De bewindvoerder

De bewindvoerder Sommige mensen kunnen, vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking of psychische problemen, niet goed zelf hun financiën regelen. Een bewindvoerder kan dit dan voor hun doen. Deze behartigt iemands financiele belangen.

Beheer van alle goederen

De bewindvoerder beheert alle goederen die onder het bewind zijn gesteld. Zo moet hij of zij er bijvoorbeeld voor zorgen dat het geld goed wordt belegd, een huis op tijd wordt geschilders of dat de rente op tijd wordt bijgeschreven. Ook dient de bewindvoerder de administratie uit te voeren over de goederen die onder het bewind staan.

Verzorging en financiën

Een bewindvoerder moet er dus voor zorgen dat de inkomsten van de persoon die onder het bewind staan, worden gebruikt voor zijn of haar verzorging. Verder regelt deze ook de financiën. Hierbij kan je denken aan het doen van een belastingaangifte, het aanvragen van hoor- of zorgtoeslag, bijstand of een persoonsgebonden budget.

Lijst met beschrijvingen

Kort nadat de bewindvoerder is benoemd, maakt deze een lijst waarin de goederen staan beschreven die onder het bewind vallen. Van de griffie van de rechtbank ontvangt hij een bericht hierover. De bewindvoerder stuurt ook een kopie met deze lijst naar het kanton van de rechtbank. Verder heeft de bewindvoerder ook de taak om zijn of haar naam te vermelden bij alle goederen die in een openbaar register zijn opgenomen, zoals een huis in het Kadaster.

Toestemming hebben

Degene die onder het bewind staat, moet altijd toestemming hebben van de bewindvoerder als hij of zij over zijn goederen wilt beschikken. Als de bewindvoerder geen toestemming geeft, dan kan de kantonrechter nog beslissen om een vervangende toestemming te geven. Hiervoor moet degene die onder het bewind staat wel een schriftelijk verzoek bij de kantonrechter indienen. Ook de bewindvoerder zelf moet weer toestemming hebben als hij over de goederen wilt beschikken die onder het bewind staan. Hiervoor moet hij weer toestemming hebben van de persoon voor wie het bewind is ingesteld. Dit kan bijvoorbeeld ook als de bewindvoerder van plan is om een lening af te sluiten of om een schikking te treffen met een schuldeiser. Als degene die onder het bewind staat geen toestemming wilt geven, dan kan de bewindvoerder actie ondernemen. Hij kan dan schriftelijk om toestemming vragen via de kantonrechter. Deze kan voor regelmatig terugkerende kosten, zoals reiskosten, eenmalig toestemming geven.

Eisen om bewindvoerder te zijn

Eigenlijk kan iedereen die meerderjarig is, tot bewindvoerder worden benoemd. Toch kun je dit natuurlijk niet zomaar worden. Zo moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Je mag bijvoorbeeld zelf ook niet onder curatele staan. Ook mag je vermogen niet onder bewind zijn gesteld. Verder mag je niet in staat van faillissement verkeren of onder een schuldsanering vallen. Meestal kan een partner van de betrokkene bewindvoerder worden. Daarna komen een van de ouders, kinderen, broers of zussen in aanmerking voor deze functie. Ook een rechtspersoon mag aangesteld worden als bewindvoerder. Dit kan bijvoorbeeld een stichting zijn die zich inzet voor patiëntengelden. Heel veel instellingen werken met zon stichting. Een rechtspersoon moet dezelfde procedure volgen als een natuurlijk persoon.

Meerdere personen

Er mag meer dan één persoon als bewindvoerder worden aangesteld. Als er twee of meer bewindvoerders zijn, dan kan een persoon alle taken die tot het bewind horen alleen uitvoeren. Als de bewindvoerders een meningsverschil hebben, dan kan de kantonrechter een beslissing nemen.

Zelf voorkeur aangeven

Iemand voor wie het bewind wordt aangevraagd kan zelf een voorkeur aangeven voor een bewindvoerder. Deze voorkeur moet worden opgevolgd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze voorkeurspersoon niet tot bewindvoerder te benoemen. Als de kantonrechter een andere persoon benoemd, dan hoort hij aan te geven waarom hij deze beslissing heeft genomen.

Ontslagverzoek indienen

Als een bewindvoerder niet meer in staat is om het bewind uit te voeren of dit niet meer wilt doen, dan kan hij een ontslagverzoek indienen bij de rechter. Hierin kan hij ook een andere bewindvoerder voordragen.
© 2012 - 2024 Marensa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een bewindvoerder?Wat is een bewindvoerder en wat zijn zijn taken? Welke eisen worden er aan een bewindvoerder gesteld?
Mediation: kosten & voordelenMediation is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, de partijen begeleidt…
Wat is mediation en wat kost het?Wat is mediation en wat kost het?Wat is mediation? Mediation is een vorm van bemiddeling die bij allerlei conflicten kan worden gebruikt. De kern is dat…
Erfenis jong kind: bewindErfenis jong kind: bewindErfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om…

Curator en onder curatele staanEr zijn mensen die totaal geen zicht hebben op de financiën. Ze kunnen hun financiele belangen dan ook niet goed zelf be…
Incassobureaus en deurwaardersIncassobureaus en deurwaarders. We hopen allemaal dat we er nooit mee te maken krijgen, maar steeds meer mensen komen in…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
Marensa (310 artikelen)
Gepubliceerd: 01-02-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.