BTW-plicht van sportclubs in België

Een sportclub is in veel gevallen btw-plichtig en dient dus btw te betalen op vergaarde inkomsten. De wetgeving hieromtrent is nogal complex en we proberen dan ook om hier een duidelijke toelichting rond te geven.

Inleiding

Indien een sportvereniging (feitelijke vereniging of vzw) een btw-belaste omzet van meer dan 5.580 EUR exclusief btw realiseert, wordt de vereniging niet meer aanzien als kleine ondernemer en is er dus btw-plicht. Men komt dan in het systeem terecht van de gemengde btw-belastingplichtigen. Om deze btw-belaste omzet te bepalen, is het natuurlijk belangrijk om te weten welke inkomsten er onderworpen zijn aan de btw en welke er vrijgesteld zijn. We zetten dit hieronder allemaal op een rijtje. Let wel: indien de sportvereniging onder de vorm van een BVBA bestaat, valt deze onder de wetgeving voor gewone btw-belastingplichtigen. In dat geval zijn ze voor al hun inkomsten btw-plichtig, maar kunnen ze dus ook op al hun facturen de btw recupereren.

btw-toepassing

Inkomsten kantine

Indien de ontvangsten van de cafetaria het bedrag van 5.580 EUR overschrijden dient er btw afgedragen te worden. Dat maakt dat bijna elke sportvereniging met uitbating van een kantine voor deze inkomsten btw-plichtig is. Op deze inkomsten wordt een btw-tarief van 21% toegepast. Maaltijden genieten van een verlaagd tarief van 12%, lichte maaltijden zoals croques en soep echter niet. Ook de inkomsten uit frisdrankautomaten zijn onderworpen aan het tarief van 21%. Indien deze automaat echter niet in de kantine staat en er dus geen verbruik ter plaatse wordt verondersteld, is dit echter 6%.

Sponsoring

Op sponsorinkomsten wordt 21% btw aangerekend. De club dient hiervoor een factuur uit te schrijven aan de sponsor met vermelding van het netto-bedrag en het bedrag van de btw. In de meeste gevallen kan de sponsor de door hem betaalde btw recupereren. Giften zonder tegenprestatie zoals publiciteit, zijn vrijgesteld.

Verkoop sportmateriaal

De verkoop van nieuw sportmateriaal aan leden is onderworpen aan 21% btw. Indien een sportclub commissie zou ontvangen op de verkoop van sportmateriaal in een winkel is dit eveneens onderworpen aan dit tarief.

Inkomgelden

Entreegelden van toeschouwers dienen ook aangegeven te worden. Hier geldt het tarief van 6%.

Vrijstelling btw-toepassing

Lidgelden

De lidgelden zijn een zeer voorname bron van inkomsten voor een sportvereniging. Op deze bedragen dient de club geen btw af te dragen. Dit geldt wel enkel voor VZW's en feitelijke verenigingen en dus niet voor bijvoorbeeld een BVBA. Indien er in het lidgeld ook sportkledij vervat zit dat eigendom wordt van het lid, is de vrijstelling in principe op dat gedeelte niet van toepassing.

Nevenactiviteiten

Onder nevenactiviteiten verstaan we occasionele activiteiten die door de club georganiseerd worden met het oog op het verwerven van extra inkomsten. Vooral de term occasioneel is belangrijk. Indien een sportclub elke week een fuif organiseert, valt dit niet meer onder de vrijstelling.

Verkoop verouderd sportmateriaal

De vrijstelling geldt enkel voor verouderd sportmateriaal (bijvoorbeeld een voetbaldoel) en is enkel vrijgesteld indien de sportclub bij de aankoop ervan de btw niet heeft gerecupereerd.

Tombola

De verkoop van tombolalotjes is vrijgesteld van btw.

Formaliteiten

Indien je btw-plichtig bent, dienen er op regelmatige tijdstippen bepaalde formaliteiten te worden vervuld. Naast de aanvraag van de btw-nummer dient er per kwartaal een btw-aangifte te worden ingediend. Jaarlijks dient er ook een klantenlisting te worden ingestuurd, met daarop een overzicht van alle btw-belastingplichtigen waaraan er in het betrokken jaar voor meer dan 250 EUR werd gefactureerd. De sportclub moet namelijk facturen opmaken voor geleverde goederen of diensten, bijvoorbeeld aan sponsors. Men is ook verplicht een btw-boekhouding bij te houden, naast de gewone vereenvoudigde boekhouding. In deze btw-boekhouding komen de betreffende inkomende en uitgaande facturen terug, plus de dagontvangsten waarop btw dient te worden afgedragen.

Aftrekbare btw

Gemengde btw-belastingplichtigen kunnen niet alle facturen gebruiken om btw te recupereren. Enkel facturen die overeenstemmen met de inkomsten waarop btw wordt afgedragen, komen in aanmerking. Bijvoorbeeld de factuur van de brouwer van de kantine komt in aanmerking, aangezien de kantine-inkomsten onderworpen zijn aan btw. Om het recht op aftrek uit te oefenen zijn er twee manieren: via het algemeen verhoudingsgetal of via het werkelijk gebruik. Bij het eerste principe wordt de verhouding berekend tussen de omzet die onderworpen is aan de btw en de vrijgestelde omzet. Op basis van dat getal berekent de sportclub de af te trekken btw op alle facturen. Het systeem van het werkelijk gebruik houdt in dat enkel de facturen betreffende btw-plichtige activiteiten worden weerhouden, maar dan wel voor 100%. De club heeft de keuze uit beide principes en kan zelf de berekening maken wat voor hen het meest interessante is. Voor een 'gemengde' factuur voor zowel btw-belastingplichtige activiteiten als niet btw-belastingplichtige dient een bijzonder verhoudingsgetal te worden gebruikt, te bepalen aan de hand van de activiteiten. Bijvoorbeeld een factuur voor elektriciteit in de kantine en kleedkamers, waarbij enkel het gedeelte voor de kantine kan worden gerecupereerd.
© 2011 - 2024 Kurtad1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Financiële positie van sportverenigingenFinanciële positie van sportverenigingenSponsoren en gemeentelijke overheden die als gevolg van een kwakkelende economie en van hogerhand opgelegde bezuiniginge…
Gras: aanleggen van een kunstgrasveldGras: aanleggen van een kunstgrasveldSteeds meer particulieren gaan kunstgras aanleggen in hun tuin. Dat hoeft niet per se heel duur te zijn. De particuliere…
Mamaís vrije dag: hoe plan je die goed in?De meeste Nederlandse moeders die kinderen hebben in de basisschoolleeftijd werken parttime; volgens het Centraal Planbu…
Wratten - Wat kun je er tegen doenWratten - Wat kun je er tegen doenEen wrat is een vergroeiing van de opperhuid die hard is geworden en er uit ziet als een bobbelig knobbeltje wat doet de…

Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Wie een onroerend goed, bebouwd of onbebouwd, aankoopt en binnen korte termijn opnieuw verkoopt, kan in België belast wo…
RUO - Resultaat uit overige werkzaamhedenRUO - Resultaat uit overige werkzaamhedenNaast winst uit onderneming en loon uit dienstbetrekking kent de inkomstenbelasting nog een belangrijke categorie te bel…
Kurtad1 (26 artikelen)
Gepubliceerd: 16-06-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.