewijzigd en ik ben benieuwd of ik nog recht heb op huursubsidie. Van welk bedrag moet ik dan uitgaan? (bruto/ netto/ heffingsloon?) Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Jantine,
Wat telt is het bruto toetsingsinkomen (uw bruto verzamelinkomen):

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suus, 02-08-2016 22:02 #61
Goedendag,

Ik betaal 634 huur, en krijg 320 huursubsidie. Nu vraag ik me af of daar al een gedeelte van afgetopt is? Mijn zus heeft een huur van 614 euro en krijgt 315 toeslag. Reactie infoteur, 04-08-2016
Goedendag Suus,
Waarschijnlijk hebben jullie niet hetzelfde inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina Onstein, 01-08-2016 12:44 #60
Na de relatie verbroken is, is mijn toenmalige vriend verhuisd. Ik blijf in het huis wonen, maar de huur is vrij hoog. € 753,00. Is het niet mogelijk om op een manier toch huurtoeslag te krijgen? Straks kom ik door alle ellende op straat te staan. Misschien dat ik ergens terecht kan voor hulp. Mijn inkomen € 21.000,00 per jaar. Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste Sabrina Onstein,
U komt niet in aanmerking voor huurtoeslag, omdat de huur te hoog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lianne, 04-07-2016 10:08 #59
Wij hebben een 8-persoons huishouden, een particuliere huurwoning van €950 per maand. Jaarinkomen van € 31.000. Kunnen wij huursubsidie aanvragen? Zo niet: jammer. Zo ja, hoeveel huursubsidie zouden wij dan ontvangen? Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste Lianne,
Bij een groot gezin is dit in theorie mogelijk. De Belastingdienst rekent dan met een huur van € 710,68, het meerdere is zonder huurtoeslag. Maar uw inkomen ligt boven de inkomensgrens van maximaal € 30.000 per jaar, dat kan een probleem zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Kooke, 28-06-2016 20:04 #58
Ik vraag een huurtoeslag voor het eerst aan op 1 juli 2016. Over welk jaar gaat de belasting mijn inkomen toetsen? Reactie infoteur, 29-06-2016
Beste R. Kooke,
Een toeslag in 2016 wordt eerst getoetst aan het inkomen dat u voor 2016 opgeeft en zodra het definitief jaarinkomen bekend is, aan dat cijfer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hr Baart, 18-06-2016 10:45 #57
Mijn huur is nu 704 euro. Ons inkomen onder 30.000 euro p.jaar. Na de huurverhoging van 2017 zal ik boven de huurgrens komen, heb ik dan nog recht op huursubsidie? Reactie infoteur, 19-06-2016
Beste Hr Baart,
Zolang u niet verhuist, hebt u nog recht op huursubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hartsema, 19-05-2016 23:16 #56
Ik kom er met de belasting en met de bewindvoerder niet uit we hebben gezamenlijk inkomen van 19000 per jaar huur is 579 euro waar heb ik recht op? Reactie infoteur, 20-05-2016
Beste Hartsema,
Als er geen medebewoners zijn, u ouder bent dan 23 jaar en de servicekosten ongeveer 20 euro bedragen, hebt u recht op ruim 200 euro huurtoeslag per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvr Grotegoed, 14-05-2016 16:14 #55
Beste consulent. Ik ben met zelfstandig ouderuitkering, woon met mijn kind vaan 10 jaar op sociale woning vaan 648,00 euro per maand, waar vaan ik 299 huursubsidie ontvang.
Door geweld in de buur en onveiligheid, willen we verhuis naar een particulier woning in westknolledam, die huur kost 700 euro, Mijn vraag is: Hebben daar nog recht op huurtoeslag?
Hartelijk dank.
Met vriendelijk groet.
MT.Grotegoed. Reactie infoteur, 15-05-2016
Beste Mvr Grotegoed,
Ook bij het huren van een particuliere huurwoning kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag als de rekenhuur (inclusief servicekosten) maximaal € 710,68 per maand is. U zit met 700 euro dus op het randje van de maximaal toelaatbare huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jozina, 19-04-2016 11:09 #54
Hoi, ik ben 25 jaar en ga binnenkort zelfstandig wonen, mijn huur is 650,- en mijn inkomen is 1100,-. Hoeveel huurtoeslag krijg ik? Reactie infoteur, 19-04-2016
Hoi Jozina,
Als dit uw bruto inkomen per maand is, krijgt u ongeveer de helft van de huur terug via de huurtoeslag (320 euro), anders zal dat ongeveer 250 euro zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 12-04-2016 09:20 #53
Ik ga binnenkort samenwonen, de huur voor het huis bedraagt meer dan €710 in totaal, maar minder dan €710 per persoon. Kortom, geldt de maximale huurprijs voor de volledige woning, of per persoon? Reactie infoteur, 12-04-2016
Beste Marjolein,
De maximale huurgrens telt voor de woning en is niet per persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 07-04-2016 13:15 #52
Betreft Huurtoeslag: Wat is het maximaal vermogen voor een alleenstaande ouder? In 2015 was dat 42660,- euro (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2015/voorwaarden_2015/vermogen/maximaal_vermogen)
In 2016 kan ik het op de site van de belastingdienst niet vinden. Is de vrijstelling gewijzigd voor alleenstaande ouders? Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste M,
In 2015 was er inderdaad nog een vermogensvoordeel voor ouderen, in 2018 niet meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Dit vermogensvoordeel voor iemand met AOW is met ingang van 1 januari 2016 vervallen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 21-03-2016 21:11 #51
Ik ben een alleenstaande ouder met 2 minderjarige kinderen. Telt het vermogen van mijn kinderen ook mee voor de huurtoeslag? Er is een vader die ook gezag heeft. Gaat het, indien het meetelt, dan net als bij de inkomstenbelastingaangifte om de helft van hun vermogen? Reactie infoteur, 22-03-2016
Beste C,
Omdat de kinderen bij u wonen, telt de Belastingdienst het vermogen van de minderjarige kinderen geheel mee bij uw inkomen. De enige uitzondering is een BEM-clausule:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yous, 18-03-2016 21:37 #50
Beste heer/mevrouw,

ik wil binnenkort een particulier woning gaan huren, ik heb sinds kort een baan, ik ben bijna 2 jaar werkloos geweest.hoe berekenen ze hoeveel huurtoeslag ik krijg?

de huur van het appartement is 850 incl g/w/l

ik ga met mijn vriendin in het appartement wonen die een uitkering heeft van +/- 900

ik zie uw reactie graag tegemoet,

mvg Reactie infoteur, 19-03-2016
Beste Yous,
De huur van 850 euro zal te hoog zijn voor een huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw C. M. E. van den Akker, 04-03-2016 16:39 #49
Geachte MW/HR,

Een vraag van Mevrouw van den Akker aangaande de huurtoeslag:, Als je de huur niet meer kunt betalen, en al huurtoeslag ontvangt, (de jaarlijkse huurverhogingen gaan wel door) wordt je dan uit huis gezet?. Zo ja, wat dan?. (Zie bezuinigingen overheid). Graag ontvang ik zo spoedig bericht. Met vriendelijke groet, zaakwaarnemer van Mevrouw van den Akker. AA Broekman. Reactie infoteur, 05-03-2016
Geachte Mw C. M. E. van den Akker,
Bij een huurachterstand kan een huurder inderdaad uit huis worden gezet als de rechter dit vonnis velt. Het is altijd beter om in ieder geval een deel wel te betalen en te proberen om tot een betalingsregeling te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. D. Pavert Jm, 02-03-2016 16:52 #48
Hallo ik heb een vraag, in 2016 word mijn Duitse rente en pensioen volledig in Duitsland belast, dus niet meer in NL.Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag:Nederlands inkomen is ca 12000,of wordt Duitse inkomen toch berekent in NL. Reactie infoteur, 03-03-2016
Hallo V. D. Pavert Jm,
Als inkomen voor de huurtoeslag telt uw wereldinkomen, dus ook uw pensioen uit Duitsland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 27-02-2016 18:38 #47
Kan huursubsidie met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

Op dit moment heb ik recht op huursubsidie, maar heb ik daar straks ook recht op als ik per maand goed verdien maar over heel 2016 onder de inkomensgrens van €22.100 blijf? Reactie infoteur, 28-02-2016
Beste L,
De huurtoeslag 2015 kan nog tot 1 september 2016 worden aangevraagd. Hoe lang u er recht op hebt, zal elk jaar opnieuw bekeken moeten worden, ook de inkomensgrens wordt jaarlijks aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 22-02-2016 15:19 #46
Wat mag het maximale inkomen per jaar zijn om huurtoeslag te ontvangen? Ik heb ook 2 kinderen van 17 en 20 die nog thuiswonen en een bijbaantje hebben. Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste K,
Het maximaal toegestane inkomen als er een toeslagpartner of medebewoner is, bedraagt bedraagt € 30.000 per jaar. Het inkomen van een kind telt voor € 4.773 per jaar niet mee als gezamenlijk inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joosten, 14-02-2016 00:36 #45
Als de huur 460,€ is.hoeveel huursubsidie KRYG je dan per maand.48 jaar alleenstaand. 965 inkomen per maand.uitkering Reactie infoteur, 14-02-2016
Beste Joosten,
Als dat uw bruto inkomen is, zal dat ongeveer 215 euro per maand aan huurtoeslag betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-02-2016 14:42 #44
Okee hartstikke bedankt, dus als het boven 140 maar minder dan 710 euro is, geen huurtoeslag? Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Peter,
Het is niet zo zwart-wit, maar dan wordt de vraag gesteld of de huur die gevraagd wordt, niet opzettelijk laag wordt gehouden om toch huurtoeslag te kunnen krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-02-2016 09:49 #43
Sorry, nog een vraag: Kan een particulier verhuurde woning met meer dan 140 punten maar met <710.68 huur ook kwalificeren voor huurtoeslag? Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Peter,
Als de huurpuntentelling onder de 140 punten uitkomt, is er sprake van een met sociale woningbouw vergelijkbare woning. Voor het recht op huurtoeslag moet het inderdaad wel om een zelfstandige woonruimte gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-02-2016 08:33 #42
Als ik particulier wil huren (als 24-jarige), een huis dat minder dan 140 punten op het nieuwe puntensysteem telt, ong 630 Euro p/m aan huur, kom ik dan definitief in aanmerking voor huurtoeslag?

Mijn inkomen/vermogen zijn onder de vastgestelde grenzen en het huis is zelfstandig met keuken, wasmachine etc.

Bedankt! Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Peter,
Ja, hoeveel je dan krijgt is wel afhankelijk van je inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Hulshof, 28-01-2016 12:11 #41
De vermogensgrens verandert steeds, wat gebeurt ermee in 2017. Is het waarschijnlijk dat hij omhoog of omlaag gaat?
Ga ik dit jaar op zoek naar een woning van 300 euro of van 500 euro? Nogal een verschil! Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste R. Hulshof,
Het voornemen is dat de vermogensgrens in 2017 omhoog gaat naar 25.000 euro (iets hoger dan in 2016).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 21-01-2016 16:25 #40
29-12-1950 ben ik 65 geworden en 29-06-2016 bereik ik de aow-gerechtigde leeftijd. Nu heb ik mijn bruto jaarinkomen voor 2016 berekend en dat 29 september 2015 doorgegeven aan de belastingdienst. Ik krijg vanaf 20 december 2015 huur- en zorgtoeslag.
Nu heb ik vandaag nog eens een proefberekening gemaakt en daar wordt aangegeven dat ik in 2016 de aow-gerechtigde leeftijd bereik en dat het niet in de berekening is meegenomen. Ik heb de belastingdienst gebeld en die kunnen mij daar geen antwoord opgeven.
Zelf heb ik de proefberekening nog eens gemaakt en mijn geboortedatum op 29-09-2015 gezet en dan krijg ik aardig wat meer huurtoeslag. Weet u hoe dat zit? Reactie infoteur, 22-01-2016
Beste Anna,
De Belastingdienst merkt bij de proefberekening voor de huurtoeslag zelf op dat die incorrect is als u de AOW-leeftijd bereikt in het jaar waarvoor u de proefberekening maakt. Daar hebt u dus niet zo veel aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylwia, 09-01-2016 18:18 #39
Mijn vrindien huurt een huis voor 710 per mand. Ze ontvangt uitkering en heeft 2 kinderen. Nou heeft ze een brief ontvangen van belasting dienst dat ze geen recht op huurtoeslag heeft omdat ze een kontract voor 6 manden heeft. Klopt dat? Op het site van belastingdienst kon ik niets vinden over het duur van een kontract om in aanmerking te komen voor een toeslag. Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste Sylwia,
Zij kan geen geen huurtoeslag krijgen voor een woonboot of een tijdelijke woonruimte. Onder tijdelijke woonruimte wordt dan verstaan een woonkeet of een loods. In andere gevallen hoeft een tijdelijk huurcontract geen probleem te zijn, als de duur maar niet is verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Schuurmans, 09-01-2016 16:15 #38
Geachte,
op 28 december 2015 is mijn schoonvader helaas overleden, mijn schoonvader en schoonmoeder hadden een spaarpotje van precies 48.000 euro. dit was precies genoeg om nog in aanmerking te komen voor huur toeslag. Nu mijn schoonvader is weggevallen krijgt mijn schoonmoeder per januari 2016 nog steeds huurtoeslag? Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste Ton Schuurmans,
Dat hangt van de verdeling van de erfenis af en of ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Als het vermogen van uw schoonmoeder op 1 januari 2016 groter is dan € 24.437 niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa van Huis, 06-01-2016 14:15 #37
Woon samen en heb 3 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. In de tijd dat wij onze huidige woning huurden, hadden wij voldoende inkomen voor de huur, toen Euro 630,- Ons inkomen is inmiddels gedaald en wij krijgen per 01-07-2016 een forse huurverhoging van Euro 50.- door renovaties die aan de woning plaatsvonden. Hierdoor wordt de huur hoger dan de grens van Euro 710.-, de grens voor de huurtoeslag, zoals ik heb begrepen. Wij hebben een bijstandsuitkering. Hoe lossen wij dit op? Bij voorbaat dank voor uw antwoord, Met vriendelijke groet, Lisa van Huis Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Lisa van Huis,
Omdat u de woning al huurde, wordt bij u de huurtoeslag gewoon uitbetaald maar wordt het bedrag boven de 710 euro niet vergoed. U valt dus niet uit de regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rien, 26-12-2015 07:46 #36
1 januari 2016 heb ik geen vermogen maar 15 februari 2016 heb ik te veel vermogen.
Mij vraag is heb ik toch recht op huurtoeslag heel 2016. Reactie infoteur, 26-12-2015
Beste Rien,
Ja, want voor de huurtoeslag gaat het om uw vermogen op 1 januari 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remco, 15-12-2015 17:56 #35
Hoe zit het met de alleenstaanden in 2016, ik heb gehoord dat je dan alleen nog voor woningen tot 550 euro mag huren. Dat zijn tegenwoordig alleen kamers en studio's als je al mazel hebt? Hoe kan dit? En waar moeten mijn kids dan slapen als ik geen gewone eensgezinswoning kan huren? Reactie infoteur, 16-12-2015
Beste Remco,
Er wordt inderdaad strenger toegewezen waarbij lagere inkomen in goedkopere huurwoningen terechtkomen, maar dat hoeft niet te betekenen dat u alleen bent aangewezen op een woning van 550 euro. U woont immers niet alleen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 10-12-2015 13:47 #34
Tellen schenkingen die gedaan zijn in december 2015 ook mee voor het vermogen per 1 januari 2016? Reactie infoteur, 10-12-2015
Beste Guus,
Als het geld uit een schenking per 1 januari 2016 nog op de rekening staat, telt dat mee bij het vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John vd Wiel, 09-12-2015 18:35 #33
In het nieuwe belastingplan 2016 is het belastingvrij vermogen voor box 3 gestegen tot €25000,-. Is dit nu ook het maximale vermogen om nog huursubsidie te krijgen? Reactie infoteur, 10-12-2015
Beste John vd Wiel,
Het bijgestelde belastingplan is nog niet aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo van der Kraan_heederik, 09-12-2015 09:05 #32
Wat is de peildatum voor vermogenstoetsing voor huurtoeslag in 2017? En geldt een bankspaarregeling (gouden handdruk na ontslag) die op 1 naam staat, we zijn wel fiscaal partnes en getrouwd, mee als vrijstelling voor gezamenlijk vermogen of voor 1 persoon Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Jo van der Kraan_heederik,
De peildatum is dan 1 januari 2017. Zolang uw gouden handdruk op een geblokkeerde rekening staat, is de uitbetaling belast voor de inkomstenbelasting maar het kapitaal op de bankspaarrekening niet. Bij een fiscaal partnerschap is het niet van belang dat de spaarrekening alleen op uw naam staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ester, 04-12-2015 18:55 #31
Ik wilde reageren op een woning waarbij de huur €699 om bedraagt maar ben uitgesloten omdat mijn inkomen onder de 35000 valt waardoor ik contact heb opgenomen met de woningcorporatie die vertelden me dat dit door de overbeid is opgelegd en de huursubsidie in 2016 naar beneden wordt bijgesteld klopt deze informatie? Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste Esther,
Het maximaal toegestane inkomen voor de huursubsidie is € 22.100.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mae, 27-11-2015 20:21 #30
Mijn ouders willen met hun eigen vermogen een huis kopen welke ik dan mag gaan huren voor 700€ per maand.
Dit omdat ik in scheiding lig en met 2 kindjes op straat kom te staan.
Kan dit? En krijg ik dan huurtoeslag? Reactie infoteur, 29-11-2015
Beste Mae,
Dat mag met een officieel huurcontract als dit een redelijke huur voor de woning is en als u de huur ook echt elke maand betaalt. De huur ligt ook net onder die van de maximale huurgrens voor de huurtoeslag (710,68 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreas, 16-11-2015 21:19 #29
Ik ben student en ben voor 50 % eigenaar van een appartement. Ik woon er alleen en betaal voor het gebruik van de andere 50% huur.
Kan ik in aanmerking komen voor huurtoeslag? Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Andreas,
Dat kan alleen als die 50% huur een zelfstandige woonruimte op zich betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Ooms, 15-11-2015 13:23 #28
Als ik geen vermogen boven 20000 mag overhouden, hoe moet ik dan de kosten betalen voor ouderdom met gebreken en hoe moet ik dan begraven worden?, waar ik nu steeds voor gespaard heb Reactie infoteur, 16-11-2015
Beste A. Ooms,
Dan is 20.000 euro inderdaad niet zo veel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjo, 15-11-2015 13:22 #27
Geachte redactie,
Miv 1-12-2015 krijg ik AOW en een ietsiepietsie pensioen. Ik woon in een sociale huurwoning met een huur van tegen de 600,00 Euro, incl. servicekosten.
Per wanneer kan ik voor 2016 huurtoeslag aanvragen? Als ik op site belastingdienst kijk kan ik alleen info invullen over 2015 en dat geeft natuurlijk een vertekend beeld van mijn situatie in 2016.
Ik hoor graag van u.
Mvrgr. Marjo Reactie infoteur, 16-11-2015
Beste Marjo,
Daar zijn ze inderdaad nog niet zover. Naar verwachting kan dat eind november wel worden aangevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riet, 09-11-2015 12:34 #26
Ik heb in september 2015 een huurwoning toegewezen gekregen die pas in januari 2016 wordt opgeleverd. De kosten zijn € 700,- p. maand.
Dit betekent dat het contract dan in januari wordt afgesloten. Het huis wordt verhuurd via een makelaar.
Krijg ik dan nog wel huurtoeslag tot die € 700,- euro?
Anders heb ik een groot probleem. Reactie infoteur, 09-11-2015
Beste Riet,
Als u 23 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW-leeftijd, mag voor de huurtoeslag de maximale huur € 710,68 per maand zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moon, 04-11-2015 23:31 #25
Hallo, na beëindigen relatie wil ik weer gaan huren per 01-01-2016 en huur en zorgtoeslag aanvragen. Terwijl ik in 2015 nog mede eigenaar van eigen huis was. Kan ik toch aanvragen en per wanneer? Mijn ex-partner blijft in het huis wat op hem overgeschreven gaat worden. Ik zal een bedrag van hem ontvangen om me nieuw inrichten te kunnen. Hoe ga ik toeslagen regelen? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Moon,
Als u er voor zorgt dat u per 1 januari niet te veel vermogen hebt (ex moet even wachten met betalen), kunt u over heel 2016 huurtoeslag aanvragen. Voorwaarde is wel dat jullie geen fiscale partners meer zijn (niet meer getrouwd of geen notarieel samenlevingscontract meer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Farah, 04-11-2015 20:12 #24
Hoi,

Mijn zusje en ik gaan deze maand uit huis. We gaan zelfstandig wonen. We zijn 30 en 28 jr en werken. Omdat we nog thuis woonden had mijn moeder geen recht op toeslagen gezien ons inkomen opgeteld werd. nu we uit huis gaan heeft mijn moeder recht op huurtoeslag… huur 520 en inkomen 13000 op jaarbasis.

Gr farah Reactie infoteur, 05-11-2015
Hoi Farah,
In 2015 zou het dan nog om 1 maand kunnen gaan. In december is al weer de eerste betaling over 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenna, 26-10-2015 23:16 #23
Ik wil de koopwoning van mijn moeder gaan huren. Ik zal op dat adres als enige ingeschreven staan en er zal een huurovereenkomst zijn. Ik ben student en ontvang studiefinanciering. Het betreft een zelfstandige woning. Mijn vraag is of ik dan recht heb op huurtoeslag? Reactie infoteur, 27-10-2015
Beste Jenna,
Vermoedelijk heb je een laag of geen inkomen (excl. studiefinanciering). Als ook de huur binnen de normen blijft, heb je recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sweetandgo, 25-10-2015 13:32 #22
Mijn vader is in april 2015 overleden. Moeder leeft nog. De drie kinderen hebben nu recht op het erfdeel (niet opeisbaar). Op dit moment is het totale vermogen hoger dan 21437 euro. In 2015 ontvangt moeder nog huursubsidie. Onduidelijk is of dat in 2016 nog het geval is gezien de hoogte van het vermogen.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Telt voor het bepalen van de huurtoeslag 2016 de 3 kindsdelen (erfrecht) wel of niet mee?
2. Zo ja, op welke wijze dien je dan de belastingdienst te informeren? Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Sweetandgo,
De Belastingdienst neemt voor de erfbelasting en inkomstenbelasting contact op met de moeder. Voor de toeslagen moet moeder eventuele wijzigingen voor het jaar 2016 zelf doorgeven. Zolang de erfdelen niet zijn uitbetaald, behoren ze volledig tot het vermogen van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jealissa, 17-10-2015 17:16 #21
Heey heey,
Ik heb een vraag,
Mijn vriend werkt en heeft inkomen per jaar van ongeveer 26000, ik werk niet vanwege omstandigheden ik geen daardoor geen inkomsten. Ik vroeg me af hebben we dan wel recht op huursubsidie of niet? onze kale huur 487 en met alles erbij 607 euro. Hopelijk kunt u antwoord geven.
Groetjes Jealissa Reactie infoteur, 18-10-2015
Heey Jealissa,
Ja, de inkomensgrens ligt bij € 29.800. Maar de maximaal toegestane rekenhuur is van je leeftijd afhankelijk. De rekenhuur (kale huur en servicekosten) moet lager zijn dan € 403,06 per maand als je jonger bent dan 23 jaar en anders maximaal € 710,68 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 15-10-2015 14:04 #20
Zou graag antwoord willen hebben op deze vraag.

Sinds 2013 huur ik een woning van een particulier voor 650 euro per maand (ontvang tot op heden nog geen huurtoeslag). Nu wil ik voor 2016 huurtoeslag aanvragen omdat mijn inkomen dan minder is dan € 21.950

Je mag dan max voor € 576,87 huren

Eén persoonshuishouden (vanaf 18 jaar). Kom ik dan wel in aanmerking voor huursubsidie? Reactie infoteur, 15-10-2015
Beste Eric,
Als u jonger bent dan 23 jaar is de maximale huur € 403,06 per maand en anders maximaal € 710,68 per maand. Of u huurtoeslag krijgt, hangt dus van uw leeftijd af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mchc Akkermans, 02-10-2015 08:59 #19
Graag antwoord op deze vraag. Ik verkoop mijn huis en heb behoorlijk overwaarde. Ik wil n gelijkvloerse woning huren, ben senior. Ik krijg te horen nee ik heb AOW en n pensioentje. Nu zegt de woningbouw dat je inkomen ongeveer 21000 bruto moet zijn. Waarom mag ik niet gewoon huren? Ik heb genoeg overwaarde voor de betaling. Weet iemand hier antwoord op dit blijkt nieuwe regel 2016 te zijn. Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 02-10-2015
Beste Mchc Akkermans,
Vanaf 2016 moeten corporaties strenger op de toewijzing letten, maar ook in 2015 geldt er al een inkomensgrens voor sociale huur: voor oudere alleenstaanden € 21.950.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-09-2015 12:57 #18
Mijn moeder heeft nu huursubsidie. Graag wilde ik weten of in 2016 iets verandert in haar situatie omdat ik hoorde dat haar spaargeld ook meegenomen wordt met de berekening, klopt dit of wordt dit alleen maar berekend over haar inkomen van 2016? Dit net zoals voorheen.
Mvg, Jan Reactie infoteur, 04-09-2015
Beste Jan,
Spaargeld en vermogen in box 3 worden al enkele jaren betrokken bij de berekening van de huursubsidie (vermogenstoets), maar tot 2016 kregen ouderen met een lager inkomen een extra vermogensvrijstelling. Deze extra vrijstelling lijkt te vervallen in 2016, maar of dat ook doorgaat weten we helaas pas zeker met Prinsjesdag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Buddie, 09-08-2015 21:56 #17
Mijn moeder ontvangt huurtoeslag. Ik (haar zoon 22 jaar) een student, wil een auto kopen en deze op mijn naam zetten uiteraard. Nou lees ik hier en daar dat ik een eigen vermogensgrens heb. Ik kan hier verder niks over vinden. Tot welke prijsklasse kan ik gaan voor het kopen van een auto. Ik wil natuurlijk niet dat mijn moeder in de problemen komt met kwijtscheldingen. Reactie infoteur, 10-08-2015
Beste Buddie,
Als u zelf een auto koopt, valt die auto niet onder uw vermogen. Als uw moeder de auto voor u koopt en u het geld geeft is dat een schenking. Tot 5.277 euro is dat jaarlijks belastingvrij of eenmalig 25.322 euro:

http://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2015-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dagli, 08-12-2014 17:47 #16
In 2015 bereik ik de aow leeftijd en mijn vrouw niet. Hoe hoog is de vermogenvrijsrelling voor ons beide. Mijn inkomem is 19000 en zij 10000. Op toeslagen.nl las ik in een tabel dat er vrijstelling geldt voor aow-er van 35448 bij een inkomen van 20075. Vraag : bedoelen ze het gezamelijke inkomen van me en van me vrouw en heeft iedere van ons beide recht op het bedrag van 35448, dus 2x35448.
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Dagli,
Zie voor huurtoeslag 2015 en vermogen het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellis, 30-11-2014 11:03 #15
Ik huur een huis boven de huurgrens en ontvang huurtoeslag. Dit omdat ik 10 jaar geleden met mijn gezin bestond uit 8 personen. Inmiddels ben ik alleen met 4 kinderen. Tot mijn schrik kreeg ik bericht van de belastingdienst dat ik de huurtoeslag van 2012 moet terug betalen omdat ik boven de huurgrens huur. Natuurlijk heb ik direct contact opgenomen en werd mij verteld dat ze het opnieuw moesten bekijken en ik een bezwaarschrift moest schijven. Dat heb ik gedaan. Mijn vraag is dan ook; kunnen ze mijn recht op huurtoeslag terug draaien nu ons gezin nog uit 5 personen bestaat? En dat zonder waarschuwing? Toen is mij verteld dat ik recht op huurtoeslag zou houden zolang ik in het zelfde huis zou blijven wonen ongeacht er minder personen zouden wonen Reactie infoteur, 30-11-2014
Beste Ellis,
Ook in de wet van 2012 staat al dat uw huishouden ook uit minimaal acht personen moet bestaan om deze ontheffing te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Johnson, 17-11-2014 13:45 #14
Wij hebben een huishouden met 5 personen, mijn vrouw heeft geen inkomen of uitkering, mijn oudste zoon is net 18 jaar en wacht nog op werk en ook uitkering ook hij heeft geen inkomen. mijn jongste zoon gaat naar scalda, mijn dochter naar de basisschool.
volgens de berekening zou ikzelf net teveel verdienen voor huurtoeslag want dat is berekend per persoon.
dus ondanks een inkomen voor dit hele gezin heb ik dan geen recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Peter Johnson,
Er wordt dan alleen gekeken naar uw inkomen in 2014 en als dat hoger is dan het maximaal toegestaan toetsingsinkomen, hebt u geen recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico Peterse, 13-11-2014 18:49 #13
Een vraag - kan iemand ook in aanmerking komen voor huurtoeslag als hij/zij een woning huurt van een particulier en niet bij een woningbouwvereniging? Ik wil dit graag weeten ivb met een advies.
vr.gr. Nico Peterse Reactie infoteur, 14-11-2014
Beste Nico Peterse,
U kunt ook als u van een particulier huurt een huurtoeslag krijgen als u aan de voorwaarden voldoet (hoogte inkomen, hoogte huur, zelfstandige woonruimte).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 03-11-2014 13:50 #12
Infoteur,

Klopt het dat voor de zorg en huurtoeslagen, het verzamelinkomen/ toets inkomen ingevuld mag worden? dat is dan inclusief aftrekbare kosten, (ziektekosten)? Reactie infoteur, 03-11-2014
Beste Johan,
Het gaat inderdaad om uw verzamelinkomen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Vink, 03-11-2014 12:51 #11
Waarom zit er een verschil in de berekening van huurtoeslag bij een inkomen van een kind zonder inkomen of met inkomen ook al blijft het rekeninkomen gelijk. Berekening gemaakt met het programma van de belastingdienst.
Inkomen aanvrager alleenstaand ouder met 1 kind jonger dan 23 jaar.
Kale huur € 510,-- geen service kosten.
Inkomen aanvrager € 19.000,--
Kind € 14.706,--
Totaal € 33.706,--
Vrijstelling € 4.706,--
Inkomen 29.000,-- geeft huurtoeslag € 42,-- per maand

Inkomen aanvrager € 29.000,--
Kind € 4.706,--
Totaal € 33.706,--
Vrijstelling € 4.706,--
Inkomen 29.000,-- geeft huurtoeslag € 42,-- per maand

Inkomen aanvrager € 29.000,--
Kind € 0,--
Totaal € 29.000,--
Inkomen 29.000,-- geeft huurtoeslag € 44,-- per maand Reactie infoteur, 03-11-2014
Beste Jan Vink,
Dat is een rekenprogramma van de Belastingdienst. Er zou volgens mij geen verschil moeten zijn, wellicht een afrondingsfout.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 31-10-2014 22:51 #10
Klopt het dat je als alleenstaande ouder met jonge kinderen in 2014 geen recht hebt op huurtoeslag (i.e. dat de huurtoeslag voor alleenstaande ouders vervangen is door/opgenomen in de alleenstaande ouder korting)? Reactie infoteur, 01-11-2014
Beste Heleen,
Neen hoor, de alleenstaande ouderkorting en de huurtoeslag staan los van elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milos, 02-10-2014 08:26 #9
Geachte heer/mevrouw,

Mijn vader heeft huurtoeslag voor 2013 en 2014 aangevraagd en dit is toegewezen. Alleen is deze huurtoeslag met andere Belastingschulden verrekend. Voor de teveel huurtoeslag ontvangen voor 2012 bijvoorbeeld.
Mijn vraag is eigenlijk met welke Belastingschulden mag de Belastingdienst de toeslagen allemaal verrekenen? (Achtergrond informatie: mijn vader is ooit zelfstandig ondernemer geweest en is door de Belastingdienst failliet verklaard omdat hij onder andere btw en loonheffingen schulden opbouwde).

Met vriendelijke groet,
Milos Reactie infoteur, 02-10-2014
Beste Milos,
De eerder te veel ontvangen bedragen aan toeslagen kunnen in beginsel met nieuwe voorschotten van toeslagen worden verrekend. Hoewel de uitbetaling van de toeslagen via de Belastingdienst verloopt, zijn dit geen belastingschulden zoals de vordering btw of loonbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. F. A. van Rooijen, 28-09-2014 14:18 #8
Vanwege echtscheiding is mijn vrouw verhuisd, apart en zelfstandig in een appartement gaan wonen per 1april 2014.
Wij zijn allebei AOW gerechtigd. De eerste 3 maanden waren wij fiscale partners en had ik recht op 3.085,00 euro huurtoeslag.
De belastingdienst stelt nu dat ik over de periode 1 januari t/m 31 maart 2014 geen recht heb op huurtoeslag omdat mijn vrouw nu een 1 persoons AOW ontvangt, volgens de belastingdienst 15.000,00 euro p.j. is dit bij mijn inkomen, ook 15.000,00 euro p.j.opgeteld voor de eerste 3 maanden van 2014. Het teveel betaalde bedrag is nu ingevorderd.
Ik bezwaar ingediend maar is afgewezen.Is dit terecht? Reactie infoteur, 29-09-2014
Beste C. F. A. van Rooijen,
Jullie zijn fiscale partners tot het moment dat een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Tot dat moment wordt gekeken naar jullie gezamenlijke inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Lange, 24-07-2014 18:53 #7
De vraag namens mijn moeder. Zij is van 3-8-1926 Over 2013 is haar verzamelinkomen 13036,00. Ze heeft een totaal vermogen van 35476,00. Nu raakt zij de huurtoeslag kwijt. Klopt dit? Volgens uw gegevens zou zij een vrijstelling hebben van 49123,00. Ik had de belasting dienst al gebeld en zij kwamen met een andere uitleg nl 21139,00 met de ouderentoeslag totaal 35300,00. Klopt dit? Hoe kan ik eventueel handelen naar de belastingdienst. Reactie infoteur, 25-07-2014
Beste P. Lange,
Kan het zijn dat er ziektekosten zijn afgetrokken waardoor het inkomen hoger is dan 14.302 euro, maar minder dan € 19.895?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naam Bakker, 31-05-2014 14:16 #6
Ik heb een vraag, mijn man zijn loon komt te vervallen, en heb nog geen huursubsidie, maar wil deze eigenlijk aanvragen voor 2015 alleen is onze huurdan maximaal 699.45 euro, zit daar dan de service kosten al bij in? Staat in de brief voor huursverhoging in vanaf 1 juli 2014 kale huur 699,48 en service onderhoud 8,91 euro en 2,33 euro glasverzekering. Wat betekend service onderhoud? Moeten we die ook meerekenen en hebben we dan recht op huursubsidie? Mvg, bakker Reactie infoteur, 01-06-2014
Beste Bakker,
De 699.45 euro van de huursubsidie is ook de kale huur. Het service contract kan samenhangen met een gezamenlijke verwarming of schoonmaak. Dat zou u moeten navragen, omdat dit per huisbaas verschilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 28-05-2014 10:47 #5
Geachte Heer, Mevrouw, wij krijgen nu huurtoeslag op de woning waar we nu wonen, maar willen verhuizen naar een woning waar nu nog wel huurtoeslag op is, maar met de komende huurverhoging per 1 juli, 2014 boven het bedrag van 699,48 uitkomt, dan is onze vraag, komen we dan nog in aanmerking voor huurtoeslag voor deze woning? Alvast bedankt.mvg Henk en Riet Reactie infoteur, 28-05-2014
Geachte Henk,
Er is een verschil tussen zittende huurders en nieuwe huurders:
1. Als u in de maand vóór de huurverhoging huurtoeslag krijgt voor de woning en door de aanstaande huurverhoging komt uw huur uit boven de huurgrens, dan blijft u huurtoeslag ontvangen maar niet voor het deel dat boven de huurgrens uitkomt.
2. Maar als u verhuist naar een andere woning en de huur is al boven de huurgrens uitgekomen voordat u er huurtoeslag ontvangt, dan krijgt u geen huurtoeslag meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ayubzadeh, 19-02-2014 15:44 #4
Geachte heer, mevrouw,

Ik wil huurtoeslag aanvragen, alleen ik heb een 6 maanden contract. Moet ik dan voor 6 maanden mijn inkomen invoeren? Want na deze 6 maanden weet ik niet, wat erna gebeurt. Een uitkering of nieuwe baan?

Tevens mijn vriendin ontvangt studiefinanciering/lening (extra via IB-groep), behoort dit ook tot het inkomen? (dienen deze ook ingevoerd te worden?) Reactie infoteur, 20-02-2014
Geachte Ayubzadeh,
1. U moet bij uw aanvraag een inschatting maken van het inkomen in het hele jaar en dat kan best lastig zijn.
2. Studiefinanciering behoort niet tot het inkomen. Daarover betaalt zij geen belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Boerboom, 03-02-2014 13:43 #3
Het maximaal vermogen bedraagt in 2014 21.139,- per persoon. Ik ben een alleenstaande moeder met een dochter van bijna 15 en ik heb 2 spaarrekeningen voor haar lopen waaronder 1 Studieplan. Geldt dit dan als haar vermogen of wordt alles bij mijn vermogen geteld.? Of mogen wij beiden een vermogen hebben van 21.139? om toch nog in aanmerking te komen voor huurtoeslag?
Met vriendelijke groet M. Boerboom Reactie infoteur, 03-02-2014
Beste M. Boerboom,
Het vermogen van een minderjarig kind wordt in box 3 bij uw vermogen geteld. Een kind heeft geen eigen vrijstelling meer (was vroeger wel zo). Maar waarschijnlijk is het geld voor het studieplan een bijzonder vermogen dat niet meetelt voor de huurtoeslag (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Femmie, 24-11-2013 20:49 #2
Hoe groot mag je eigen vermogen zijn om nog in aanmerking te komen voor huurtoeslag 2014? Reactie infoteur, 25-11-2013
Femmie,
Het maximaal toegestaan vermogen 2014 bedraagt € 21.139 per persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Am Schoonoord, 04-11-2013 20:57 #1
S.V.P Gaarne het uiterste bedrag huurtoeslag voor 2014 dit voor samenwonen 65+ aangeven. Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Am Schoonoord,
Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 17-02-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Toeslagen 2020
Reacties: 115
Schrijf mee!