Rechtsvorm: de Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap (nv) is een rechtsvorm waarbij het eigen vermogen verdeeld is in aandelen. Vaak worden de aandelen niet op naam uitgegeven, waardoor de vennoten elkaar vaak niet kennen. Vandaar ook 'naamloze' vennootschap. Wat houdt zo'n 'nv' nog meer in?

Het eigen vermogen

Het eigen vermogen van de rechtsvorm 'naamloze vennootschap' is opgedeeld in aandelen. Mensen kunnen deze aandelen kopen. Deze aandeelhouders zijn dan eigenaar van een stukje van het bedrijf. De aandelen van een naamloze vennootschap staat niet altijd op naam. De aandelen worden in dat geval uitgegeven aan toonder, er is dan geen register waarin de aandeelhouders staan geregistreerd. De vennoten kennen elkaar dus meestal niet, vandaar ook de naam 'naamloze' vennootschap.

Rechtspersoon of natuurlijk persoon

Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, hebben de ondernemers geen zekerheid over hun privévermogen: in het geval van een faillissement wordt namelijk ook dit vermogen gebruikt om de schulden terug te betalen. Een naamloze vennootschap heeft dit nadeel niet. Een nv bezit namelijk, net als een bv, rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat de onderneming eigen rechten en plichten heeft. De schulden worden in zo'n geval alleen afgelost uit het zaakvermogen, en het privévermogen van de ondernemer(s) kan zo niet verloren gaan. Dit geldt dus ook voor de aandeelhouders: zij kunnen enkel het door hun ingebrachte vermogen verliezen.

De aandelen

De aandelen van een naamloze vennootschap zijn, in tegenstelling tot de aandelen van een besloten vennootschap, vrij verhandelbaar: iedereen kan ze kopen en weer verkopen. Hierin schuilt een groot nadeel: een concurrent kan door heel veel aandelen te kopen de zeggenschap in de nv verwerven. Om zo'n overname door een concurrent tegen te gaan, kan de nv aandelen uitgeven zonder stemrecht, bijvoorbeeld certificaten van aandelen.

De oprichting

De oprichting van de nv is aan meer wettelijke regels gebonden dan die van de eenmanszaak en de vennootschap onder firma. Bij de oprichting van de nv moeten de statuten worden opgesteld, waarin zaken staan vermeld zoals de naam van de nv, het doel van de nv en tot welk bedrag er aan aandelen uitgegeven kan worden. Deze statuten zijn opgenomen in de notariële akte, die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het startkapitaal van de nv bedraagt minimaal 45 000 euro.

De aandeelhouders

De nv is in handen van de aandeelhouders, want zij zijn de eigenaren. Zij hebben dan ook invloed op de gang van zaken binnen de nv, via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Deze vergadering vindt minstens één maal per jaar plaats. De AVA heeft de hoogste macht, en beslist over zaken zoals de winstverdeling en de benoeming van de directie. De AVA kan daarnaast ook bijvoorbeeld nieuwe aandelen uitgeven of de statuten wijzigen. Omdat beslissingen zijn die snel genomen moeten worden, is er een 'Raad van Bestuur', of te wel de directie. De directie verzorgt de algemene leiding binnen de nv: zij voeren het ondernemingsbeleid uit. Voor belangrijke beslissingen heeft de directie eerst toestemming nodig van de AVA. De directeuren zijn niet altijd zelf ook aandeelhouder, maar in dat geval gewoon een werknemer in dienst van de nv. De AVA kan de directie, zo nodig, ontslaan. De AVA benoemt ook de Raad van Commissarissen (RvC), het toezicht op en adviespunt van de directie.

Overige consequenties

Een naamloze vennootschap is verplicht om één keer per jaar de jaarrekening, met gegevens zoals de balans en de winst-en-verliesrekening, in te leveren bij de Kamer van Koophandel. Zo kunnen belanghebbenden, zoals geldverstrekkers, inzicht krijgen in de financiële situatie van de nv. Over de winst van de nv wordt vennootschapsbelasting betaald. De continuïteit is bij de nv zeer goed gewaarborgd. Als er een aandeelhouder overlijdt of om een andere reden uittreedt, betekent dat zeker niet het einde van de nv.
© 2009 - 2024 Maarten-, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Commerciële en niet-commerciële organisatiesCommerciële en niet-commerciële organisatiesAls mensen met elkaar gaan samenwerken om een bepaald doel te behalen, ontstaat er een organisatie. Voorbeelden van orga…
Rechtsvorm: de Besloten vennootschap (bv)De besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm waarbij het eigen vermogen verdeeld is in aandelen. Deze aandelen zijn n…
Rechtsvormen: eenmanszaak, vof, nv en bvBij het opzetten van een eigen bedrijf of organisatie zal je een rechtsvorm moeten kiezen. Ook non-profit organisaties h…
De NV: de Naamloze VennootschapDe NV: de Naamloze VennootschapNet als de v.o.f, de b.v en de eenmanszaak, is de naamloze vennootschap een juridische rechtsvorm waaruit je kunt kiezen…

Rechtsvorm: de VerenigingNaast de commerciële (profit) organisaties, zijn er ook non-profitorganisaties, zoals de vereniging. De vereniging stree…
Rechtsvorm: de Vennootschap onder firma (vof)Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij meerdere personen onder een gezamenlijke naam een bedrijf beheren…
Maarten- (27 artikelen)
Laatste update: 01-01-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.