Duurzaam vastgoed, de achtergrond

Duurzaam vastgoed, de achtergrond Halverwege de jaren tachtig zijn de begrippen milieu en duurzaamheid geïntroduceerd aan de hand van een slogan. Deze slogan werd destijds vaak vertoond op radio en televisie en luidt: 'Een beter milieu begint bij jezelf.' Sindsdien zijn wij als mensen steeds bewuster aan het consumeren. Deze begrippen zijn tegenwoordig echter ook te vinden binnen de vastgoedbranche. De wereld van het vastgoed is een branche, waarbij veel partijen betrokken zijn. Hierdoor zijn vernieuwingen minder snel door te voeren dan bij roerende zaken, zoals kleding en mobiele telefoons. Bovendien is het de bedoeling dat het eindresultaat lang meegaat, niet decennia, maar zelfs eeuwen. Daarom is het belangrijk te denken over duurzaamheid. In deze branche is veel winst te behalen op dit gebied.

Het plannen en bouwen van huizen, wijken en zelfs complete steden is een langdurig proces. Er is dan ook ruimte en tijd om na te denken over het gebruik van duurzame materialen, herbestemming van gebouwen en energiebezuinigende maatregelen. Het gaat niet alleen om het bouwmateriaal, maar ook om politieke, sociale of esthetische redenen. Zo gaat een architectonisch hoogstandje aanzienlijk langer mee dan een grijze betonnen doos.

Definitie

De term duurzaamheid wordt tegenwoordig in elke mogelijke situatie gebruikt. Om aan te geven wat deze term binnen de vastgoedwereld betekent, is duurzaamheid gedefinieerd. Duurzaamheid wordt praktisch gezien namelijk omschreven als: 'Een vorm van bouwen en huisvesten waarbij in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut worden om een hoge ruimtelijk kwaliteit tot stand te brengen in combinatie met een lage belasting van het milieu op wereldniveau, zodat ook toekomstige gebruikers daarvan profiteren.'

Vanaf de jaren negentig is naast de term duurzaamheid, de term globalisering ontstaan. Dit heeft te maken met economische winsten aan de ene kant en ecologische verliezen aan de andere, waarna deze tegen elkaar worden afgewogen. Een belangrijke persoon op dit gebied is Al Gore met zijn film 'An Inconvenient Truth'. Deze film overtuigde de burger van het feit dat verandering noodzakelijk was. Op wereldniveau worden nu maatregelen getroffen en die werken door in de bouwregelgeving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ook dit begrip staat in verband met duurzaamheid. Het ministerie van VROM definieert dit begrip als volgt: 'Ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen.' Het gaat om een toekomstgerichte visie, waarbij de balans tussen economische doelen, het ecologische effect en de sociale impact van investeringsbeslissingen gewaarborgd zijn. MVO mag de continuïteit van een organisatie nooit in gevaar brengen, maar dient een gezonde financiële situatie te creëren.

Investeringsbeslissingen moeten weloverwogen worden genomen, waarbij de terugverdientijd en levensduur van groot belang zijn. Vanuit ecologisch oogpunt is het belangrijk dat de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten en het vastgoed voor het milieu in kaart gebracht zijn. De gehele keten van het aanwenden van grondstoffen tot aan het afdanken, waarbij grond en lucht worden vervuild, is hierbij betrokken. Wat betreft de sociale dimensie staat de gezondheid en het welzijn van de mens centraal.

Het ministerie van VROM is van mening dat Nederland achterblijft in het duurzaam ontwikkelen van steden ten opzichte van de wereld. Duurzaamheidinitiatieven beperken zich in Nederland namelijk tot de ecologische aspecten en de aandacht beperkt zich vaak tot gebouw- of wijkniveau, het regionale niveau ontbreekt. Door ecologische, economische en sociaal-culturele belangen op regionale schaal met elkaar te verbinden, kunnen ze elkaar versterken in plaats van in de weg te zitten.
© 2010 - 2024 Remco_box, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duurzame ontwikkeling van vastgoedDuurzame ontwikkeling van vastgoedWanneer een bedrijf zich interesseert voor verduurzaming van de huisvesting, wil zij natuurlijk direct weten welke ingre…
Duurzaam ondernemen als verdienmodelDuurzaam ondernemen als verdienmodelTen onrechte denken veel ondernemers dat duurzaam ondernemen per definitie gepaard gaat met hogere kosten en lasten. Vre…
Vastgoed: beleggen in Nederlandse vastgoed-CVVastgoed: beleggen in Nederlandse vastgoed-CVHet is niet eenvoudig om de ontstaansgeschiedenis van de vastgoed-CV te achterhalen. Er wordt wel aangenomen dat de wink…
Maatschappelijk verantwoord ondernemenIn de horeca is het een komen en gaan van trends en ontwikkelingen, sommigen blijven hangen, anderen zijn na een jaar al…

Online beleggen; verschillende aanbieders op een rijOnline beleggen; verschillende aanbieders op een rijOnline beleggen is aan een gestage opmars bezig. Het gemak en de voordelige kosten in vergelijking met het ouderwetse be…
Beleggen in een beleggingsfonds: de kosten zijn torenhoogBeleggen in een beleggingsfonds: de kosten zijn torenhoogWie zijn bank vraagt wat hij met zijn geld moet doen, krijgt vaak te horen dat beleggen in een beleggingsfonds het beste…
Remco_box (8 artikelen)
Gepubliceerd: 21-12-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.