Heb je na scheiding recht op een deel van pensioen ex?

Heb je na scheiding recht op een deel van pensioen ex? Bij een scheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Als er in de huwelijkse voorwaarden of later in een scheidingsconvenant andere afspraken zijn gemaakt dan gaan deze afspraken voor. Dit betekent echter niet dat het allemaal eenvoudig is. Krijg je te maken met kwestie betreffende pensioen en echtscheiding, lees je dan goed in en weet wat je rechten zijn.

Echtscheiding en pensioen


Moet mijn ex mij de helft van zijn pensioen betalen?

De instantie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van het pensioen maakt aan jou en je ex de helft van het pensioen over, mits zij tijdig (binnen twee jaar) op de hoogte zijn gesteld van de scheiding. Dit kun je regelen door binnen die termijn het formulier "Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen" volledig in te vullen en in te sturen. Je kunt deze onder andere downloaden via de website van de Belastingdienst.

Het is dus niet zo dat je bij je ex hoeft aan te kloppen om jouw deel van het pensioen op te eisen. Ook hoeft hier geen rechter aan te pas te komen om een beslissing te nemen. Ben je te laat met het doorgeven van de scheiding, dan is dit helaas wel een van de consequenties. Weigert je ex om mee te werken en wil hij jouw deel van het pensioen niet overmaken dan is het wel mogelijk om naar te rechter te stappen en op die manier jouw deel van het pensioen op te eisen.

Om in aanmerking te komen voor uitbetaling van de helft van het pensioen moet wel een ondergrens worden gehaald. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. Dit houdt in dat wanneer het uit te betalen deel minder dan dit genoemde bedrag is, de pensioenuitkerende instantie deze niet aan jou apart hoeft over maken. Omdat de administratiekosten voor de pensioenuitkerende instantie hoger zijn wanneer het geld op twee rekeningen moet worden gestort mag deze instantie de kosten aan jou en je ex doorberekenen. Dit zal neerkomen op een paar tientjes per jaar.

Om onder de genoemde Wet verevening pensioenrechten bij scheiding te vallen moet de scheiding dan wel scheiding van tafel en bed definitief geworden zijn na 30 april 1995.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is van toepassing op de volgende typen pensioen:
 • Huwelijksouderdomspensioen (het pensioen dat is opgebouwd gedurende de duur van het huwelijk)
 • Partnerschapsouderdomspensioen (het pensioen dat is opgebouwd gedurende de duur van het geregistreerd partnerschap)
 • Militair pensioen
 • SAIP-pensioen (behorende bij de Samenloopregeling Indonesische Pensioenen)
 • Kapitaalverzekering met pensioenclausule die niet valt onder een lijfrenteverzekering
 • Reserveringen in een vennootschap die vallen onder de Pensioen- en spaarfondsenwet

Onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vallen niet de volgende zaken:
 • VUT-regelingen
 • AOW-pensioen
 • Nabestaandenuitkeringen
 • Lijfrenten
 • Invaliditeitspensioen
 • Bepaalde tijdelijke pensioenen
 • Pensioen opgebouwd ten tijden van niet gehuwd samenwonen

We hebben allebei pensioen opgebouwd, hoe wordt het dan verdeeld?

In principe is het dan zo dat jouw pensioenuitkeerder de helft naar je ex overmaakt en die van je ex de helft naar jou overmaakt. Zijn de bedragen ongeveer even hoog dan kun je om administratieve rompslomp te vermijden ervoor kiezen af te zien van een verdeling. Ook kun je het zo regelen dat het pensioen van degene met het laagste uitkeringsbedrag niet wordt verdeeld en van het hoogste uitkeringsbedrag alleen een stukje wordt overgemaakt zodat jullie uiteindelijk beide de helft ontvangen.

Soms is de verdeling van het pensioen iets dat bij onderhandelingen over de afwikkeling van de scheiding wordt 'geruild'. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat omdat de ene partner in het echtelijk huis blijft wonen, de ander een groter pensioendeel mag houden. Dergelijke afspraken kunnen worden opgenomen in een scheidingsconvenant.

Wat gebeurt er na het overlijden van mij of mijn ex?

Wanneer degene met het opgebouwde pensioen komt te overlijden dan stopt de uitkering aan de ex. Als de ex komt te overlijden voor hij recht had op uitkering van zijn of haar pensioen dan zal de uitkering überhaupt nooit ingaan. Er is een kans dat wanneer je in een dergelijke situatie terecht komt je recht hebt op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is alleen het geval wanneer je een partnerpensioen op opbouwbasis had en niet wanneer het om een risicobasis ging.

Wanneer degene zonder pensioen komt te overlijden dan ontvangt de ex met pensioen weer zijn volledige uitbetaling. De pensioenuitvoerder kan hier meer informatie over verstrekken.

Wat is conversie van het pensioen?

Je kunt ook kiezen voor conversie van het pensioen. Dit houdt in dat het pensioen van degene die (het meeste) pensioen heeft opgebouwd voorgoed wordt omgezet in een eigen pensioen voor beiden. De partner die geen pensioen heeft opgebouwd verkrijgt op die manier een eigen aanspraak op het pensioen op het moment dat hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ik ben niet in gemeenschap van goederen getrouwd, wordt het pensioen dan ook niet verdeeld?

Wanneer de verdeling van goederen en gelden wordt uitgesloten dan heet dat koude uitsluiting. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd na 30 april 1995 dan heb je toch recht op de helft van het pensioen, tenzij in de huwelijkse voorwaarden expliciet is vermeld dat dit niet het geval is. Ben je voor die datum op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan heb je geen aanspraak op een pensioensdeel.
© 2012 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pensioen van je ex bij scheidingPensioen van je ex bij scheidingBij een scheiding wordt het pensioen niet altijd even goed verdeeld. Ook is de wet niet altijd even duidelijk over bepaa…
Echtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheidingEchtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheidingEen echtscheiding in 2021 of 2022 of wordt het een vechtscheiding, wat zijn de gevolgen voor het pensioen in 2021 en 202…
Scheiden betekent helft van uw pensioen afstaanScheiden betekent helft van uw pensioen afstaanScheiden heeft grote financiële gevolgen, ook voor het pensioen. De helft van de gedurende het huwelijk opgebouwde ouder…
Is pensioen uitruilen interessant?Het nabestaandenpensioen kunt u uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Ook andere pensioenvormen kunt u tegen elka…
Alimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogenAlimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogenDe hoogte van de alimentatie in 2020 en 2021 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbe…
Bronnen en referenties
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 28-04-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.