Huurverlaging vragen vanwege schimmel

Huurverlaging vragen vanwege schimmel Als er sprake is van schimmel in een gehuurde woning, dient u dat als huurder meteen schriftelijk aan de verhuurder te melden. De verhuurder moet worden gevraagd om het mankement aan te pakken. Indien de verhuurder het gebrek niet kan verhelpen, kan de huurder huurverlaging vragen. Voorwaarde voor huurverlaging is wel dat de schimmelvorming niet te wijten is aan woongedrag van de huurder zelf, maar bijvoorbeeld aan bouw- of constructiefouten of achterstallig onderhoud. Twistpunt is ook vaak wie de schimmel moet verwijderen en wie de kosten van verwijdering moet betalen. Uiteraard is ook dan van belang wat de oorzaak van de schimmel is. En kunt u het als huurder niet met de verhuurder eens worden over de oorzaak van de schimmelvorming, schakel dan de Huurcommissie in. En bedenk bij dit alles: schimmel kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Maak er als huurder dus snel en serieus werk van.

Inhoud


Schimmel schriftelijk melden aan de verhuurder

Als u schimmel in de huurwoning constateert moet u dat bij voorkeur schriftelijk melden aan de verhuurder. U vraagt hem om de schimmel te verwijderen en biedt hem daarvoor een bepaalde termijn de gelegenheid. Tevens geeft u aan dat u minder huur zult overboeken als hij de schimmel niet binnen de gestelde termijn verwijdert. En bij ernstige schimmelvorming kan de huurder de huurovereenkomst ook zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen omdat van schimmelvorming ook altijd een risico voor de gezondheid uitgaat.

Wie moet de schimmel verwijderen?

Wie de schimmel concreet moet verwijderen, hangt ook van de oorzaak af. Dringt er vocht als gevolg van bouw- of constructiefouten het huis binnen, dan is de verhuurder verantwoordelijk. De huurder kan in dat geval herstel van het gebrek verlangen. Onder bepaalde omstandigheden kan ook onvoldoende ventilatie en verwarming door de huurder als oorzaak gelden. Tenminste dat beweren verhuurders meestal om onder een verlaging van de huurprijs als gevolg van schimmel uit te komen. Maar vaak is dat helemaal niet de oorzaak.

Wie moet de kosten van verwijdering betalen?

Mocht dat toch het geval zijn dan kan de verhuurder van de huurder vergoeding van de verwijderingskosten eisen. Werden nieuwe isolerende ramen geïnstalleerd en is er dus een verandering in verwarmings- en ventilatiegedrag nodig, dan moet de huurder de verhuurder daar ook op wijzen.

Schimmel door bouw- of constructiefouten

In principe ligt bij de verhuurder de bewijslast om aan te tonen dat het gehuurde vrij is van gebreken:
  • de verhuurder moet aantonen dat de schimmel niet is toe te schrijven aan bouw- of constructiefouten of de staat van het gebouw;
  • kan hij dat bijvoorbeeld door een onafhankelijke taxateur laten bewijzen? Dan moet de huurder op zijn beurt aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de schade;
  • kan de oorzaak van de schimmel niet worden vastgesteld, dan is de eigenaar er dus evenmin in geslaagd om aan te tonen dat de woning geen gebreken vertoont. Hij moet dan de kwaal verhelpen ofwel de huurder kan aanspraak maken op huurverlaging.

Voorwaarden voor huurverlaging

Wil er bij schimmelvorming in een huurwoning recht op huurverlaging zijn, dan moet wel aan enkele voorwaarden zijn voldaan:
  • de huurder is niet zelf verantwoordelijk voor het schimmelprobleem;
  • het probleem is terug te voeren op constructiefouten, achterstallig onderhoud of gebrekkige reparatie door de verhuurder.

Wanneer kunt u geen huurverlaging vragen?

Een huurder kan dus geen vermindering van de huur vorderen indien de schimmel is ontstaan als gevolg van zijn woongedrag. Zo is verlaging van de huurprijs bijvoorbeeld uitgesloten:
  • bij uitschakeling van de verwarming in de winter om kosten te besparen;
  • als de huurder een aquarium of planten in de woning heeft die tot een verhoogde luchtvochtigheid leiden, welke niet door middel van ventilatie kan worden teruggedrongen.

Wanneer de Huurcommissie inschakelen

Komt u er samen met de verhuurder niet uit, dan kunt u als huurder ook nog de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie is een onpartijdig orgaan dat tussenbeide kan komen bij een conflict tussen huurders en verhuurders. In het uiterste geval kan men een uitspraak doen die bindend is voor beide partijen. Meer informatie over het indienen van een verzoek bij de Huurcommissie vindt u op hun webpagina Onderhoud en gebreken.

Huurverlaging van 30% mogelijk bij ernstige schimmelvorming

De huurcommissie onderscheidt bij gebreken in een huurwoning 3 categorieën. Ernstige schimmelvorming schaalt men in in de categorie B, 'ernstige gebreken'. Bij die categorie kan men een (tijdelijke) huurverlaging opleggen tot 30% van de kale huurprijs. Constateert u als huurder ernstige schimmelvorming in de woning, meld dat dan zo snel mogelijk schriftelijk bij de verhuurder. Op de website van de Huurcommissie kunt u daarvoor ook een modelbrief als pdf-file downloaden.

Beëindiging van de huurovereenkomst

Schimmel is een gevaar voor de gezondheid. Bij sommige schimmelsoorten volstaan slechts enkele sporen om allergieën en huidinfecties te veroorzaken. Het risico om astma te ontwikkelen, neemt bij schimmelvorming in huis met 50 procent toe. Om die reden bestaat de mogelijkheid om de huurovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen als de schimmel niet kan worden verwijderd.

Lees verder

© 2014 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Procedure klacht huurcommissieProcedure klacht huurcommissieU betaalt een te hoge huur, u hebt schimmel op de muur of er is sprake van slecht onderhoud. Als u een klacht of conflic…
Huurhuis, de meest gestelde vragenDe maandelijkse lasten van een huurhuis zijn onder andere afhankelijk van het woongenot van de woning. De huizen lijken…
Onderhoudsverplichting verhuurderOnderhoudsverplichting verhuurderDe verhuurder dient het verhuurde zodanig te onderhouden dat het gehuurde blijft voldoen aan datgene wat de huurder mag…
Klagen bij de Huurcommissie over de huur helptKlagen bij de Huurcommissie over de huur helptWat doet de huurcommissie voor u? Nogal wat mensen betalen te veel huur en gaan dan naar de Huurcommissie met een klacht…

Witwassen vraagt strengere aanpakWitwassen vraagt strengere aanpakHet witwassen van geld is volgens het strafrecht van veel landen een strafbaar feit. De strijd tegen witwassen wordt bes…
Creditcard geweigerd: wat zijn de redenen van de weigering?Creditcard geweigerd: wat zijn de redenen van de weigering?Stel je hebt geen cash geld op zak en je wilt een betaling voldoen met je creditcard. Je steekt je kaart in het betaalap…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Huurverlaging vragen vanwege schimmel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Nathalie Klip, 06-12-2017 12:53 #5
Ik huur particulier, en heb erge last van schimmel door geen goede ventilatie. Mijn huisbaas komt alleen met excuses, en heeft gewoonweg geen zin om het op te lossen.
Gezien ik particulier huur, kan ik in dit geval ook een mail sturen met dat ik minder huur ga betalen als het niet binnen nu en een bepaalde tijd is opgelost?

De Baere, 03-04-2017 19:57 #4
Ik woon nu twee maand in gent. Vrijdag kreeg ik geweldige buiklast. Dachten eerst de buikgriep maar vandaag maandag bleef het even erg dat mijn dokter zei schimmel op mijn darmen. Ik heb de huisbaas al meer of eens gevraagd iets te doen aan probleem. Ik kan twee kasten niet gebruiken door de schimmel en op de kamer hangt er gelijk er soort van vuile lucht dat er in gewerkt is moeilijk uit te leggen. Hij liet al iemand komen maar was duur. Hij zetten hier een kastje dat vocht opvangt wek dit moet ik elke week leeg maken. Tweede persoon kwam ook voor tweede prijs maar blijkbaar gaat de huisbaas alles zo lang mogelijk uitstellen. Ik woon alleen en heb mijn enigste spaargeld hierin gestoken borg. Verf enzo. Welke rechten heb ik?.

Mohamed, 15-03-2016 21:44 #3
Heb je twee uitspraken van de Hoge Raad waarbij dit het geval was en zou je hier naar willen refereren? Dit is voor mij wel handig als ik de verhuurder aansprakelijk zou willen stellen.

BVD

Kooi, 21-10-2015 10:19 #2
Er zit vocht in de spouwmuur waardoor het vocht is doorgedrongen naar de binnenkant en daar schimmel veroorzaakt en door het behang van de muur komt. we zitten in een huurhuis. wie is verantwoordelijk voor de onkosten?

Kalilah, 11-11-2014 10:00 #1
Wat als je kan aan tonen dat de schimmel is gekomen door nalatigheid en gebreken van de verhuurder in dit geval de alliantie? moeten zij het dan reinigen en hoe stel je dat in werking?

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 21-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Vochtbestrijding muren
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 5
Schrijf mee!