Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?

Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget? Let op uw persoonsgebonden budget. Zorgverlening kan in natura of via een Persoonsgebonden Budget, PGB. Steeds meer zien zorgverleners liever dat u kiest voor het PGB. Maar dit budget is niet onuitputtelijk en vergt een nauwgezette administratie. Er was een tijdelijke stop op dit budget, maar de loketten zijn weer open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden voor de besteding van uw Persoonsgebonden Budget zijn wel behoorlijk aangescherpt.

INHOUD


Een ander zorgstelsel

Met het nieuwe zorgstelsel worden een aantal dingen beoogd, zoals:
 • Een efficiëntere en goedkopere zorg via meer marktwerking en concurrentie.
 • Meer keuzemogelijkheden voor de patiënt.

Meer marktwerking in de zorg en zorg in natura

Meer marktwerking in de zorg lijkt wat langzaam van de grond te komen, maar steeds meer zien we toch bewegingen in die richting:
 • De zorgverzekeraars. Die ondervinden duidelijk de tucht van de marktwerking. De prijsstelling wordt steeds meer concurrerend en fusies zijn aan de orde van de dag. Omdat de verzekeraars wel voldoende winst willen maken of in ieder geval hun bestaanszekerheid willen versterken, zijn ze verplicht een deel van de hete aardappel door te schuiven naar de zorg verleners.
 • De zorg verleners. De zorg verleners worden door de overheid en verzekeraars stringenter gehouden aan budgetten en kwaliteitseisen.
 • De zorgvrager, patiënt. De zorgvrager kan in beginsel vragen om zorg in natura, via een Persoonsgebonden Budget PGB, of via een mengvorm. De patiënt zou van de battle tussen zorg verleners en zorgverzekeraars moeten kunnen profiteren. Via lagere premies, betere kwaliteit en meer flexibiliteit.

Het Persoonsgebonden Budget PGB

Door de AWBZ in ons land is het mogelijk om via de CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, een Persoonsgebonden Budget, PGB, te verkrijgen. U krijgt een PGB in de AWBZ of WMO natuurlijk niet zo maar. U moet aan een aantal eisen voldoen. Het budget is afhankelijk van uw indicatiestelling en het bijbehorende indicatie besluit. Daarna gaat u op zoek naar de gewenste zorgverlener. U maakt met betrokkenen goede zorg afspraken in een zorg overeenkomst, en u legt regelmatig verantwoording af over de ingediende declaraties. Daarmee bent u een werkgever geworden, die alle administratieve en financiële zaken prima op een rij moet hebben. Dat is begrijpelijk omdat de CIZ wil dat het geld goed wordt besteed, maar het is tegelijkertijd een enorme last.

Regels Persoonsgebonden Budget

Vanaf 1 januari 2011 is het PGB budget 3% lager dan in 2010, waardoor u minder te besteden hebt. Per uur zijn de bedragen als volgt bepaald:
 • Per uur verzorging per week is 1.450 euro per jaar beschikbaar.
 • Per half uur verpleging per week is 1.251 euro per jaar beschikbaar.
 • Per uur individuele begeleiding per week is 1.924 euro per jaar beschikbaar.

Anders dan in 2010 is het vanaf 2011 zo dat er een maximum tarief geldt dat u als budgethouder aan een zorgverlener mag vergoeden. De vrijheid om meer te betalen is komen te vervallen. Als u duurdere zorg inkoopt dan 62 euro per uur, moet u het meerdere zelf betalen en kan dit niet meer uit het PGB budget. U kunt vanaf 2011 ook geen andere budgethouder meer inhuren. Een bestaand contract mag nog wel worden afgemaakt.

Forse extra bezuiniging

Het plan is dat na 2011 nog maar tien procent van de huidige 130.000 zieken, ouderen en gehandicapten die een PGB hebben daar straks ook nog recht op hebben. Ook zij zijn straks aangewezen op straks zijn aangewezen op de reguliere zorg via een ggz-instelling of een thuiszorgorganisatie. Alleen zij met een langdurige verblijfsindicatie blijven hierbij buiten schot.

PGB en de thuiszorg

Steeds meer zijn er ook signalen dat hulpverleners enige druk op de patiënten uitoefenen om toch vooral voor het PGB te kiezen. Met ingang van 2007 is er bijvoorbeeld nog een budgethouder bijgekomen, de gemeente. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de thuiszorg en de huishoudelijke hulp, en zoekt daarbij de goedkoopste zorgverlener. Sommige thuiszorgorganisaties hebben moeite met hun nieuwe rol, en proberen in feite de problematiek door te schuiven naar de patiënten zelf.

PGB is geen inkomen voor de belastingdienst

Het PGB is geen inkomen voor de inkomstenbelasting. Wel kan een resterend deel van de PGB of een voorschot op het budget ervoor zorgen dat u meer geld op de bankrekening hebt staan. Dan is dat geld boven de vrijstelling van ruim 20.000 euro per persoon belast in box 3 met de vermogensrendementsheffing van 1,2%.

Eigen bijdrage PGB

Bij een PGB ontvangt voor persoonlijke verzorg, verpleging en begeleiding geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die direct in mindering wordt gebracht op het aangevraagde budget.

Hulp bij beheer PGB budget

U kunt ook hulp krijgen voor beheer van het PGB budget door bijvoorbeeld:
 • Het SVB Servicecentrum PGB. Deze hulp in de administratie is gratis.
 • De belangenvereniging Per Saldo. Deze geeft steun, adviseert en geeft informatie en advies. De website van Per Saldo helpt u bij het beheer.
 • MEE Nederland. Beantwoord graag uw vragen over het PGB.

Persoonsgebonden budget 2012

De toegang tot het PGB 2012 wordt beperkt. Nieuwe voorwaarden zijn:
 • Alleen personen met een verblijfsindicatie kunnen nog aanspraak maken op een persoonsgebonden budget.
 • Alle budgethouders worden verplicht om een aparte bankrekening te openen. Betalingen aan zorgverleners kunnen alleen nog via een rekening van een bank.
 • Nieuwe budgethouders moeten een zorgplan overleggen aan het zorgkantoor. Dit plan geeft aan hoe zij hun PGB willen inzetten.
 • Nieuwe budgethouders kunnen het geld uit hun PGB niet meer laten inzetten door bemiddelingsbureaus, dat mogen bestaande budgethouders nog wel.

Persoonsgebonden budget 2015 - 2018 en 2019

Het kan niemand ontgaan zijn dat de systematiek van het persoonsgebonden budget ook in 2015 sterk is veranderd. Ook dit heeft tot veel problemen in de uitbetaling geleid waarbij zieke mensen de dupe van een nieuw systeem zijn. Wilt u meer hierover weten, kijk dan ook naar het artikel trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb.

Slot

Het Persoonsgebonden Budget vraagt nogal wat van u. Genoeg mensen willen niet zonder het PGB budget hun eigen zorg regelen, maar dat is niet altijd even eenvoudig te regelen en plannen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb 2019Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb 2019In 2019 hebt u een trekkingsrecht uit uw persoonsgebonden budget pgb. U hebt dan nog wel de regie over uw budget, maar h…
Wat is thuiszorg?Wat is thuiszorg?Thuiszorg of thuisverzorging is de verpleging en verzorging thuis. Patiënten die langdurig in een ziekenhuis of zorginst…
De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMODe marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMOOver het persoonsgebonden budget van de WMO zijn veel vragen klachten. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2018, 2019, 2020 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftr…

Met meer Europa verdwijnt ook onze pinpasMet meer Europa verdwijnt ook onze pinpasMeer Europa betekent vaak minder Nederland. Sommigen haten dat en zijn er zelfs wat bang voor. Anderen zijn blij met de…
Wat is banksparen?Wat is banksparen?Het banksparen bij een bank is een transparante manier van fiscaal vriendelijk sparen en beleggen. U kiest dan niet voor…

Reageer op het artikel "Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 13-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Zorgverzekering 2020
Schrijf mee!