InfoNu.nl > Financieel > Beleggen > Duurzaam vastgoed, de achtergrond

Duurzaam vastgoed, de achtergrond

Duurzaam vastgoed, de achtergrond Halverwege de jaren tachtig zijn de begrippen milieu en duurzaamheid geïntroduceerd aan de hand van een slogan. Deze slogan werd destijds vaak vertoond op radio en televisie en luidt: 'Een beter milieu begint bij jezelf.' Sindsdien zijn wij als mensen steeds bewuster aan het consumeren. Deze begrippen zijn tegenwoordig echter ook te vinden binnen de vastgoedbranche. De wereld van het vastgoed is een branche, waarbij veel partijen betrokken zijn. Hierdoor zijn vernieuwingen minder snel door te voeren dan bij roerende zaken, zoals kleding en mobiele telefoons. Bovendien is het de bedoeling dat het eindresultaat lang meegaat, niet decennia, maar zelfs eeuwen. Daarom is het belangrijk te denken over duurzaamheid. In deze branche is veel winst te behalen op dit gebied.

Het plannen en bouwen van huizen, wijken en zelfs complete steden is een langdurig proces. Er is dan ook ruimte en tijd om na te denken over het gebruik van duurzame materialen, herbestemming van gebouwen en energiebezuinigende maatregelen. Het gaat niet alleen om het bouwmateriaal, maar ook om politieke, sociale of esthetische redenen. Zo gaat een architectonisch hoogstandje aanzienlijk langer mee dan een grijze betonnen doos.

Definitie

De term duurzaamheid wordt tegenwoordig in elke mogelijke situatie gebruikt. Om aan te geven wat deze term binnen de vastgoedwereld betekent, is duurzaamheid gedefinieerd. Duurzaamheid wordt praktisch gezien namelijk omschreven als: 'Een vorm van bouwen en huisvesten waarbij in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut worden om een hoge ruimtelijk kwaliteit tot stand te brengen in combinatie met een lage belasting van het milieu op wereldniveau, zodat ook toekomstige gebruikers daarvan profiteren.'

Vanaf de jaren negentig is naast de term duurzaamheid, de term globalisering ontstaan. Dit heeft te maken met economische winsten aan de ene kant en ecologische verliezen aan de andere, waarna deze tegen elkaar worden afgewogen. Een belangrijke persoon op dit gebied is Al Gore met zijn film 'An Inconvenient Truth'. Deze film overtuigde de burger van het feit dat verandering noodzakelijk was. Op wereldniveau worden nu maatregelen getroffen en die werken door in de bouwregelgeving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ook dit begrip staat in verband met duurzaamheid. Het ministerie van VROM definieert dit begrip als volgt: 'Ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen.' Het gaat om een toekomstgerichte visie, waarbij de balans tussen economische doelen, het ecologische effect en de sociale impact van investeringsbeslissingen gewaarborgd zijn. MVO mag de continuïteit van een organisatie nooit in gevaar brengen, maar dient een gezonde financiële situatie te creëren.

Investeringsbeslissingen moeten weloverwogen worden genomen, waarbij de terugverdientijd en levensduur van groot belang zijn. Vanuit ecologisch oogpunt is het belangrijk dat de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten en het vastgoed voor het milieu in kaart gebracht zijn. De gehele keten van het aanwenden van grondstoffen tot aan het afdanken, waarbij grond en lucht worden vervuild, is hierbij betrokken. Wat betreft de sociale dimensie staat de gezondheid en het welzijn van de mens centraal.

Het ministerie van VROM is van mening dat Nederland achterblijft in het duurzaam ontwikkelen van steden ten opzichte van de wereld. Duurzaamheidinitiatieven beperken zich in Nederland namelijk tot de ecologische aspecten en de aandacht beperkt zich vaak tot gebouw- of wijkniveau, het regionale niveau ontbreekt. Door ecologische, economische en sociaal-culturele belangen op regionale schaal met elkaar te verbinden, kunnen ze elkaar versterken in plaats van in de weg te zitten.
© 2010 - 2019 Remco_box, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Duurzame ontwikkeling van vastgoedDuurzame ontwikkeling van vastgoedWanneer een bedrijf zich interesseert voor verduurzaming van de huisvesting, wil zij natuurlijk direct weten welke ingre…
Vastgoed: beleggen in Nederlandse vastgoed-CVVastgoed: beleggen in Nederlandse vastgoed-CVHet is niet eenvoudig om de ontstaansgeschiedenis van de vastgoed-CV te achterhalen. Er wordt wel aangenomen dat de wink…
Maatschappelijk verantwoord ondernemenIn de horeca is het een komen en gaan van trends en ontwikkelingen, sommigen blijven hangen, anderen zijn na een jaar al…
Duurzaam ondernemenDuurzaam ondernemen is het vinden van een verband tussen people, planet en profit en daarmee rekening houden met stakeho…
Groen beleggen, maatschappelijk verantwoord sparen 2019Groen beleggen, maatschappelijk verantwoord sparen 2019Groene beleggingen, maatschappelijk verantwoord sparen, durfkapitaal, groen en duurzaam sparen? Benut de overgebleven fi…

Reageer op het artikel "Duurzaam vastgoed, de achtergrond"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Edu1 (infoteur), 19-07-2011 16:24 #1
Helemaal mee eens. Door een droom heb ik een referentie-project voor duurzaam
wonen bedacht (qua grootte). Omdat duurzaamheid (plichten) altijd in strijd is met ons vrijheids-streven (rechten). We wonen in Nederland mijns inziens namelijk te veel in ruime (vrijstaande en rijtjes-)woningen. Ik doe met dit ontwerp mee aan de duurzaamheids-prijsvraag Z.H.

Infoteur: Remco_box
Gepubliceerd: 21-12-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Reacties: 1
Schrijf mee!