Hoogte kinderalimentatie 2020 bepalen

Hoogte kinderalimentatie 2020 bepalen Kinderalimentatie is de vorm van betaling die een ouder na een echtscheiding doet om op die manier te voldoen aan de onderhoudsplicht van het kind die bij de ex-partner woont. Het doel is om ervoor te zorgen dat een kind er na de scheiding zo min mogelijk op achteruit gaat. De hoogte van de alimentatie kan in overleg worden vastgesteld of deze kan worden vastgesteld door een rechter of mediator. Waar moet je in 2020 rekening mee houden bij de berekening van de hoogte van de alimentatie?

Kinderalimentatie 2020


Kind en alimentatie

Na een scheiding blijft vaak één van beide ouders voor het overgrote deel van de tijd voor het kind of de kinderen zorgen. Degene die dat niet doet moet alimentatie betalen. Je wordt dan alimentatieplichtig en wordt verplicht kindalimentatie te gaan betalen. Deze plicht duurt voort totdat het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt of wanneer het kind eerder financieel onafhankelijk wordt. Voor kinderen tussen de 18 en 21 geldt een andere manier van vaststellen van de hoogte van de alimentatie dan bij kinderen die jonger zijn. Bovendien dient de alimentatie dan niet meer aan de ex maar aan het kind zelf te worden overgemaakt, tenzij het kind expliciet aangeeft dat het er de voorkeur aan geeft dat het bedrag naar de andere ouder gaat.

Er bestaan twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Eerst genoemde moet zoals gezegd betaald worden tot het kind 18 of 21 is, laatstgenoemde is afhankelijk van het aantal jaren dat het huwelijk geduurd heeft, het een maximum van 12 jaar. Kinderalimentatie gaat altijd boven partneralimentatie. Wanneer de draagkracht van de alimentatieplichtige dusdanig laag is dat hij niet aan de behoefte kan voldoen zal hij zo eerst kinderalimentatie moeten betalen wanneer het restant ten goede komt aan de partneralimentatie.

Sinds 2012 is het flink duurder geworden om naar de rechter te stappen. Ex-partners die er zelf niet uitkomen kunnen er om die reden eerder voor kiezen om via een mediator naar een oplossing voor hun onenigheden rondom de hoogte van de alimentatie te zoeken.

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld?

Er zijn twee manieren om de hoogte van de alimentatie te bepalen:
 1. Je maakt hierover zelf afspraken met je ex en legt deze vast in een echtscheidingsconvenant;
 2. De rechter stelt de hoogte van de alimentatie vast.

Kinderalimentatie wordt sinds 1 april 2013 nagenoeg geheel forfaitair bepaald. Dit komt erop neer dat bij een bepaald netto inkomen in principe zonder meer een bepaald alimentatiebedrag voor kinderen vaststaat. Dit geldt zelfs wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt.

Het echtscheidingsconvenant

Wanneer alles in goed overleg kan gaan, kun je samen een echtscheidingsconvenant opstellen. Hierin worden over het algemeen vijf zaken vastgelegd:
 • de hoogte van de alimentatie
 • de duur van de alimentatie
 • de betalingstermijn
 • indien afgesproken een niet-wijzigingsbeding
 • indien afgesproken de jaarlijkse indexering
Wanneer je een dergelijk convenant met elkaar opstelt is het wel altijd raadzaam om dit voor te leggen aan een juridisch adviseur. Dit voorkomt problemen in de toekomst.

Kom je er samen niet uit of is het überhaupt niet wenselijk om alleen met elkaar om de tafel te zitten, dan kan de rechter een uitkomst bieden.

De rechter bepaalt de hoogte van de alimentatie

Wanneer je ervoor kiest dan wel ertoe genoodzaakt bent om de rechter de hoogte van de alimentatie te laten bepalen dan zal hij altijd in ieder geval rekening houden met de volgende drie zaken:
 • de hoogte van het gezinsinkomen
 • de hoogte van de kosten die de opvoeding van het kind met zich meebrengt
 • de draagkracht van de persoon die de alimentatie moet afdragen

Het gezinsinkomen is gemakkelijk te achterhalen. Bij het vaststellen van de kosten van de opvoeding van het kind is er wat meer ruimte voor discussie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het kind naar een dure school gaat en de alimentatieplichtige eist dat het kind naar een goedkopere school gaat om de kosten omlaag te brengen. Hetzelfde geldt voor buitenschoolse activiteiten. Dit kan resulteren in een hoop getouwtrek, maar een rechter kan hiervoor uitkomst bieden en per claim vaststellen die in het gelijk gesteld moet worden.

De berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige is wellicht nog het meest ingewikkeld. Omdat de hoogte van de alimentatie nooit de draagkracht van de alimentatieplichtige kan overstijgen komt het veel voor dat moeder dan wel vader en kind er op achteruit gaan in vergelijking met voor de scheiding. De partner die het gezin verlaat moet echter wel in staat blijven woonruimte te kunnen betalen en in zijn of haar onderhoud te blijven voorzien. Wanneer het niet mogelijk is om de alimentatie te betalen die op basis van de berekening van de behoefte noodzakelijk is zal de rechter op een lager maandbedrag uitkomen. Omdat de wet geen exacte richtlijnen biedt voor de berekening van de draagkracht hanteren rechters hiervoor een instrument dat bekend staat als de Trema-normen. Deze worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en gepubliceerd.

Zoals eerder gezegd wordt kinderalimentatie met ingang van 1 april 2013 nagenoeg geheel forfaitair bepaald. Dit komt erop neer dat bij een bepaald netto inkomen in principe zonder meer een bepaald alimentatiebedrag voor kinderen vaststaat. Zo betaalt iemand met een bijstandsuitkering circa 25 per maand per kind aan kinderalimentatie. Iemand met een inkomen van 1.500 netto per maand betaalt circa 140 euro per maand per maand per kind. Dit bedrag loopt zo steeds verder op. Per 50 euro per maand aan inkomen meer, betaal je 25 euro per maand meer kinderalimentatie per kind.

Wijzigingen in de hoogte van de alimentatie bij wijziging inkomen

Het kan gebeuren dat er tussentijds iets veranderd in de situatie. Wanneer de alimentatieplichtige bijvoorbeeld zijn baan verliest en werkloos wordt dan kan hij hoogstwaarschijnlijk de eerder vastgestelde alimentatie niet meer opbrengen. De hoogte van de alimentatie zal dan naar beneden bijgesteld moeten worden. Ook hierin kan de rechter uitkomst bieden.

Jaarlijkse indexering

Het bedrag dat je aan kinderalimentatie verschuldigd bent wordt jaarlijks aangepast als gevolg van indexering. Als betaler moet je deze verhoging zelf toepassen. Doe je dit niet dan kan je ex het te weinig betaalde bedrag tot vijf jaar terugvorderen. Dit kan soms flink oplopen. Per januari 2020 is de alimentatie met 2,5% verhoogd ten opzichte van december 2019.

Matigingsrecht

Matigingsrecht is zoals het woord aan aangeeft het recht om de hoogte van de alimentatie te matigen. Dit is voornamelijk van toepassing op jongeren tussen de 18 en 21 die studeren. Een reden voor een rechter om een matigingsverzoek te honoreren kan zijn dat het kind een onrealistische studiekeuze heeft gemaakt, zijn studie niet serieus neemt of zich zeer ernstig misdraagt. Matigingsverzoeken worden anno 2020 over het algemeen alleen in zeer extreme gevallen toegekend.
© 2012 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Is kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar?Is kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar?Betaalde alimentatie is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De betaalde kinderalimentatie is ook aftrekbaar, m…
Alimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogenAlimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogenDe hoogte van de alimentatie in 2020 en 2021 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbe…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekp…
Alimentatie: gevolgen van nieuwe partner?Alimentatie: gevolgen van nieuwe partner?De rechter heeft op het moment dat u ging scheiden vastgesteld of u alimentatie (partneralimentatie en/of kinderalimenta…

WW-uitkering inkomensterugval is grootWW-uitkering inkomensterugval is grootWerknemers die in de WW terecht komen, moeten financieel en emotioneel een klap verwerken. Om een nieuwe baan te kunnen…
Bronnen en referenties
 • Rijksoverheid
 • Luijten Advocaten
 • Wikipedia
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 21-04-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.