Risicovermindering bij het beleggen in individuele aandelen

Risicovermindering bij het beleggen in individuele aandelen Tijdens het beleggen in aandelen wordt men blootgesteld aan de koersontwikkeling van een aandeel. Deze koersontwikkeling kan in de loop der jaren een zeer grillig patroon vertonen, waarbij men ondermeer afhankelijk is van een groot aantal factoren waaronder een toename of afname van de winst, een eventuele overname, slecht nieuws of bijvoorbeeld een hype. Grotere instanties hebben over het algemeen te maken met minder hoge beleggingskosten waardoor zij op een kostefficiëntere manier hun investeringen kunnen spreiden. Het zogenaamde indexbeleggen vermindert de blootstelling aan het grillige beloop van één aandeel, echter gaat dit ook gepaard met een minder hoge kans op winst. Er bestaan verschillende methodes om zowel op de kortere als de langere termijn in te dekken tegen een onvoorspelbaar koersbeloop.

Inhoudsopgave


Stop-loss

Met de Engelse term stop-loss (‘stop verlies’) wordt een beleggingsorder beschreven waarbij na het bereiken van een bepaalde waarde van het aandeel (bijvoorbeeld 10 euro) ditzelfde aandeel automatisch wordt verkocht aan de eerstvolgende bieder. Op deze manier kan een deel van de winst verzekerd worden op het moment dat het aandeelwaarde onverwacht een sterke daling vertoont. Het instellen van een stop-loss na een grote winst kan voorkomen dat er een verlies ten opzichte van de aanschafprijs ontstaat.

Een nadeel van het plaatsen van een stop-loss order is dat nadat de ‘triggerprijs’ wordt geactiveerd deze order als bestens verkoop order wordt geplaatst. Dat betekent dat de aandelen tegen de eerstvolgende biedprijs worden aangeboden. Dit kan bij een aandeel waarin weinig handel plaatsvindt resulteren in een significant lagere verkoopwaarde ten opzichte van de stop-loss waarde. Een ander nadeel bestaat uit het missen van een rebound. Soms laten sterk gedaalde aandelen kort erna een sterke stijging zien. Deze stijging wordt gemist indien de positie automatisch wordt verkocht.

Voorbeeld werking stop-loss: Het aandeel A is gekocht voor 8 euro en heeft een stijging laten zien naar 16 euro. Er wordt een stop-loss afgesproken op 10 euro. Op het moment dat het aandeel zakt na slecht nieuws naar 6 euro wordt het aandeel automatisch op 10 euro in de verkoop gezet. Op deze manier zal zeer waarschijnlijk een winst van 25% (10 minus 8 euro) per aandeel intact blijven bij verkoop.

Spreiding

Het spreiden van de investering in verschillende aandelen vermindert de kans dat men afhankelijk is van de resultaten en verwachtingen van één bedrijf. In het geval van een particuliere belegger is een zekere mate van spreiding zeker aan te raden, mede omdat er altijd bepaalde onverwachte gebeurtenissen kunnen ontstaan die een dramatisch effect kunnen hebben op de koers of winst. De kans is vele malen kleiner dat dit soort gebeurtenissen voor elk aandeel in een grotere groep zullen ontstaan. Bij het spreiden van de investering zijn er verschillende keuzes te maken. Indien men verwacht dat de hele sector groei zal vertonen kan het verstandig zijn in een concurrent te investeren. Immers zal dan één van de twee of meer waarschijnlijk van een brede groei profiteren. Een andere wijze is het investeren in aandelen die prijsschommelingen van bijvoorbeeld een grondstofprijs kunnen compenseren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de olieprijs. Bij investering in een oliemaatschappij kan men kiezen om een mogelijke daling van de olieprijs op te vangen door eveneens te investeren in een bedrijf dat baat heeft bij een prijsdaling van de olie, zoals een vliegtuigmaatschappij. Op deze manier kan men zich indekken tegen een onverwachte daling.

De S&P 500 vertoont een grote spreiding in de koers/winst verhouding (blauwe lijn, 'Price/earnings ratio') / Bron: Zane Selvans, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)De S&P 500 vertoont een grote spreiding in de koers/winst verhouding (blauwe lijn, 'Price/earnings ratio') / Bron: Zane Selvans, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Gefaseerd instappen

De koers-winst ratio van de Standard & Poor 500 (een verzameling van 500 individuele aandelen) vertoonde de afgelopen 130 jaar schommelingen tussen de 7 en rond de 45. Op basis hiervan is te concluderen dat verwachtingen een zeer grote rol spelen bij de aanschaf van aandelen, anders zou deze ratio vrijwel constant zijn gebleven. Door in de loop van de jaren gefaseerd in te stappen beperkt men de blootstelling van aanschaf voor een te hoge prijs. Er zijn verschillende manieren om dit te bewerkstelligen waarvan periodiek met een (voor de inflatie gecorrigeerd) gelijkwaardig bedrag te investeren. Men kan bijvoorbeeld jaarlijks voor 1000,- euro investeren in een aandeel.

Deze methode zorgt voor de volgende resultaten bij een investering in bijvoorbeeld Heineken N.V. (puur ter illustratie, exclusief dividend, niet gecorrigeerd voor inflatie, exclusief onkosten):

Prijs aandeel 1 jan. (€)Cumulatief resultaat na tienmaal jaarlijks € 1000,- investering (totaal aantal aandelen)Cumulatief resultaat op 1-1-2015 na eenmalige aanschaf van €10.000 in dit jaar
200524,531000 (40,8)24031
200626,782091 (78,1)22012
200736,033814 (105.86)16361
200844,265686 (128,46)13319
200922,453884 (173)26258
201032,956700 (203,35)17891
201136,798481 (230,53)16023
201236,529422 (257,91)16142
201350,2313954 (277,82)11736
201448,1514377 (298,59)12242
201558,9517601 (298,59)10000

Terwijl middels dit voorbeeld geen volledig eerlijke vergelijking kan worden verkregen illustreert het wel het verschil in winst gedurende een bepaalde periode. Met tienmaal een jaarlijkse investering van 1000 euro wordt in 2015 een bedrag van 17601 euro verkregen. Met name in de eerste 5 jaar valt het op dat er tweemaal sprake is van een lager eindbedrag middels een eenmalige investering van 10,000 euro (de jaren 2007 en 2008). In dezelfde periode resulteert de eenmalige investering driemaal in een hoger eindbedrag. Hierdoor lijkt in dit voorbeeld de bufferfunctie van gefaseerd instappen te werken.

Let op de huidige prijs in de huidige omstandigheden

Soms bestaat er de neiging om de prijs van aanschaf van een aandeel te zien als een ankerpunt. Een bepaalde vaste waarde van waaruit het aandeel zogenaamd beter of slechter kan presteren. Het gevaar hiervan is dat men het heden uit het zicht raakt. Elke dag worden er een groot aantal aandelen gekocht en verkocht en voor elk aandeel dat is gekocht werd er ook één te koop aangeboden door iemand. Probeer de verwachtingen en toekomst van het aandeel met een neutrale en objectieve blik te beoordelen. Is in dit licht de huidige prijs nog te rechtvaardigen? Zijn er andere bedrijven die een betere investering vormen? Dit zijn vragen die men zich continu kan stellen en waarop een investering kan worden aangepast.

Disclaimer: Auteur kan posities innemen op de financiële markten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. 
© 2015 - 2024 Grimfandango, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Beleggen met risicospreidingBeleggen met risicospreidingVoor veel beleggers is het interessant om voor een beleggingsfonds te kiezen, omdat er zo een betere risicospreiding ger…
Waarom beleggen via beleggingsfondsen?Steeds meer mensen kiezen bij het beleggen voor beleggingsfondsen. Het beleggen via beleggingsfondsen biedt namelijk voo…

Beleggen in wapensBeleggen in wapensEr is steeds meer verzet tegen het beleggen in bedrijven die wapens produceren. Mede door de lobbyacties van een aantal…
Koersvorming bij obligatiesKoersvorming bij obligatiesMenig beginnend belegger vraagt zich af waarom bij stijgende rente de obligatiekoersen dalen en omgekeerd. Beleggers kun…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Katrina.Tuliao, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
  • Plaatje S&P 500: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/SP500pe2.svg/676px-SP500pe2.svg.png
  • Filippijnse stock plaatje: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Philippine-stock-market-board.jpg
  • Waarde Heineken: Googlefinance
  • Afbeelding bron 1: Zane Selvans, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Grimfandango (52 artikelen)
Gepubliceerd: 07-04-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.