Wat houdt een levensverzekering in?

Wat is een levensverzekering eigenlijk? Met welke zaken wordt rekening gehouden betreffende de waardebepaling van de premie, waarom geven verzekeringen dit soort verzekeringen uit en waarom zou ik er één nemen? Verder worden ook de voorwaarden die de verzekeraar stelt naar voor gebracht als ook de procedure bij uitbetaling. Ook belangrijk zijn de kosten die betaald moeten worden door de verzekeringsnemer voor hij een levensverzekering aangaat. Wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je een levensverzekering is niet onnuttig om te weten.

Wat is een levensverzekering?

Onder de term ‘levensverzekering’ worden zowel levensverzekeringen, overlijdensverzekeringen als gemengde verzekeringen bedoeld. Een levensverzekering wordt aangegaan om ofwel een extra aanvullend pensioen te sparen ofwel om de nabestaanden van de verzekerde (de persoon die verzekerd is) een gespaarde som uit te betalen bij overlijden van die verzekerde.

Waardebepaling van de waarborg

De levensverzekering is eigenlijk één grote spaarpot. Al de betaalde premies (geld dat periodiek gestort werd om de levensverzekering te behouden) worden aan deze spaarpot toegevoegd inclusief de vooraf besproken, mogelijk veranderlijke, rente.
  • Als je de leeftijd van 65 jaar bereikt, dan wordt het volledig gespaarde bedrag inclusief rente uitbetaald en heb je dat geld met andere woorden gedurende de jaren belegd aan een bepaalde rente.
  • Als je sterft voor de leeftijd van 65 jaar dan gaat het geld naar ofwel de echtgenoot ofwel de wettelijk samenwonende partner ofwel een bloedverwant.

De precieze waardebepaling gebeurt aan de hand van de leeftijd, de gezondheid, de duur van het krediet (de levensverzekering) en de grootte van het kapitaal.

Belang voor de bankier

Het is van belang voor de bankier dat de afgesloten levensverzekering kan worden terug betaald door de persoon die de verzekering aangaat. Met andere woorden: alle vooraf afgesproken premies dienen tijdelijk betaald te worden gedurende de volledig looptijd van het contract. De minimum looptijd van de levensverzekering bedraagt 10 jaar.

Belang voor de kredietnemer

Door de levensverzekering aan te gaan, verzekert de persoon die de verzekering aangaat de financiële problemen die zijn overlijden mogelijk meebrengt. Deze financiële problemen worden vermeden door het verkrijgen van ‘de spaarpot’ van de verzekeraar. De verzekerde is mogelijk een kostwinner voor het gezin die wegvalt als hij sterft terwijl de vaste kosten, leningen en overlevingsnoden voor zijn gezin hetzelfde blijven na het sterftegeval.
Een levensverzekering is een waarborg die zorgt dat het verschil tussen inkomsten en kosten stabiel blijft, net zoals voor het sterfgeval.

Eventuele voorwaarden die de bankier stelt

Het al dan niet hebben van een vaste job is een mogelijke voorwaarde die de bankier stelt, als je werkloos bent of geen vaste job hebt is de kans er dat de verzekeraar de verzekering en bijhorende premies en de rente gaat aanpassen wat financieel minder aantrekkelijk zal zijn voor de verzekerde.

Ook een medische check-up kan tot de voorwaarden behoren. Hierbij gaat de verzekerde een medisch onderzoek ondergaan bij een gediplomeerde geneeskundige die gaat onderzoeken of de verzekeringnemer geen ziekte heeft, of al dan niet roker is. Dit wordt gedaan zodat een persoon die gaat sterven geen verzekering meer gaat aangaan om toch maar financieel voordeel te zoeken voor de nabestaanden.

Ook de leeftijd is belangrijk in het berekenen van de premie. Bij zelfmoord binnen de twee jaar na het aangaan van de verzekering, wordt er geen bedrag uitbetaald omdat de verzekering dit gaat aanzien als fraude.

Procedure indien waarborg of verzekering wordt aangesproken

Bij het aanspreken van de verzekering zijn er twee mogelijke procedures, afhankelijk van het feit of de verzekerde sterft of bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
  • Sterfgeval: De verzekeraar betaalt met de spaarpot het overige deel van mogelijke andere leningen af. Indien er na afbetaling van de leningen nog geld overschiet, dan wordt het overige bedrag aan de nabestaanden uitbetaald. Indien er geen geld meer in de spaarpot overschiet, dan worden eventuele schulden wél doorgeschoven naar de nabestaanden.
  • 65 jaar: de verzekeraar zal de verzekeringnemer de spaarpot uitbetalen inclusief bijhorende rente.

Kosten

Taks op premie

Er wordt een taks van 2% op de premie betaald die verplicht wordt door de staat.

Instapkosten

Bij het onderschrijven van de nieuwe polis kunnen er mogelijk instapkosten zijn, dit is echter afhankelijk van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij. Dit kan een forfaitair bedrag (vooraf bepaald vast bedrag) of een percentage zijn.

Beheerskosten

Deze kosten worden meestal op elke premie toegepast. In de meeste contracten gaat deze kosten tussen de 0,01% en 2,00% liggen. Soms wordt er ook een forfait toegepast op jaarlijkse basis bijvoorbeeld €20 per jaar.

Commissie

De commissie op een verzekering gaat tussen de 0,01% en 6,00% liggen.

Uitstapkosten

Je kan ook de spaarpot innen voor je contract afloopt. Hierop betaal je echter wel uitstapkosten die een percentage van het gespaarde bedrag kan zijn ofwel een afgesproken forfait. Bij contracten van korte duur (< 8jaar) past men ook soms een conjuncturele schadevergoeding toe. Dit gebeurt meestal als de interesten op de markt hoger liggen op het moment van opvragen dan de intrest op je levensverzekering.

Waarom een levensverzekering aangaan

Je kan een levensverzekering gebruiken als schuldaflossing, dit wordt dan een schuldsaldoverzekering. Je kan ook opteren voor een overlijdensverzekering als onderdeel van de levensverzekering. Hierbij wordt het gespaarde bedrag uitbetaald bij het overlijden van de verzekerde. Hiernaast kan je ook kiezen om een bedrag te sparen dat je uitbetaald krijgt als je een bepaalde leeftijd bereikt (anno 2015 is dat 65 jaar maar dat wordt geleidelijk aan opgetrokken tot 67 jaar).

Kapitaalverzekering of renteverzekering?

Bij een kapitaalverzekering wordt de uitkering volledig terugbetaald wanneer de situatie (leeftijd of sterfte) bereikt wordt. Als je 65 jaar wordt krijg je het volledig gespaarde bedrag plus bijkomende rente uitbetaald. Ook bij sterfte kan het bedrag aan nabestaanden in één keer uitbetaald worden, dit enkel indien de verzekerde sterft voor de afgesproken datum (bereikte leeftijd).
Er kan wel een verschil zijn in tijdstip van de uitkering. Afhankelijk van de afspraken wordt de uitkering betaald net na de verzekerde is overleden en al het papierwerk in orde is, ofwel wordt het bedrag uitbetaald aan de nabestaanden op de einddatum van het contract, bijvoorbeeld: verzekerde sterft in 2009 maar de einddatum van het contract staat op 12 juni 2012, dan worden de nabestaanden pas uitbetaald op 12 juni 2012!

Bij een renteverzekering gebeurt de uitbetaling van het bedrag in termijnen. Die termijnen worden afgesproken maar zijn normaal maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks. Deze uitkeringen gebeuren nadat de einddatum is bereikt als de persoon nog in leven is. Er is ook de mogelijkheid dat de uitbetalingen periodiek gebeuren aan de nabestaanden op de einddatum van het contract ook indien de verzekerde voor de einddatum is gestorven.

Rechten en plichten

  • Als de verzekeringsnemer (niet noodzakelijk de verzekerde) de premie niet langer kan blijven betalen door mogelijk financiële problemen dan kan de verzekeraar de verzekering beëindigen, premievrij maken of onverminderd voort zetten.
  • De verzekeraar moet de uitkering uitbetalen zoals overeengekomen in het contract. Tevens mag hij het contract niet beëindigen zonder geldige redenen en moet hij de rechten van de verzekeringnemer onherroepelijk accepteren.
  • De verzekeringnemer heeft het recht om zelf de begunstigden aan te duiden vooraleer hij zelf sterft. Hij mag ook zijn rechten en plichten over dragen, de verzekering vroeger beëindigen (met mogelijk bijhorende kosten) en de verzekering premievrij maken.
  • De verzekeringnemer is verplicht periodiek de premie te betalen en geen leugens laten op te nemen in het contract. Bij zelfmoord in de eerste twee jaren vervalt de verzekering volledig.
© 2015 - 2024 Materloo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pensioensparen in België: Hoe en waarom pensioensparen?Pensioensparen in België: Hoe en waarom pensioensparen?Pensioensparen is en blijft een fiscaal voordelige maatregel waar je kan van genieten. Tegelijkertijd ben je ook bezig m…
Levensverzekering: premie, uitkering & belastingLevensverzekering: premie, uitkering & belastingWat is een levensverzekering? Waarom zou u een levensverzekering afsluiten? Wat is de hoogte van de premie en welke fact…
Basisvormen van de levensverzekeringEen uitkering uit levensverzekering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Bij het overlijden of bij he…

Declaratiecodes huisarts (zorgverzekering): een overzichtDeclaratiecodes huisarts (zorgverzekering): een overzichtOp het declaratieoverzicht dat je van je zorgverzekeraar ontvangt wordt aan alle verrichtingen en gebruikte materialen e…
Bronnen en referenties
  • http://www.aginsurance.be/Retail/nl/sparen-en-beleggen/sparen/Paginas/Waarvoor-dient-een-levensverzekering.aspx
Materloo (1 artikelen)
Gepubliceerd: 09-02-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.