InfoNu.nl > Financieel > Geld > Stappenplan bij aanvragen gesubsidieerde rechtsbijstand

Stappenplan bij aanvragen gesubsidieerde rechtsbijstand

Stappenplan bij aanvragen gesubsidieerde rechtsbijstand Iedereen krijgt in zijn of haar leven wel eens te maken met een juridisch geschil waardoor er een behoefte aan rechtsbijstand ontstaat. Voorbeelden van juridische geschillen zijn: een ontslag door uw werkgever, een door u ondertekende koopovereenkomst waar u vanaf wilt, of een geschil met uw buren over bijvoorbeeld de erfafscheiding. Wanneer u zelf niet genoeg inkomen hebt om de kosten voor juridisch advies van een advocaat of mediator van te betalen, zou u eventueel aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit doet u door een toevoegingsaanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand in te dienen. Bij het Juridisch Loket kan u om gratis juridisch advies krijgen over de vervolgstappen die u kunt ondernemen, ook kunnen zij voor u een juridisch adviseur (advocaat of mediator) aanwijzen die staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Stappenplan voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand


Juridisch advies & gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer u te maken krijgt met een juridisch geschil of probleem en een procedure bij de rechter gaat starten, of op een andere manier bij een procedure betrokken raakt, dan zult u kosten gaan maken voor juridisch advies. Dit betreft meestal advies dat gegeven wordt door een advocaat of een mediator.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u over een laag of een lager dan gemiddeld inkomen beschikt om de kosten voor juridisch advies van een advocaat of mediator van te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. Dit is een besluit van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), ook wel: de 'Raad' om u tegemoet te komen in (een deel van) de kosten voor juridisch advies. Wanneer iemand van de Raad een toevoeging ontvangt spreken we over 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.

Juridisch geschil

Het is van belang om allereerst helder te hebben of u inderdaad te maken hebt met een juridisch geschil, en zo ja, met wat voor type juridisch geschil. Een juridisch geschil is een onenigheid tussen personen over wat in een bepaalde situatie het geldende recht is (of wetten) welke door een gerechtelijke procedure dient te leiden tot een (juridische) oplossing van het probleem.

Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand

Om aanspraak te maken op gesubsidieerde rechtsbijstand dient uw mediator of advocaat een toevoegingsaanvraag in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u van de Raad een toevoeging krijgt, kunt u hiermee voor een groot deel de kosten voor het juridisch advies van uw advocaat of mediator dekken. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage (in 2019) waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen in het peiljaar.

1. Bepaal met wat voor type juridisch geschil u te maken hebt

Stel vast of u te maken hebt met een juridisch geschil, en zo ja, wat voor type juridisch geschil. Om te weten of u inderdaad te maken hebt met een juridisch probleem en onder welk type dit valt kunt u de Rechtwijzer raadplegen. Schrijf de relevante informatie die u via de Rechtwijzer hebt opgedaan op, zodat u dit wanneer nodig snel erbij kunt pakken.

2. Vraag om (gratis) juridisch advies aan het Juridisch Loket

Ga naar het Juridisch Loket voor gratis juridisch advies omtrent het juridisch geschil waarmee u te maken hebt. U kunt het Juridisch Loket telefonisch om advies vragen, een e-mail sturen, bellen om een afspraak met hen te maken, of u kunt tijdens een inloopspreekuur langs gaan en ter plaatse om juridisch advies vragen. Vraag aan de adviseur van het Juridisch Loket om juridisch advies en of deze een mediator of advocaat voor u kan vinden die u kan bijstaan voor verdere rechtsbijstand.

Adviseur staat ingeschreven bij de Raad

De juridisch adviseurs die werkzaam zijn bij het juridisch loket kunnen een advocaat of mediator voor u zoeken die ingeschreven staat bij de Raad voor Rechtsbijstand; u kunt alleen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand indien uw advocaat of mediator bij de Raad is ingeschreven.

Korting eigen bijdrage

Bovendien kunt u in bepaalde gevallen een korting op uw eigen bijdrage krijgen indien het Juridisch Loket een mediator of advocaat voor u regelt.

3. Bespreek het juridisch geschil met een advocaat of mediator

Bespreek het juridisch geschil met uw advocaat of mediator. Dit hoeft uiteraard niet als het juridisch geschil reeds met het advies van het Juridisch Loket is opgelost.

Belangrijkste verschil advocaat & mediator

Een mediator is iemand die onafhankelijk is en bemiddelt bij een juridisch probleem waar twee partijen mee kampen. In tegenstelling tot een advocaat, die de belangen van één partij verdedigt en daarbij ook een standpunt inneemt, verdedigt de mediator geen standpunt en beschermt ook niet de belangen van één van de partijen.

Mediation

Een doel van mediation is dat de partijen door het beantwoorden van vragen zélf met een oplossing komen voor het juridisch geschil. Deelnemen aan mediation gebeurt altijd door de vrijwillige keuze van beide partijen. Mediation is een veel voorkomende vorm van rechtshulp bij echtscheiding.

4. Dien een toevoegingsaanvraag in bij de Raad

De advocaat of mediator dient voor u een verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad kan besluiten om u de gesubsidieerde rechtsbijstand toe te wijzen: u ontvangt in dat geval een zogeheten toevoeging. Dit betekent dat de Raad voor een deel de kosten voor het juridisch advies van uw mediator of advocaat zal vergoeden.

Eigen bijdrage

De hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoogte van het inkomen en vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het type rechtsbijstand; deze bepaalt in samenhang met de hoogte van het inkomen wat de hoogte is van de te betalen eigen bijdrage in het jaar 2019.

Lees verder

© 2019 Aucourant, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatGesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatMensen die een advocaat nodig hebben maar deze niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand…
Wie heeft er recht op gratis rechtsbijstand?Wie heeft er recht op gratis rechtsbijstand?De kosten van een gerechtelijke procedure kunnen eenvoudig in de duizenden tot tienduizenden euro’s lopen. Om ook juridi…
Rechtsbijstand: voorwaarden en tipsMocht je onverhoopt in een rechtszaak verwikkeld raken of op een andere manier juridische hulp nodig hebben waar je niet…
Echtscheiden doe je zo!Echtscheiden doe je zo!De kogel is door de kerk. Je wilt scheiden. Misschien heb je de beslissing samen genomen met je partner of misschien ben…
Het Juridisch Loket: gratis juridisch adviesHet Juridisch Loket: gratis juridisch adviesHet kan iedereen overkomen dat je om wat voor reden dan ook juridisch advies nodig hebt. Je kunt dan een advocaat of een…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Helloquence, Unsplash (bewerkt)
  • https://www.judex.nl/rechtsgebied/rechtsbijstand-procedures/de-mediator/artikelen/wat-is-een-mediator/
  • https://www.juridischloket.nl/
  • http://kolfschotenadvocatuur.nl/particulier/
  • https://rechtwijzer.nl/
  • https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/korting-op-de-eigen-bijdrage

Reageer op het artikel "Stappenplan bij aanvragen gesubsidieerde rechtsbijstand"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Aucourant
Laatste update: 15-06-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!