Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019 Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er allerlei voorwaarden en regels zijn waaraan u moet voldoen. Ontvangt u voor uw kind of kinderen kinderbijslag in 2019, dan kunt aanspraak maken op het kindgebonden budget. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw toeslagpartner. Per huishouding kan er dus een ander bedrag uitrollen. De Belastingdienst geeft aan wat de maximale toeslag is en aan de hand van uw inkomen wordt vervolgens berekend hoeveel u kunt krijgen. Het kindgebonden budget is een interessante fiscale toeslag, zeker als u een alleenstaande ouder bent. Wijzigingen in inkomen en vermogen kunnen van invloed zijn op de hoogte van het kindgebonden budget. De toeslag wordt meestal automatisch verstrekt, maar hebt u er recht op maar niets gekregen, dan kunt u het beste een nieuwe aanvraag indienen.

Recht op het kgb in 2019


Hoogte bedragen kindgebonden budget 2019

Of u in aanmerking komt voor het kindgebonden budget kgb vanaf 1 januari 2019 is niet alleen afhankelijk van uw inkomen, maar ook van uw vermogen en dat van uw partner. Wie samen met de toeslagpartner meer dan 145.136 aan vermogen heeft in box 3 van de inkomstenbelasting, krijgt geen kindgebonden budget meer. Het inkomen dat maximaal is toegestaan verschilt naarmate u meer kinderen hebt en als u een alleenstaande ouder bent. Wie een te hoog inkomen heeft, komt niet voor het kindgebonden budget in aanmerking. Verder wordt de toeslag lager naarmate u meer verdient. Elk jaar zal worden bekeken of u nog steeds aanspraak kunt maken op deze toeslag van de Belastingdienst. Zijn er in 2019 wijzigingen ten opzichte van 2018, dan kunt u buiten de boot vallen.

Kindgebonden budget 2019

Het kindgebonden budget is in 2019 wordt hoger als u meerdere kinderen hebt. Voor een gezin met met 1 kind is het kg 1.166 per jaar, een huishouding met minimaal twee kinderen krijgt maximaal 2.155 per jaar. Een alleenstaande ouder heeft bovendien recht op de alleenstaande oudertoeslag, in het jargon alleenstaande ouderkop genoemd. De bedragen voor 2019 zijn als volgt (definitieve bedragen):

Hoogte van het kindgebonden budget 2019, de maximale bedragen per jaar

Huishoudenhoogte bedrag
Gezin met 1 kind maximaal 1.166 per jaar.
Gezin met 2 kinderen maximaal 2.155 per jaar.
Gezin met 3 kinderen maximaal 2.447 per jaar.
Voor het vierde en ieder volgend kind 2.447 per jaar plus 292 extra per jaar per volgend kind.
Alleenstaande ouderkop 3.139 per jaar.

Het kabinet heeft voor 2019 weinig extra geld uitgetrokken voor het kindgebonden budget, wel voor de kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag. In 2020 gaat het budget voor het kindgebonden budget wel fors omhoog.

Veranderingen kindgebonden budget 2019

De belangrijkste wijzigingen in 2019 zijn:
 • De vermogenstoets met een grens van 145.136 (met partner) kan betekenen dat u geen kindgebonden budget meer krijgt. Zonder partner ligt de vermogensgrens bij 114.776 euro;
 • Er is een indexatie en inflatiecorrectie ten opzichte van 2018;
 • Woonlandfactor en woonlandbeginsel. In 2019 is de hoogte van het kindgebonden zodra de ouder in een land buiten de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland woont, afhankelijk van de kosten van levensonderhoud in dat land. Door dit woonlandbeginsel pakt voor betrokkenen het budget meestal fors lager uit dan wanneer ze in Nederland zouden wonen.
 • U hoeft niet langer zelf uw inkomen in te schatten op het aanvraagformulier, de Belastingdienst doet dit voortaan zelf voor u;
 • Als u toch te veel budget ontvangt en daardoor een deel moet terug betalen, dan zal dat met rente zijn;
 • De toets op fraude wordt door de Belastingdienst krachtig ingezet.

Recht op kinderbijslag en dus mogelijk het kindgebonden budget 2019?

Kinderbijslag is meestal een voorwaarde voor het kgb. Kinderbijslag kunt u in 2019 krijgen voor:
 • Een eigen kind tot 18 jaar;
 • Een stiefkind tot 18 jaar;
 • Een geadopteerd kind tot 18 jaar;
 • Een pleegkind tot 18 jaar;
 • Een andere kind tot 18 jaar dat u opvoedt en verzorgt zoals uw eigen kind.

De kinderbijslag kan eerder stoppen als:
 • Het kind te veel verdient met een bijbaan;
 • Het kind buitenhuis woont en uw bijdrage te laag is;
 • Het kind in het buitenland gaat wonen of recht heeft op studiefinanciering;
 • Het kind niet overdag op school zit.

Hebt u een Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag voor uw kind en geen studiefinanciering, dan kunt tocht recht hebben op het kindgebonden budget op voorwaarde dat u kunt aantonen dat u uw kind in belangrijke mate onderhoudt (een uitgave van minimaal 425 per kwartaal).

Toeslag aanvragen, kinderkorting aanvragen

Wie meent in 2019 recht te hebben op het kgb als inkomenstoeslag en niet in 2018 al kgb ontving, doet er dan ook goed aan om een aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. Het wordt leven wordt steeds duurder en wie op een toeslag recht heeft, kan die toeslag meestal ook heel goed gebruiken. Laat dat geld dus niet ongebruikt liggen, maar informeer u over de mogelijkheden. De kinderkorting die u ook kunt aanvragen is de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019. Wellicht hebt u ook daar recht op.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderbijslag 2021 buitenland: het woonlandbeginselKinderbijslag 2021 buitenland: het woonlandbeginselOok in het buitenland kunt u in 2021 in aanmerking komen voor de kinderbijslag, maar het bedrag aan kinderbijslag waarop…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensKindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensHet kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempel…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslag…

Goud online kopen, waarop moet je letten?Goud online kopen, waarop moet je letten?Als het om veel geld gaat, zoals bij het kopen van goud, gouden munten of staven, moet je heel voorzichtig zijn. Vooral…
Geld: een noodzakelijk kwaadGeld: een noodzakelijk kwaadZonder geld ben je nergens en toch maakt geld niet gelukkig. Waar draait het dan wel om in het leven? Een welvarend leve…
Bronnen en referenties
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Reacties

Lucy, 02-10-2019
Ik woon nu samen met mijn zoon waarvoor ik kindgebondenbudget krijg bij mijn ouders, als ik voor mijn werk ga verhuizen en mijn zoon blijft bij mijn ouders, heb ik dan nog recht op kindgebondenbudget.? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Lucy,
Als u minimaal 435 euro per kwartaal uitgeeft in 2020 aan het levensonderhoud van uw zoon, kunt u recht hebben op het kindgebonden budget. Uw ouders krijgen waarschijnlijk recht op kinderbijslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/68087-kindgebonden-budget-2020-omhoog-wijzigingen-inkomensgrens.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edris Touba, 20-09-2019
Ik heb een 14-jarige zoon en een 12-jarige zoon en ik krijg mijn inkomen uit uitkering wat is het bedrag van het kinderbudget dat ik moet krijgen. Reactie infoteur, 23-09-2019
Beste Edris Touba,
Als alleenstaande ouder kunt u in 2019 recht hebben op 460 euro per maand aan kindgebonden budget, ruim 5.500 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 20-10-2018
In het artikel wordt een gezamenlijke vermogenstoets met de toeslagpartner van 143.415 genoemd. Er wordt niet genoemd wat de vermogenstoets is voor een alleenstaande (ik ben weduwnaar met 2 kinderen). Deze was in het verleden altijd anders als bij een 2 ouder gezin. Weet u wat deze vermogenstoets voor alleenstaande ouders voor 2019 is? Reactie infoteur, 23-10-2018
Beste Marcel,
Als er geen partner is, ligt het toegestane vermogen ruim 30.000 euro lager (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 06-02-2014
Volgens de belastingdienst zou ik kindgebonden budget voor mijn dochter moeten ontvangen, maar door een melding van de SVB bank moet ik 4 maanden terugbetalen en krijg ik ook tot de tijd dat zij 18 jaar wordt geen toeslag.

De feiten:
Zij is 17 jaar en studeert, waardoor zij geen kinderbijslag krijgt omdat ze een studiefinanciering ontvangt. Ook de andere ouder ontvangt geen kinderbijslag.
Ik onderhoud mijn dochter wel in belangrijke mate; meer dan 416 per kwartaal
Zij verdient niet meer dan 1266 netto per kwartaal
Daarbij heb ik geen toeslagpartner en
een laag inkomen van minder dan 10.000 euro per jaar.
Ook is mijn vermogen niet te hoog om deze toeslag te ontvangen

Dat zegt ook de belastingdienst. Echter, ik moet zelf bij de SVB bank regelen dat zij doorgeven aan de Belastingdienst dat ik mijn dochter inderdaad in belangrijke mate onderhoud. Zij gaan dit volgens de Belastingdienst door bewijsstukken onderbouwen.
Ik word al 4 weken van de Belastingdienst naar de SVB bank en weer terug gestuurd. Alle 8 medewerkers van de Belastingdienst die ik sprak, zeggen iets anders en stellen iets anders voor. Zelfs dat het een kwestie is van een vinkje zetten bij een bepaalde afdeling en dat hij dat gaat regelen.
Een specialiste van de Belastingdienst zei me gisteren dat ik naar een hoger geplaatst persoon van de SVB bank moet vragen indien zij aangeven dat ik geen recht heb op kindgebonden budget.
De SVB bank vertelde mij vandaag dat ik geen recht heb op kindgebonden budget heb, omdat mijn dochter na 1 juli jarig is. Over deze regel kan ik echter niets terugvinden op internet. In de proefberekening van de Belastingdienst wordt alleen haar geboortejaar gevraagd en niet haar geboortedatum. Uit deze berekening volgt dan ook dat er wel recht is op deze toeslag.
Naar zeggen van de SVB bank klopt de proefberekening van de Belastingdienst niet. Dat lijkt me wat ver gaan.

Ik weet niet meer hoe het nu zit, daar iedereen iets anders zegt.
Kunt u mij helderheid geven, dan wel mij verwijzen naar een instantie die mij advies kan geven?

Hartelijk dank voor uw moeite.

Vriendelijke groet,
Jeroen Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jeroen,
1. Een paar regels op een rij:
a. Zodra uw dochter recht heeft op studiefinanciering, vervalt de aftrekpost levensonderhoud kind.
b. Omdat uw dochter studiefinanciering krijgt, is er geen kinderbijslag meer.
c. Het kindgebonden budget stopt als er geen recht op kinderbijslag bestaat.
2. De conclusie is dus dat met ingang van het moment van het recht op studiefinanciering er geen recht meer is op kinderbijslag, kindgebonden budget of de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. de Boer, 22-12-2012
Ik heb een vraag over de berekening van de vermogenstoets 2013 voor kindgebonden budget en zorgtoeslag.
Een gezin met 2 partners heeft een vrijgesteld vermogen van 122.278 in 2013
Vraag : Heeft een gezin met 2 partners en 2 minderjarige kinderen een vrijgesteld vermogen van 122.278 vermeerderd met het heffingvrij vermogen van 2 minderjarige kinderen ad 5.558 (totaal dus 127.836)? Ik kan dit nergens vinden in de mededelingen van het ministerie of ben ik abuis?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 09-10-2020
Beste K. de Boer,
Het vrijgesteld heffingvrij vermogen van minderjarige kinderen is 0, is al lang geleden vervallen in de vermogensrendementsheffing box 3 en bestaat dus niet meer:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2019-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 07-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.