Geld lenen aan vrienden

Geld lenen aan vrienden Graag helpen we goede vrienden met een lening uit de brand. Maar als het tijd is om het geld terug te betalen, wordt menige vriendschap op de proef gesteld. Vaak houdt bij geld de vriendschap op! Neem daarom een aantal regels in acht.

Is een schriftelijke kredietovereenkomst noodzakelijk?

Stel u wilt uw vriend of partner een lening van € 30.000 geven voor een nieuwe auto. U weet zeker dat hij u in ieder geval het geld zal terugbetalen. Moet u desondanks iets schriftelijk vastleggen?

Niemand kan u dwingen om een kredietovereenkomst of een kwitantie te laten ondertekenen. Een mondelinge overeenkomst is even geldig als een schriftelijke. Maar zonder bewijsstukken zult u problemen hebben om uw vordering wettelijk af te dwingen als uw partner onverhoopt toch niet betaalt.

Daarom: ook al is het vertrouwen nog zo groot, leg een leenovereenkomst altijd schriftelijk vast. Vertrouwen is goed, een schriftelijk contract is beter!

Wat moet u in een kredietovereenkomst opnemen?

Leg in een leenovereenkomst alle belangrijke punten vast. Daartoe behoren onder meer:
  • het bedrag van de lening;
  • de rente;
  • of de terugbetaling in termijnen of in een keer gebeurt;
  • een opzegtermijn.

Voor het geval de aflossingen niet op tijd betaald worden of wellicht helemaal achterwege blijven, kunt u het beste een clausule opnemen die voorziet in een voortijdige beëindiging van de gehele lening.

U kunt in de kredietovereenkomst een bepaalde looptijd opnemen of een tijdsaanduiding achterwege laten. Laat uw partner bij het overhandigen van het geld wel een ontvangstbewijs ondertekenen.

Als u het geld via de bank overmaakt:
  • bewaar dan een print van die overboeking samen met de leenovereenkomst;
  • vermeld bij de overboeking in de omschrijving als betaalreden “lening".

Als de lening conform overeenkomst of door eerdere opzegging opeisbaar wordt en de schuldenaar niet betaalt, dan kunt hem een uiterste termijn voor terugbetaling stellen. U kunt echter ook direct een procedure starten en een vertragingsrente claimen. Maar zonder contract en ontvangstbewijs, zal het dan moeilijk worden om de vordering af te dwingen.

Rente en aflossing

De praktijk wijst dagelijks weer uit hoe belangrijk het is om een zo nauwkeurig mogelijk geformuleerde kredietovereenkomst op te stellen. Daarbij verplicht de geldschieter zich contractueel om een geldbedrag over te dragen aan de kredietnemer. In ruil daarvoor gaat deze akkoord met terugbetaling. Over de volgende punten moet men vooraf nadenken en ze contractueel vastleggen.

Rente: er is alleen dan rente verschuldigd als men dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Zonder een contractuele overeenkomst is een onderhandse lening zonder rente.

In de regel wordt de rente per jaar berekend. We spreken van een faire rente als zich die bevindt tussen de rente voor spaarrekeningen en die voor variabele hypotheken (dus ongeveer 1 tot 1,5% boven de rentevergoeding voor spaarrekeningen).
Nadrukkelijk moet worden bepaald wanneer de rente betaalbaar is. Niet toegestaan is samengestelde interest waarbij de overeengekomen rente aan het bedrag van de lening wordt toegevoegd en zo eveneens renteplichtig wordt.

Terugbetaling

Het beste geeft men duidelijk aan wanneer de lening moet worden terugbetaald. Indien partijen in dit opzicht niets zijn overeengekomen, heeft de geldschieter het recht om het volledige bedrag van de lening inclusief alle verschuldigde renten op elk gewenst moment terug te verlangen, een en ander binnen zes weken vanaf de eerste aanzegging.

De aflossingstermijnen: ook de terugbetaling in termijnen moet goed geregeld worden, bij voorkeur schriftelijk. Als betalingen niet regelmatig plaatsvinden, heb je op die manier het snelst in de gaten wanneer de schuldenaar het geld ontbreekt, en kan je daarop passend reageren. In ieder geval moet men de hoogte van de termijnbedragen vermelden en wanneer ze opeisbaar worden. Bijvoorbeeld: "De lening wordt terugbetaald in 120 maandelijkse termijnen van 300 euro per de eerste van de maand, ingaande op 1 oktober 2011.

Mogelijkheid tot opzegging: voor het geval de geldlener met zijn terugbetalingen in gebreke blijft, moet men een bepaling opnemen dat dan de gehele lening opeisbaar wordt. Anders kan men hem voor de betrokken betalingen niet aanmanen. Men zou e.e.a. bijvoorbeeld als volgt kunnen formuleren: "Als de geldnemer met een betaling meer dan 30 dagen achterstallig is, kan de gehele lening onmiddellijk opeisbaar worden gesteld".

Kredietwaardigheid controleren

Voordat u iemand een lening verstrekt, moet u de kredietwaardigheid van de geldnemer controleren. Het is natuurlijk een voordeel als men de persoon en zijn financiële situatie goed kent en weet dat men hem/haar kan vertrouwen. Maar zelfs dan is voorzichtigheid geboden.

Geen kredietovereenkomst?

Als u uw geld al heeft uitgeleend zonder een schriftelijk contract en de schuldenaar maakt geen aanstalten om terug te betalen, moet u proberen om alsnog een schriftelijke bevestiging van hem te krijgen. Zo heeft u betere kansen als het geschil eindigt in de rechtszaal. U zou hem een terugbetalingsvoorstel kunnen voorleggen en daarin bijvoorbeeld kunnen afzien van boeterente bij achterstallige termijnen. Als hij daarvan een kopie voor akkoord retourneert, geldt het voorstel als geaccepteerd.
© 2011 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Welke soorten leningen zijn er?Welke soorten leningen zijn er?In Nederland zijn er veel manieren om geld te lenen. Het eenvoudigst is om bij vrienden of familie te lenen, maar je kun…
Particulier geld lenenParticulier geld lenenParticulier geld lenen is een vorm van lenen die niet veel verschilt van geld lenen via de bank of een andere geldverstr…
Geld lenen aan familie: nooit zonder kredietovereenkomst!Geld lenen aan familie: nooit zonder kredietovereenkomst!Door geld te lenen kan je familie en vrienden helpen als die krap bij kas zitten. Maar er zijn ook valkuilen. Om mogelij…
Hoe kun je 1.500 euro lenen?Soms komt het voor dat je een klein bedrag moet lenen. Een bedrag van 1.500 euro lenen is niet moeilijk en kan bij veel…

Krediet van particulieren steeds populairderKrediet van particulieren steeds populairderEen alternatief voor een lening bij de bank is het krediet van particulieren aan particulieren. Veel mensen die door de…
Maximum Kredietvergoeding bij flitsleningenMaximum Kredietvergoeding bij flitsleningenEen flitslening is een lening die vaak makkelijk en snel kan worden afgesloten via het Internet en via SMS, waarbij de l…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Geld lenen aan vrienden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mario, 04-04-2016 16:06 #3
Beste, sinds vorig jaar november heb ik een oude vriend gevraagd of hij mijn hulp nodig had en dan bedoel ik een beetje voor hem zorgen, kortom er zijn voor hem. Hij heeft me toen ook financieel geholpen omdat ik het moeilijk had. Ook al werk ik fulltime, ik kwam moeilijk rond. Dat was voor hem helemaal geen probleem en kocht vanalles voor mij. Ik had het daar moeilijk mee aangezien hij ons beschouwde als een koppel, terwijl ik op het begin duidelijk had gezegd dat het puur vriendschappelijk zou zijn en wie weet later misschien toch een relatie. Maar dat lag me heel moeilijk omdat het leeftijdsverschil voor mij erg groot was. Hij heeft me ook een auto betaald, hij had het geld op mijn rekening gestort met als mededeling "zoals beloofd". Nu, hij heeft me enorm geholpen en wist dat ik hem dat nooit kon terug geven, wat ik ook niet moest! Hij wou na een tijdje meer dan vriendschap en daar lag het voor mij moeilijk. Steeds kreeg ik het gevoel, zolang hij alles blijft betalen en kopen voor mij denkt hij dat ik niet weg kan en niet zonder hem kan. Maar op heden is er een ruzie ontstaan, die niet te vermijden was, en eist nu alles terug, ik moet en zal hem alles moeten terugbetalen, alles was geschonken zei ik hem en hij zegt dat hij me dit alles heeft voor geschoten. Hij dreigt met de rechtbank, en ik heb zoiets van… omdat ik zijn liefde niet wil beantwoorden of beter gezegd er zijn geen gevoelens van mijn kant en dat weet hij want er is al eerder daarover gesproken geweest. Nu is hij zo kwaad, dat hij me nu chanteert. Alles maar ook alles waren stuk voor stuk cadeau's. Nooit is er iets getekend of een overeenkomst gemaakt dat hij me dit had geleend of had voorgeschoten. Ik heb hem gezegd dat ik dit niet kan terug betalen en dat hij me werkelijk op straat zet. Hij heeft van alles bankafschriften met wat hij me allemaal heeft gekocht, maar dat zijn toch geen bewijzen om hem alles terug te moeten betalen. Dat zijn aankopen van in een winkel ed, zoals hij het noemde "als je dit wilt, dan koop ik het toch voor je". Wat ik doen? Moet ik alles terug betalen? Reactie infoteur, 04-04-2016
Via de website http://www.rechtswinkel.nl/ kunt u als particulier anoniem en gratis uw juridische vragen stellen.

Kreeft, 27-09-2013 20:11 #2
Ik heb een vriend geld geleend met uitgebreid contract. hij heeft 8 x betaald nu weigert hij wat zijn de stappen die ik kan ondernemen? eerst herinnering dan deurwaarder of meteen advocaat?.

Vincent van den Bergh, 02-05-2012 00:57 #1
Ik heb een paar vragen. Ik heb een half jaar geleden een vriendin, 1100 euro uitgeleend, toen heb ik samen met haar moeder en haarzelf een betalingsovereenkomst gemaakt. Elke maand minimaal 10 euro, en ze zou betaald arbeid gaan zoeken, om zo snel mogelijk meer te gaan betalen. De maand maart en april, is er niet betaald, en in mei 40 euro overgemaakt.
Ze heeft nog steeds geen werk, en ik wil graag snel mijn geld terug, kan ik dit nu eisen doordat ze het 2x 30 dagen niet aan de afspraak heeft gehouden?

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 12-12-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!