Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?

Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget? Let op uw persoonsgebonden budget. Zorgverlening kan in natura of via een persoonsgebonden budget, pgb. Steeds meer zien zorgverleners liever dat u kiest voor het pgb. Maar dit budget is niet onuitputtelijk en vergt een nauwgezette administratie. De loketten zijn open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden voor de besteding van uw persoonsgebonden budget zijn wel behoorlijk aangescherpt.

INHOUD


Een ander zorgstelsel

Met het zorgstelsel worden een aantal dingen beoogd, zoals:
 • Een efficiëntere en goedkopere zorg via meer marktwerking en concurrentie.
 • Meer keuzemogelijkheden voor de patiënt.

Meer marktwerking in de zorg en zorg in natura

Meer marktwerking in de zorg lijkt wat langzaam van de grond te komen, maar steeds meer zien we toch bewegingen in die richting:
 • De zorgverzekeraars. Die ondervinden duidelijk de tucht van de marktwerking. De prijsstelling wordt steeds meer concurrerend en fusies zijn aan de orde van de dag. Omdat de verzekeraars wel voldoende winst willen maken of in ieder geval hun bestaanszekerheid willen versterken, zijn ze verplicht een deel van de hete aardappel door te schuiven naar de zorg verleners.
 • De zorg verleners. De zorg verleners worden door de overheid en verzekeraars stringenter gehouden aan budgetten en kwaliteitseisen.
 • De zorgvrager, patiënt. De zorgvrager kan in beginsel vragen om zorg in natura, via een persoonsgebonden budget pgb of via een mengvorm. De patiënt zou van de battle tussen zorg verleners en zorgverzekeraars moeten kunnen profiteren. Via lagere premies, betere kwaliteit en meer flexibiliteit.

Het persoonsgebonden budget pgb

Door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in ons land is het mogelijk om via de CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, goedkeuring voor een persoonsgebonden budget, pgb, te verkrijgen. Met een Wlz-indicatie kunt u naar een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling of ervoor kiezen om thuis te wonen met intensieve zorg. U krijgt een pgb niet zo maar. U moet aan een aantal eisen voldoen. Het budget is afhankelijk van uw indicatiestelling en het bijbehorende indicatie besluit. Daarna gaat u op zoek naar de gewenste zorgverlener. U maakt met betrokkenen goede zorg afspraken in een zorg overeenkomst, en u legt regelmatig verantwoording af over de ingediende declaraties. Daarmee bent u een werkgever geworden, die alle administratieve en financiële zaken prima op een rij moet hebben.

Maximale tarieven persoonsgebonden budget

Hoeveel mag u een zorgverlener in 2020 betalen? Dat hangt van de zorg af:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Jeugdwet

Uw gemeente bepaalt de maximum tarieven per uur en per dagdeel. Dit kan per gemeente een ander bedrag zijn.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De zorgverzekeraars hebben verschillende tarieven voor formele en informele zorgverleners. Informele zorgverleners mag u maximaal 20,73 per uur betalen. De tarieven voor de formele zorgverleners verschillen per zorgverzekeraar. Bekijk dus waarop u recht hebt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt uw indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en welk zorgprofiel bij uw situatie past (aantal uren, zorgzwaartepakket). De budgethouders met een pgb via de Wlz heeft bestedingsvrijheid en mag zelf bepalen hoeveel uren zorg wordt ingekocht. Ook mag worden onderhandeld over de tarieven voor de te verlenen zorg. Wel zijn er maximale uurtarieven die per 1 juli 2020 omhoog zijn gegaan:
 • Voor informele zorgverleners is dat 20,73 per uur.
 • Voor formele zorgverleners 65,29 per uur of 60,12 per dagdeel.

Pgb is inkomen voor de Belastingdienst

Het pgb is inkomen voor de inkomstenbelasting. Er zijn drie mogelijkheden:
 • Bent u in loondienst, dan geeft u de inkomsten en de ingehouden loonheffing op als loon in uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
 • Als ondernemer geeft u de inkomsten op als winst uit onderneming (belastingaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers).
 • Als u niet in loondienst bent en ook geen ondernemer, dan zijn het toch inkomsten. U geeft uw inkomsten op als resultaat uit overig werk.

Eigen bijdrage pgb

Bij een pgb ontvangt voor persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u betaalt aan het CAK. In 2020 is de eigen bijdrage minimaal 23,80 per maand.

Hulp bij beheer pgb budget

U kunt ook hulp krijgen voor beheer van het pgb budget door bijvoorbeeld:
 • Het SVB Servicecentrum pgb. Deze hulp in de administratie is gratis.
 • De belangenvereniging Per Saldo. Deze geeft steun, adviseert en geeft informatie en advies. De website van Per Saldo helpt u bij het beheer.
 • MEE Nederland. Beantwoordt graag uw vragen over het pgb.

Slot

Het persoonsgebonden budget vraagt nogal wat van u. Genoeg mensen willen niet zonder het pgb budget hun eigen zorg regelen, maar dat is niet altijd even eenvoudig te regelen en plannen.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgbTrekkingsrecht persoonsgebonden budget pgbU hebt een trekkingsrecht uit uw persoonsgebonden budget pgb. U hebt dan nog wel de regie over uw budget, maar het geld…
De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMODe marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMOOver het persoonsgebonden budget van de WMO zijn veel vragen klachten. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensKindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensHet kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempel…
De ziektekosten in 2021, low budget basisverzekering ZEKURDe ziektekosten in 2021, low budget basisverzekering ZEKURDe zorgpremies zijn bekend en in 2023 kost de zorgpremie bij budgetpolis Zekur u vanaf 102,95 euro per maand. Opvallen…

Met meer Europa verdwijnt ook onze pinpasMet meer Europa verdwijnt ook onze pinpasMeer Europa betekent vaak minder Nederland. Sommigen haten dat en zijn er zelfs wat bang voor. Anderen zijn blij met de…
Wat is banksparen?Wat is banksparen?Het banksparen bij een bank is een transparante manier van fiscaal vriendelijk sparen en beleggen. U kiest dan niet voor…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 21-10-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.