Kinderbijslag 2013

Kinderbijslag 2013 De hoogte van de kinderbijslag 2013 is al sinds januari 2012 en juli 2012 lager dan het was in 2011 en de kinderbijslag 2012 en 2013 worden niet aangepast aan de inflatie. Vanaf 1 januari 2013 geldt voor uitkeringen in het buitenland het woonlandbeginsel, maar die is door de rechter inmiddels afgewezen. Het kindgebonden budget is beperkt vanaf het derde kind in 2012. Bekijk de bedragen voor 2013, 2012 en 2011 en zie op hoeveel kinderbijslag u recht hebt als uw kind geen bijverdiensten heeft. De hoogte is ook afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De kinderbijslag wordt per 1 juli 2013 verhoogd in plaats van per 1 januari 2013. Ook in 2014 is dat het geval. De kinderbijslag wordt achteraf betaald en daarmee vallen de betaaldata op omstreeks de derde dag van het nieuwe kwartaal.

Kinderbijslag 2013, wat is nieuw?

Nieuw is vooral dat de speciale regeling voor kinderen die zijn geboren voor 1995 per 1 januari 2013 is komen te vervallen, omdat deze kinderen inmiddels 18 jaar oud zijn:

Kinderbijslag 2013

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 januari 2013 191,65 232,71 273,78
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 juli 2013 191,65 232,71 273,78

Kinderbijslag 2012 bevroren en verlaagd

In 2012 gaat u er met de kinderbijslag voornamelijk op achteruit. De bedragen voor de kinderen worden bevroren in 2012 op een lager niveau dan in 2011, terwijl er wel inflatie is en inkopen doen in de winkel alleen maar duurder wordt. Het jaar 2012 is een jaar van ombuigingen.

Kinderbijslag 2012 of 2011 aanvragen

Maar dan nog mogen we blij zijn met het niveau van de kinderbijslag in ons land. In de meeste gevallen hoeft u de kinderbijslag niet aan te vragen, maar krijgt u de kinderbijslag automatisch. De hoogte van de bedragen verschillen naar leeftijd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen die zijn geboren voor 1 januari 1995 en kinderen die daarna zijn geboren:

Tabel 1. Kinderbijslag 2011 en 2012 voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 2011 194,99 236,77 278,55
Hoeveel kinderbijslag per kind januari 2012 188,57 228,98 269,39
Hoeveel kinderbijslag per kind juli 2012 191,65 232,71 273,78

En dan voor de kinderen van 16 tot en met 17 jaar:

Tabel 2. Kinderbijslag 2011 voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995

Aantal kinderen dat u hebtHoeveel kinderbijslag per kind per kwartaal
1 278,55
2 313,25
3 324,81
4 350,23
5 365,47
6 375,64
7 382,90
8 396,22
9 406,57
10 414,85

Tabel 3. Kinderbijslag 2012 voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995

Aantal kinderen dat u hebtHoeveel kinderbijslag per kind per kwartaal per januari 2012
1 269,39
2 309,40
3 322,73
4 349,11
5 364,94
6 375,50
7 383,03
8 396,59
9 407,13
10 415,56

Tabel 4. Kinderbijslag 2012 voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995

Aantal kinderen dat u hebtHoeveel kinderbijslag per kind per kwartaal per juli 2012
1 273,78
2 314,44
3 327,99
4 354,81
5 370,89
6 381,62
7 389,28
8 403,05
9 413,77
10 422,34

Daaruit blijkt dat u voor een ouder kind, zowel in 2011 als 2012, meer kinderbijslag krijgt dan voor een jonger kind. Kinderen zijn duur en dus is dit een welkome bijdrage. Vanaf 2012 krijgt u per kind gemiddeld 35 euro minder per jaar ofwel 8,75 euro per kwartaal. Gemiddeld want het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. De kinderbijslag wordt vanaf 2013 niet twee maal in een jaar aangepast maar per juli 2013 en per juli 2014.

Algemene Kinderbijslagwet

Of u kinderbijslag krijgt en de hoogte daarvan is in ons land geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet AKW. In de regel is iedereen in ons land voor de ze volksverzekering verzekerd. Uitzondering zijn vooral degenen die in het buitenland werken zonder detacheringsverklaring of wie tijdelijk in Nederland studeert maar niet hier werkt. Als u aarzelt kunt u het beste contact opnemen met de Sociale verzekeringsbank SVB.

Woonlandbeginsel 2016 buitenland en Marokko, update

Voor de kinderbijslag geldt vanaf 1 januari 2016 het woonlandbeginsel voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen en voor het kindgebonden budget verandert er niets. Het woonlandbeginsel houdt in dat deze uitkeringen in landen buiten de Europese Unie worden aangepast aan het kostenniveau daar. Het bedrag kan 100% zijn, maar dus ook lager. Dan krijgen alleen ouders met kinderen die in Nederland of de Europese Unie wonen nog 100% van deze deze kindgebonden toeslagen. Voor Marokko is er een geleidelijke afbouw met 10% per jaar maar met een volledige stop in 2021. Het bedrag voor een kind in Marokko is dan nog gelijk aan:
 • 2016: 90%;
 • 2017: 80%;
 • 2018: 70%;
 • 2019: 60%;
 • 2020: 50%;
 • 2021: 0.

Voor Turkije en Egypte werd de kinderbijslag al met ingang van 2013 met succes verlaagd met 40% respectievelijk 60%. Voor Marokko was ook een verlaging gepland, maar die bleek toen in strijd met het internationale recht. Ook daar komt dus met ingang van 2016 verandering in.

Voor wie krijg ik kinderbijslag in 2012 en 2013?

Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u kinderbijslag voor:
 • Een kind;
 • Een geadopteerd kind;
 • Een pleegkind;
 • Een stiefkind;
 • Andere kinderen die u verzorgt als waren het uw eigen kinderen.

Extra kinderbijslag en kindgebonden budget

Er zijn situaties denkbaar waardoor u recht hebt op meer kinderbijslag of langere tijd kinderbijslag. Bovendien kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. In 2012 krijgt u in een gezin met een kind 50 euro extra per jaar en in een gezin met twee kinderen nog eens 6 euro extra. Maar het budget is beperkt voor een gezin met drie of meer kinderen.

Minder kinderbijslag 2012 en 2013 door bijverdienen kind, let op de vakantiebaan

Tot de leeftijd van 17 jaar mag uw kind bijverdienen wat hij of zij willen zonder dat dat in mindering komt op de kinderbijslag. Vanaf 17 jaar is dat in de zomermaanden tot een bedrag van 1.250 netto extra ook geen probleem. Als uw kind buiten de zomermaanden om meer bijverdient dan 800 euro netto per kwartaal moet u dat aan de SVB doorgeven.

Betaaldata kinderbijslag 2013

De datum van uitbetaling is in 2013:
 • vierde kwartaal 2012: op 2 januari 2013;
 • eerste kwartaal 2013: rond 3 april 2013;
 • tweede kwartaal 2013: rond 3 juli 2013;
 • derde kwartaal 2013: rond 3 oktober 2013.

Slot kinderbijslag aanvragen

In de meeste gevallen zal de kinderbijslag niet al uw kosten dekken, maar het is elk kwartaal een welkome bijdrage voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kinderbijslag 2014 omlaag?Kinderbijslag 2014 omlaag?De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019Wijzigingen kindgebonden budget 2019Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u d…
Kinderbijslag, de meest gestelde vragenDe overheid verstrekt mensen met kinderen een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van kinderen. Iedereen die in…
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)Algemene Kinderbijslagwet (AKW)Hoe lief en aandoenlijk kinderen ook zijn: ze vreten geld, letterlijk en figuurlijk. De kosten voor de zorg van het kind…

Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan…
Kwijtschelding schuldenKwijtschelding schuldenBij kwijtschelding doet een schuldeiser vrijwillig afstand van een vordering, doorgaans omdat de schuldenaar er financie…

Reageer op het artikel "Kinderbijslag 2013"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 30-09-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Schrijf mee!