Wat te doen bij autoschade?

De snelwegen staan in Nederland dagelijks volgepropt met voertuigen en ook in de stad wordt het steeds drukker. Het verkeer gaat snel en een mens is er nou eenmaal niet op berekend om 100% van de tijd 100% zijn aandacht bij het verkeer te hebben. Een ongeval zit dan ook in een klein hoekje. Maar wat moet je nou precies doen na een ongeluk met je auto ? Iedereen in Nederland met een auto is verplicht deze te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Op deze manier zou in principe iedereen die niet schuldig is aan het ontstaan van een aanrijding zijn schade kunnen verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Helaas blijkt het maar al te vaak dat na een aanrijding niet alle feiten worden vastgelegd zodat er alsnog een probleem ontstaat bij het verhalen van de schade. Wat moet je dan wel doen.

Blijf rustig kalm en beleefd en inventariseer de situatie.

Alhoewel het erg voor de hand ligt moet je in eerste instantie rustig blijven. Het aanrijdingsformulier verzoekt ons allen niet voor niets hoffelijk en beleefd te blijven. Voor velen onder ons blijkt het toch nog vrij moeilijk. Realiseer je dat iedereen een fout in het verkeer kan maken, hoe stom deze op dat moment ook lijkt. Kijk eerst welke schade er is ontstaan. Zijn er gewonden en is het nodig hulpdiensten in te schakelen, doe dat dan direct.

Schadeformulier

Probeer altijd met de tegenpartij een aanrijdingsformulier in te vullen. Dit blauwe formulier krijg je doorgaans bij je verzekeringspolis. Leg deze dan ook direct in de auto met een pen zodat je bij een onverhoopte aanrijding dit formulier bij de hand hebt. Mocht je nog geen formulier in je auto hebben, neem dan contact op met de tussenpersoon of verzekeraar, deze kan u er alsnog een toezenden.

De bij de aanrijding betrokken partijen vullen samen een formulier in. Het maakt niet uit welke partij A of B invult. Let hierbij vooral op dat de datum en de plaats van de aanrijding goed zijn vermeld en dat de juiste kentekens zijn opgenomen. Aan de hand van het kenteken kan de verzekeraar altijd nagaan waar het voertuig verzekerd is, ook al zijn deze gegevens niet ingevuld.

Op het midden van de voorzijde staan een aantal vakjes opgenomen waarbij u het vakje kunt aanvinken dat op de situatie van toepassing is. Lees deze goed en vul geen vakjes in die onjuist zijn, dit kan in een later stadium de nodige problemen opleveren. Ook voor wat betreft de situatieschets midden onderaan het formulier is het van belang de situatie zo juist mogelijk weer te geven.

Na invulling wordt het formulier in principe door beide partijen ondertekend. Let hierbij op. Indien u van mening bent dat het formulier niet juist is ingevuld of de situatieschets niet weergeeft wat er echt is gebeurt moet het u formulier nooit ondertekenen. Door ondertekening ligt het wettelijk gezien vast dat de situatie zoals weergegeven op het formulier de juiste is. U zult heel wat aanvullend bewijs moeten verzamelen om een onjuist ingevuld formulier te weerleggen.

Na ondertekening van het formulier kan het worden gesplitst zodat ieder van de partijen zijn eigen deel kan meenemen. Thuis kan de achterzijde worden ingevuld, hierop kunt u ook nog aangeven wie er naar u mening aansprakelijk is voor het ontstaan van de aanrijding. Elke partij stuurt zijn eigen formulier op naar de eigen verzekeraar. Indien u een verzekering via een tussenpersoon kunt u het formulier altijd het beste naar de tussenpersoon zenden zodat deze u kan adviseren bij de verdere afwikkeling van de schade.

Getuigen

Ga direct na de aanrijding na of er getuigen van de aanrijding zijn. Noteer de namen en adressen van deze personen, deze kunnen ook op het schadeformulier worden genoteerd. Vaak gaan mensen ervan uit dat een inzittende van het eigen voertuig niet kan dienen als getuige, dit is echter in het geheel niet waar. Iedereen, zelfs familieleden, kunnen optreden als getuige. Het kan zijn dat een getuigenverklaring van een familielid uiteindelijk minder waarde zal worden toegekend als de verklaring van een onafhankelijke getuige. In Nederland mag echter alleen een rechter de waarde van een getuigenverklaring bepalen.

Mocht tijdens de behandeling van de schade blijken dat een verklaring van de getuige noodzakelijk is dan zal de behandelaar van de schade de getuigen aanschrijven.

Situatie ter plaatse

Bij moeilijke schaden kan de situatie ter plaatse van belang zijn voor de bepaling van de schuldvraag. Mocht u dan ook beschikken over een mobiele telefoon met camera dan kunt u direct na de aanrijding foto’s maken zodat deze vastligt. Ook kan het zo zijn dat uw verzekeraar/tussenpersoon u in een later stadium nog vraagt foto’s te maken, doe dit dan zo uitgebreid mogelijk.

Politie

De politie zal voor een aanrijding met alleen materiële schade doorgaans niet meer ter plaatse komen. Indien de feiten goed worden vastgelegd in het aanrijdingsformulier is dit ook niet noodzakelijk. Mocht de tegenpartij niet willen meewerken aan het invullen van dit formulier of feiten willen verdraaien, noteer dan in ieder geval het kenteken van de tegenpartij. U kunt hiermee dan eventueel aangifte doen bij de politie van het doorrijden na het veroorzaken van schade door de tegenpartij. De politie zal in dat geval wel de nodige stappen ondernemen.

Rol van de eigen verzekeraar

Indien uw voertuig zelf tegen aanrijdingsschade verzekerd is (zogenaamde all risks dekking), dan kunt u het schadeformulier indien bij uw eigen verzekeraar. Deze zal eerst de schade met u afwikkelen c.q. ervoor zorgen dat uw voertuig hersteld wordt, en vervolgens contact opnemen met de tegenpartij. Indien uw verzekeraar de schade volledig kan verhalen op de aansprakelijke tegenpartij dan is de schade niet van invloed op uw korting voor schadevrij rijden.

Bent u zelf niet all risks verzekerd maar heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u uw formulier hier indienen. Deze zal de tegenpartij aansprakelijk stellen en alle noodzakelijke handelingen verrichten om uw schade op de aansprakelijke tegenpartij te verhalen.

Bent u niet all risks verzekerd en heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan kunt u altijd contact opnemen met uw tussenpersoon bij wie u de verzekering sloot. Biedt ook deze geen oplossing dan kunt u zich altijd nog wenden tot een bureau welke gespecialiseerd is in het verhalen van schade.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schade veroorzaakt in een geleende auto! Wat nu?Schade veroorzaakt in een geleende auto! Wat nu?Stel, jij leent de auto van een vriend. Door jouw schuld wordt er een schade veroorzaakt. Wie draait op voor deze schade…
Autoverzekering: welke verzekering past het best bij je autoAutoverzekering: welke verzekering past het best bij je autoJe hebt een auto gekocht en bent daarom verplicht om je te verzekeren. Wettelijke aansprakelijkheid is de autoverzekerin…
AutoverzekeringAutoverzekeringHet is altijd vervelend wanneer een auto schade oploopt. Bijvoorbeeld door een botsing of ongeval. De schade is vaak var…
Online autoverzekering afsluitenOnline autoverzekering afsluitenIn de Europese Unie is een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen verplicht, waarbij de bescherming van slach…

InboedelverzekeringDe inboedelverzekering, de meeste zelfstandig wonende mensen in Nederland zullen er een hebben. Maar wat dekt deze verze…
Verzekeren & WEGAM polis is noodzaak voor werkgeversVerzekeren & WEGAM polis is noodzaak voor werkgeversWerkgevers kunnen een hoge claim tegemoet zien wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeluk met een motorvoertu…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 20-05-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.