Opzeggen Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Opzeggen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Het opzeggen van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV was tot 2011 erg moeilijk. Verzekeraars hanteerden namelijk nogal lange termijnen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kon vaak pas eens in de 5 jaar worden opgezegd. Wie de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet op tijd opzegde, zat er dus weer gewoon 5 jaar aan vast. Per 1 juli 2011 is dat echter veranderd. Wie een eigen bedrijf heeft en ziek wordt, verdient in de meeste gevallen niets. Zeker bij langdurige ziekte kan dat een groot probleem zijn als er onvoldoende financiële buffer is. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of te wel AOV verzekert de zelfstandige tegen dit risico. Toch zijn er nogal wat zaken waar rekening mee gehouden moet worden, want het is niet alles goud wat er blinkt bij zo’n verzekering.

Bizar lange looptijd Arbeidsongeschiktheidsverzekering: vanaf 2011 niet meer

Per 1 juli 2011 is de gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen van kracht. In deze code staan de regels over de duur van een AOV-contract en de verlenging door verzekeraars. Dit betekent dat:
De contractduur eerst maximaal 3 jaar mag zijn
Na die contractduur van 3 jaar mag het contract maximaal met één jaar verlengd worden en is het contract elke dag opzegbaar, maar blijkft wel de opzegtermijn van een jaar in tact
Mocht de verzekeraar een contract willen aanbieden voor een langere periode, dan moet de verzekerde hier schriftelijk toestemming voor geven.

Veel beter dan voor 2011
De veranderingen per 1 juli 2011 zijn een grote verbetering. Wie voor 1 juli 2011 een AOV afsloot moest veel beter kijken naar de perioden waarover de verzekering werd afgesloten. In heel veel gevallen was dat 5 of 10 jaar en wie er dan zomaar weer vanaf wilde, kreeg dat niet voor elkaar. Alleen een loondienstverband kon in dat geval soelaas brengen.

Uiteenlopende premies: vraag offertes aan

Wel blijven de premies voor de verschillende verzekeringen bij de afzonderlijke verzekeraars fors uiteen lopen. Bij uiteenlopende aanbieders een offerte aanvragen loont dus de moeite. Punt is wel dat vaak de voorwaarden ook heel erg verschillend zijn. Bij sommige verzekeringen kunnen zaken extra worden verzekerd en bij anderen kunnen ze juist worden weggelaten. Heel handig om te weten.

De premies hangen in alle gevallen af van:

  • het verzekerd bedrag of inkomen
  • de arbeidsongeschiktheid criteria en dekkingsmogelijkheden
  • de uitkeringsduur en wachttijd
  • het eigen risico

Wanneer wordt uitgekeerd

Belangrijk om op te letten is wanneer er precies wordt uitgekeerd. Als dit alleen is bij bepaalde ernstige aandoeningen dan betekent dit dat een simpele griep die wat lang duurt onbetaald blijft. Bovendien vallen lang niet alle ziekten onder die voorwaarden. Alle voorwaarden ettelijke keren doorlezen is dan ook van groot belang. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat een verzekering niet uitkeert, terwijl de verzekerde daar wel op rekent. En terwijl wel elke maand, elke drie maanden of jaarlijks wel een forse premie betaald wordt.

Verzekerd bedrag

Ook is van belang hoe groot het bedrag is dat wordt verzekerd. Als dit bij ziekte betekent dat er nog niet van te leven valt, is dat geen goede optie. Heel hoog verzekeren betekent echter heel veel premie betalen.

Uitkeringsduur

Van groot belang is verder hoe lang ziektegeld wordt gegeven. In de meeste gevallen wordt maximaal 1 of 2 jaar uitgekeerd.

Eigen risico: van 0 weken tot maanden

Ook het eigen risico is van groot belang. Dit geeft aan hoe lang iemand ziek moet zijn voordat hij in aanmerking komt voor een uitkering. Vaak is de keuze variabel. Geen wachttijd betekent vaak een torenhoge premie, maar wel direct geld ontvangen bij ziekte. Twee weken ziek zijn en dan pas in aanmerking komen voor uitbetaling, betekent dat heel veel ,,gewone’’ ziektetjes dus nooit betaald worden. Griepjes, een verkoudheid, migraine, menstruatieperikelen, een gekneusd lichaamsdeel of een kleine medische ingreep worden in dat geval niet beloond met een uitkering. Vanzelfsprekend is nooit van te voren in te schatten of iemand ernstig ziek wordt, dus over dat risico is geen zinnig woord te zeggen. Maar iemand die 20, 20, 40 of 50 jaar betaalt en daarmee tonnen aan de verzekeraars geeft en nooit ziek is, betaalt wel heel veel voor deze zekerheid.

Waar moet een AOV minimaal aan voldoen:

Alles in acht genomen zou gesteld kunnen worden dat er een aantal zaken is waaraan een AOV zou moeten voldoen. Het punt is echter dat iedere ondernemer anders is. De eigenaar van een zaak die het wel een tijd uit kan zingen, zou zelfs kunnen overwegen helemaal geen AOV te nemen en het geld opzij te zetten. Per jaar betekent dit al snel een spaarpotje van 4000 tot 5000 euro. Wie dat op rente zet, verdient er ook nog geld mee. Overigens is de premie van de AOV wel aftrekbaar van de belasting. Wie het geld opspaart moet boven een bepaald bedrag vanzelfsprekend belasting betalen. Wie toch kiest voor een verzekering zou globaal kunnen uitgaan van de onderstaande zaken:
  • Neem een uitkering waarbij niet minder dan 25 procent minder wordt uitgekeerd dan wordt verdiend
  • Zorg voor een wachttijd die te overkomen is. Iemand die maar 2 weken financieel kan overbruggen, moet geen wachttijd nemen van 2 of 3 maanden. Overigens is de premie met een kortere wachttijd wel veel hoger dan die met een langere wachttijd
  • Ideaal is om het inkomen te verzekeren tot ongeveer 80 procent van het bruto salaris
  • Zorg voor een looptijd tot pensioendatum

Looptijd kan voor heel grote problemen zorgen

Voor veel mensen was en is de looptijd een factor die ze over het hoofd zien bij het afsluiten van een AOV. Toch is dit een niet te onderschatten element. Hoe langer de looptijd, hoe minder toeslag er bovenop de premie komt. Maar… ook hoe langer er betaald moet worden. In heel veel gevallen werden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemers aangeboden met een erg lange looptijd van 5 tot zelfs wel 10 jaar. Dat is nu beperkt tot eerst 3 jaar en vervolgens 1 jaar, maar er worden ook nog steeds verzekeringen aangeboden met een langere looptijd. Die looptijd ligt vast. De assurantie kan in de tussentijd dus niet opgezegd worden en moet gedurende die hele periode betaald worden. Met een premie van 4000 euro per jaar is dit voor de eerste 3 jaar een bedrag van 12.000 euro en wie een verzekering kiest met een langere looptijd kan dat bijvoorbeeld met een looptijd van 5 jaar loplopen tot 20.000 euro. Als iemands situatie drastisch verandert, betekent dit dus dat de verzekering niet kan worden opgezegd voordat de looptijd is afgelopen. Tussentijdse wijzigingen in de hoogte van de AOV zijn overigens vaak wel bespreekbaar. In veel gevallen is het wel beter om voor een veel kortere looptijd te kiezen. Dit kan dus al vanaf 1 jaar. Dring daarop aan bij een verzekeraar, omdat een periode van 5 tot 10 jaar nauwelijks te overzien is. Als iemand in loondienst treedt bij een ander bedrijf en de verzekering dus niet meer nodig heeft, kan de AOV wel worden opgezegd. In dat geval vraagt de verzekering om een kopie van de arbeidsovereenkomst of een schriftelijke bevestiging van de firma dat de persoon in kwestie in dienst is getreden.

Toch ziek en dan?

Wie eenmaal een verzekering heeft afgesloten en ziek wordt, staat onder vrij strenge controle van de verzekering. Vanzelfsprekend moet de persoon in kwestie zich eerst ziek melden. Vervolgens wordt er dan contact opgenomen om te kijken wat er precies aan de hand is en of de persoon in kwestie zich onder medische behandeling heeft gesteld. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een uitkering wordt verleend en voor welke periode. Is dit het geval dan blijft de controle groot tot de persoon in kwestie weer in staat is om te werken. Ook kan het verzoek worden gedaan om zich te melden op een medisch spreekuur.
© 2009 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsongeschiktheid en inkomen als zelfstandig ondernemerArbeidsongeschiktheid en inkomen als zelfstandig ondernemerWerknemers zijn in de regel goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het loon wordt door de werkgever betaald. Bij bl…
Sociale zekerheid geldt ook voor ZZP-ersSociale zekerheid geldt ook voor ZZP-ersEr komen steeds meer ZZP-ers. Werknemers kiezen er om diverse redenen voor om zelfstandig verder te gaan. Er moet wel st…
Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringDekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringHet risico van arbeidsongeschiktheid is voor werknemers via de sociale zekerheid verzekerd. Deze dekking geldt niet voor…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en voor…

Goed verzekerd naar het buitenlandGoed verzekerd naar het buitenlandHet is belangrijk om goed verzekerd te zijn als je naar het buitenland gaat. Zeker wanneer je van plan bent om een lange…
Veiligstellen van alimentatie door alimentatieverzekeringVeiligstellen van alimentatie door alimentatieverzekeringBij een echtscheiding is het raadzaam om de financiële risico’s rondom de alimentatiebetalingen af te dekken. Want bij o…
Bronnen en referenties
  • Verzekeringssites
Reacties

Jmh Fransen, 22-03-2015
Ik ben 57 nog steeds gezond maar heb al een tijdje niet zoveel verdiend, nu heeft de verzekering opgezegd terwijl ik er eigenlijk
tot 2020 aan vast zit dit naar aanleiding van te laag kapitaal te verzekeren.(laatste 3 jaar).
Kan de verzekeraar hierom zomaar eenzijdig opzeggen? en is het dan ook niet eerlijk om een deel van de poliskosten terug te geven?

Hans Fransen. Reactie infoteur, 23-08-2016
Ik lees hieruit dat u de verzekering niet meer kon betalen? In dat geval heeft een verzekeraar natuurlijk het recht om de verzekering te stoppen. Maar misschien lees ik het niet goed?

Cis, 18-01-2013
Goededag,

Ik heb bij het afsluiten van mijn hypotheek, 10 jaar geleden, blijkbaar ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Deze loopt nu af. Ik was toen, en nu nog steeds, echter in loondienst. Mocht mijn verzekeringsadviseur deze verzekering wel voor mij afsluiten?
Mag mijn verzekeringsadviseur kosten in rekening brengen nu het termijn afloopt van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering? Reactie infoteur, 21-01-2013
Mijn kennis is te weinig om hier over iets te zeggen. U zou een onafhankelijke partij kunnen vragen of dit wel mag en of er kosten in rekening gebracht mogen worden.

P. Verstraeten, 02-07-2012
Ik heb ook sinds 2001 een AOV bij de Amersfoortse. Ik wil die nu opzeggen.
Mijn verzekeringsagent, via wie de verzekering loopt, zegt dat dit niet kan omdat de verzekering in het voorjaar van 2011 met 5 jaar is verlengd (automatisch, ik heb daar dus geen akkoord op gegeven). De nieuwe regels, die op 1 juli 2011 zijn ingegaan, zouden volgens hem daarom niet op mijn contract van toepassing zijn. Klopt het dat ik er dus nog 4 jaar aan vast zit? Reactie infoteur, 06-07-2012
Sinds 1 juli 2011 is het bij het vervallen van de contractsdatum mogelijk om per maand op te zeggen! Dit heet de 'geinformeerde verlenging' en dit is landelijk ingesteld. Bij u is dat echter niet mogelijk omdat de contractsdatum toen al verlopen was. De enige manier waarop u deze verzekering zou kunnen opzeggen is als u bij iemand anders een dienstverband aangaat en zij dat ook zwart op wit voor u willen zetten. Maar het is natuurlijk de vraag of die mogelijkheid er is. Anders zit u helaas nog 4 jaar vast aan deze verzekering.

E. Hoogeweij, 02-03-2012
Ik heb een AOV bij de Amersfoortse afgesloten in 2001. Eerste contractstermijn was 5 jaar. Ik had toen een BV en vorig jaar is de rechtsvorm gewijzigd in een eenmanszaak.
Ik heb de Amersfoortse hierover geinformeerd. Nu wil ik deze AOV beeindigen, maar volgens de Amersfoortse kan dat niet. Valt mijn polis ook onder de voorwaarden die per
1 juli 2011 van kracht geworden zijn? Hoe maak ik dat kenbaar aan de maatschappij? Reactie infoteur, 03-03-2012
Alle verzekeringen vallen onder de nieuwe wetten. U kunt de verzekering nu dus per jaar opzeggen, waarbij de opzegtermijn dus een jaar is. Tenzij u een formulier hebt ondertekend waarin een langere termijn is aangegaan, maar dat kunt u vast nagaan.

B. Kramer, 11-08-2011
Geachte Heer of Mevrouw,
Ik lees in uw verhaal over het opzeggen van een verzekering bij een wijziging in premie of voorwaarden, geen probleem is.
Geldt dit ook voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, of is dit anders?
Ik zit bij TAF en wil daarvan af.

Met vriendelijke groet,
BJJ Kramer Reactie infoteur, 12-08-2011
Een AOV stijgt elk jaar in premie en dat is dus geen reden om op te zeggen. Het wijzigen van de voorwaarden kan wel een reden zijn, maar dan hangt dan wel af van de mate waarin de voorwaarden worden gewijzigd. Bovendien gebeurt dit eigenlijk maar weinig bij een AOV. Het enige dat ik u kan aanraden is dat u contact opneemt het TAF en aangeeft dat de voorwaarden zijn gewijzigd (als dat het geval is) en dat u op grond daarvan de verzekering wilt beëndigen. In dat geval blijkt wel of dat mogelijk is of niet. Anders kan alleen een contract met een werkgever er voor zorgen dat u van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering af kunt komen.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 25-10-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.