Verliesverrekening inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting kun je als ondernemer een verlies lijden. Dit verlies kun je onder voorwaarden verrekenen met positieve resultaten uit andere jaren. Complicerende factor is het boxensysteem van de inkomstenbelasting. Het verlies in Box I kun je niet zomaar verrekenen met verlies uit Box II. Daarnaast is verliesverrekening omgeven van formele vereisten. Omdat verliesverrekening in tijden van crisis vaak voorkomt, is het goed om de zaken helder op een rij te hebben.

Verliesverrekening

In de inkomstenbelasting kun je als ondernemer een verlies lijden. Dit verlies kun je onder voorwaarden verrekenen met positieve resultaten uit andere jaren. Complicerende factor is het boxensysteem van de inkomstenbelasting. Het verlies in Box I kun je niet zomaar verrekenen met verlies uit Box II.

Daarnaast is verliesverrekening omgeven van formele vereisten. Omdat verliesverrekening in tijden van crisis vaak voorkomt, is het goed om de zaken helder op een rij te hebben. In dit artikel zullen een aantal praktische punten aan de orde komen over verliesverrekening in de inkomstenbelasting.

Verliesverrekening per Box

In de inkomstenbelasting geldt het Box regime. In totaal zijn er drie boxen, te weten Box I (inkomen uit werk en woning), Box II (inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box III (inkomen uit vermogen). In Box III kan geen verlies optreden, dus deze Box komt verder niet aan de orde.

In Box I kan een verlies optreden, onder andere een verlies uit onderneming. Dit verlies kan alleen met positieve inkomsten uit Box I verrekend worden. Als je in Box II ook een verlies uit aanmerkelijk belang hebt, kun je dit niet salderen met het verlies in Box I. Alleen een positief inkomen in Box II (dividend of verkoopresultaat aandelen) geeft mogelijkheid tot verrekenen van verlies in Box II.

Termijn verrekenen verlies

De verliezen zijn drie jaar terug en negen jaar vooruit te verrekenen. Na negen jaar komt het verlies te vervallen. Deze beperking is in 2007 ingevoerd naar aanleiding van het wetsvoorstel Werken aan Winst. Daarbij is nog een beperkte overgangsregeling overeengekomen. Alle ondernemingsverliezen geleden tot en met 2002 zijn verrekenbaar tot en met 2011. Na 2011 zullen deze ondernemingsverliezen komen te vervallen als er geen (voldoende) winst is gemaakt om het verlies mee te verrekenen.

Oude regeling voor 2007

Voor 2007 gold dat alleen ondernemingsverliezen onbeperkt voorwaarts te verrekenen waren. Overige verliezen (resultaat uit overige werkzaamheden, loon uit dienstbetrekking, inkomsten uit de eigen woning etc.) waren 8 jaar voorwaarts verrekenbaar.

In de overgangsregeling zijn alle termijnen gelijk getrokken. De overige verliezen (niet uit de onderneming) van voor 2007 zijn daardoor negen jaar verrekenbaar in plaats van acht jaar. Een verlies uit 2001 (niet ondernemingsgerelateerde) is daardoor tot en met 2010 verrekenbaar.

Volgorde van verliesverrekening

Verliezen moet je verrekenen in de volgorde waarin ze zijn ontstaan. Deze volgorde is in de wet vastgelegd, zodat je daar niet vanaf kan wijken.

Persoonlijk

Verliezen zijn gebonden aan de persoon die het verlies heeft geleden. Als deze persoon geen positieve inkomsten meer krijgt of komt te overlijden, dan zullen de verliezen in beginsel komen te vervallen. In de praktijk kun je daar wellicht nog voordeel uithalen als er sprake is van een onderneming. Raadpleeg in dat geval een belastingadviseur.

Verlies Box II

Een verlies in Box II is alleen te verrekenen met een winst in Box II. Daarvoor dien je of dividend uit te keren uit een vennootschap of aandelen met winst te verkopen. Als je na verkoop van je aanmerkelijk belang geen Box II belang meer hebt, dan kun je een tax credit (aftrekbaar bedrag waarmee je de af te dragen belasting vermindert) krijgen die na twee jaar te verrekenen is in Box I. Dit vergt in de praktijk begeleiding van een ervaren adviseur.

Formele vereisten

Als je een verlies hebt geleden met bijvoorbeeld je onderneming, dan zul je aangifte moeten doen om het verlies vast te laten stellen. Alleen als een verlies officieel in een aanslag is vastgelegd, kun je het verlies verrekenen met winsten van de afgelopen drie jaren en de komende negen jaren. Dit vaststellen van een verlies gebeurt in een voor bezwaar vatbare beschikking.

Bezwaar aantekenen

Als je het niet eens bent met de beschikking, is het noodzakelijk daartegen bezwaar aan te tekenen. In een bezwaarprocedure kun je het juiste verlies laten vaststellen (als je gelijk hebt). Kom je er pas later achter dat het verlies onjuist is vastgesteld en is de bezwaartermijn (zes weken na dagtekening van de aanslag) verlopen, dan lever je jezelf over aan de bereidheid van de belastingdienst om ernaar te kijken. In dat geval spreek je van een ambtshalve aanpassing van de beschikking.

Het bovenstaande onderscheid is van belang als je weet dat als je nog bezwaar kunt aantekenen tegen de beschikking, je daarna nog in beroep kunt bij de rechter. Als de belastingdienst je namelijk geen gelijk geeft, dan is de rechter nog aan zet als laatste instantie. Bij een ambtshalve bezwaar procedure houdt het bij een voor jou negatieve beslissing van de belastingdienst op. Je verliest in dat geval je rechten en het verlies is niet meer verrekenbaar.

Praktische tip: op de aanslag staat een tekst op de achterkant waarin het verlies is vastgesteld. Dit is de beschikking waartegen bezwaar mogelijk is. Controleer dit of laat dit controleren door je belastingadviseur. Lever zelf een kopie van de aanslag aan, kopieer dan alle kanten van de aanslag.

Het bezwaar is alleen mogelijk in het jaar waarin het verlies is geleden. In het jaar waarin je het verlies wenst te verrekenen, heeft het aantekenen van bezwaar geen nut. Je bent dan te laat.
© 2011 - 2024 Belastingadvies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verlieskunde van H. de Mönnink: omgaan met crisis en verliesVerlieskunde van H. de Mönnink: omgaan met crisis en verliesHet verliezen van dierbaren of iets waardevols vormen de fundamenten van het psychische beleven en welbevinden. Gebeurte…
Belastingdruk en ondernemerschapBelastingdruk en ondernemerschapLangzaam wordt Nederland in fiscaalopzicht voor ondernemers onaantrekkelijker. Vergelijken we Nederland met andere lande…
Hoe je snel kunt afvallenIedereen die wat gewicht kwijt wil, wil dit graag zo snel mogelijk en met ze weinig mogelijk moeite. Er zijn een aantal…

BTW vakantiewoningIn Nederland bevinden zich vele parken met vakantiewoningen. Voor veel mensen is het een belegging voor de langere termi…
Investeringsaftrek - kleinschaligheidsinvesteringsaftrekDe wetgever heeft een aantal aantrekkelijke regelingen opgezet om het investeren door ondernemers fiscaal te stimuleren.…
Reactie

Junija, 26-03-2012
Klopt het dat verrekenbaar verlies niet geld bij toeslagen? zoals zorgtoeslag en kindgebonden toeslag? Reactie infoteur, 26-03-2012
Een verrekenbaar verlies verlaagt wel het toetsingsinkomen. Mits u de toeslag tijdig heeft aangevraagd, wordt het definitieve toetsingsinkomen vastgesteld aan de hand van uw aangifte IB. Daarop wordt de definitieve hoogte van de toeslag berekend. Dus een verrekenbaar verlies heeft indirect wel invloed op de hoogte van uw toeslag.

Belastingadvies (39 artikelen)
Laatste update: 28-04-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.