Wettelijke schuldsanering aanvragen

Wettelijke schuldsanering aanvragen Ondanks alle welvaart in Nederland moeten dagelijks mensen schuldsanering aanvragen. Als het niet meer lukt om zelf van de schulden af te komen, kan zo'n schuldsanering uitkomst bieden. Een schuldhulpsanering wordt in de regel aangeboden en begeleid door gemeentelijke kredietbanken.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Soms hebben financiële problemen een zodanige omvang dat mensen ze niet meer zelf het hoofd kunnen bieden. Dat komt in alle lagen van de bevolking voor, maar vooral bij degenen die afhankelijk zijn van sociale uitkeringen.

Met name postorderbedrijven vormen in de praktijk een ware schuldenval. Want bestellingen geplaatst via postorderbedrijven hebben het voordeel dat de portemonnee er niet leger van raakt. De natuurlijke barriere die onze kooplust remt bij een rondje gewoon shoppen, namelijk een lege beurs, is er bij online kopen niet.

Schiet het maandelijks inkomen doorlopend tekort om er de vaste lasten, de kosten van levensonderhoud en de openstaande facturen van te betalen, dan spreken we van insolventie. En vaak gaat een bovenmatige schuldenlast gepaard met gevoelens van angst: voor schuldeisers, voor verlies van je huis, voor stigmatisering als wanbetaler. Dat belemmert veel mensen in hun functioneren en maakt soms zelfs ziek.

Om mensen te helpen om van hun schulden af te komen is een wettelijke regeling in het leven geroepen: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Schuldhulpsanering heeft als grote voordeel dat één instantie al uw schulden overneemt, in de regel de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Gemeentelijke kredietbanken zijn belast met de uitvoering van de wettelijke schuldsanering. Vroeger waren dit afdelingen van gemeentelijke organisaties maar tegenwoordig zijn het meestal verzelfstandigde instellingen die zich ook met andere financiële diensten mogen bezighouden. Die moeten dan wel een sociale doelstelling hebben en die niet concurrerend zijn met de dienstverlening zoals die door de commerciële dienstverleners (banken) worden aangeboden.

Schuldsanering aanvragen

Gemeentelijke kredietbanken in de (middel)grote steden van ons land voeren verschillende financiële diensten met een sociale doelstelling. Zo verstrekt men sociale hypotheken of andere particuliere leningen met sociaal oogmerk. Bovendien hebben zij een taak als bemiddelaar bij de uitvoering van de wettelijke schuldsanering.

Schuldsanering is een complexe aangelegenheid. Wie zich aanmeldt bij een bureau voor wettelijke schuldsanering heeft vaak al een moeilijk sociaal traject achter de rug. De betrokkene kan zélf om hulp verzoeken bij het bureau, maar het komt ook voor dat instanties als de Sociale Dienst, het CWI (Centrum voor Werk en lnkomen) klanten doorverwijzen.

Intakegesprek en aanwijzing curator

Nadat men zich heeft aangemeld, volgt er een intakegesprek. Aansluitend daarop dient de klant uitvoerige informatie bij de bank aan te leveren, die op haar beurt een curator voor het dossier aanwijst met wie de klant gedurende het saneringstraject alle contacten onderhoudt. Soms is het een medewerker van de kredietbank zelf, andere keren een zelfstandige curator.

Curator en klant stellen vervolgens in samenspraak een plan op om de schulden te saneren. De curator in een schuldsaneringsproces krijgt het beheer en de controle over de volledige financiële huishouding van de klant. Die dient zich regelmatig (maandelijks of frequenter) bij de curator te verantwoorden voor zijn financiële reilen en zeilen. De curator onderhoudt ook de contacten met de schuldeisers, daarin bijgestaan door de afdeling schuldsanering.

Hoe verloopt een schuldsaneringstraject?

Een schuldsaneringstraject kan eerst worden gestart als aan aantal uitgangspunten wordt voldaan:
  • Klanten moeten zich conformeren aan de spelregels en aantonen over de juiste financiële discipline te beschikken;
  • Schuldeisers moeten aanvaarden dat zij slechts een gedeelte van hun vordering zullen ontvangen;
  • De gemeente staat garant voor naleving van de afspraken en uiteindelijke betaling van de "gereduceerde" vordering.

Gedurende een schuldsaneringstraject wordt van de klant een behoorlijke financiële terughoudendheid gevraagd, wél met het vooruitzicht dat men na afloop vrij van schulden is. Deze periode duurt in de regel een jaar of drie, waarin alle inkomsten en uitgaven aan de curator verantwoord moeten worden. Deze bepaalt welk deel van de inkomsten de klant zelf mag besteden. Het restant wordt toegevoegd aan het budget waaruit te zijner tijd de schuldeisers worden voldaan.

Schulden saneren door oversluiten van leningen

Een bijzondere vorm van schulden saneren richt zich op het samenvoegen van lopende leningen. In dat geval worden een of meer dure leningen afgelost en vervangen door één nieuwe en goedkopere lening. Die aanpak staat ook bekend als het consolideren van schulden of het oversluiten van leningen.
© 2010 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schuldsanering en schuldhulpSchuldsanering en schuldhulpWe doen steeds vaker een beroep op de rechter voor hulp bij schulden. Het aantal aanvragen voor wettelijke schuldsanerin…
Gevolgen schuldsanering (WSNP)De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt schuldenaars de mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De s…
SchuldhulpsaneringSchulden hebben steeds meer mensen. Voor de een nog te overzien, voor de ander een dagelijks probleem. Voor sommigen vor…
Wat houdt schuldsanering in?Nederlanders die schulden hebben waarvan ze de terugbetaling niet kunnen verrichten kunnen in aanmerking komen voor een…

Minilening of minikredietMinilening of minikredietEen minilening, je hoort het tegenwoordig heel vaak op de radio als reclame of ziet het op internet terug. In het begin…
Pluskrediet: extra geld lenen voor ouderen en seniorenPluskrediet: extra geld lenen voor ouderen en seniorenVoor oudere mensen die het moeilijk hebben om een lening te krijgen bij een bank, is er de formule van het pluskrediet.…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Wettelijke schuldsanering aanvragen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

R. J., 10-07-2015 13:35 #4
Ik zit momenteel in een moeilijk pakket, loop in een minnelijk traject maar er komen steeds meer problemen financieel. Lichamelijk loop ik ook op mijn tenen, ben in november voor de tweede keer aan mijn hart geholpen. Woon tijdelijk bij mijn vriendin door omstandigheden, is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een wsnp, ik trek dit niet lang meer.

J. Singor, 18-04-2011 21:07 #3
Onze dochter heeft, daarbij geholpen door een "welwillende" taxateur een woning gekocht die haar draagkracht te boven ging met als uiteindelijk gevolg dat de woning in opdracht van de bank is verkocht zodat ze met een restschuld is blijven zitten. Een typisch voorbeeld van de de overkreditering waartegen "nu het kalf eenmaal verdronken is" door de financiële instanties zo krachtig wordt opgetreden. Hoewel we de omvang niet kennen weten we wel dat ze ook op andere terreinen schulden heeft gemaakt, te denken valt aan de fiscus, postorderbedrijven en een telecom-provider. Ze zal waarschijnlijk niet de enige zijn die helemaal is "vastgelopen" en er, uiteraard tot ons verdriet, uiteindelijk min of meer gedwongen voor gekozen heeft om "onder te duiken". Dat lost natuurlijk niets op maar ze weet niet hoe ze zonder vaste betrekking én vaste "woon- of verblijfplaats" weer in de normale maatschappij kan terugkeren. Ze zit dus in een vicieuze cirkel want onderduiken (ze is uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie van haar laatste woonplaats) heeft onder meer tot gevolg dat je zelfs voor schuldsanering of eenvoudige zaken zoals het verlengen van een rijbewijs of paspoort niet meer bij de gemeentelijke diensten terecht kunt… Ook voor de hand liggende zaken als een ziektekostenverzekering behoren niet tot de mogelijkheden. Ze voorziet in haar primaire levensbehoeften door. We zouden haar heel graag weer op weg helpen en dat is de reden waarom wij ons voor advies tot u wenden. We kunnen haar overigens niet bereiken en we zijn afhankelijk van de sporadische keren dat ze zelf contact met ons opneemt en ons daartoe (héél voorzichtig) benadert. Het doet pijn om te moeten zien hoe iemand zo steeds verder wegzakt. Kunt u ons aanbevelingen doen om dit probleem tot een oplossing te brengen?

A. Eroglu, 28-05-2010 15:40 #2
Ik zit in de grote problemen met mijn schulden zo als huur electra abonemen ten ik kom zelf niet uit hoe moet ik dat betalen ik wil graag hulp alstublieft

Suhainy, 14-04-2010 14:16 #1
Ik ben student en heeft een bijbaantje. De salaris van mijn bijbaantje wordt ingehouden en ik weet nie hoe ik verder moet, dus welke stappen ik moet zetten.

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 20-03-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!