InfoNu.nl > Financieel > Geld > Uitkeringen 2017: IVA, WIA en WGA 2017

Uitkeringen 2017: IVA, WIA en WGA 2017

Uitkeringen 2017: IVA, WIA en WGA 2017 Bij ziekte en arbeidsongeschikheid kunt u in 2017 en 2018 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen staan centraal, de Inkomens Verzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten, IVA, en de Werkhervattingsregeling Voor gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Beide uitkeringen hangen met elkaar samen en kunnen een behoorlijke financiële ondersteuning betekenen voor wie er recht op heeft. Beide regelingen onder de WIA. Hoe hoog zijn de bedragen en wat zijn de voorwaarden voor deze uitkeringen? De premies voor de Werkhervattingskas Whk. gaan in 2018 omhoog ten opzichte van 2017.

Hoogte van de WIA uitkering

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, kent twee verschillende regelingen voor wie tenminste 35% arbeidsongeschikt is, namelijk de IVA en de WGA. Welke regeling voor u geldt hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. U komt hiervoor mogelijk in aanmerking als het gezinsinkomen anders onder het sociaal minimum terecht komt.

De IVA

U hebt in beginsel recht op de IVA uitkering als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent IVA als en er een kleine kans is dat u herstelt. Onder volledig arbeidsongeschikt wordt verstaan 80% of meer arbeidsongeschikt. In beginsel, want het UWV beoordeelt of iemand daadwerkelijk duurzaam arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen herstel op korte termijn uitgesloten is en de kans op herstel op de wat langere termijn klein geacht wordt. U kunt tot uw AOW-leeftijd een IVA-uitkering krijgen.

De uitkering en IVA-hiaat

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De IVA uitkering bedraagt 75% van het IVA maandloon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is het jaarloon gedeeld door 261 en maal 21,75 dagen. Als u meer verdiende dan het maximum aan dagloon, wordt van het maximum uitgegaan. Per 1 juli 2017 is dit 207,60 euro bruto inclusief vakantietoeslag bedraagt. Het maximale maandloon is dan 21,75 maal € 207,60. Dit is gelijk aan € 4.515,30. De uitkering is dus maximaal € 3.3386 (juli 2017) per maand. Wie dus bijvoorbeeld € 300 per dag verdient en dus meer dan het maximum, krijgt niet 75% over € 6.525 euro, maar 75% van € 4.415. Dit is 3.311 euro. Deze uitkering van € 3.311 is dus nog maar gelijk aan 51% van het maandloon. Overigens kan dit nog worden aangevuld, als men daarvoor verzekerd is via IVA-excedent verzekering. Bovendien is het goed om te weten dat de uitkering maximaal kan duren totdat u recht hebt op AOW oud bent. Wanneer tussentijds de arbeidsgeschiktheid verbetert, zal de IVA uitkering worden omgezet in een WGA uitkering.

WGA

Voor WGA-uitkering, de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten komt u in aanmerking, als u meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent of meer dan 80% arbeidsongeschikt bent maar niet duurzaam. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn met een loonverlies van meer dan 80%, maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. De uitkering bestaat uit drie onderdelen:
 1. Een loongerelateerde uitkering lgu.
 2. Een loonaanvulling lau.
 3. Een WGA vervolguitkering vvu.

De loon gerelateerde uitkering lgu

Voor de loon gerelateerde uitkering kunt u in aanmerking komen, als u nu niet meer werkt en 26 weken of langer gewerkt hebt in de 36 maanden voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid. De eerste twee maanden geldt een uitkering van 75%. Deze uitkering wordt op een vergelijkbare manier berekend als de IVA uitkering. Het maximale dagloon is € 195,96 en dit 21,75 dagen per maand. Hierna is uitkering nog maar 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Omdat met een maximale vergoeding wordt gewerkt, kan er een hiaat ontstaan met. Om dit het WGA hiaat te beperken kan een WGA excedent verzekering worden afgesloten. De uiteindelijke duur van de uitkering is mede afhankelijk van de duur van uw arbeidsverleden:

Hoogte WGA en arbeidsverleden:

ArbeidsverledenDuur uitkering
1 jaar tot en met 3 jaar3 maanden
4 jaar4 maanden
5 jaar5 maanden
38 jaar tot en met 40 jaar38 maanden

De loon aanvulling

Wie na de loon gerelateerde uitkering minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit verdient, heeft recht op een loon aanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon bij volledige benutting van de resterende verdiencapaciteit. Dit loon is, zoals eerder aangegeven, wel gemaximaliseerd.

WGA vervolguitkering

Wie na de loon gerelateerde uitkering niet of minder dan 50% van de verdiencapaciteit verdient, heeft recht op een vervolguitkering. Deze hoogte van deze uitkering is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid klasse waar men in zit en dus bijna altijd lager dan de loon gerelateerde uitkering. Als het gezinsinkomen lager is dan het sociale minimum, is nog een toeslag van UWV mogelijk. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het eventuele inkomen van de partner:

Hoogte vervolguitkering WGA:

ArbeidsongeschiktheidspercentageHoogte uitkering
35 tot en met 44%28% van het wettelijk minimumloon
45 tot en met 54%35% van het wettelijk minimumloon
55 tot en met 64%42% van het wettelijk minimumloon
65 tot en met 79%50,75% van het wettelijk minimumloon
80% of meer70% van het wettelijk minimumloon

WIA-excedent is gelijk aan het maximaal dagloon minus salaris

Er is een verzekeringspolis voor werknemers met een hoger inkomen om te voorkomen dat ze een WIA-hiaat of WIA-gat krijgen. Daarmee is het bedrag boven de WIA-grens, het excedent, voor 70 % verzekerd. Deze polis kan individueel, maar ook collectief worden afgesloten.

Maximaal dagloon 2010-2015, 2016 en 2017:
 • 2017: € 53.706;
 • 2016: € 52.763;
 • 2015: € 51.976;
 • 2014: € 50.853;
 • 2013: € 50.853;
 • 2012: € 50.064;
 • 2011: €49.297;
 • 2010: € 48.715.

Premies Werkhervattingskas 2017 en 2018

De nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Whk bestaat in 2017 en 2018 uit twee premies (de WGA-Vast en de WGA-FLex uit 2016 zijn samen gevoegd):

Premies 2017:

Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,18%2,96%
ZW-flex 0,08%1,40%

Premies 2018:

Soort premieMinimale premie Maximale premie
WGA0,18%3%
ZW-flex 0,1%1,64%

In het algemeen dus hogere premies in 2018 dan in 2017. Verder heeft het kabinet Rutte 3 zich voorgenomen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat is overigens niet vrijblijvend. In het regeerakkoord staat daarover dat bij het schattingsbesluit scherper zal worden gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Slot

Meestal is bij arbeidsongeschiktheid niet een uitkering van 75 % van het laatst verdiende loon haalbaar en ontstaat een WIA hiaat. Daarvoor kunt u zich verzekeren.

Lees verder

© 2008 - 2018 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek & werkloosheid/arbeidsongeschiktheidWie werkloos of arbeidsongeschikt wordt, krijgt te maken met een terugval in inkomen. Het inkomen wordt teruggeschroefd…
De hoogte van de WW-uitkering berekenenDe hoogte van de WW-uitkering berekenenWerknemers die aan bepaalde eisen voldoen, hebben recht op een WW-uitkering voor een bepaalde periode. De hoogte van de…
WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemersWIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemersWat voor vangnet heeft u als u arbeidsongeschikt raakt? Als werknemer heeft Nederland deels voor u een vangnet opgezet.…
Arbeidsongeschiktheid - Regelingen en verzekeringenArbeidsongeschiktheid is een breed begrip. De kern bestaat eruit dat u, als gevolg van ziekte, ongeval of andere oorzaak…
WW: Hoogte, duur, voorwaardenWW: Hoogte, duur, voorwaardenDit artikel gaat over de WW-uitkering: de Werkloosheidswet. Hoe hoog is de WW-uitkering, aan welke voorwaarden moet u vo…

Reageer op het artikel "Uitkeringen 2017: IVA, WIA en WGA 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ali, 09-03-2018 22:36 #26
Ik zit nu al 8 jaar bij bijstand uitkering, ik ben bij bedrijfsarts geweest van gemeente, die zeg dat ik nu en toekomst niet kan werken. Ik heb iva of wia of wga gevraagd bij uwv, kreeg ik niet. Wat moet ik nu doen?
met vriendelijke groet, ali Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Ali,
U had al een bijstandsuitkering en hebt nu een aanvraag gedaan voor IVA of WIA. Het UWV is waarschijnlijk van mening dan dan geen aanvullende uitkering nodig is. Ik neem aan dat u de bijstandsuitkering gewoon behoudt. Vraag de gemeente daarnaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 06-03-2018 21:41 #25
Hoi, Ik heb sinds nov. 2016 een WIA uitkering. In de tussentijd ben ik volledig afgekeurd. (80-100%) Ik krijg nu 70% van mijn laatstverdiende loon. Ik hoorde dat, mits je beperkingen het toelaten, je de resterende 30% eventueel zelf nog mag bijverdienen.

Wat is hiervan de situatie en gevolgen voor de uitkering en/of wat moet ik me hierbij voorstellen.

Met vriendelijke groet,
Cees Reactie infoteur, 08-03-2018
Hoi Cees,
Bij een loongerelateerde uitkering mag u bijverdienen, maar het UWV kort dan voor een deel op uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luna, 23-01-2018 10:17 #24
Ik heb een vraagje. Ik heb vanaf 2013 een wia uitkering. Nu is die uitkering opeens omgezet naar een wga. Ik ben 60 tot 100% afgekeurd. Wat gaat er nu verder gebeuren. Hoelang blijf ik in de wga, en waarom krijg ik geen iva uitkering? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Luna,
Een WGA-uitkering is ook een WIA-uitkering. Bij de WGA wordt de mogelijkheid nog opengehouden dat u in de toekomst (deels) kunt werken, met de IVA wordt die kans zeer klein tot nihil geacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 15-02-2017 22:40 #23
Beste Zeemeeuw

U schrijft dat ik na 2 jaar dienstverband recht heb op een transitievergoeding. Maar hoe zit dat dan met die datum van 1 juli 2015 toen die regeling is ingegaan? Kom je ook voor die transitievergoeding in aanmerking als je voor deze datum arbeidsongeschikt geworden bent? Reactie infoteur, 16-02-2017
Beste Rob,
Een transitievergoeding (en daarvoor een ontslagvergoeding) hangt juist samen met het krijgen van ontslag, maar niet met het arbeidsongeschikt raken. Bij arbeidsongeschiktheid is er wellicht een letselschadevergoeding mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 09-02-2017 23:55 #22
Ben sinds juni 2013 na 29 jaar vaste dienst bij hetzelfde bedrijf voor 100 % arbeidsongeschikt en zit in de IVA. Nu hoorde ik laatst over de transitievergoeding. Heb ik daar ook recht op of niet en waarom wel/niet? Reactie infoteur, 12-02-2017
Beste Rob,
U hebt recht op een transitievergoeding bij een ontslag na twee jaar dienstverband. Als u door het bedrijf arbeidsongeschikt bent geraakt, hebt u wellicht recht op een letselschadevergoeding:

http://financieel.infonu.nl/verzekering/52950-letselschade-en-smartengeld.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maik, 26-01-2017 12:49 #21
U zegt ''Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw arbeidsongeschiktheid.''

Ik kwam in 2016 in de WW terecht. Tijdens de WW heb ik me ziek gemeld, en kwam ik in de ziektewetuitkering terecht. Daarna kwam ik uiteindelijk in de IVA terecht in 2017. Kortom, in 2016 had ik gewoon een WW / Ziektewetuitkering. Laatste keer dat ik had gewerkt was in 2015 en toen had de UWV beoordeeld dat de gemiddelde loon voor 2015, 2880 euro bruto per maand zou zijn.

Als je het verhaal zo leest, kun je dan nog steeds zeggen dat mijn gemiddelde loon met een IVA uitkering 1800 netto zal worden? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Maik,
Op hoeveel u in 2017 bruto recht hebt, zou door het UWV (gemeente) bekeken moeten worden. Het spreekt voor zich dat als het bruto bedrag verandert, dat ook zo zal zijn voor het netto bedrag.
Of de gemeente bij de IVA zal kijken naar het laatste jaar dat u heb gewerkt, dus 2015, of naar 2016 toen u nog WW-ziektewet kreeg, kan ik u niet zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maik, 24-01-2017 21:09 #20
Ik heb een vraagje over de IVA. Mijn bruto maandloon is 2880,-. (Dit is de conclusie nadat de berekening is gemaakt van mijn laatste jaar dat ik heb gewerkt, dus 2 jaar terug, 2015)

75% ervan = 2160,-. Wat zal ik dan ongeveer krijgen per maand netto? Reactie infoteur, 28-01-2017
Beste Maik,
Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon, dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw arbeidsongeschiktheid. 2160 euro bruto is bij een uitkering ongeveer 1600 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 04-01-2017 19:29 #19
Hoi,

Ik ben 100% afgekeurd En zal dus een loongerelateerde WGA uitkering krijgen. Nu rekent men met het jaar voor ziekmelding (2014) echter heb ik een forse salarisverhoging ontvangen (functie hield op te bestaan, kreeg een nieuwe functie met meer uren vanaf 1e ziektenmaand). Op de site van UWV staat: wij houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Dat betekent volgens mij dat UWV wel rekening zou moeten houden met loonsverhogingen voordat de uitkering ingaat. Daarnaast heb ik door die loonsverhoging ook beduidend meer premie betaald en zou volgens mij als de WIA uitkering geweigerd zou worden en ik een WW uitkering zou moeten aanvragen wel gerekend worden met het veel hogere salaris van 2016.

Ik ga dus zeker bezwaar aantekenen. In hoeverre heb ik kans dat dit ook wordt toegekend? Reactie infoteur, 06-01-2017
Hoi Renate,
Vraag het UWV om een herberekening. Op basis daarvan wordt duidelijk of het UWV een fout maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 18-12-2016 18:19 #18
Ik heb een vraag over mijn iva, ik ben 59 jaar en alleen huishouden en 100 procent afgekeurd nu wil ik weten wat mijn netto uitkering word er sta op mijn brief uw uitkering is 75 %van 1.620,16 is mijn iva maandloon is 1.215,12, bruto per maand incl vakantiegeld, de maandelijkse betaling is 1.125,11 bruto per maand excl vakantiegeld, wat krijg ik nu netto per maand op mijn rekening? groetjes roos Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Roos,
Netto is dat ongeveer 900 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 14-06-2016 10:28 #17
Beste Zeemeeuw,
ik ben vanaf af nu in de WIA IVA en mijn bruto uitkering is € 1.958,37 hoeveel hou ik er netto aan over? Heb al gebeld met UWV en de belastingdienst maar niemand kan mij verder helpen! Ik hoop u wel! Alvast bedankt!
Groet, Wilma Reactie infoteur, 14-06-2016
Beste Wilma,
Ik kan alleen een indicatie geven: ongeveer 1400 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 28-04-2016 21:00 #16
Hallo,

Ik krijg met terugwerkende kracht een IVA uitkering, ingaande vanaf 22-08-2015. Mijn bruto uitkering zal €1.361,35 bedragen exclusief vakantiegeld. Kunt u mij vertellen hoeveel netto ik ongeveer zal ontvangen per maand? En hoeveel netto vakantiegeld ik in mei ontvang, gerekend over een heel jaar? En krijg ik rente over de IVA uitkering, omdat het met terugwerkende kracht ingaat?

Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 30-04-2016
Hallo Jo,
Als er geen ander inkomen is, houdt u van bruto €1.361,35 ongeveer netto 1050 euro over. U krijgt geen rente. U bouwt per maand IVA uitkering 8% aan vakantiegeld op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaan, 06-04-2016 00:36 #15
Besten,

ik heb een wia uitkering aangevraagd en ik kom nu in aanmerking voor wga. Ik ben 40% afgekeurd. Ik ben afgekeurd voor gilles de la tourette, een ziekte met ticstoornis. Hierdoor kan ik niet goed functioneren. Nu is mijn vraag: ik krijgt maar 400 eu uitkering. Mijn vrouw werkt niet, dus ik ben de enige kostenverdiener. Als ik solliciteer kan ik toch niet werken, want mijn lichaam werkt niet mee. Mijn inkomen is onder de sociaal minimuum. Hoe kom ik nu aan mijn minimum loon? Werk kan ik zo niet vinden. Moet ik me melden bij de gemeente voor sociaal bijstand, of krijg ik van het uwv een toeslag om aan mijn sociaal minimum te komen? Reactie infoteur, 06-04-2016
Beste Kaan,
U kunt bij het UWV een toeslag aanvragen die aanvult tot het bijstandsniveau:

http://financieel.infonu.nl/geld/169938-toeslag-uwv-omlaag-voor-alleenstaand-woningdeler-juli-2016.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me007, 22-03-2016 14:56 #14
Hallo,

Lig in scheiding. Mijn ex woont al elders, scheiding is nog niet rond. Heb een WGA uitkering, heb inmiddels wel extra toeslagen aangevraagd en toegewezen gekregen. Zit ondanks de toeslagen toch nog beneden minimum inkomen. Mijn vakantiegeld wordt hierbij niet ingerekend zo heb ik begrepen. Als ik bij de gemeente aanvulling aanvraag schijnt dat ik solliciteren moet, terwijl ik niet kan werken.

Hoe kan dit? Klopt dit?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Me007,
U kunt een aanvraag doen bij de gemeente en de gemeente kan u (tijdelijk) uitsluiten van de sollicitatieplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 03-02-2016 17:18 #13
Geachte hr. zeemeeuw.
ik en mijn partner hebben altijd beide gewerkt, hij fulltime en ik part-time, met het idee dat ik in de toekomst eventueel zou stoppen met werken om zorg te dragen voor de kids. Nu is mijn partner afgekeurd (iva uiterking) maar valt deze onder het minimum en krijgen we dus aanvulling tot bijstandsniveau van de gemeente. Nu ben ik een tijd terug mijn baan verloren en is mijn ww al een tijdje verlopen, op zich geen probleem omdat mijn vriend destijds nog werkte.
Echter is hij nu volledig afgekeurd en zijn inkomen achteruit gegaan. Klopt het dat ik dan nu sollicitatie plichtig ben omdat mijn vriend is afgekeurd en aanvulling krijgt?
Dat lijkt mij vreemd, omdat dit zou betekenen dat als ik al gestopt was met werken vanwege de kinderen, ik nu ineens moet gaan werken omdat mijn vriend is afgekeurd. Ook ontvangt mijn nicht die in dezelfde stad woont voor haar vriend een wia en aanvulling van uit de gemeente, maar zij heeft geen sollicitatie plicht. Hoe zit dit? Want eigenlijk heb ik de uren vrije tijd nodig, om de extra zorg voor hem en de kinderen nu op me te nemen.

Vriendelijke groet Mieke Reactie infoteur, 04-02-2016
Geachte Mieke,
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt u sollicitatieplichtig, ook al zijn niet alle gemeenten hier even streng in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Uijl, 13-12-2015 10:10 #12
Geachte hr. Zeemeeuw,

Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik een IVA- uitkering heb gekregen van BRUTO euro 1699,00.(75%)
Terwijl van mijn werkgever " Middin" elke maand, na een jaar ziekte, NETTO 1313,00 (70% exclusief vak. geld)ontvang.
Mijn vragen zijn: Wat ontvang ik dan van het UWV netto? Is de uitkering inclusief vakantiegeld? En wanneer ik minder ontvang, wat ik wel vrees, v/h UWV hoe dat kan?
Met vriendelijke groet,

A.Uijl Reactie infoteur, 14-12-2015
Geachte A. Uijl,
Dat zal netto ongeveer 1240 euro zijn. U krijgt uw vakantiegeld in mei in een keer uitbetaald. Het beste vraagt u het UWV om een specificatie van uw berekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vief, 03-12-2015 17:52 #11
Ik ontvang een WIA uitkering met aanvullende bijstand, ik woon samen en heb geen thuiswonende kinderen. Samen hebben we dus een uitkering voor gehuwden op het sociaal minimum. Ons bruto jaarinkomen is echter € 25.804! (2014)
Ik ben geen fiscalist, maar het lijkt me wat aan de hoge kant met een bijstandsuitkering… Bovendien kunnen het UWV en de gemeente me hier ook geen verklaring voor geven. Met dit bruto inkomen hebben we ook geen recht op huurtoeslag meer bijvoorbeeld. Hier iemand die daar iets over kan vertellen? Reactie infoteur, 05-12-2015
Beste Vief,
Als de WIA en bijstand uw enige inkomstenbronnen zijn, is er waarschijnlijk een fout gemaakt bij uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 13-10-2015 15:11 #10
Ik krijg €970.93 per maand (x 12 = 11651,16) van UWV. Als ik kijk op de website van me gemeente (Apeldoorn) dan krijgt je een bijstand van € 962,83 (x 13 = 12516,79). Waarom krijg ik op jaarbasis minder van UWV? Dit klopt toch niet in verhouding? Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Vincent,
Is uw bedrag ook inclusief vakantiegeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Beltgens, 19-09-2015 13:49 #9
Mijn mna krijgt een loongerelateerde WGA uitkering van €1.370,- bruto p/m. Exclusief vakantiegeld wat houdt hij netto over?
Gr.Nicole Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste N. Beltgens,
Dat zal ongeveer €1.050 netto zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 18-09-2015 10:22 #8
Hoi, ik ben voor 55,99% arbeidsongeschikt verklaard. Het moet met terugwerkende kracht van een jaar worden terug berekend en verrekend worden met de bijstand.
Ik heb een VVU uitkering (het laagste in de WIA)
Mijn dagloon zit op 29,11 en krijg daarnaast een toeslag van 23,09.
Wat dus uitkomt op 52,20 per dag (bruto) wat weer uitkomt op 1135,35 bruto per maand.
Als ik dit omreken zit het 10,- netto onder het sociaal minimum. (914,50 netto bij bijstand en 905 netto bij WIA)
Moet ik nu voor dit resterende bedrag naar de gemeente voor aanvulling vanuit de bijstand of moet ik het UWV aanschrijven dat de berekening niet klopt en ik met de toeslag alsnog onder het sociaal minimum uitkom?

Ik ben alleenstaande moeder met een dochter van 3 jaar, die 10,- per maand lijkt niks maar voor mij maakt dat dus echt wel verschil. Reactie infoteur, 20-09-2015
Hoi Cindy,
Het bruto bedrag waarop u recht hebt is € 261,00 per week, € 52,20 per dag. Meer geeft het UWV niet. De aanvulling die u wilt, zult u dan helaas bij de gemeente moeten aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 24-06-2015 11:44 #7
Hallo ik ben voor 73 % arbeidsongeschikt dat loopt nog een jaar door. Stel dat ik geen werk vind en dan krijg ik heb ik begrepen in een vervolguitkering die is 51% van het minimumloon. Geldt hier dan ook het inkomen van mijn vrouw mee of niet? mvrgr Johan Reactie infoteur, 24-06-2015
Beste Johan,
Bij een vervolguitkering wordt ook gekeken naar het inkomen van uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Dekker, 09-10-2014 12:48 #6
Goedendag,

Als het de netto bijstandsnorm € 1.291,00 is, komt het mij toch als vreemd voor dat de uitkering van mijn partner (WIA) plus van mij (IAOZ) volgens de Gemeente Zaanstad niet hoger uitkomt dan € 1.127,60 netto per maand (excl. vakantiegeld).
Kan iemand mij hierin raad geven?

Dank en groet,
Jaap Dekker Reactie infoteur, 09-10-2014
Goedendag J. Dekker,
De hoogte van de bijstand vindt u terug in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 06-08-2014 09:04 #5
Beste Infoteur,
Nee, want het UWV heeft dat in haar beslissing immers al uitgelegd. Nogmaals, betreffende vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon van bruto 1495 euro. De bijstandsnorm voor een stel is NETTO 1291 euro. Beide normen worden gezien als 'sociaal minimum' maar met een verschil van honderden euro's. Volgens mij is mijn vraag niet super ingewikkeld, maar misschien communiceer ik niet duidelijk genoeg. Reactie infoteur, 06-08-2014
Beste A.H. Bos,
Het sociaal minimum in ons land is de bijstandsuitkering en die is voor een gezin gelijk aan 100% van het netto minimumloon. Als u netto minder hebt ontvangen, moet u daarvoor bij het UWV zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 05-08-2014 10:50 #4
Het UWV geeft aan dat we een bezwaarschrift kunnen indienen als we het er niet mee eens zijn. Ik had natuurlijk de hoop dat u ons een beetje verder zou kunnen helpen, maar we komen op deze manier via een omleiding weer terug bij… het UWV. Dank u. Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste A. H. Bos,
Het UWV heeft uw dossier en weet waarom het tot het eerdere besluit is gekomen. Als u een bezwaarschrift indient, zijn ze genoodzaakt om tekst en uitleg te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 04-08-2014 11:34 #3
Geachte,

Ik hoop dat u nog iets duidelijker kunt zijn; wij zijn een samenwonend stel van 50 en 52 jaar oud en komen met de op het minimumloon van bruto 1495 euro gebaseerde WGA-vervolguitkering uit op 1128 netto. Dat ligt volgens mij ongeveer 163 euro beneden de WWB-norm van 1291 euro. Nogmaals, klopt dit wel? Reactie infoteur, 04-08-2014
Beste A. H. Bos,
Als uw partner geen inkomen heeft, hebt u inderdaad minder ontvangen dan de bijstandsnorm die voor uw huishouding geldt. Daarover kunt het beste contact opnemen met het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. H. Bos, 31-07-2014 18:12 #2
Ik heb een vraag aan u: de WGA vervolguitkering MET UWV-toeslag is in casu €1495,20 bruto en ligt netto – als ik me niet vergis - dus zo’n € 163 onder de bijstandsnorm. Nu vraag ik me af of dit wel klopt aangezien je uiteindelijk tamelijk ver onder het voor Nederland geldende sociale minimum uitkomt. Zeer benieuwd naar uw inschatting hier van. Reactie infoteur, 01-08-2014
Beste A. H. Bos,
De hoogte van de bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Hetzelfde geldt voor uw netto uitkering. Als u die wilt vergelijken, kijkt u het beste naar onderstaand artikel met de bedragen voor de bijstand 2014 (inclusief vakantiegeld):

http://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 10-01-2014 12:33 #1
Mijn loongerelateerde WGA uitkering (100%), die gebaseerd is op het max. dagloon, loopt dit jaar af. Kunt U aangegeven wat nu mijn vervolguitkering gaat worden? Wordt dit nu max. minimumloon (Bijstand) of gewoon een voortzetten van de huidige uitkering? Vanuit het UWV kan niemand mij dit vertellen vreemd genoeg. Reactie infoteur, 10-01-2014
Beste Harm,
Uw vervolguitkering is afhankelijk van wat u nu verdient en het maandloon dat door een arbeidsdeskundige is vastgesteld. Dat bepaalt of en hoeveel u aan loonaanvullingsuitkering krijgt (aanvulling tot uw loon) of een vervolguitkering (aanvulling tot bijstand).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 29-11-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Belasting 2017
Reacties: 26
Schrijf mee!