Verlaging AOW door huwelijk of samenwonen

Verlaging AOW door huwelijk of samenwonen Het AOW-uitkering voor alleenstaanden ligt ongeveer 290 euro hoger dan die van echtparen. De reden hiervoor is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veronderstelt dat het levensonderhoud voor twee personen samen lager ligt dan voor twee mensen die apart wonen. Zo hoeft er maar één huur betaald te worden en zijn de kosten voor gas, water, elektra en maaltijden lager. Wanneer twee mensen met een AOW-uitkering trouwen zal daardoor van beide de uitkering verlaagd worden.

AOW-gerechtigd en trouwen

Wanneer je al jaren getrouwd bent en de AOW-gerechtigde leeftijd komt voor één of beide partners in zicht dan is dit een reden om je te verdiepen in de financiële consequenties ervan. Maar niet meer dan dat, het komt zoals het komt. Wanneer je echter na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog gaat trouwen of in het huwelijk treedt met een partner die al AOW ontvangt, dan geeft dit stof tot nadenken.

Wanneer je met iemand huwt dan wordt zoals gezegd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veronderstelt dat de kosten voor het levensonderhoud gemiddeld genomen lager worden. Om die reden wordt de uitkering ook verlaagd. Dit levert de verschillen op zoals in het onderstaande overzicht van maandelijkse bedragen. Met partner wordt overigens degene met wie u de kosten van het huishouden deelt bedoeld. Het hoeft dus niet zo te zijn dat u met deze persoon in het huwelijk bent getreden.

Hoe hoog is de AOW uitkering?

De bedragen voor de AOW zijn in 2013 in Nederland als volgt:

U woont alleen en ontvangt een AOW uitkering:
 • 1.086,52 bruto / 1.025,14 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
 • 1.086,52 bruto / 818,06 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 69,73 per maand.

U bent alleenstaand en u heeft de zorg voor een minderjarig kind:
 • 1.368,94 bruto / 1.368,94 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
 • 1.238,27 bruto / 1.030,35 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 89,66 per maand.

U hebt een partner en u ontvangt beide een AOW uitkering:
 • 750,93 bruto / 708,51 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
 • 750,93 bruto / 565,85 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 49,81 per maand.

U hebt een partner en u ontvangt een AOW uitkering maar uw partner (nog) niet en u krijgt geen toeslag:
 • 750,93 bruto / 708,51 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
 • 750,93 bruto / 565,85 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 49,81 per maand

U hebt een partner en u ontvangt een AOW uitkering maar uw partner (nog) niet en u krijgt volledige toeslag:
 • 1.476,70 bruto / 1.283,61 netto (met heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
 • 1.476,70 bruto / 1.111,44 netto (zonder heffingskorting en aftrek van de bijdrage Zvw)
De vakantie-uitkering bedraagt bruto 99,62 per maand.

Hoogte van uw AOW-opbouw en pensioen inzien?

Door met DigiD in te loggen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien wat uw AOW-opbouw tot nu toe is. Via de website Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de bedragen van al uw opgebouwde pensioenen tot nu toe inzien.

AOW uitkering toch lager?

Het kan zijn dat uw AOW-uitkering lager uitvalt dan de bovengenoemde bedragen. Om AOW te ontvangen moet u in de 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd voor de AOW verzekerd zijn geweest. Omdat het een volksverzekeringen betreft bent u dat in principe altijd. Wanneer u echter een deel van uw leven in het buitenland hebt gewerkt en niet voldoet aan een van de daarvoor geldende uitzonderingen (u werkte wel in Nederland, uw verblijf was voor studie, u lag in een verzorgingstehuis, was gedetacheerd of u werkte voor de Nederlandse overheid) dan wordt uw AOW uitkering verlaagd met 2% per jaar dat u niet in Nederland woonde en werkte.

Wanneer heeft u recht op AOW toeslag?

Als u voor 1 januari 2015 de leeftijd van 65 bereikt en tevens voor die datum getrouwd bent met een jongere partner dan krijgt u een toeslag bovenop uw AOW-pensioen. De verschillen in deze bedragen ziet u in bovenstaande overzicht en dit is dus uiteraard alleen van toepassing op echtparen. Het gaat daar om de volledige (maximale) toeslag. De toeslag kan ook lager zijn. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW, de inkomsten van uw partner en de inkomsten van u en uw partner gezamenlijk.

Compensatie tegen voor koopkrachtvermindering

Vanwege uw achteruitgang in koopkracht is er door de overheid een compensatie in het leven geroepen onder de Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB). Deze compensatie bedraagt 25,16 euro per maand. De overheid is voornemens deze toeslag per 2015 af te schaffen. Hiervoor in de plaats moet een huishoudentoeslag komen die alleen bestemd is voor mensen met een laag inkomen, en dus voor de minder vermogende gepensioneerden.

Precedent voor aanvechten verlaging AOW

In Amsterdam kan een vrouw wellicht voor een precedent zorgen. Een 67-jarige vrouw heeft namelijk de verlaging van haar AOW als gevolg van een eveneens AOW-gerechtigde man, aangevochten bij de rechtbank. Zij moet 290 euro in de maand inleveren maar vindt dit onterecht omdat zij niet samenwoont met de man, maar ze elkaar enkel in de weekenden zien en aan de andere kant van het land wonen. Van lagere kosten in het levensonderhoud is daardoor dus geen sprake. De vraag is nu of de twee voldoende duurzaam gescheiden leven. De rechter doet 9 oktober 2013 uitspraak in deze zaak.
© 2013 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Samenwonen tijdens je studieSamenwonen tijdens je studieSamenwonen tijdens je studie? Is dit wel verstandig en is het te betalen? In dit artikel meer informatie en weetjes over…
Samenwonen: gevolgen voor de belasting en inkomsten?Samenwonen: gevolgen voor de belasting en inkomsten?Wie gaat samenwonen moet rekening houden met het feit dat dit gevolgen kan hebben voor de belasting en voor je inkomsten…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Erven en samenwonen in 2019 en 2020: gevolgen partnerErven en samenwonen in 2019 en 2020: gevolgen partnerWie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2019 of 2020 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging sa…

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind v…
Generatie Y en geldGeneratie Y en geldIn de sociologie worden mensen die in de jaren '80 en '90 zijn geboren, als "Generatie Y" betiteld. Een andere naam voor…
Bronnen en referenties
 • SVB
 • http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3499965/2013/08/28/Getrouwde-vrouw-vecht-AOW-verlaging-aan.dhtml

Reageer op het artikel "Verlaging AOW door huwelijk of samenwonen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ellis, 22-11-2018 18:47 #2
Is het waar dat je, als je trouwt op gepensioneerde leeftijd drie maanden je single a.o.w. mag houden?

Christiaan van Leijden, 20-01-2017 04:14 #1
Ik heb een vraag nl stel ik trouw met een vrouw die vanwege haar nationaliteit geen AOW geniet wat gebeurt er dan met mijn AOW? Ik geniet tot nu toe een AOW voor alleenstaanden. Zij heeft uiteraard nog nooit premie betaald en geniet geen AOW.
Bij voorbaat dank
JC van Leijden

Infoteur: Dessal
Laatste update: 23-10-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!