Hoogte boetes en bekeuringen bij verkeersovertredingen

Hoogte boetes en bekeuringen bij verkeersovertredingen De hoogte van een verkeersboete hangt af van de overtreding die er heeft plaats gevonden. Des te gevaarlijker de overtreding die gemaakt wordt, hoe hoger de boete zal zijn. Doordat er bij het vaststellen van de hoogte van een overtreding vele factoren meetellen, valt het niet exact te vermelden hoe hoog de boete voor een verkeersovertreding, zoals het rijden onder invloed van alcohol of het rijden door het rode licht, zal kunnen uitvallen. Wel kunnen er enkele richtlijnen geven worden voor wat betreft de hoogte van een boete in 2012 en bij een verkeersovertredingen in Nederland. Wanneer een persoon zich schuldig maakt aan meerdere verkeersovertredingen tegelijkertijd, dan kunnen er afwijkende bedragen gelden.

Verkeersregels

Verkeersregels worden gemaakt door de overheid en zijn vastgelegd in wetten en reglementen. Wie zich niet aan deze vastgelegde afspraken houdt, begaat ofwel een verkeersovertreding (een licht strafbaar feit) ofwel een misdrijf (een strafbaar feit waarbij een gevangenisstraf kan worden opgelegd). Per verkeersovertreding zijn er richtlijnen opgesteld met betrekking tot de hoogte van de bekeuring.

Algemene verkeersovertredingen

Er zijn een aantal algemene verkeersovertredingen waarvan een weggebruiker zich niet altijd bewust is dat deze gemaakt worden. Echter de hoogte van de op te lopen bekeuringen geven genoeg redenen om hier alerter mee om te gaan.
Algemene verkeersovertredingenHoogte bekeuring
Door het rode verkeerslicht rijden 220
Het rijden zonder gordel 120
Het niet hands-free bellen tijdens het rijden
(Hierbij is het alleen al vasthouden van een GSM al voldoende voor
het krijgen van een bekeuring)
220
Rechts inhalen 220
Onnodig claxonneren 350
Geen richting aangeven 85
Gebruik maken van de busbaan 120
Inhalen bij een inhaal verbod 150
Het doorrijden bij een stopbord 100
Afslaan op plaatsen waar dit niet is toegestaan 150
Parkeren en stilstaan op plaatsen waar dit niet is toegestaan 60

Verkeersovertredingen op de snelweg en autoweg

Op de snelweg en de autoweg zijn nog een aantal (ondenkbare) overtredingen die eveneens kunnen worden beboet.
Verkeersovertredingen op de snelweg en autowegHoogte bekeuring
Het keren van de auto 280
Door de berm rijden 75
Onnodig rijden over een vluchtstrook 280
Onnodig stilstaan op een vluchtstrook 130

Het rijden onder invloed van alcohol

Het rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongelukken met dodelijke slachtoffers. Volgens de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) waren er in 2011 naar schatting ongeveer 2.500 doden en ziekenhuisgewonden door alcoholgebruik in het verkeer. Bijna 100% van de Nederlandse bevolking vindt dan ook dat alcohol en verkeer niet samengaan. Toch worden er dagelijks bekeuringen uitgedeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Zo werden er tijdens de TT 2012 in Assen nog 32 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol.

Hoeveel alcohol is toegestaan in het verkeer?

In Nederland is voor beginnende bestuurders een alcoholpromillage van 0,2 promille toegestaan. Dit komt neer op ongeveer één standaardglas alcohol. Het gaat dan om een glas bier of wijn. Ieder individu reageert echter anders op de inname van alcohol. Hierdoor zijn er geen exacte hoeveelheden alcohol aan te geven.
Voor niet-beginnende bestuurders is deelname aan het verkeer verboden bij een alcoholpromillage van 0,5 promille en hoger. Dit komt neer op ongeveer twee standaardglazen alcohol binnen een uur voordat een bestuurder deelneemt aan het verkeer. Deze promillages gelden niet alleen voor autobestuurders, maar ook voor andere verkeersdeelnemers als scooterbestuurder en fietsers.

Richtlijnen hoogte bekeuring bij het rijden onder invloed van alcohol

Bij het aanhouden en constateren van alcoholgebruik is het risico aanwezig dat er een bekeuring volgt. De hoogte van de bekeuring hangt af van een aantal factoren.

Hoogte bekeuring bij het rijden met alcoholHoogte bekeuring
0,54-0.80 promille 220
(voor beginnende bestuurders ligt de ondergrens bij 0,2 promille)
0,81-1.00 promille 300
1.01-1.15 promille 390
1.16-1.30 promille 480
1.30 - en hoger promilleBij een promille boven de 1.30 krijgt de betrokkene een verkeersboete, maar heeft ook een grote kans op invordering van het rijbewijs. Bij een hoogte van 1.50 promille loopt men daarnaast de kans op een veroordeling

Verkeersovertredingen met betrekking tot het rijbewijs

Iedere bestuurder van een auto, vrachtwagen, bromfiets of ander motorvoertuig is verplicht om te beschikken over een geldig rijbewijs en dit tijdens het besturen van het voertuig bij zich te dragen.
Een rijbewijs heeft normaal gesproken een geldigheid van tien jaar. Op basis van leeftijd of op grond van medische omstandigheden kan het rijbewijs een kortere geldigheidsduur hebben. Wanneer een bestuurder de leeftijd van 60 tot 65 jaar heeft, dan krijgt de bestuurder een nieuw rijbewijs dat geldig is tot 70 jaar. Wanneer de bestuurder ouder is dan 65 jaar, op het moment dat iemand het rijbewijs behaalt of een nieuw rijbewijs aanvraagt, dan is het nieuwe rijbewijs vijf jaar geldig. Op het rijbewijs staat, onder de kopjes 'vernieuwen voor' of 'geldig tot' de datum aangegeven tot wanneer het rijbewijs geldig is. Wanneer het rijbewijs niet tijdig wordt verlengd, dan is het rijbewijs verlopen en dus niet meer geldig. Wanneer zonder rijbewijs een motorvoertuig of met een verlopen rijbewijs een motorvoertuig wordt bestuurd, dan is de bestuurder strafbaar en kan de bestuurder een bekeuring krijgen.

Overtredingen met betrekking tot het rijbewijsHoogte bekeuring
Het niet bij zich hebben van een geldig rijbewijs 85
Het hebben van een onleesbaar rijbewijs 85
Het hebben van een verlopen rijbewijs ( minder dan een jaar) 85
Het hebben van een verlopen rijbewijs (meer dan een jaar) 330
Het rijden op de openbare weg, terwijl het rijbewijs is ingevorderd 340
© 2012 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete leaseauto: wie krijgt boete leaseauto?Verkeersboete leaseauto: wie krijgt boete leaseauto?In een leaseauto rijden betekent dat je baas de kosten van je auto betaalt. Je tankt als je een leasauto hebt met een pa…
Bezwaar maken tegen (hogere) verkeersboetesEen verkeersboete is nooit leuk. Het is weggegooid geld waar niemand een seconde plezier voor heeft gehad. Bovendien wor…
Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…

Onderhandelen over de prijs in TurkijeOnderhandelen over de prijs in TurkijeIn de toeristische gebieden in Turkije wordt u overladen met winkeltjes met souvenirtjes en kleding en tassen van nepmer…
Voordelen OV-chipkaartmijn kijk opVoordelen OV-chipkaartIn Nederland kan er na de invoering van de OV-chipkaart niet meer gereisd worden met de strippenkaart. Er is in het open…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.alcoholinfo.nl
  • www.om.nl
  • www.cbr.nl
  • www.rijbewijs.nl
Reacties

Pm Kruithof, 18-11-2013
Mijn zoon van 14 fietste over een voetpad. Hij werd aangehouden door de stadswacht kon zich legitimeren, verder alles ok, denk erom niet op voetpad fietsten. Boete 45 euro! Maar werd hem verteld, omdat hij minderjarig was werd dit de gehalveerd. Komt de boete thuis R309, 52 euro betalen voor een jongen van 14. Is dit terecht? Reactie infoteur, 15-12-2013
Beste vraagsteller,

Het op de busbaan bevinden op, zonder enige reden, kost volgens art 62 Jo. 81 RVV à 35

Van belang is dat volgens art. 62. de weggebruikers verplicht zijn gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Zo is in art. 81. bepaald dat de busbanen en busstroken waarop het woord, BUS'' is aangebracht slechts mogen worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus en bestuurders van een autobus. Busbanen en busstroken waarop het woord, LIJNBUS'' is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus en er mag dus niet opgelopen worden.

Het gevolg is dat als je het bovenstaande overtreedt, dan krijg je een boete van 35 (volgens de richtlijnen van 2013).

Als u hier niet mee eens bent, dan kan er een bezwaar worden ingediend bij het Openbaar Ministerie. Dit moet binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat worden gedaan. Hierin moet worden uitgelegd waarom men niet met de opgelegde boete eens bent. Het bezwaar heeft overigens geen schorsende werking, dat houdt in dat men de boete alsnog moet betalen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard dan wordt het geld teruggestort.

De officier van justitie neemt binnen 16 weken na het ingediende bezwaar een beslissing. Dit kan met 6 weken worden verlengd. Indien men met de beslissing niet eens is of de beslissing niet tijdig is genomen, dan is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij sector kanton. Mocht men alsnog niet eens is met het vonnis, dan kan men in hoger beroep gaan in Leeuwaarden.

Het antwoord op de vraag is dan ook: het maakt dus overigens niet uit of er wel bussen rijden of niet: 'regel is een regel'. Tenzij er uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld dat op bepaalde tijdstippen de regel niet geldt. Als er geen zebrapad is dan mag men ook niet oversteken. Als uw zoon niet anders kon en dat kan bewijzen, dan vormt deze een goede bezwaargrond.
Sinds de wet Mulder is het administratiefrechtelijk af te handelen. De betreffende overtredingen worden Mulderovertreding, Muldergedraging of Mulderfeit genoemd. De administratieve sanctie wordt opgelegd bij een gedagtekende beschikking (niet te verwarren met een strafbeschikking). De beschikking bevat een korte omschrijving, onder verwijzing naar feit code en het bedrag van de administratieve sanctie, de datum en het tijdstip waarop, alsmede de plaats waar de gedraging is geconstateerd.

Het beste is om tegen de opgelegde boete bezwaar te maken.

TekstSchrijverT

Annemarie, 08-10-2013
Ik heb een boete van 35 euro ontvangen voor : LOPEN OVER DE BUSBAAN,dus niet voor lopen op de busbaan
is dat nu echt een overtreding?
heb er nog nooit zo iets gehoord
vindt dat wel heel erg raar, moet toch oversteken, het was om half tien avonds en geen enkel busverkeer op de busbaan Reactie infoteur, 04-11-2013
Binnenkort komt er een artikel over het lopen opde busbaan en andere onzin en geldklopperij van de overheid.

TekstSchrijverT

Jeroen Musch, 20-02-2013
Mijn rijbewijs is ingenomen in Duitsland, mag ook nooit meer rijden in Duitsland. Het probleem is ik woon in Duitsland in een dorp op 1 km van de Nederlandse grens en werk in Nederland. Is het mogelijk om voor die 1km ontheffing te krijgen? Reactie infoteur, 20-05-2013
Overleg eens met de burgemeester van de gemeente waar u woont

Henny Gevers, 15-01-2013
Ik heb in Delft een bekeuring gekregen van 130, 00 wegens het rijden met de auto op het fietspad. Ik heb een stukje over het fietspad heen gereden om op de werkplek te komen(spoor). De agent hield mij 's nachts om 01.15 aan en bekeurde mij. Ik zei dat ik zo naar de werkplek naar het spoor moest. Hij reageerde daar niet op en schreef de boete uit. Ik dacht laat maar (normen en waarden) het zal wel een tientje of 6 zijn. Toen hij mij vertelde dat het 130, 00 was schrok ik wel heel erg. Ik zei de agent nog dat ik ontheffing (ontheffingskaart)had van pro rail om zo op het spoor te moeten komen. Daarbij zei de agent dat ik dat maar in mijn bezwaar kenbaar moest maken. Verrekte klootzak dacht ik (kun je nou helemaal niet een beetje gevoel hebben en meedenken) een reden te meer om nog meer een hekel te krijgen aan onze gezagsdragers. Ik moet er toch wel weer 1,5 dag voor werken. Reactie infoteur, 21-01-2013
Uit de informatie die je geeft maak ik op dat je stevig in je schoenen staat.

Maak (nog even) foto's van de situatie en wacht de oproep van de rechtbank af. Je hebt meer dan 50% kans (als het klopt wat je zegt) dat de rechter van mening is dat je niet hoeft te betalen.

Succes

TeksTSchrijverT

Tekstschrijvert (367 artikelen)
Gepubliceerd: 29-08-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.