Curator en onder curatele staan

Er zijn mensen die totaal geen zicht hebben op de financiën. Ze kunnen hun financiele belangen dan ook niet goed zelf behartigen. Voor deze volwassenen zijn er door de Nederlandse overheid wetten opgesteld. Om deze mensen te beschermen, kent Nederland de maatregel curatele. Iemand die onder curatele wordt gesteld, is handelingsonbekwaam. Deze persoon krijgt dan, via de rechtbank, een curator aangewezen.

Aangewezen door de rechter

Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer uit te voeren over de bezittingen van een persoon die handelingsonbekwaam is. Dit houdt in dat iemand zelf helemaal geen financiele en persoonlijke beslissingen meer mag nemen zonder dat hiervoor toestemming is verleend van de curator. Een curator begint met zijn werk op het moment dat deze door de rechtbank tot curator is benoemd. Aan de kantonrechter moet de curator altijd rekening en verantwoording afleggen.

Een curandus

Iemand die onder curatele staat, wordt ook wel een curandus genoemd. De curandus moet altijd toestemming vragen aan de curator voordat hij of zijn een zakelijke beslissing wilt nemen. Het gaat hierbij om allerlei beslissingen, zoals het lid blijven van een vereniging, de keuze van een energiemaatschappij of die van een supermarkt. Als de curandus zonder de toestemming van zijn of haar curator een overeenkomst sluit, dan is de koopovereenkomst vernietigbaar.

Redenen

Volgens de wet kan iemand alleen onder curatele worden gesteld wegens een geestelijke beperking, drankmisbruik of verkwisting.

Geestelijke beperking

Hierbij moet het echt gaan om een geestelijke beperking waardoor de persoon in kwestie niet in staat is om zelf met geld om te gaan en betalingen te doen.

Drankmisbruik

Bij drankmisbruik gaat het om een ernstige verslaving, waardoor iemand niet meer in staat is om zelf zijn of haar financiele belangen te behartigen. Ook kan het zo zijn dat deze persoon in het openbaar aanstoot geeft of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Verkwisting

Deze vorm van onder curatele stelling komt bijna nooit meer voor. Het is namelijk haast onmogelijk om te bepalen of een persoon zijn vermogen verkwist. Iemand die onder curatele is gesteld wegens verkwisting, mag alleen bepaald aantal handeling niet meer verrichten.

Situaties

Er zijn twee verschillende situaties waarbij een curator kan optreden. Dit zijn bij curatelen en bij insolventies.

Bij curatele

Bij curatele houdt in dat de curator is aangesteld als financieel beheerder van iemand die onder curatele is gesteld. De curator is dan de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus. Eigenlijk kan je de rol van de curator vergelijken met die van een ouder of een voogd.

Bij insolventies

Er is sprake van insolvent als iemand niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Iemand wordt dan failliet verklaard door de rechtbank. Ook wordt er door de rechtbank dan een curator benoemd. Deze curator heeft dan als taak om boedel van de faillietverklaarde te verkopen. Zo kunnen de schulden worden betaald. Ook heeft de curator de verantwoordelijkheid om de schuldeisers een bedrag terug te betalen dat binnen de mogelijkheden ligt.
© 2012 - 2024 Marensa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het inkomen van een curatorHet inkomen van een curatorVan bepaalde beroepen is het onduidelijk hoe ze hun geld verdienen en hoeveel, een curator is zon beroep. Hoeveel verdi…
Curator of bewindvoerder wordenCurator of bewindvoerder wordenWanneer iemand op wil treden voor een ander persoon als curator of bewindvoerder, dan moet hij of zij daarvoor door de k…
De curator mag wel heel veelDe curator mag wel heel veelWat mag de curator allemaal doen als u in een faillissement bent verwikkeld. Waarover mag u als gefailleerde nog zelf be…
Curatele, onderbewindstelling en mentorschapCuratele, onderbewindstelling en mentorschapBewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te beh…

Schulden oplossen met budgetbeheerBudgetbeheer is eigenlijk het (gedeeltelijk) uit handen geven van de financien aan een budgetbeheerder. Er worden duidel…
De bewindvoerderDe bewindvoerderSommige mensen kunnen, vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking of psychische problemen, niet goed zelf hun fin…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
Marensa (310 artikelen)
Gepubliceerd: 01-02-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.