Diefstal en inbraak in uw woning en uw inboedelverzekering

Het komt helaas genoeg maar al te vaak voor in Nederland, u komt tot de ontdekking dat er is ingebroken in uw woning of dat er een insluiper is geweest. De goederen die gestolen zijn zult u doorgaans niet terugkrijgen, slechts de financiele waarde hiervan kan door uw verzekeraar worden vergoed. Wat mag u in dat geval verwachten van uw inboedelverzekeraar.

Wat valt er onder de dekking van uw inboedelverzekering?

Vrijwel alle verzekeringen in Nederland dekken het risico van inbraak in uw woning. Deze dekking gaat over het algemeen nog een stapje verder aangezien de meeste polissen spreken over diefstal uit de woning, doorgaans wordt er in de polisvoorwaarden niet gesproken van het feit dat deze diefstal vooraf moet zijn gegaan door braak. Dit wil dus ook zeggen dat insluiping of zelfs diefstal door mensen welke u uitnodigde in uw woning onder de dekking van uw inboedelverzekering valt. Uitzondering hierop is als u bijvoorbeeld een kamer huurt, in dit geval is er op de polis of in de polisvoorwaarden uitdrukkelijk opgenomen dat er sprake moet zijn van braakschade aan de woning voordat diefstal onder de dekking van uw inboedelverzekering valt.

Wat moet u doen indien er sprake is van een diefstal uit uw woning?

In eerste instantie zult u zo spoedig mogelijk aangifte moeten doen bij de politie van de vermissing van goederen uit uw woning. In sommige gevallen zal de politie een onderzoek in willen stellen en uw woning verder onderzoeken, in andere gevallen volstaat het indien u op het bureau aangifte doet.

Hierna zult u zo spoedig mogelijk na ontdekking uw verzekeraar op de hoogte moeten stellen van de inbraak in de woning. Indien u de verzekering sloot via een tussenpersoon kunt u ermee volstaan de tussenpersoon te informeren. Na deze melding zult u in de meeste gevallen een schadeaangifteformulier ontvangen welke u ingevuld en ondertekend dient te retourneren aan uw verzekeraar of tussenpersoon. Hierbij zult u de kennisgeving van aangifte bij de politie moeten bijsluiten alsmede originele aankoopnota’s van de gestolen goederen voor zover aanwezig. Bij sommige verzekeraars en tussenpersonen is het inmiddels ook mogelijk de schade online te melden en het schadeformulier online in te vullen. Het is echter ook mogelijk dat u verzocht wordt naast de online aangifte alsnog een schriftelijke aangifte te doen.

Bij de eerste melding aan uw verzekeraar zal er tevens geïnformeerd worden naar de omvang van de schade. Indien de geschatte omvang van de schade boven de expertisegrens van de verzekeraar komt te liggen (doorgaans rond de € 1500,00) zal de verzekeraar ervoor kiezen een expert in te schakelen om de schade vast te stellen. De expert zal telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. In dit geval zal uw verzekeraar niet eerder tot afwikkeling van de schade overgaan voor zij het expertiserapport in haar bezit heeft.

Hoe wordt de uitkering bepaald?

Indien uw verzekeraar in het bezit is van alle stukken zal zij tot afwikkeling van de schade kunnen overgaan. In eerste instantie zal er worden gekeken of alle goederen die u als vermist heeft aangegeven op het schadeformulier ook zijn opgenomen in de kennisgeving van aangifte bij de politie. Is dit niet het geval dan kan uw verzekeraar u verzoeken alsnog aanvullende aangifte te doen bij de politie voor de goederen die nog niet eerder werden opgenomen.

Vervolgens zal uw verzekeraar aan de hand van de polisvoorwaarden nagaan of u recht heeft op een uitkering op basis van nieuwwaarde of dagwaarde. Meer informatie hierover treft u aan in het artikel Inboedelverzekering, uitkering voor nieuw- of dagwaarde?

Uw verzekeraar kan tenslotte de gehele uitkering berekenen en deze aan u betaalbaar stellen, eventueel onder aftrek van een van toepassing eigen risico. Hiervan is meestal sprake in de grote steden als bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. Dit is natuurlijk alleen het geval als er verder geen onduidelijkheden meer zijn, soms kan een schade aanleiding geven tot het stellen van nadere vragen. Dit lijkt soms overbodig omdat de situatie voor u volledig duidelijk is, een schadecorrespondent kan echter alleen de schade vanaf de papieren stukken welke hij van u ontving beoordelen. Deze papieren kunnen vaak een ander beeld geven dan dat u heeft, het beantwoorden van de vragen zal er doorgaans toe leiden dat de schade alsnog betaalbaar wordt gesteld.

Maximale vergoeding

In sommige gevallen zult u niet uw volledige schade uitgekeerd krijgen omdat er sprake is van maxima voor bepaalde groepen inboedel conform de voorwaarden van de verzekering. Voorbeelden hiervan is bijvoorbeeld een maximale vergoeding voor elektronica of lijfsieraden. De bedragen kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden of op uw polisblad. Ook voor contact geld is in principe een maximale uitkering opgenomen in uw polisvoorwaarden.

Voorschot

Sommige bendes roven daadwerkelijk een heel huis leeg, ze komen hun eigen huis vullen met de inhoud van uw woning. In dergelijke gevallen worden naast de duurdere elektronica ook handdoeken, gordijnen en beddengoed gestolen. In dit geval zult u direct nieuwe spullen moeten aanschaffen om verder te kunnen leven. Dit kan leiden tot financiële problemen. In dergelijke gevallen kunt u dan ook bij uw voorschot, via de ingeschakelde expert, een voorschot aanvragen.

Teruggevonden inboedel

Soms komt het voor dat u ruim na de inbraak van de politie het bericht ontvangt dat inboedel welke uit uw woning werd gestolen alsnog werd teruggevonden. In dit geval dient u direct contact op te nemen met uw verzekeraar. Op grond van de voorwaarden en de Nederlandse wetgeving zijn deze goederen, doordat u er een uitkering voor kreeg, eigendom geworden van uw verzekeraar. Uiteraard kunt u de goederen, als u dit wenst uiteindelijk behouden, maar dan wel onder terugbetaling van een deel van de uitkering (het deel dat u ontving voor de teruggevonden goederen)
© 2009 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gestolen bromfiets en (inboedel)verzekeringBrommers en scooters zijn zeer gewilde objecten voor dieven en worden dan ook regelmatig gestolen. Niet alleen op straat…
Inboedelverzekering, de meest gestelde vragenInboedelverzekering, de meest gestelde vragenDe inboedelverzekering is een polis die dekking biedt tegen beschadiging of verdwijnen van het inboedel of delen daarvan…
Woonhuisverzekeringen: verzekering van inboedel en opstalWoonhuisverzekeringen: verzekering van inboedel en opstalEen huis met de inboedel zijn voor vele mensen de meest belangrijke materiële bezittingen en het is dan ook erg verstand…

Zakkenrollers, berovingen en uw inboedelverzekeringJe leest er regelmatig over in de krant en misschien is het je zelf wel eens overkomen. Je bent ineens je portemonnee kw…
Hoeveel provisie verdient een adviseur?Hoeveel provisie verdient een adviseur?De verdiensten van adviseurs in verzekeringen staan vaak ter discussie. Over sommige verzekeringen en hypotheken krijgen…
Reacties

Linda Visser, 31-01-2010
Mijn scooter is onlangs gestolen bij een kennis van mij in zijn achtertuin. Hij heeft een inboedelverzekering maar hij claimt niet verzekerd te zijn voor de spullen die in de tuin staan. Ik heb het nagekeken op de site van de ABN amro waar hij verzekerd is om hem aansprakelijk te kunnen stellen en daar staat het volgende: 1.11 Inboedel
Alle roerende zaken, die behoren tot de particuliere
huishouding van verzekerde(n).
Onder inboedel wordt niet verstaan:
1 motorrijtuigen (behalve snor- en bromfietsen en rijwielen
met hulpmotoren), aanhangwagens, caravans en vaartuigen
(behalve opblaasbare vaartuigen en surfplanken), inclusief de
bijbehorende onderdelen, accessoires en documenten;
2 geld en geldswaardig papier;
3 ongemunt edelmetaal en ongezette edelstenen;
4 zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden;

en:

Binnen Nederland
Verzekerd is schade aan of verlies van de inboedel, plotseling
en onvoorzien veroorzaakt of ontstaan door de in artikel 4
verzekerde gebeurtenissen:
1 In bijgebouwen, (kelder)boxen en ook in voor anderen
toegankelijke ruimten van het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt tot maximaal EUR 5.000,- per gebeurtenis.
Bij schade door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na
inbraak. Bij gewelddadige beroving, afpersing en vandalisme
alleen als personen wederrechterlijk de bijgebouwen zijn
binnengedrongen.
2 onder afdaken, op balkons of in de tuin, die bij de woning
horen zijn uitsluitend tuinmeubelen (tafels, stoelen, banken,
parasols), losstaande antenne/schotels, vlaggenstok en vlag,
wasgoed en droogrekken verzekerd tegen schade of verlies
veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag,
aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en
meteoorstenen. En door diefstal tot maximaal EUR 5.000,- per
gebeurtenis.


Dan kan ik mijn scooter als hij bij die kennis in de tuin op slot stond toch verhalen op zijn inboedel verzekering? of anders nog zijn WA verzekering? Het is allemaal een beetje vaag want hij wil niet echt meewerken maar toch als ik maar zeker weet dat ik schade bij hem kan verhalen. Ik heb in ieder geval de aangifte van de scooter voor de verzekering van hem.

Met vriendelijke groet,

Linda Visser Reactie infoteur, 31-01-2010
Conform de polisvoorwaarden welke u opgeeft zou er een beperkte dekking zijn voor diefstal van bromfietsen uit de tuin, maar dit geldt in eerste instantie voor zijn eigen inboedel. Of er ook een regeling is voor inboedelgoederen van derden is nog maar de vraag, niet elke verzekering kent een dekking voor inboedelgoederen van anderen. Bovendien kunt u uw kennis niet dwingen deze schade te claimen op zijn eigen verzekering ook al zou er dekking zijn! Het is immers zijn eigen verzekering en hij/zij alleen kan bepalen wie er gebruik van mag maken in geval van dekking.

Of u uw kennis aansprakelijk kunt stellen is ook nog maar de vraag. Had hij/zij de scooter van u geleend en deze niet op slot in zijn tuin geparkeerd? In dat geval kunt u hem waarschijnlijk succesvol aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Indien u de scooter daar zelf parkeerde en deze werd vervolgens gestolen dan is het een andere zaak. In dat geval is de dief die de scooter zal in eerste plaats degene die een onrechtmatige daad beging, als uw kennis niets valt te verwijten kunt u hem ook niet aansprakelijk stellen.

Veel succes bij uw verdere acties.

E. Huiberts, 26-01-2010
Bedankt voor uw snelle reactie!
Het blijkt dat ik een clausule op mijn polis heb die luidt: "Bij schade en/of verlies door diefstal of poging daartoe is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak". Navraag leert dat ik die clausule heb omdat ik (net zoals zo'n beetje 99% van stads bewoners) in een boven/beneden woning (appartement) woon. Is dit gebruikelijk en zo ja, waarom? Vergeleken met bijvoorbeeld een vrijstaande woning lijkt het risico op insluiping juist kleiner omdat er een grotere kans is de dader op heterdaad te betrappen. Ik ben in ieder geval van plan een klacht hierover in te dienen. Reactie infoteur, 27-01-2010
Een dergelijke clausule op uw polis is niet geheel ongebruikelijk. De meeste verzekeraars gebruiken een dergelijke clausule bijvoorbeeld bij woningen waarin losse kamers worden verhuurd maar er zijn ook andere toepassingen afhankelijk van de situatie. Dit wil overigens niet zeggen dat elke bewoner van een appartement of flat een dergelijke clausule op zijn polis heeft staan. Doorgaans wordt deze clausule wel vaker gebruikt door een direct writer dan door een verzekeraar die werkt met tussenpersonen.

In dit geval wordt het een stuk moeilijker de beslissing aan te vechten want de afwijzing op grond van het feit dat er geen braak aanwezig is wordt door deze clausule terecht en clausules op de polis gaan altijd voor de polisvoorwaarden. De exacte omstandigheden van het geval worden hier veel meer van belang.

Om problemen in de toekomst te voorkomen zou ik u wel aan willen raden contact op te nemen met een tussenpersoon bij u in de buurt en uw inboedelverzekering en eventueel overige verzekeringen over te sluiten. Dit hoeft niet per definitie duurder te zijn dan uw huidige verzekeringen, de prijzen voor inboedelverzekeringen ontlopen elkaar niet zoveel. U kunt op die manier een meer uitgebreide dekking verkrijgen, komt niet voor dit soort verrassingen te staan en krijgt bij schade en afwijzing dan bovendien de nodige hulp van een deskundige.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

E. Huiberts, 25-01-2010
Er is bij mij ingebroken via de hengelmethode (dus insluiping), volgens OHRA valt dit niet onder de dekking van mijn inboedelverzekering omdat er geen braakschade is. Heb ik enige kans hiertegen in beroep te gaan? Zo nee, dan stap ik op bij OHRA, welke maatschappij biedt wel dekking bij diefstal door insluiping? Reactie infoteur, 25-01-2010
In principe valt insluiping onder elke standaard inboedelverzekering, bij elke grote verzekeraar in Nederland. De polis van Ohra is ondergebracht bij Delta Lloyd schadeverzekeringen die op zijn eigen inboedelverzekering in ieder geval dekking geeft tegen insluipers.

De polisvoorwaarden van Ohra welke nu op Internet in te zien zijn geven echter aan dat diefstal als gevolg van inbraak/diefstal onder de dekking van de verzekering valt. Op zich een vreemde omschrijving want het begrip inbraak geeft aan dat er wel sprake moet zijn van braakschade terwijl /diefstal weer iets anders aangeeft. In dit geval zou ik een en ander zeker nogmaals aankaarten bij uw verzekeraar, conform dezelfde polisvoorwaarden moeten klachten naar de Delta Lloyd gezonden worden, postbus 40000,6803 GA te Arnhem. Indien hier geen overeenstemming wordt bereikt kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). Ook dit is in de polisvoorwaarden aangegeven.

Veel succes met uw acties en natuurlijk horen wij graag de uitkomst. Mocht u meer willen weten dan kunt u mij ook altijd per mail bereiken.

G. J. Euser, 22-11-2009
Onlangs is er iemand beroofd van een handtas, met daarin huissleutels en adresgegevens. Gevolg inbraak in de woning, onderdeel van een appartementencomplex. Voorgesteld is het slot van de centrale toegangsdeur te vervangen. Dit stuit op weerstand, aangezien de kosten hiervan te hoog zouden zijn, aangezien er veel sleutels in omloop zijn, o.a. bij de thuiszorg. (Het betreft nl. een app.complex waarin veel ouderen wonen). Zijn deze kosten te verhalen op degene waarvan de sleutels ontvreemd zijn, bijv. als gevolgschade? Reactie infoteur, 22-11-2009
Wettelijk gezien kunt u de persoon niet aansprakelijk stellen voor de kosten. De huissleutel werd immers geroofd en de dief is hiervoor aansprakelijk, niet degene die zijn sleutels keurig in zijn handtas bewaarde.

Op grond van de statuten van de VVE (ik neem aan dat hiervan sprake is) kan deze persoon mogelijk wel moeten opdraaien voor de kosten, hiervoor zult u de statuten na moeten kijken. In dit geval is er echter sprake van contractuele aansprakelijkheid en dit valt weer niet onder de dekking van de persoon welke u zou willen aanspreken. Deze persoon moet dan dus zelf voor de kosten opdraaien.

Sommige inboedelverzekeringen bieden echter wel dekking voor het vervangen van sleutels bij de diefstal van een sleutel. Uiteraard is deze vergoeding gemaximeerd. Wellicht kunnen diverse bewoners navraag doen bij hun verzekeraar of zij deze vergoeding ook verstrekken in het geval van een centrale toegangsdeur waardoor de kosten alsnog (deels) worden vergoed.

Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 25-10-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.