Hoeveel eigen bijdrage betalen voor een advocaat in 2021?

Hoeveel eigen bijdrage betalen voor een advocaat in 2021? Iemand die aanspraak maakt op gesubsidieerde rechtsbijstand dient hiervoor een eigen bijdrage te betalen aan een advocaat of mediator. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Ook is de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van of het gaat om een reguliere toevoeging, gesubsidieerde mediation, of een lichte advies toevoeging (LAT). In 2021 komt een alleenstaande met een fiscaal jaarinkomen dat in het peiljaar niet meer bedraagt dan 28.600 euro in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2021 komt een gehuwde, samenwonende, of eenoudergezin in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand indien het fiscaal jaarinkomen in het peiljaar niet meer bedraagt dan 40.400 euro

Hoe hoog is de eigen bijdrage voor een advocaat of mediator in 2021?


Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Iemand kan te maken krijgen met een juridisch probleem door bijvoorbeeld te besluiten om een procedure te starten en de zaak voor te leggen aan de rechter of op een andere manier betrokken te raken bij een gerechtelijke procedure. Er kunnen kosten ontstaan voor juridisch advies verleend door een advocaat of mediator. Iemand met een laag of lager inkomen kan van de overheid een vergoeding krijgen voor een deel van de kosten voor juridisch advies, waardoor er wordt gesproken over gesubsidieerde rechtsbijstand. Of iemand beschikt over een rechtsbijstandverzekering is dus niet van belang om aanspraak te kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand besluit of iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, wat wil zeggen of iemand een toevoeging ontvangt.

Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen voor een advocaat of mediator in 2021?

De hoogte van de te betalen eigen bijdrage voor de verschillende vormen van gesubsidieerde rechtsbijstand:

TIP In een aantal gevallen kunt u een korting krijgen op de te betalen eigen bijdrage, bijvoorbeeld als de advocaat of mediator is aangeraden door het Juridisch Loket en het gaat om een (reguliere) toevoeging (in het personen- en familierecht).

Wat is een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand?

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is het orgaan dat besluit of iemand recht heeft op een (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor een advocaat of mediator die iemand maakt gedurende een gerechtelijke procedure. Een toevoeging is het besluit van de RvR om iemand een vergoeding te bieden voor de kosten voor een advocaat of mediator, wat inhoudt dat iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. De toevoegingsaanvraag dient bij de RvR te worden ingediend door de mediator of advocaat van degene die aanspraak wil maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Iemand die een toevoeging heeft gekregen van de RvR, betaalt wel nog steeds een eigen bijdrage aan de mediator of advocaat.

Wat bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor een advocaat of mediator?

De eigen bijdrage is het bedrag dat iemand uit de eigen portemonnee betaalt voor de kosten voor een mediator of advocaat. De toevoeging die iemand van de RvR ontvangt dekt niet alle kosten voor een mediator of advocaat. De eigen bijdrage betaalt iemand dus altijd zelf aan de advocaat of mediator. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van iemands fiscaal jaarinkomen in het peiljaar en de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand waarvoor een toevoegingsaanvraag is ingediend. Hierbij geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage is.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

De RvR stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast aan de hand van de hoogte van iemands fiscaal jaarinkomen en vermogen in het peiljaar. De RvR ontvangt gegevens met betrekking tot het fiscaal jaarinkomen van de Belastingdienst. Het inkomen en vermogen waarover iemand in het peiljaar beschikt, bepaalt onder andere de hoogte van de eigen bijdrage. Het peiljaar is het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin iemand een toevoeging aanvraagt. Dit betekent dat in 2021 de hoogte van de eigen bijdrage onder andere wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van iemands fiscaal jaarinkomen en vermogen in 2018.

Voorbeeld
In 2021 doet iemands advocaat of mediator een toevoegingsaanvraag bij de RvR. Dit betekent dat de hoogte van de te betalen eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het jaarinkomen en vermogen van het jaar twee jaar voorafgaand aan 2021, dus het jaarinkomen en vermogen in 2019.

Reguliere toevoeging, gesubsidieerde mediation & de lichte advies toevoeging (LAT)

De hoogte van de eigen bijdrage kan verschillen afhankelijk van de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand en de duur. Gesubsidieerde mediation met een duur van meer dan 4 uur kent een hogere eigen bijdrage dan gesubsidieerde mediation met een duur van minder dan 4 uur. Bovendien is de eigen bijdrage hoger voor een lichte advies toevoeging (LAT) in het personen- en familierecht dan voor een reguliere LAT. De verschillende vormen van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn:
  • gesubsidieerde mediation
  • lichte advies toevoeging (LAT)
  • reguliere toevoeging

Eigen bijdrage voor de reguliere toevoeging in 2021

In 2021 komt iemand in aanmerking voor een reguliere toevoeging van de RvR indien diegene:
  • een alleenstaande is met een jaarinkomen dat niet meer bedraagt dan 28.600.
  • een gehuwde, samenwonende of alleenstaande ouder is met een jaarinkomen dat niet meer bedraagt dan 40.400.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2021:
0 t/m 20.300 0 t/m 28.200 208
20.301 t/m 21.000 28.201 t/m 29.200 383
21.001 t/m 22.200 29.201 t/m 30.600 547
22.201 t/m 23.500 30.601 t/m 34.200 712
24.101 t/m 28.600 34.201 t/m 40.400 875
Boven de 28.600Boven de 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor de toevoeging in het personen- en familierecht in 2021

De eigen bijdrage voor de toevoeging in het personen- en familierecht verschilt van de eigen bijdrage voor de reguliere toevoeging. De eigen bijdrage is iets hoger in het personen- en familierecht. Voorbeelden van juridische procedures in het personen- en familierecht: een echtscheiding, een beëindiging van samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2021:
0 t/m 20.300 0 t/m 28.200 362
20.301 t/m 21.000 28.201 t/m 29.200 438
21.101 t/m 22.200 29.201 t/m 30.600 602
22.201 t/m 24.100 30.601 t/m 34.200 766
24.101 t/m 28.600 34.201 t/m 40.400 904
Boven de 28.600Boven de 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde mediation van minder dan 4 uur in 2021

Bij gesubsidieerde mediation met een duur van minder dan 4 uur verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2021:
0 t/m 20.300 0 t/m 28.200 56
20.301 t/m 28.600 28.201 t/m 40.400 56
Boven de 28.600Boven de 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

PS Met het aanvraagformulier mediation kan iemand bij de RvR een aanvraag doen voor gesubsidieerde mediation.

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde mediation van meer dan 4 uur in 2021

Bij gesubsidieerde mediation met een duur van meer dan 4 uur verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2021:
0 t/m 20.300 0 t/m 28.200 56
20.301 t/m 28.600 28.201 t/m 40.400 112
Boven de 28.600Boven de 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor de reguliere LAT in 2021

Voor de reguliere lichte advies toevoeging (LAT) verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2021:
0 t/m 21.000 0 t/m 29.200 83
21.001 t/m 28.600 29.201 t/m 40.400 137
Boven de 28.600Boven de 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor de LAT in het personen- en familierecht in 2021

Voor de lichte advies toevoeging (LAT) in het personen- en familierecht verschilt de hoogte van de eigen bijdrage:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2021:
0 t/m 21.000 0 t/m 29.200 115
21.001 t/m 28.600 29.201 t/m 40.400 151
Boven de 28.600Boven de 40.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

PS Met het aanvraagformulier LAT kan iemand bij de RvR een aanvraag doen voor een lichte advies toevoeging (LAT).

Lees verder

© 2019 - 2024 Aucourant, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatGesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatMensen die een advocaat nodig hebben maar deze niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand…
Griffierechten 2020 en 2021  tarieven rechtspraakGriffierechten 2020 en 2021 tarieven rechtspraakHoeveel griffierechten en eigen bijdrage betaalt u voor de rechtspraak in 2019, 2020 en 2021, wat zijn de kosten voor to…
Rechtsbijstand: voorwaarden en tipsMocht je onverhoopt in een rechtszaak verwikkeld raken of op een andere manier juridische hulp nodig hebben waar je niet…
Eigen bijdrage verzorgingshuis 2020 en 2021Eigen bijdrage verzorgingshuis 2020 en 2021U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u…

Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleOverlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleHet kan gebeuren dat twee personen vlak na elkaar komen te overlijden. De volgorde van overlijden heeft volgens het wett…
Wat is het verschil tussen Ripple en XRP?Wat is het verschil tussen Ripple en XRP?Over crypotocurrency, digitale valuta, wordt anno 2019 veel geschreven. Twee bekende namen die daarin veel voorkomen zij…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Peggy Marco, Pixabay (bewerkt)
  • RvR (z.d.). Over mediation en rechtsbijstand.
  • RvR (z.d.). Juridische problemen oplossen.
  • Rechtwijzer
Aucourant (22 artikelen)
Laatste update: 20-04-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.