Verlaging AOW door huwelijk of samenwonen

Verlaging AOW door huwelijk of samenwonen De AOW-uitkering voor alleenstaanden ligt behoorlijk wat hoger dan die van echtparen. De reden hiervoor is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veronderstelt dat het levensonderhoud voor twee personen samen lager ligt dan voor twee mensen die apart wonen. Zo hoeft er maar één huur betaald te worden en zijn de kosten voor gas, water, elektra en maaltijden lager. Wanneer twee mensen met een AOW-uitkering trouwen zal daardoor van beide de uitkering verlaagd worden.

AOW en huwelijk


AOW-gerechtigd en trouwen

Wanneer u al jaren getrouwd bent en de AOW-gerechtigde leeftijd komt voor één of beide partners in zicht dan is dit een reden om u te verdiepen in de financiële consequenties ervan. Maar niet meer dan dat, het komt zoals het komt. Wanneer u echter na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog gaat trouwen of in het huwelijk treedt met een partner die al AOW ontvangt, dan geeft dit stof tot nadenken.

Wanneer u met iemand huwt dan wordt zoals gezegd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veronderstelt dat de kosten voor het levensonderhoud gemiddeld genomen lager worden. Om die reden wordt de uitkering ook verlaagd. Dit levert de verschillen op zoals in het onderstaande overzicht van maandelijkse bedragen. Met partner wordt overigens degene met wie u de kosten van het huishouden deelt bedoeld. Het hoeft dus niet zo te zijn dat u met deze persoon in het huwelijk bent getreden.

Hoe hoog is de AOW uitkering?

De bedragen voor de AOW zijn in 2020 in Nederland als volgt:

U woont alleen en ontvangt een AOW uitkering:
  • 1.270,67 bruto / 1.201,42 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
  • 1.270,67 bruto / 954,67 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 69,19 per maand.

U hebt een partner en u ontvangt beide een AOW uitkering:
  • 870,03 bruto / 822,62 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
  • 870,03 bruto / 653,70 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 49,42 per maand.

U hebt een partner en u ontvangt een AOW uitkering maar uw partner (nog) niet en u krijgt volledige toeslag:
  • 1.714,43 bruto / 1.541,33 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
  • 1.714,43 bruto / 1.288,42 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 98,84 per maand.

Hoogte van uw AOW-opbouw en pensioen inzien?

Door met DigiD in te loggen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien wat uw AOW-opbouw tot nu toe is. Via de website Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de bedragen van al uw opgebouwde pensioenen tot nu toe inzien.

AOW uitkering toch lager?

Het kan zijn dat uw AOW-uitkering lager uitvalt dan de bovengenoemde bedragen. Om AOW te ontvangen moet u in de 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd voor de AOW verzekerd zijn geweest. Omdat het een volksverzekeringen betreft bent u dat in principe altijd. Wanneer u echter een deel van uw leven in het buitenland hebt gewerkt en niet voldoet aan een van de daarvoor geldende uitzonderingen (u werkte wel in Nederland, uw verblijf was voor studie, u lag in een verzorgingstehuis, was gedetacheerd of u werkte voor de Nederlandse overheid) dan wordt uw AOW uitkering verlaagd met 2% per jaar dat u niet in Nederland woonde en werkte.

Wanneer heeft u recht op AOW toeslag?

De AOW-partnertoeslag is per 1 januari 2015 komen te vervallen voor nieuwe gevallen maar deze blijft wel in stand voor wie er al voor 2015 recht op had. Tot 2015 was het mogelijk om een toeslag te ontvangen wanneer uw partner nog geen recht had op AOW maar ook niet erg veel verdiende. Deze moest de korting dan compenseren. Vanaf 1 januari 2015 kunt u hier geen aanspraak meer op maken. Wie echter al voor 1 januari 2015 de toeslag ontving heeft er ook anno 2020 nog recht op. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW, de inkomsten van uw partner en de inkomsten van u en uw partner gezamenlijk.
© 2013 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW-bedragen 2020AOW-bedragen 2020Wie in 2020 AOW ontvangt, gaat er per juli 2020 gemiddeld genomen op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat la…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
Heb ik recht op de algemene heffingskorting?De algemene heffingskorting geeft een verlaging van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedere…
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…

Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag,…
Generatie Y en geld: financiën van secundair belangGeneratie Y en geld: financiën van secundair belangIn de sociologie worden mensen die in de jaren '80 en '90 zijn geboren, als "Generatie Y" betiteld. Een andere naam voor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen
  • http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3499965/2013/08/28/Getrouwde-vrouw-vecht-AOW-verlaging-aan.dhtml

Reageer op het artikel "Verlaging AOW door huwelijk of samenwonen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ellis, 22-11-2018 18:47 #2
Is het waar dat je, als je trouwt op gepensioneerde leeftijd drie maanden je single a.o.w. mag houden?

Christiaan van Leijden, 20-01-2017 04:14 #1
Ik heb een vraag nl stel ik trouw met een vrouw die vanwege haar nationaliteit geen AOW geniet wat gebeurt er dan met mijn AOW? Ik geniet tot nu toe een AOW voor alleenstaanden. Zij heeft uiteraard nog nooit premie betaald en geniet geen AOW.
Bij voorbaat dank
JC van Leijden

Infoteur: Dessal
Laatste update: 13-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!