Hoe start je een eigen bedrijf op?

Hoe start je een eigen bedrijf op? Bij het starten van een eigen bedrijf is het belangrijk om met veel zaken rekening te houden. Bijvoorbeeld met het maken van een ondernemingsplan. Dit is weer onderverdeeld in een marketingplan en een financieel plan. Ook speelt de Kamer van Koophandel een belangrijke rol. Het is bijvoorbeeld nodig om je eigen bedrijf in te schrijven. Verder is het natuurlijk nog belangrijk om allerlei vergunningen te hebben voor het starten van een eigen bedrijf en is het nodig om te bepalen voor welke rechtsvorm gekozen gaat worden. Maar welke zijn er nu precies en hoe gaat het maken van een ondernemingsplan in zijn werk?

Wat is de Kamer van Koophandel en welke rol speelt de Kamer van Koophandel bij het starten van een eigen bedrijf?

De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie of een instelling. De Kamer van Koophandel helpt mensen bij het starten van een eigen bedrijf. Verder houdt de Kamer van Koophandel een handelsregister bij. Als je een eigen bedrijf wilt starten, is het verplicht om het bedrijf in te schrijven in het register van de KvK. In het register staan alle rechtspersonen en bedrijven ingeschreven met hun gegevens. Dit is geregeld in de Handelsregisterwet van 22 maart 2007. De Kamer van Koophandel helpt ook mensen bij het beantwoorden van hun vragen. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld regelgeving, veilig zakendoen, financiering of internationale handel. Andere taken van de Kamer van Koophandel zijn om ervoor te zorgen dat er een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat is. Dit zijn de omstandigheden voor een bedrijf. Bij het starten van een eigen bedrijf is het natuurlijk fijn als de omstandigheden goed zijn! Om dit mogelijk te maken, werkt de Kamer van Koophandel samen met kennisinstituten en overheden. Tot slot geeft de Kamer van Koophandel allerlei voorlichtingen en helpt deze met het ondersteunen van ondernemers. In 2019 is het mogelijk om een eigen bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Verricht regelmatige werkzaamheden.
 • Krijg betaald voor de verleende diensten.
 • Treedt zelfstandig op. Voor eigen rekening en eigen risico.
 • Treedt openlijk op, in concurrentie met andere ondernemers.
 • Treedt neemt deel aan het economisch verkeer in een georganiseerd verband dat is gericht op de samenwerking van mensen, kapitaal of goederen.
 • Het doel is om winst te maken of om kostenbesparingen te realiseren.

Bij het inschrijven zijn er natuurlijk voordelen en nadelen. De voordelen zijn groter dan de nadelen. Na de inschrijving ontvang je een nummer dat gekoppeld is aan je eigen bedrijf. Het bedrijf komt meteen serieuzer over. Voor de toekomstige klanten geeft dit natuurlijk ook een veel veiliger en een prettiger gevoel. De grootste nadelen zijn uiteraard de kosten. In 2019 kost de inschrijving €50. Hier komt nog eens €15 bovenop voor een uittreksel van de inschrijving zelf. Een ander nadeel kan zijn dat de Kamer van Koophandel jouw gegevens mag doorsturen naar bedrijven.

Wat is een ondernemingsplan en hoe maak je dit?

Een ondernemingsplan is een soort samenvatting van alle mogelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor het starten van een eigen bedrijf. Een ondernemingsplan wordt ook wel een businessplan of een ondernemersplan genoemd. Het doel van een ondernemingsplan is om ervoor te zorgen dat er een goede voorbereiding is. Het is belangrijk om uit te vinden waar de kansen en de bedreigingen liggen. Ook is er vaak financiële steun nodig. Zonder een goed ondernemingsplan is de kans hierop zo goed als nihil. Door middel van een ondernemingsplan is het mogelijk om een inschatting te maken of deze leningen wel of niet terug kunnen worden betaald.

Een ondernemingsplan is vaak voor iedereen anders. Dit heeft te maken met allerlei factoren, waaronder de ondernemer zelf, de markt en het product of de diensten. In een goed ondernemingsplan staat verder beschreven waarom de onderneming gestart is, wat het doel is, en hoe dit bereikt gaat worden. Uiteindelijk komen er nog andere belangrijke zaken in voor, waaronder een marketingplan en een financieel plan.

Wat is een marketingplan en hoe maak je dit?

Een marketingplan is heel belangrijk, omdat het natuurlijk de bedoeling is dat de producten worden verkocht. De kans hierop is erg klein als de producten niet bekend zijn. Uiteindelijk is hierdoor geen winst mogelijk. In een marketingplan wordt bijvoorbeeld beschreven waarom de producten zullen worden verkocht en dit is afhankelijk van verschillende factoren. Het is handig om het bijvoorbeeld in vier verschillende delen te verdelen, waaronder marketingmix, markt, omgevingsanalyse en bedrijfsformule. Dit zijn veelgebruikte onderdelen.

Marketingmix

De marketingmix kun je gebruiken voor het invullen van de marketingstrategie. De marketingmix wordt vaak toegepast. Dit wordt gedaan met de onderdelen productbeleid, prijsbeleid, plaatsbeleid, promotiebeleid en personeelbeleid.

Productbeleid
Bij het product wordt beschreven wat voor soort product het is en wat de kansen hiervan zijn om het goed te verkopen. Het doel van productbeleid is om een zo aantrekkelijk mogelijk product te krijgen dat voldoet aan de wensen en aan de behoeftes van de klant. Er worden ook andere aspecten genoemd, zoals bijvoorbeeld de verpakking, kwaliteit, service, garantie, merknaam en het productontwerp. Hier kunnen de volgende vragen gesteld worden:
 • Wat is de functie van het product?
 • Wat zijn de eigenschappen het product?
 • Aan welke kwaliteitseisen moet het product voldoen?
 • Welke merknaam geven we aan het product?
 • Wat is een passende vormgeving en kleur?
 • Wat is het gewenste imago?
 • Bieden we het product in verschillende varianten aan?
 • Welk niveau van gebruikersgemak bieden we aan?
 • Leveren we accessoires bij het product?
 • Welke service en garantie leveren we bij het product?

Prijsbeleid
Bij prijs wordt eigenlijk bepaald wat een goede prijs voor de producten zullen zijn. En dit is misschien wel het meest belangrijk, want dit bepaalt uiteindelijk de inkomstenstroom. Voordat er een prijsstrategie gekozen kan worden, is het belangrijk om eerst te kijken naar prijsbepalende factoren. De prijsbepalende factoren zijn bijvoorbeeld vraag en aanbod, boodschap en strategie, regels en ethiek, kosten, marktfactoren en concurrentie. Nadat dit gedaan is, is het mogelijk om te denken aan een prijsstrategie. De prijsstrategie is de manier waarop een onderneming met zijn product omgaat. Het bepalen van een prijsstrategie gaat op basis van het volgende stappenplan:
 1. Onderzoek
 2. Krijg inzicht in de prijsbepalende factoren
 3. Kies een prijsstrategie

Hieronder zijn populaire prijsstrategieën.
AfroomprijsstrategieHet doel hiervan is om de kosten snel terug te verdienen door een hogere prijs te hanteren.
Discount pricingHet doel hiervan is om een lagere prijs te hanteren dan de concurrenten.
Concurrentiegeoriënteerde prijsstellingEen belangrijk uitgangspunt hier is de prijs van de concurrenten.
Eindprijs-min-methodeHet doel hiervan is om vast te stellen wat de klanten ongeveer zouden willen betalen. Vervolgens haal je de marge van de tussenhandel eraf en alles dat overblijft is voor de producten.
DumpingHet doel hiervan is om de producten te verkopen voor een lagere prijs dan gemiddeld binnen de markt.
Follow-the-leaderHet doel hiervan is het volgen van de prijs van de leider in de markt.
Kostprijsplus methodeHet doel hiervan is om de inkoopprijs te verhogen met een vast opslagpercentage. Bijvoorbeeld winstpercentage
PenetratieprijsstrategieHet doel is om een marktaandeel te krijgen door eerst een lagere prijs te hanteren. Vervolgens zou je later kunnen overstappen naar een hogere prijs.
Premium pricingHet doel hiervan is om een hogere kwaliteitsperceptie te krijgen door een iets hogere prijs te hanteren.
Stay-out-pricingHet doel hiervan is om ervoor te zorgen dat concurrenten niet kunnen concurreren door een lage prijs te hanteren.
Price liningHet doel hiervan is om alles aan te bieden of een gedeelte voor dezelfde prijs.

Plaatsbeleid
Het plaatsbeleid moet antwoord geven op de vraag op welke manier de dienst of het product bij de klant komt. Het gaat hierbij om de verbinding tussen de aanbieder en het product. Mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld om te denken aan een distributiekanaal, logistieke functies en directe marketing (rechtstreeks naar de klant). Het is ook belangrijk om te bedenken of er geïnvesteerd gaat worden in een goede en drukke bereikbare plek of dat dit niet zo veel uit maakt.

Promotiebeleid
Promotie is de manier hoe het bedrijf communiceert en hoe het bedrijf in contact wilt komen met de klant. Om tot een goede promotiemix te komen, is het belangrijk om bijvoorbeeld aan de volgende stappen te denken:
 1. Doelgroep
 2. Communicatiedoelstellingen
 3. Boodschap
 4. Kiezen voor een medium
 5. Budget

Er zijn verschillende communicatiedoelstellingen zoals awareness opbouwen, verstrekken van informatie, interesse creëren, brand versterken en vraag stimuleren. Bij het kiezen voor een medium zijn er verschillende vormen van promotie en hieronder zijn de hoofdgroepen:
 1. Reclame
 2. Sales promotie
 3. Persoonlijke verkoop
 4. Public relations

Personeelbeleid
Als het bedrijf met personeel gaat werken, is het belangrijk om hier ook aandacht aan te besteden. Hier zijn vragen te vinden zoals wat voor en hoeveel medewerkers wil het bedrijf, hoe worden deze gezocht en hoe worden de arbeidsvoorwaarden bepaald en geregeld.

Markt

Het is belangrijk om eerst de markt te leren kennen en te analyseren, omdat het dan makkelijker is om de verwachtingen en de mogelijkheden te kunnen zien. Onderwerpen die hier te vinden zijn onder andere de klantenanalyse en de marktanalyse.

Klantenanalyse
Bij de klantenanalyse is het belangrijk om te onderzoeken wie de doelgroep is. Het is belangrijk om te weten wat hun behoeftes zijn en hoe ze te bereiken zijn. Een handig hulpmiddel is de klantenpiramide van Jay Curry om een beeld te krijgen wie de klanten zijn en hoeveel zij bijdragen aan de omzet.

20% van de klanten zorgen voor 80% van de omzet. Van die 20% hoort 1% tot de topklanten, 4% tot de grote klanten en 15% tot de middelgrote klanten. Die andere 80% zijn klanten die af en toe een aankoop doen. Inactieve klanten waren klanten die ooit wel is wat gekocht hadden, maar daar nu mee gestopt zijn. De prospects zijn mensen die voldoen aan jouw klantprofiel, maar nog nooit iets gekocht hebben en dan als laatst heb je de suspects en dat zijn mensen die jouw product nog helemaal niet kennen.

Marktanalyse
De markt leren kennen en te analyseren kun je doen door behulp van een marktanalyse. Een marktanalyse is een onderzoek waarin informatie wordt verzameld over de markt en klanten. Een marktanalyse is belangrijk, omdat bedrijven op basis van deze informatie marktkansen kunnen ontdekken en beslissingen kunnen nemen. Beslissingen kunnen bijvoorbeeld zijn of ze meer op nieuwe klanten gaan richten, meer op hun bestaande klanten of meer op nieuwe klanten. Een marktanalyse kan ook wel samen gaan met een klantenanalyse. Bij het uitvoeren van een marktanalyse is het belangrijk om vragen te stellen en deze kunnen bijvoorbeeld het volgende zijn, waaronder de branche en de markt en de concurrentie.

De branche en de markt
 • Hoeveel bedrijven bevinden zich in de branche?
 • Hoeveel bedrijven zijn actief in het segment?
 • Hoe staat de markt er als geheel financieel voor?
 • Wat is de financiële trend binnen de markt?
 • In welk segment valt nog winst te behalen?

De concurrentie
 • Hoeveel directe concurrenten zijn er?
 • Hoe staan de concurrenten er financieel voor?
 • Hoe staat het er financieel voor ten opzichte van je concurrenten?

Omdat een uitgebreid marketingplan uit allemaal cijfers en statistieken bestaat, is het handig om eerst de cijfers en statistieken te gebruiken die voorradig zijn, omdat cijfers zelf te gaan ontdekken en te verzamelen al een heel hoop werk is en ook vrij lastig kan zijn. Deze voorradige cijfers zijn te vinden bij bijvoorbeeld de gemeente, branchevereniging, overheid, kamer van koophandel, MKB-Nederland en CBS.

Omgevingsanalyse

In de omgevingsanalyse komen drie belangrijke dingen voor, namelijk omgevingsanalyse, doelgroep analyse en concurrentieanalyse. Uit de omgevingsanalyse moet blijken wat de kansen en bedreigingen zijn. Nadat de markt en de branche bekend is, gaat de ondernemer nadenken hoe hij hierop wil inspelen. En dan is het belangrijk om hierbij gebruik te maken van een SWOT. Uit de doelgroepanalyse moet blijken wie de potentiële klanten zijn en daarna te kijken in welke markt deze klanten zich bevinden. Uit de concurrentie-analyse moet blijken wie de concurrenten zijn en het is hierbij belangrijk om deze zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

Bedrijfsformule

Hier wordt beschreven door de ondernemer wat de verwachtingen zijn voor de toekomst en hoe hierop in te spelen. Eerder in het ondernemingsplan is al beschreven wat zo uniek is aan de producten die de ondernemer wilt verkopen en hoe hij zich wilt onderscheiden, maar nu is het belangrijk om te beschrijven wat het bijvoorbeeld zou betekenen voor het bedrijf als de producten precies doen zoals de verwachtingen.

Wat is een financieel plan en hoe maak je dit?

Het doel van een financieel plan is om erachter te kunnen komen hoeveel er moet worden geleend, of het mogelijk is om aan de financiële verplichtingen te voldoen, en of er een redelijk inkomen overblijft. Een financieel plan bestaat uit verschillende delen, waaronder een investeringsplan en een financieringsplan.

Investeringsplan

Het investeringsplan geeft aan wat er nodig is om een onderneming te beginnen en hoeveel dat kost. Het investeringsplan bestaat uit:

Vaste activa
Investeringen voor langere termijn, bijvoorbeeld bedrijfspand, machines, auto, enzovoort.

Vlottende activa
Middelen die op korte termijn in geld kunnen worden omgezet, bijvoorbeeld voorraad, liquide middelen en debiteuren. Liquide middelen staan bekend als al het geld dat een bedrijf in kas heeft of op de bankrekening heeft staan. Debiteuren zijn klanten die nog moeten betalen.

Openings- en aanloopkosten
Promotiecampagne, levensonderhoud, opening van je bedrijf et cetera.

Financieringsplan

In het financieringsplan staat hoe de kosten gefinancierd moeten worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van een lening bij de bank. Het financieringsplan bestaat uit twee delen:

Eigen vermogen
Geld dat beschikbaar is, zoals spaargeld en bedrijfsmiddelen.

Vreemd vermogen
Leningen en kredieten.

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting staan de financiële verwachtingen. Voorbeelden van kosten zijn bijvoorbeeld de belasting, aflossing en rente, eventuele herinvesteringen en privé-uitgaven.

Privé-uitgaven
De privé-uitgaven worden betaald uit de winst. De bank is geïnteresseerd in de hoogte hiervan, omdat ook de inkomstenbelasting, verzekeringen en aflossingen moeten worden betaald. Niet alleen voor de bank is dit belangrijk, maar ook voor jezelf omdat je zeker moet zijn dat er genoeg overblijft om rond te komen uit de winst van de onderneming.

Liquiditeitsbegroting

In deze begroting staat hoe je maandelijks met jouw geld uitkomt. Zijn er veel rekeningen, maar weinig opdrachten, dan is het belangrijk om goed te bedenken hoe deze kosten betaald gaan worden als bijvoorbeeld de inkomsten nog even op zich laten wachten.

Welke wetten, regels en vergunningen spelen een rol bij het opzetten van een bedrijf?

Bij het oprichten van een eigen bedrijf is het belangrijk om rekening te houden met allerlei wetten, regels en vergunningen. In 2019 kunnen een paar vergunningen belangrijk zijn om te hebben. Veel vergunningen zijn ook verplicht, maar dit verschilt per gemeente en bedrijf. Het is daarom handig om te kijken bij de KvK, omdat je ook hier kunt achterhalen of in detail kunt vinden welke er precies nodig zijn. Hieronder worden een paar vergunningen beschreven.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels waar wel of niet een bedrijf mag worden opgericht, Voordat een eigen bedrijf wordt gestart, is het dus verstandig om hier alvast rekening mee te houden. Deze regels worden bepaald door de overheid en kunnen op elk moment weer worden aangepast.

Omgevingsvergunning

Er zitten heel veel verschillende soorten vergunningen in een omgevingsvergunning. Het zijn er maar liefst 25, waaronder een milieuvergunning, bouwvergunning en een gebruiksvergunning. Met een milieuvergunning krijg je te maken met de wet milieubeheer. De bedoeling hiervan is om milieuvervuiling te verminderen. Waarschijnlijk is er een milieuvergunning nodig als er brand, overlast, hinder of schade veroorzaakt kan worden. Met een bouwvergunning komen de wetten woningwet, bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordening in werking. Hierin staan regels over het verbouwen van een bedrijf, bijvoorbeeld bij een bedrijfspand. Zonder een vergunning is het dus niet mogelijk om een bedrijf te verbouwen. In een gebruiksvergunning staan regels en voorschriften wat er gedaan moet worden als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, hoe er moet worden gevlucht, en hoe de gevolgen te beperken. Andere omgevingsvergunningen zijn sloopvergunning, afvalbeschikking, huisvestingsvergunning en monumentenvergunningen.

Lokale heffingen

Het is mogelijk om met deze vergunning te maken te krijgen als er veel gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte, zoals terrassen en reclame. Omdat iedere gemeenteraad een Algemene Plaatselijke Verordening opstelt zijn geldende verboden niet geldig.

Markthandel

In een markthandelvergunning staan regels opgesteld voor standhouders. Voor een markthandelvergunning is er geen diploma nodig, maar het is wel verplicht om een vergunning te hebben. Een marktvergunning is te regelen bij de gemeente. Hierin zijn regels opgesteld voor standhouders. Er moet zelf bij de gemeente worden geïnformeerd hoe de marktplaatsen worden toegewezen en of het mogelijk is om te verkopen.

Horeca

Volgens de Drank- en horecawet is het nodig om een speciale vergunning te hebben als een eigen bedrijf wordt gestart in de horeca. Verder zijn er nog andere vergunningen die verplicht zijn, waaronder vergunningen voor bijvoorbeeld terras, reclame-uitingen, speelautomaten, en hebben horecabedrijven een exploitatievergunning nodig. Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het diploma Sociale hygiëne en ondernemers moeten binnen een maand zich aanmelden bij het Bedrijfschap Horeca en Catering.

Winkeltijden

In de meeste gevallen mogen winkels zelf de openingstijden bepalen, maar er zijn uitzonderingen. Voor Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag geldt bijvoorbeeld een verbod. Winkels mogen open zijn op Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Op Goede Vrijdag, dodenherdenking en kerstavond moeten winkels om 19:00 gesloten zijn.

Hoe kies je de juiste rechtsvorm?

Er zijn verschillende soorten rechtsvormen. Er zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en met rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is er aansprakelijkheid voor eventuele schulden. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval, want dan is de rechtspersoon aansprakelijk en dus niet jijzelf. Eerst volgt er een lijst met rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en vervolgens een lijst met rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak
De belangrijkste voordelen van een eenmanszaak zijn dat er meestal in het begin meer belastingvoordelen zijn dan bijvoorbeeld bij een besloten vennootschap. Verder is dit snel en eenvoudig op te richten. Dit is waarom veel mensen hiervoor kiezen in het begin. Een groot nadeel is dat er wel aansprakelijkheid is voor eventuele schulden van het bedrijf.

Vennootschap onder firma (vof)
Je kunt voor een vof gaan als je samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen.

Commanditaire vennootschap
Een commanditaire vennootschap wordt interessant als je een vof wilt beginnen, maar te weinig geld hebt.

Maatschap
Het is mogelijk om voor een maatschap te gaan als er zelfstandig met anderen hetzelfde beroep wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij tandarts of fysiotherapeut.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap
Het belangrijkste verschil tussen een besloten vennootschap en een eenmanszaak is dat bij een besloten vennootschap de waarde van het bedrijf is verdeeld in aandelen. De hoogste macht ligt daarom bij de aandeelhouders. Een voordeel van een besloten vennootschap is dat je niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden.

Naamloze vennootschap (nv)
Bij een naamloze vennootschap is de waarde van het bedrijf ook verdeeld in aandelen. Het belangrijkste verschil tussen een nv en bv is dat bij een nv de aandelen ook verhandelbaar zijn op de beurs. Bij een bv zijn de aandelen alleen verkrijgbaar via de notaris.

Vereniging
Het is mogelijk om te kiezen voor een vereniging als er een wens of een doel is. Iets wat graag bereikt wilt worden. Dit geldt ook als
er met anderen wordt samengewerkt om iets te bereiken. Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Het is mogelijk om voor deze rechtsvorm te kiezen als een individuele ondernemer wilt profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld bij gezamenlijke inkoop of marketing.

Stichting
Stichtingen woorden vooral voor goede doelen opgericht. Stichtingen worden gekozen als er bijvoorbeeld hulp aan andere mensen wordt gegeven.
© 2019 - 2024 Nick53, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijven ondernemingsplanSchrijven ondernemingsplanAls u plannen heeft om een nieuw bedrijf te beginnen of als u een bestaand bedrijf wilt overnemen, en u heeft financieri…
Een eigen bedrijf startenEen eigen bedrijf startenEen eigen bedrijf beginnen, niet meer hoeven werken voor een baas en je eigen tijd kunnen indelen, is voor veel mensen e…
Een ondernemingsplan schrijvenUit verschillende studies is gebleken dat ondernemers die vooraf een ondernemingsplan schrijven een grotere kans van sla…
Een onderneming starten: een ondernemingsplan makenVeel mensen willen graag een onderneming starten of overnemen. Daar komt heel veel bij kijken, vooral aan voorbereiding.…

Hoe werkt ons pensioensysteem?Pensioen… we vinden het allemaal maar ingewikkeld en soms zelfs oninteressant. Tot het moment dat het bijna zo ver is. D…
Liberalisatiegrens: grens sociale huur en vrije sectorLiberalisatiegrens: grens sociale huur en vrije sectorDe liberalisatiegrens bij huurwoningen is de grens die bepaalt of je huurwoning binnen de sociale huur of de vrije secto…
Bronnen en referenties
 • http://www.telegraaf.nl/feed/24123457/__Wat_doet_de_Kamer_van_Koophandel_eigenlijk___.html
 • https://www.eenmanszaakoprichten.nl/inschrijven-kvk-verplicht/
 • https://www.eenmanszaakoprichten.nl/voordelen-inschrijven-kamer-van-koophandel/
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/ondernemingsplan.html
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/marketingplan.html
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/dienst-of-product.html
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/markt.html
 • http://www.intemarketing.nl/marketing/marketingmix/prijsstrategie
 • http://www.intemarketing.nl/marketing/marketingmix/promotie
 • https://www.ikgastarten.nl/marketing-en-verkoop/klanten-en-acquisitie/het-geheim-van-een-goede-klantenanalyse
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/omgevingsanalyse.html
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/bedrijfsformule.html
 • https://www.ondernemingsplan-maken.nl/financieringsplan.html
 • http://www.startbedrijf.nl/artikel/Vergunningen
 • http://www.ondernemersplein.nl/artikel/overzicht-rechtsvormen/
 • https://www.marketingscriptie.nl/marketingmix-4ps/
 • https://www.finler.nl/marketingmix/
 • https://www.intemarketing.nl/marketing/marketingmix
 • https://www.mkbservicedesk.nl/9442/wat-zijn-debiteuren.htm
 • https://www.informer.nl/boekhouden-wiki/wat-zijn-liquide-middelen/
Nick53 (8 artikelen)
Laatste update: 18-04-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 20
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.