Financiële positie van sportverenigingen

Financiële positie van sportverenigingen Sponsoren en gemeentelijke overheden die als gevolg van een kwakkelende economie en van hogerhand opgelegde bezuinigingen te maken hebben met gekrompen budgetten, zorgen anno 2015 ook voor dalende inkomsten en een slechte financiële positie van sportverenigingen. Voeg daarbij dat de bevolkingskrimp in grote delen van het land ook nog eens zorgt voor een dalend aantal betalende leden, dan is duidelijk dat veel sportverenigingen moeite hebben om stand te houden. Hoe sportclubs financieel het hoofd toch boven water kunnen houden.

Toenemende begrotingstekorten bij sportverenigingen

Een dalend ledenaantal, weinig of geen aanwas van jonge leden mede doordat ouders de contributie voor hun kinderen niet meer kunnen opbrengen, nauwelijks nog nieuwe aanmeldingen. Een herkenbaar beeld bij veel sportverenigingen. Die aanhoudende daling van het ledental bezorgt menige sportclub hoofdbrekens. En het aantal mensen dat lid is van een sportclub, zal naar verwachting alleen nog maar verder afnemen, een gegeven dat mede verantwoordelijk is voor grote gaten in de begroting van veel sportverenigingen.

Veel sportclubs verkeren in financiële nood

De bevolking in vele delen van het land krimpt. Het aantal personen dat actief sport bedrijft, neemt weliswaar toe maar ze doen dat steeds minder in clubverband. Voeg daarbij dat veel gemeenten zich genoodzaakt zien om de subsidiekranen verder dicht te draaien dan is het duidelijk dat veel sportverenigingen financieel in zwaar weer verkeren. En waar vroeger de kapitaalkrachtige notabelen en bankdirecteuren het bestuur vormden, is dat tegenwoordig veel minder het geval.

Veranderend gemeentelijk subsidiebeleid

Gemeenten waren de afgelopen decennia erg ruimhartig met het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen. Als sportclubs volledig de eigen broek hadden moeten ophouden, dan waren al veel verenigingen ter ziele gegaan. Sporten was dan alleen nog maar weggelegd voor welgestelden en kon niet langer worden gezien als basisvoorziening. In ons land besteedden gemeenten jaarlijks pakweg 1 miljard euro aan sport, om zo te bewerkstelligen dat iedereen kon sporten. Dat concept werkte vooral via de gebruikte accommodaties. Praktijk was dat gemeenten met de sportclubs goedkope huurcontracten afsloten en hen op die manier subsidieerden. Maar waar gemeenten sportaccommodaties in het verleden onder de kostprijs verhuurden, werd dat vanaf 2014 door toepassing van nieuwe regelgeving (wet Markt en Overheid) een stuk moeilijker, tenzij men de sport aanmerkte als algemeen belang.

Gemeentelijke steun niet bij voorbaat uitgesloten

Was het tot voor enkele jaren geleden dus algemeen gebruikelijk dat sportverenigingen een behoorlijke financiële bijdrage ontvingen in de vorm van goedkope accommodaties, tegenwoordig moeten de sportclubs zich steeds meer zelf bedruipen. Het gros van sportverenigingen ondervindt al geruime tijd aan den lijve dat er een nieuwe wind waait. Gemeenten dragen financieel steeds minder bij aan de clubkas. Maar verenigingen die bereid waren om het roer drastisch om te gooien en ook maatschappelijke betrokkenheid wilden tonen, vonden gemeenten echt nog wel aan hun zijde. Er is wat dat betreft veel mogelijk. Naast meer zelfredzaamheid, verwachten gemeenten van sportverenigingen dus dat ze hun aanbod verruimen en meer maatschappelijke betrokkenheid tonen. Niet alleen moeten de aangeboden activiteiten de gezondheid bevorderen, het aanbod moet ook meer gericht zijn op kansarmen in de samenleving.

Maatschappelijke betrokkenheid cruciaal voor financiële ondersteuning

Alleen de clubs die maatschappelijk meer actief zijn, mogen rekenen op financiële steun. Dat houdt bijvoorbeeld in:
  • activiteiten ook aanbieden aan ouderen, gehandicapten en jongeren met overgewicht;
  • het inschakelen van werklozen voor zaken als (terrein)onderhoud en toezicht;
  • gehuurde accommodaties ook beschikbaar stellen voor kinderopvang of activiteiten van ouderen.

Financiële ondersteuning van sportclubs met gemeenschapsgelden is niet langer vanzelfsprekend omwille van hun status als sportclub.

Ook sponsorinkomsten lopen terug

Niet alleen gemeenten dragen minder bij, ook de sponsorinkomsten lopen terug. Sponsoren hebben het lastig als gevolg van de economische crisis en hun budgetten staan stevig onder druk. Feit is, dat ze niet langer te hoop lopen voor de breedtesport. Sportclubs merken dat en moeten kritisch kijken naar hun overige inkomsten. Liefst zou men natuurlijk de contributie jaar na jaar op eenzelfde niveau willen houden maar men komt er niet onderuit om een deel van de rekening bij de sportbeoefenaar zelf neer te leggen.

Lees verder

© 2015 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
SportsponsoringVele sportverenigingen in Nederland worden gesponsord door bedrijven. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk. Je mo…
Gedeelde budgetten in Google AdWordsGedeelde budgetten in Google AdWordsGoogle introduceerde enige tijd geleden een nieuwe mogelijkheid in het online advertentieprogramma AdWords: gedeelde bud…
Een ERP-pakket automatiseert de waardekringloopOver wat een ERP-pakket nu precies is en doet, wordt verschillend gedacht. Sommigen zien het als een logistiek pakket da…

Het nieuwe 20-eurobiljet (2015)Het nieuwe 20-eurobiljet (2015)Sinds 25 november 2015 is het nieuwe 20-eurobiljet in omloop. In februari 2015 werd het nieuwe eurobiljet al gepresentee…
Gevolgen renteverlaging Europese Centrale Bank (ECB)Gevolgen renteverlaging Europese Centrale Bank (ECB)De beleidsrente in Europa - bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB) - staat eind 2015 enorm laag. Het lijkt erop da…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: ClkerFreeVectorImages, Pixabay
  • Bijdrage Dagblad De Limburger van 3 december 2015: Sportclubs vrezen toekomst
Serkozy (1.241 artikelen)
Gepubliceerd: 08-12-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.