InfoNu.nl > Financieel > Geld > Wijzigingen kindgebonden budget 2014 en kinderbijslag

Wijzigingen kindgebonden budget 2014 en kinderbijslag

Wijzigingen kindgebonden budget 2014 en kinderbijslag Recht op het kindgebonden budget in 2013 of 2014, hoeveel is dat vanaf juli 2013 en hoe dit kit/kgb budget aanvragen? Krijgt u voor uw kind of kinderen een kinderbijslag 2013 of 2014, dan kunt u afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in 2013 en 2014 als toeslag ook het kindgebonden budget krijgen. Nu werd dit budget al fors herzien en in 2014 zijn er weer nieuwe wijzigingen bij de aanvraag die van invloed zijn op de hoogte van het kindgebonden budget en de voorwaarden om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Wat zijn de veranderingen voor dit budget dat u krijgt van de belastingdienst? Hoeveel kindgebonden budget kunt u in 2013 en 2014 maximaal krijgen en wat houdt de nieuwe vermogenstoets voor u in, met of zonder partner? Vergeet op de kinderkorting niet.

Hoogte bedragen kindgebonden budget 2014

Of u in aanmerking komt voor het kindgebonden budget is vanaf 1 januari 2013 niet alleen afhankelijk van uw inkomen, maar ook van uw vermogen. Wie samen met de toeslagpartner meer dan 80.000 euro aan vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting heeft, krijgt geen kindgebonden budget meer. Wie een te hoog inkomen heeft, en dat inkomen is ook weer afhankelijk van het aantal kinderen dat u hebt, komt eveneens niet voor het kindgebonden budget in aanmerking. Elk jaar zal worden bekeken of u nog recht hebt op deze toeslag van de belastingdienst. De regels worden steeds strenger.

Kindgebonden budget 2013 is hoger

Het kindgebonden budget is in 2013 wat hoger als u meerdere kinderen hebt. Voor een gezin met minimaal twee kinderen is het kindgebonden budget 75 euro hoger dan in 2012. Voor een gezin met twee kinderen komt het budget uit op maximaal 1.553 per jaar, bij een gezin met vijf kinderen loopt het bedrag op tot bijna 1.950 euro:

Hoogte van het kindgebonden budget 2013, de maximale bedragen per jaar

Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar in 2013
gezin met 1 kind 1.017
gezin met 2 kinderen 1.553
gezin met 3 kinderen 1.736
gezin met 4 kinderen 1.842
gezin met 5 kinderen 1.948
gezin met 6 kinderen of meer 106 extra per kind

Veranderingen kindgebonden budget 2013

De belangrijkste wijzigingen in 2013 zijn:
 • De nieuwe vermogenstoets van 80.000 euro kan betekenen dat u geen kindgebonden budget meer krijgt;
 • De hoogte van het budget is vanaf het tweede kind naar boven aangepast;
 • Er is geen indexatie en inflatie correctie ten opzichte van 2012;
 • Vanaf 1 januari 2013 wordt de hoogte van het kindgebonden zodra de ouder in een land buiten de EU/ EER en Zwitserland woont, afhankelijk van de kosten van levensonderhoud in dat land. Door dit woonlandbeginsel pakt voor betrokkenen het budget meestal fors lager uit dan wanneer ze in Nederland zouden wonen. Het is zelfs de bedoeling dat het budget stop wordt gezet, maar daarmee is de Eerste Kamer nog niet akkoord gegaan. Let wel inmiddels heeft de rechtbank van Amsterdam hier een stokje voor gestoken, maar kan minister Asscher nog wel tegen de uitspraak in hoger beroep gaan;
 • U hoeft niet langer zelf uw inkomen in te schatten op het aanvraagformulier, de belastingdienst doet dit voortaan zelf voor u;
 • Als u toch te veel budget ontvangt en daardoor een deel moet terug betalen, zal dat vanaf 2013 met rente zijn;
 • De toets op fraude wordt door de belastingdienst krachtiger ingezet.

Veranderingen kindgebonden budget 2014

U kunt kindgebonden budget voor 2014 aanvragen tot 1 september 2015. Vanaf 1 januari 2014 verandert het kindgebonden budget wederom. Uw vermogen mag maximaal 102.499 bedragen:

Bedragen kindgebonden budget 2014, maximale toeslag in 2014:

Huishoudenhoogte bedrag
Gezin met 1 kind maximaal 1.008 per jaar.
Gezin met 2 kinderen maximaal 1.548 per jaar.
Gezin met 3 kinderen maximaal 1.728 per jaar.
Voor het 4e en ieder volgend kind 106 extra per jaar.

Verder geldt:
 • Een verhoging voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar: 231 per jaar.
 • Een verhoging voor kinderen van 16 en 17 jaar: 296 per jaar.

Hoogte bedrag kinderbijslag 2013

Sinds kort is het zo dat de kinderbijslag alleen nog per 1 juli van een jaar wordt aangepast. Dat betekent dat de bedragen voor de kinderbijslag in de eerste helft van 2013 gelijk zijn aan de bedragen vanaf 1 juli 2012. Voor de hoogte van de bedragen per kwartaal en de voorwaarden voor de kinderbijslag verwijs ik u naar onderstaande tabellen:

Kinderbijslag 2013 voor kinderen die zijn geboren op of na 1 januari 1996, bedragen per kwartaal

Leeftijd0 tot en met 5 jaar6 tot en met 11 jaar12 tot en met 17 jaar
Hoeveel kinderbijslag 191,65 232,71 273,78

Kinderbijslag 2013 voor kinderen die zijn geboren vóór 1 januari 1996, 16 of 17 jaar oud

Aantal kinderenHoeveel kinderbijslag per kind per kwartaal
1 273,78
2 314,44
3 327,99
4 354,81
5 370,89
6 381,62
7 389,28
8 403,05
9 413,77
10 422,34

Zie voor 2014 het artikel: kinderbijslag 2014 omlaag.

Recht op kinderbijslag 2013?

Kinderbijslag kunt u in 2013 krijgen voor:
 • Een eigen kind tot 18 jaar;
 • Een stiefkind tot 18 jaar;
 • Een geadopteerd kind tot 18 jaar;
 • Een pleegkind tot 18 jaar;
 • Een andere kind tot 18 jaar dat u opvoedt en verzorgt zoals uw eigen kind.

De kinderbijslag kan eerder stoppen als:
 • Het kind te veel verdient met een bijbaan;
 • Het kind buitenhuis woont en uw bijdrage te laag is;
 • Het kind in het buitenland gaat wonen of recht heeft op studiefinanciering;
 • Het kind niet overdag op school zit.

Overige toeslagen 2013 en 2014 met vermogenstoets

Niet alleen is vanaf 2013 het kindgebonden budget met vermogenstoets, maar ook de zorgtoeslag, huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Bij de huurtoeslag kennen we al sinds 2012 een vermogenstoets, bij de andere toeslagen is dit nieuw. Vrijgesteld zijn de volgende bedragen:
 • 101.139 voor een alleenstaande in 2013 en 102.499 euro in 2014;
 • 122.278 voor partners.

Bij meer vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting dan bovengenoemde bedragen, vervalt het recht op het inkomensgebonden budget in 2013.

Toeslag aanvragen, kinderkorting aanvragen

Wie meent nog in 2014 recht te hebben op een inkomenstoeslag, doet er dan ook goed aan om nog snel een aanvraag bij de belastingdienst in te dienen. Het wordt allemaal duurder en wie op een toeslag recht heeft, kan die toeslag meestal ook heel goed gebruiken. Laat dat geld dus niet ongebruikt liggen, maar informeer u over de mogelijkheden. De kinderkorting die u kunt aanvragen is de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014.

Lees verder

© 2012 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kindgebonden budget 2015: bedragen, voorwaarden, wijzigingenKindgebonden budget 2015: bedragen, voorwaarden, wijzigingenHet kindgebonden budget 2015 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinde…
Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017Het kindgebonden budget 2016 is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een belangrijke financiële bijdrage in de ko…
Kindgebonden budget 2012Kindgebonden budget 2012In dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u het aanv…
Kindgebonden budget 2014: aanvragen en hoeveel is het?Kindgebonden budget 2014: aanvragen en hoeveel is het?Door de gestegen kosten van het in stand houden van het kindgebonden budget is het bedrag dat de overheid hier in 2014 v…
Kinderbijslag, kindgebonden budget in 2012, 2011 en 2010Kinderbijslag, kindgebonden budget in 2012, 2011 en 2010Kinderbijslag is al jaren een toeslag voor ouders met opgroeiende kinderen. De bedragen van 2012, 2011 en 2010 van het k…
Bronnen en referenties
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reageer op het artikel "Wijzigingen kindgebonden budget 2014 en kinderbijslag"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Jeroen, 06-02-2014 22:58 #2
Volgens de belastingdienst zou ik kindgebonden budget voor mijn dochter moeten ontvangen, maar door een melding van de SVB bank moet ik 4 maanden terugbetalen en krijg ik ook tot de tijd dat zij 18 jaar wordt geen toeslag.

De feiten:
Zij is 17 jaar en studeert, waardoor zij geen kinderbijslag krijgt omdat ze een studiefinanciering ontvangt. Ook de andere ouder ontvangt geen kinderbijslag.
Ik onderhoud mijn dochter wel in belangrijke mate; meer dan 416 per kwartaal
Zij verdient niet meer dan 1266 netto per kwartaal
Daarbij heb ik geen toeslagpartner en
een laag inkomen van minder dan 10.000 euro per jaar.
Ook is mijn vermogen niet te hoog om deze toeslag te ontvangen

Dat zegt ook de belastingdienst. Echter, ik moet zelf bij de SVB bank regelen dat zij doorgeven aan de Belastingdienst dat ik mijn dochter inderdaad in belangrijke mate onderhoud. Zij gaan dit volgens de Belastingdienst door bewijsstukken onderbouwen.
Ik word al 4 weken van de Belastingdienst naar de SVB bank en weer terug gestuurd. Alle 8 medewerkers van de Belastingdienst die ik sprak, zeggen iets anders en stellen iets anders voor. Zelfs dat het een kwestie is van een vinkje zetten bij een bepaalde afdeling en dat hij dat gaat regelen.
Een specialiste van de Belastingdienst zei me gisteren dat ik naar een hoger geplaatst persoon van de SVB bank moet vragen indien zij aangeven dat ik geen recht heb op kindgebonden budget.
De SVB bank vertelde mij vandaag dat ik geen recht heb op kindgebonden budget heb, omdat mijn dochter na 1 juli jarig is. Over deze regel kan ik echter niets terugvinden op internet. In de proefberekening van de Belastingdienst wordt alleen haar geboortejaar gevraagd en niet haar geboortedatum. Uit deze berekening volgt dan ook dat er wel recht is op deze toeslag.
Naar zeggen van de SVB bank klopt de proefberekening van de Belastingdienst niet. Dat lijkt me wat ver gaan.

Ik weet niet meer hoe het nu zit, daar iedereen iets anders zegt.
Kunt u mij helderheid geven, dan wel mij verwijzen naar een instantie die mij advies kan geven?

Hartelijk dank voor uw moeite.

Vriendelijke groet,
Jeroen Reactie infoteur, 07-02-2014
Beste Jeroen,
1. Een paar regels op een rij:
a. Zodra uw dochter recht heeft op studiefinanciering, vervalt de aftrekpost levensonderhoud kind.
b. Omdat uw dochter studiefinanciering krijgt, is er geen kinderbijslag meer.
c. Het kindgebonden budget stopt als er geen recht op kinderbijslag bestaat.
2. De conclusie is dus dat met ingang van het moment van het recht op studiefinanciering er geen recht meer is op kinderbijslag, kindgebonden budget of de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. de Boer, 22-12-2012 22:28 #1
Ik heb een vraag over de berekening van de vermogenstoets 2013 voor kindgebonden budget en zorgtoeslag.
Een gezin met 2 partners heeft een vrijgesteld vermogen van 122.278 in 2013
Vraag : Heeft een gezin met 2 partners en 2 minderjarige kinderen een vrijgesteld vermogen van 122.278 vermeerderd met het heffingvrij vermogen van 2 minderjarige kinderen ad 5.558 (totaal dus 127.836)? Ik kan dit nergens vinden in de mededelingen van het ministerie of ben ik abuis?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-12-2012
Beste K. de Boer,
Het vrijgesteld heffingvrij vermogen van minderjarige kinderen is per 1 januari 2012 vervallen in de vermogensrendementsheffing box 3 en bestaat dus niet meer:

http://www.financieel.infonu.nl/sparen/64892-hoge-spaarrente-vermogensrendementsheffing-2012-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Toeslagen 2014
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!