Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ Zwanger zijn betekent in 2020 ook recht op een uitkering, de zwangerschapsuitkering. De Wet arbeid en zorg WAZO regelt uw zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Die uitkering bedraagt maximaal 100 procent van uw laatste loon. Aanvragen dus bij de werkgever die het formulier doorstuurt naar het UWV of zelf direct aanvragen, bijvoorbeeld een aanvraag als u werkloos bent. Wie als vrouw ook zelfstandig ondernemer is vraagt bij zwangerschap de ZEZ-uitkering aan, ook in 2020.

Ouderschapsverlofkorting 2019 en 2020

De ouderschapsverlofkorting bestaat in 2019 niet meer. Het was een belangrijk fiscaal voordeel, een extra heffingskorting als loonheffingskorting. Dat betekende dat u minder belasting betaalde als u van deze korting gebruik maakte. De hoogte van de ouderschapsverlofkorting was gelijk aan het aantal uren ouderschapsverlof maal maximaal 4,11 per uur. De zwangerschapsuitkering bestaat in 2019 en 2020 nog wel.

Hoogte bedrag zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Wie zwanger is doet er goed aan om te bekijken of zij ook in aanmerking komt voor zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering op basis van de Wet arbeid en zorg, WAZO. Wie zwanger is, krijgt 16 weken zwangerschapsverlof en kan op basis van de WAZO minimaal zestien weken 100 procent doorbetaling krijgen van het laatste dagloon. U moet bij zwangerschap uiterlijk drie weken voordat u zwangerschapsverlof wilt opnemen, dit laten weten aan uw werkgever en u ook uiterlijk vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum uw verlof opnemen. Bent u werkloos en krijgt u een WW-uitkering, dan vraagt u het verlof en de uitkering aan bij het UWV.

Baby wordt later geboren

Als de baby een week te laat wordt geboren bedraagt de uitkering 17 weken. Bij een baby die te vroeg wordt geboren blijft het minimum van 16 weken gelden. Na de bevalling heeft een werknemer recht op minimaal tien weken uitkering. Uitbetaling van deze uitkering start tussen de zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, de datum dat u bent uitgerekend. U kunt ervoor kiezen de uitkering via de werkgever te laten betalen of direct aan u. Als de bevallen vrouw onvoldoende is hersteld na deze periode kan op basis van de Ziektewet het loon nog langer worden doorbetaald.

Wat is dagloon?

Onder het dagloon wordt het loon verstaan dat u gemiddeld per dag verdiende in de vier weken of één maand voorafgaande aan het verlof. Dan kan het zijn dat bijvoorbeeld door ziekte of verlof uw loon lager was dan normaal. In dat geval wordt gekeken naar de vier weken daarvoor. Tot het dagloon worden wel gerekend het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand en ploegentoeslag, maar niet het spaarloon, een of onkostenvergoedingen.

Pleegkind of adoptie?

Wie als werknemer een kind adopteert of een kind in pleegzorg neemt, kan ook de WAZO-uitkering aanvragen. Ook hier moet u bij het opnemen van verlof dit uiterlijk drie weken van te voren aan uw werkgever laten weten. Let ook op de vereiste documenten, zoals:
 • Het bewijs van inschrijving van het kind in de GBA;
 • Bij adoptie ook een machtiging van de ambassade tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland en een adoptieverklaring;
 • Bij pleegzorg ook een kopie van het pleegcontract.

Voorwaarden zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Om in aanmerking te komen voor deze zwangerschapsuitkering gelden een aantal voorwaarden:
 • U bent zwanger of waarschijnlijk zwanger.
 • U hebt een baan of krijgt een uitkering van UWV, zoals de WW, Ziektewet of loongerelateerde uitkering WGA.

Bovendien komt u voor de zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering in aanmerking als de bevalling plaatsvindt binnen een periode van tien weken nadat u geen werknemer meer bent bij betrokken werkgever.

Vrouwen in loondienst: aanvragen WAZO-uitkering 2019 en 2020, de aanvraag

Als u een baan hebt bij een werkgever wordt uw aanvraagformulier samen met een zwangerschapsverklaring van verloskundige of arts door de werkgever doorgestuurd naar het UWV. Hebt u een uitkering dan vraagt u de zwangerschapsuitkering zelf aan bij het UWV.

Zelfstandig onderneemster: aanvraag ZEZ-uitkering 2019 en 2020, de aanvraag

Voor wie zelfstandig ondernemer is, geldt een aparte regeling. Onder deze regeling Zelfstandig en Zwanger, ZEZ, vallen ook:
 • Een meewerkend echtgenote of partner;
 • De directeur-grootaandeelhouder of medeaandeelhouder van het bedrijf;
 • Een freelancer of thuiswerker;
 • Alfahulp of particuliere huishoudelijk hulp;
 • Een artiest;
 • Een huisarts.

Wie een ZEZ uitkering aanvraagt moet in ieder geval ook meesturen:
 • De zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige.
 • De aangifte inkomstenbelasting.

Hoogte bedrag ZEZ-uitkering

Hoe hoog uw ZEZ-uitkering wordt, is afhankelijk van uw inkomen in het kalenderjaar dat aan de uitkering voorafgaat. Maximaal ontvangt u het wettelijk minimumloon plus 8% vakantietoeslag over de ZEZ-uitkering. U krijgt dit als u minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige in de onderneming werkt. Als u minder werkt, wordt eerst gekeken naar de resultaten van de onderneming. Als u een vrijwillige verzekering bij UWV hebt afgesloten, hebt u recht een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering als de berekende ZEZ-uitkering hoger is dan het bedrag vanuit de vrijwillige verzekering. Is het verzekerde bedrag hoger dan 65 euro per dag, dan komt u niet in aanmerking voor de ZEZ-uitkering.

Slot aanvraag zwangerschapsuitkering

Vraag als u zwanger bent en aan de voorwaarden voldoet de zwangerschapsuitkering aan, u hebt er recht op.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De ontwikkeling van je baby; 1 week zwangerDe ontwikkeling van je baby; 1 week zwangerWeek 1 van je zwangerschap begint op de eerste dag van je laatste menstruatie. Officieel kun je daarom nog niet spreken…
Arbeidsongeschiktheid - Regelingen en verzekeringenArbeidsongeschiktheid is een breed begrip. De kern bestaat eruit dat u, als gevolg van ziekte, ongeval of andere oorzaak…
De ontwikkeling van je baby; 2 weken zwangerDe ontwikkeling van je baby; 2 weken zwangerOngeveer het einde van de tweede week van je zwangerschap, vindt je ovulatie (en dus bevruchting) plaats. Officieel ben…

Wat de Eurocrisis voor ons geld betekentWat de Eurocrisis voor ons geld betekentDe Eurocrisis en Griekenland houden heel Europa in de ban. Ook in Nederland vragen mensen zich af of hun financiële bela…
De gevolgen van een faillissement van derdenDe gevolgen van een faillissement van derdenEen faillissement van een bedrijf, instelling of een persoon, kunt u als particulier door benadeeld worden. Een eigendom…
Reactie

Hannelore, 09-03-2015
Geachte heer/mevrouw,

over precies 1 maand ben ik uitgerekend en heb volgens verschillende instanties geen recht op een zwangerschapsuitkering. Ik ben zelfstandig ondernemer/meewerkend echtgenote en vind het vooral nu, tijdens de start van mijn bedrijf, erg belangrijk om geld te kunnen ontvangen. We zijn nu pas 2 weken open en ik moet namelijk wel iemand aannemen om mijn taken over te nemen.
- Het UWV zegt dat ik geen recht heb op een ZEZ uitkering, aangezien ik pas per 1 oktober 2014 ben gestopt met mijn baan, dus niet voldoende uren als zelfstandig ondernemer heb gewerkt. Ook heb ik nog geen winst gegenereerd, aangezien we druk bezig waren met de verbouwing van het pand.
- Mijn oude werkgever zei dat ik 'te vroeg' ontslag had genomen; ik zou alleen wat kunnen ontvangen als ik vanaf 10 weken voor mijn uitgerekende datum ontslag had genomen.
- Het juridisch loket vertelde me dat het mijn eigen keus was ontslag te nemen en voor mezelf te beginnen, dus krijg ik nu helemaal niets.

Ik dacht dat alle zwangere vrouwen in Nederland recht hadden op een zwangerschapsuitkering, maar ben ik dan die ene uitzondering?

Ik hoop snel wat van u te horen; hopelijk positief!

Met vriendelijke groet,
A.A.M. van den Bosch Reactie infoteur, 18-01-2020
Geachte Hannelore,
Iedereen heeft recht op een zwangerschapsverlof, maar dat kan ook onbetaald verlof zijn. U voldoet ook niet aan het urencriterium volgens het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 18-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.