Huurverlaging vragen vanwege schimmel

Huurverlaging vragen vanwege schimmel Als er sprake is van schimmel in een gehuurde woning, dient u dat als huurder meteen schriftelijk aan de verhuurder te melden. De verhuurder moet worden gevraagd om het mankement aan te pakken. Indien de verhuurder het gebrek niet kan verhelpen, kan de huurder huurverlaging vragen. Voorwaarde voor huurverlaging is wel dat de schimmelvorming niet te wijten is aan woongedrag van de huurder zelf, maar bijvoorbeeld aan bouw- of constructiefouten of achterstallig onderhoud. Twistpunt is ook vaak wie de schimmel moet verwijderen en wie de kosten van verwijdering moet betalen. Uiteraard is ook dan van belang wat de oorzaak van de schimmel is. En kunt u het als huurder niet met de verhuurder eens worden over de oorzaak van de schimmelvorming, schakel dan de Huurcommissie in. En bedenk bij dit alles: schimmel kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Maak er als huurder dus snel en serieus werk van.

Inhoud


Schimmel schriftelijk melden aan de verhuurder

Als u schimmel in de huurwoning constateert moet u dat bij voorkeur schriftelijk melden aan de verhuurder. U vraagt hem om de schimmel te verwijderen en biedt hem daarvoor een bepaalde termijn de gelegenheid. Tevens geeft u aan dat u minder huur zult overboeken als hij de schimmel niet binnen de gestelde termijn verwijdert. En bij ernstige schimmelvorming kan de huurder de huurovereenkomst ook zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen omdat van schimmelvorming ook altijd een risico voor de gezondheid uitgaat.

Wie moet de schimmel verwijderen?

Wie de schimmel concreet moet verwijderen, hangt ook van de oorzaak af. Dringt er vocht als gevolg van bouw- of constructiefouten het huis binnen, dan is de verhuurder verantwoordelijk. De huurder kan in dat geval herstel van het gebrek verlangen. Onder bepaalde omstandigheden kan ook onvoldoende ventilatie en verwarming door de huurder als oorzaak gelden. Tenminste dat beweren verhuurders meestal om onder een verlaging van de huurprijs als gevolg van schimmel uit te komen. Maar vaak is dat helemaal niet de oorzaak.

Wie moet de kosten van verwijdering betalen?

Mocht dat toch het geval zijn dan kan de verhuurder van de huurder vergoeding van de verwijderingskosten eisen. Werden nieuwe isolerende ramen geïnstalleerd en is er dus een verandering in verwarmings- en ventilatiegedrag nodig, dan moet de huurder de verhuurder daar ook op wijzen.

Schimmel door bouw- of constructiefouten

In principe ligt bij de verhuurder de bewijslast om aan te tonen dat het gehuurde vrij is van gebreken:
  • de verhuurder moet aantonen dat de schimmel niet is toe te schrijven aan bouw- of constructiefouten of de staat van het gebouw;
  • kan hij dat bijvoorbeeld door een onafhankelijke taxateur laten bewijzen? Dan moet de huurder op zijn beurt aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de schade;
  • kan de oorzaak van de schimmel niet worden vastgesteld, dan is de eigenaar er dus evenmin in geslaagd om aan te tonen dat de woning geen gebreken vertoont. Hij moet dan de kwaal verhelpen ofwel de huurder kan aanspraak maken op huurverlaging.

Voorwaarden voor huurverlaging

Wil er bij schimmelvorming in een huurwoning recht op huurverlaging zijn, dan moet wel aan enkele voorwaarden zijn voldaan:
  • de huurder is niet zelf verantwoordelijk voor het schimmelprobleem;
  • het probleem is terug te voeren op constructiefouten, achterstallig onderhoud of gebrekkige reparatie door de verhuurder.

Wanneer kunt u geen huurverlaging vragen?

Een huurder kan dus geen vermindering van de huur vorderen indien de schimmel is ontstaan als gevolg van zijn woongedrag. Zo is verlaging van de huurprijs bijvoorbeeld uitgesloten:
  • bij uitschakeling van de verwarming in de winter om kosten te besparen;
  • als de huurder een aquarium of planten in de woning heeft die tot een verhoogde luchtvochtigheid leiden, welke niet door middel van ventilatie kan worden teruggedrongen.

Wanneer de Huurcommissie inschakelen

Komt u er samen met de verhuurder niet uit, dan kunt u als huurder ook nog de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie is een onpartijdig orgaan dat tussenbeide kan komen bij een conflict tussen huurders en verhuurders. In het uiterste geval kan men een uitspraak doen die bindend is voor beide partijen. Meer informatie over het indienen van een verzoek bij de Huurcommissie vindt u op hun webpagina Onderhoud en gebreken.

Huurverlaging van 30% mogelijk bij ernstige schimmelvorming

De huurcommissie onderscheidt bij gebreken in een huurwoning 3 categorieën. Ernstige schimmelvorming schaalt men in in de categorie B, 'ernstige gebreken'. Bij die categorie kan men een (tijdelijke) huurverlaging opleggen tot 30% van de kale huurprijs. Constateert u als huurder ernstige schimmelvorming in de woning, meld dat dan zo snel mogelijk schriftelijk bij de verhuurder. Op de website van de Huurcommissie kunt u daarvoor ook een modelbrief als pdf-file downloaden.

Beëindiging van de huurovereenkomst

Schimmel is een gevaar voor de gezondheid. Bij sommige schimmelsoorten volstaan slechts enkele sporen om allergieën en huidinfecties te veroorzaken. Het risico om astma te ontwikkelen, neemt bij schimmelvorming in huis met 50 procent toe. Om die reden bestaat de mogelijkheid om de huurovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen als de schimmel niet kan worden verwijderd.

Lees verder

© 2014 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Procedure klacht huurcommissieProcedure klacht huurcommissieU betaalt een te hoge huur, u hebt schimmel op de muur of er is sprake van slecht onderhoud. Als u een klacht of conflic…
Huurhuis, de meest gestelde vragenDe maandelijkse lasten van een huurhuis zijn onder andere afhankelijk van het woongenot van de woning. De huizen lijken…
Onderhoudsverplichting verhuurderOnderhoudsverplichting verhuurderDe verhuurder dient het verhuurde zodanig te onderhouden dat het gehuurde blijft voldoen aan datgene wat de huurder mag…
Klagen bij de Huurcommissie over de huur helptKlagen bij de Huurcommissie over de huur helptWat doet de huurcommissie voor u? Nogal wat mensen betalen te veel huur en gaan dan naar de Huurcommissie met een klacht…

Witwassen vraagt strengere aanpakWitwassen vraagt strengere aanpakHet witwassen van geld is volgens het strafrecht van veel landen een strafbaar feit. De strijd tegen witwassen wordt bes…
Creditcard geweigerd: wat zijn de redenen van de weigering?Creditcard geweigerd: wat zijn de redenen van de weigering?Stel je hebt geen cash geld op zak en je wilt een betaling voldoen met je creditcard. Je steekt je kaart in het betaalap…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 21-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.