Het schrijven van een ondernemingsplan: De onderneming

Het schrijven van een ondernemingsplan: De onderneming Een bedrijf met een goed onderbouwd ondernemingsplan heeft meer kans om een bedrijfsfinanciering van een bank te krijgen. Bij het ondernemingsplan hecht de bank veel waarde aan de pijler "Onderneming". Op welke manier kan deze belangrijke pijler zo goed mogelijk worden beschreven in het ondernemingsplan? Bij het ondernemingsplan is het voor een bank belangrijk om te lezen wat het bedrijfsplan en hoe aan dit plan invulling wordt gegeven. Met het bedrijfsplan kan de bank inschatten wat het risico in de branche is en welke kansen en bedreigingen er zijn.

De onderneming

Om de pijler "de onderneming" zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en de bank een zo goed mogelijk inzicht te geven, zijn de volgende stappen belangrijk:

Het bedrijfsplan

In dit onderdeel wordt omschreven wat de activiteiten van het bedrijf zullen zijn en wat het doel en de strategie is. Een kort voorbeeld:

"Fietsenzaak Janssen is een fietsenwinkel, gevestigd in het centrum van Nijmegen, waarbij we ons voornamelijk richten op electrische fietsen voor ouderen gezien de toenemende vergrijzing in deze stad. De winkel kent voldoende parkeergelegenheid en ligt aan het eind van een drukke winkelstraat, waardoor er veel traffic is. De winkel is goed bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer. De winkel staat in het teken van service en advies. Met ervaren en kundig personeel willen we onze klanten van een zo goed mogelijk advies voorzien. Met een reparatieplaats en gratis aflevering van de aangekochte fiets in Nijmegen en omgeving onderscheiden wij ons van de concurrentie". Over 5 jaar wil ik een gevestigde en bekende naam zijn in de regio Nijmegen en heb ik hopelijk een tweede vestiging in Arnhem geopend, om mijn werkgebied op deze manier uit te breiden.

Externe ontwikkelingen

Hier worden de ontwikkelingen weergegeven die betrekking hebben op de branche waarin het bedrijf gestart wordt. Een goed model om deze ontwikkelingen te beschrijven is het DESTEP-model. Hierbij worden de volgende variabelen beschreven:

Demografische factoren: dit zijn factoren die betrekking hebben op de bevolking. Voorbeelden zijn leeftijd (vergrijzing of juist veel kinderen die geboren worden), geslacht (meer vrouwen dan mannen) of gezinssamenstelling (een stijgend aantal gezinnen met twee of meer kinderen).

Economische factoren

Feze factoren hebben betrekking op de ontwikkeling van de economie. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de werkloosheid, een stijging of daling van de koopkracht, inflatie, veel of weinig export etc.

Sociale factoren

Dit zijn factoren die te maken met de sociale en culturele ontwikkelingen in het land. Ontwikkelingen in religie, normen en waarden en opleidingsniveau behoren hier onder andere toe.

Technologische factoren

Dit zijn de technologische ontwikkelingen die in een land of in de branche van toepassing zijn. Bij een technisch product in een snel veranderende branche is het risico groot dat er snel betere producten op de markt komen.

Ecologische factoren

Hierbij wordt naar de ecologische factoren als milieu, klimaat, landschap etcetera gekeken. Daarnaast is het belangrijk om te weten of bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld zware industrie) in een gebied zijn toegestaan.

Politieke factoren

Dit zijn met name overheidsbeslissingen. Het verhogen of verlagen van de rente, belastingaanpassingen of aanpassingen in BTW of accijnzen kunnen van invloed zijn op het bestedingsgedrag van consumenten.

Marktonderzoek

Met een marktonderzoek worden de ontwikkelingen in de markt aangegeven. Het raadzaam om globaal te beginnen (DESTEP analyse is hier het begin van) en uiteindelijk op lokaal niveau te eindigen. Na DESTEP analyse wordt de specifieke branche weergegeven. Van belang hierbij is om aan te geven wat de financiële trends zijn (omzet- en afzetontwikkeling), wat de branchespecifieke trends en bewegingen zijn, welke kansen en bedreigingen er bestaan en hoeveel aanbieders er zijn. De aanbieders kunnen verder uitgewerkt worden in een concurrentieanalyse. Hierbij worden de belangrijkste concurrenten beschreven. Belangrijk is om aan te geven wat deze concurrenten typeert, zowel in positieve als in negatieve zin, en hoe de onderneming daarop in kan spelen.

Een handige tool om de branche verder te beschrijven is het vijfkrachtenmodel van Porter. Dit model bestaat uit vijf krachten (de macht van leveranciers, de macht van afnemers, de bestaande concurrentie, de kans op vervangende producten en de kans op toetreding van nieuwe concurrenten) en tracht de attractiviteit van de markt te beschreven.

Daarnaast wordt de doelgroep beschreven. Op welke groep klanten richt het bedrijf zich en waarom juist op die groep. Zorg voor afstemming tussen de doelgroep keuze en de eerder beschreven externe ontwikkelingen.

De aanpak

Nu bekend is wat de globale trends en de brancheontwikkelingen zijn, wordt nu het plan van het op te starten bedrijf opgegeven. De meestvoorkomende manier om dit te doen, is door het volgen van de 5 P's:

Prijs

Geef aan welke prijzen/tarieven worden gehanteerd en hoe deze prijs zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie. Voor welke positionering is er gekozen? Wordt het bedrijf een prijsstunter of gaat het bedrijf juist voor een hoge kwaliteit tegen een hogere prijs.

Plaats

Hier wordt de locatie van het bedrijf gevestigd. Belangrijk is dat de bereikbaarheid en parkeergelegenheid van het bedrijf worden beschreven. Is de locatie bepalend voor het aantal bezoekers? Zo ja, beschrijf dan de ligging ten opzichte van andere trekpleisters en geef een schatting van het aantal passanten. Wordt het bedrijfspand gehuurd of gekocht? Bij huur geeft een (concept) huurcontract de bank meer inzicht. Beschrijf welke vergunningen benodigd zijn om het bedrijf op te starten.

Personeel

Geef hierbij de samenstelling van het personeel aan, in aantallen, ervaring en in soort contract (vast of tijdelijk contract). Beschrijf de rolverdeling binnen het bedrijf en geef aan hoe en door wie het personeel wordt aangestuurd.

Product

Hier worden de producten of diensten beschreven. Kijk hierbij vooral naar de concurrentie en geef aan in hoeverre het aanbod onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie.

Promotie

Via welke middelen gaat het bedrijf voor bekendheid zorgen. Dit kan online zijn (een eigen internetsite, social media) of fysiek (flyers uitgeven bij omringende winkels, een advertentie in de krant etc.). Welke associatie moeten klanten bij het bedrijf hebben (zeer luxe en exclusief, toegankelijk, flexibel etc.).

Met de 5 P's wordt een goed totaalbeeld gevormd van het bedrijf en de activiteiten die ontplooid worden.

Lees verder

© 2015 - 2024 Frank1982, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijven ondernemingsplanSchrijven ondernemingsplanAls u plannen heeft om een nieuw bedrijf te beginnen of als u een bestaand bedrijf wilt overnemen, en u heeft financieri…
Een ondernemingsplan schrijvenUit verschillende studies is gebleken dat ondernemers die vooraf een ondernemingsplan schrijven een grotere kans van sla…
Ondernemingsplan schrijvenOndernemingsplan schrijvenEen informatietekst over het ondernemingsplan, wat er in moet staan en hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Handig voor…
Waarom schrijf je een ondernemingsplanWaarom schrijf je een ondernemingsplanWie een eigen bedrijf start, schrijft vaak een ondernemingsplan. De grootste reden om het bedrijfsplan te schrijven is v…

Het schrijven van een ondernemingsplan: De ondernemerHet schrijven van een ondernemingsplan: De ondernemerDe bank wil bij het beoordelen van een ondernemingsplan een goed beeld krijgen van de ervaring en capaciteiten van de on…
Het schrijven van een ondernemingsplan: SolvabiliteitHet schrijven van een ondernemingsplan: SolvabiliteitVoor een bank is een goed onderbouwd ondernemingsplan van groot belang voor het beoordelen van een financieringsaanvraag…
Bronnen en referenties
  • https://www.ikgastarten.nl/ondernemingsplan/ondernemingsplan-voorbeelden/een-goed-bedrijfsplan-schrijven-zo-doe-je-dat
Frank1982 (89 artikelen)
Laatste update: 11-02-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.