Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude De Belastingdienst intensiveert ook in 2019 en 2020 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraude of adresfraude. De boetes voor zwaar misbruik en het oneigenlijk gebruik van deze toeslagen van de Belastingdienst zijn per 1 januari 2013 ook nog eens verhoogd. U kunt hierbij vooral denken aan de personen die frauduleus voor een aantal mensen toeslagen aanvragen, maar ook u kunt als de fiscus opzet en fraude vermoedt, een hoge boete krijgen. Tegelijkertijd konden Bulgaren ongestoord tot voor kort hun toeslag ophalen in Nederland. Staatssecretaris Weekers beloofde daar een einde aan te maken. Vanaf nu krijgen personen die onbekend zijn bij de Belastingdienst, geen voorschot meer op een huurtoeslag of zorgtoeslag. Deze boetes voor uitkeringsfraude werden in 2015 gewijzigd na eerdere kritiek van de ombudsman op de fraudewet.

Inhoud


Fraude met toeslagen en uitkeringsfraude

De overheid geeft veel geld uit. Dit geld wordt voornamelijk opgebracht door de belastingbetaler. Bovendien is vooral het Rijk slecht bij kas de laatste jaren. Om deze redenen en om reden van efficiency probeert de fiscus steeds meer om fraude te voorkomen en waar mogelijk op te sporen. Daarbij kan het om allerlei soorten van misbruik en oneigenlijk gebruik gaan:
  • Bij het betalen van de belastingen;
  • Bij het aanvragen van de uitkeringen;
  • Bij overheidssubsidies;
  • Bij de toeslagen.

Wat kosten de toeslagen de belastingbetaler?

De toeslagen zijn voor veel mensen een belangrijk extra inkomen om uit de dagelijkse kosten te kunnen komen en daarom gaat het inmiddels om forse bedragen. Het gaat om vele miljarden aan euro's (schattingen 2020):

Hoeveel geven we uit aan de toeslagen in 2020:

welke toeslaguitgaven Rijk
De zorgtoeslag 5,2 miljard euro
De huurtoeslag4,1 miljard euro
De kinderopvangtoeslag 2,7 miljard euro
Het kindgebonden budget kbg2,5 miljard euro
Totaal generaal13,5 miljard euro

In totaal gaat het om naar schatting 13,5 miljard euro in 2020. Niet elke belastingbetaler krijgt een toeslag omdat niet altijd aan de voorwaarden is voldaan. Vaak is het inkomen te hoog of doorstaat het vermogen de vermogenstoets niet. Daardoor kan het gebeuren dat een bepaald gezin voor bijna alle toeslagen in aanmerking komen, terwijl een ander huishouden geen enkele toeslag ontvangt.

Wat is adresfraude?

Met adresfraude geeft iemand aan ergens anders te wonen dan waar hij werkelijk woont om zo meer uitkering of toeslagen te kunnen ontvangen. In 2020 zal deze vorm van fraude strenger worden aangepakt.

Boetes fraude of misbruik van toeslagen, adresfraude

Bij de toeslagen bestaat de systematiek van voorschotten. De toeslag die u krijgt voor de zorg bijvoorbeeld is een voorlopig bedrag dat is gebaseerd op de gegevens bij de Belastingdienst van voorgaand jaar. Na afloop van het jaar vindt een herberekening plaats en dat kan betekenen dat de definitief berekende toeslag afwijkt van wat u hebt gekregen. Het kan betekenen dat u nog geld krijgt of dat u geld moet terug betalen. Beide zaken vallen niet onder fraude. Het wordt anders wanneer met opzet verkeerde gegevens worden ingevuld en op basis daarvan een zorgtoeslag of huurtoeslag wordt aangevraagd. Bekend zijn ook gevallen waarbij voor vele mensen tegelijkertijd een toeslag wordt aangevraagd op basis van onjuiste data en dat terwijl men weet dat er geen recht op een hoge toeslag is. Zo zijn er zware gevallen van fraude en misbruik en wat lichtere gevallen. In beide gevallen kan de Belastingdienst boetes uitdelen, boetes die voor de zware gevallen zijn verhoogd.

Uitkeringsfraude en de kritiek van de ombudsman, 2018, 2019 en 2020

De ombudsman concludeerde al in 2014 dat er naar zijn mening te snel een hoge boete (100% boete) wordt gegeven, namelijk ook als het om een kleine fout gaat of als de aanvrager zich heeft vergist. In reactie daarop werd de fraudewet aangepast. Niet meer altijd 100% boete, maar alleen als er duidelijk sprake van fraude is. De andere percentages worden sindsdien als volgt:
  • 75% als er sprake is van grove schuld.
  • Bij aanwijsbare schuld maar minder ernstige overtredingen 50% van het fraudebedrag.
  • 25% als de aanvrager eigenlijk weinig te verwijten valt.

Conclusie hoge boetes fraude en misbruik van toeslagen in 2018, 2019 en 2020

Kortom fraude loont niet. Als de fiscus meent dat er sprake is van opzet en fraude, riskeert u een forse boete. Ook om fraude vanuit het buitenland te voorkomen, worden er maatregelen aangekondigd. Bij een uitkering kan de boete nog steeds oplopen tot 100%, maar door aanpassing van de wet zal dit niet meer in alle gevallen zo zijn. De toeslagen worden nog op één rekening gestort, namelijk van de aanvrager en alleen als de rekening van de aanvrager te identificeren is met naam en toenaam.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vaststelling boete bij uitkeringsfraudeVaststelling boete bij uitkeringsfraudeDe boetes voor uitkeringsfraude worden vanaf 2015 op een andere manier vastgesteld. Uitkeringsorganen zoals UWV, SVB en…
Controle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boeteControle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boeteWie als student in het mbo in 2022 of 2023 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beu…
Controle op uitkeringsfraudeControle op uitkeringsfraude mag. Maar hoe ver mogen uitkerende instanties daarin gaan? De overheid wil zover gaan dat b…
Studiefinanciering: Wanneer ben ik uitwonend?Studiefinanciering: Wanneer ben ik uitwonend?Studenten gaan graag op kamers wonen, als je uitwonend bent krijg je daarbij flink wat extra geld met je studiebeurs. Wa…

Belastingparadijs Top 10: Werp het belastingjuk afBelastingparadijs Top 10: Werp het belastingjuk afEen belastingparadijs is een land, stadstaat of eilandstaat met een voordelig belastingstelsel. Het begrip is sterk subj…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2021, 2023 of 2023 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Bronnen en referenties
  • Rijksbegroting
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 19-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.