InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Arbeidskorting 2012 en 2011 hoogte en voorwaarden

Arbeidskorting 2012 en 2011 hoogte en voorwaarden

Arbeidskorting 2012 en 2011  hoogte en voorwaarden In 2012 en 2011 hebt u recht op de arbeidskorting zodra u een inkomen hebt uit tegenwoordige arbeid in 2012 of 2011. De arbeidskorting bedrag komt in mindering op de te betalen loonbelasting en inkomstenbelasting. Deze heffingskorting is een netto belastingvoordeel voor iedereen met werk. Hierdoor houdt u van een gelijk loon netto meer over dan bijvoorbeeld iemand met een uitkering of pensioen. Zo beloont de belastingdienst dat u werkt. Zie de bedragen voor 2010, 2011, 2012. U kunt uw eigen arbeidskorting en doorwerkbonus 2012 berekenen. De PvdA wil de arbeidskorting voor zzp-ers afschaffen, de VVD wil de arbeidskorting met 1000 euro verhogen. In het belastingplan 2013 bedraagt de arbeidskorting 2013 maximaal 1.723 euro.

Wat is een heffingskorting?

Een heffingskorting is een bedrag dat netto van de door u te betalen belasting afgaat. Een heffingskorting is dus geen aftrekpost, maar een korting op de loonheffing. Zo heeft iedereen recht op een algemene heffingskorting van bijna 2000 euro per jaar. Dat betekent dat als u zonder heffingskortingen 10.000 euro aan belasting zou moeten betalen, alleen de algemene heffingskorting er al voor zorgt dat u aan de belastingdienst maar 8.000 euro hoeft af te dragen. De heffingskorting is dus netto geld in het handje. In 2012 komt er waarschijnlijk een einde aan de arbeidskorting voor werknemers tussen de 57 en 62 jaar oud.

Tegenwoordige en inkomen uit een vroegere dienstbetrekking

De vraag of u inkomen hebt uit tegenwoordige arbeid of inkomen uit een vroegere dienstbetrekking bepaalt of u wellicht in aanmerking komt voor de arbeidskorting en de doorwerkbonus.

De arbeidskorting als heffingskorting op de loonbelasting en inkomstenbelasting

Zolang u loon en inkomen uit tegenwoordig werk ontvangt, maar ook als u loon krijgt bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid of bij een tijdelijke loopbaanonderbreking in het kader van arbeid en zorg, komt u bij de belastingdienst voor de arbeidskorting in aanmerking. De arbeidskorting die u via de aangifte inkomstenbelasting krijgt, zal normaliter niet afwijken van het bedrag dat de werkgever bij de loonheffing al heeft verrekend. Een verschil in bedragen is wel mogelijk als u meerdere werkgevers hebt en het aantal gewerkte uren bij elkaar moeten worden opgeteld. Uw werkgever houdt, als het goed is, direct rekening met de arbeidskorting waar u bij hem recht op hebt en niet waar u ook elders recht op hebt.

Hoe werkt de arbeidskorting eigenlijk in 2010, 2011 en 2012?

De arbeidskorting is afhankelijk van zowel uw leeftijd als uw eigen inkomen. Er wordt dus niet gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Grofweg is het zo dat u boven een bepaald inkomen meer arbeidskorting krijgt als u ouder wordt, maar nog wel jonger bent dan 65 jaar. Tot een inkomen van ruim 9.000 euro is voor iedereen jonger dan 65 jaar de arbeidskorting gelijk. Ook voor iedereen die 65 of 65+ is en nog werkt is bij dit inkomen de korting gelijk. Boven de ruim 9.000 euro loopt de korting op met het inkomen tot een jaarinkomen van een 44.000 euro. Boven deze top wordt het voordeel van werken weer iets kleiner. De bedragen kunnen per jaar verschillen.

Arbeidskorting 2010 en 2011

Om te zien of op uw loonstrookje met de juiste bedragen wordt rekening gehouden, kunt u onderstaande tabellen gebruiken. De tabel voor 2010 is handig ter controle bij u belastingaangifte 2010 en de tabel voor 2011 voor uw huidige inkomen. Wie de bedragen voor 2010 en 2011 met elkaar vergelijkt, ziet dat de korting die u in 2011 krijgt groter is dan die in 2010 was.

Tabel 1. Arbeidskorting 2010 naar leeftijd en inkomen:

Loon lager dan 9.041Loon hoger dan 9.041 en lager dan 20.238Loon hoger dan 20.238 en lager dan 43.385Loon hoger dan 43.385 en lager dan 47.865Loon hoger dan 47.865
geboren in 1953 of later1,737% van het loon 157 plus 11,888% schijf 1.4891,25% afbouw tot 1.433 1.433
geboren in 1950, 1951 of 19521,737% van het loon 157 plus 14,235% schijf 1.7521,25% afbouw tot 1.696 1.696
geboren in 1948 of 19491,737% van het loon 157 plus 16,555% schijf 2.0121,25% afbouw tot 1.956 1.956
geboren in 1945, 1946 of 19471,737% van het loon 157 plus 18,884% schijf 2.2731,25% afbouw tot 2.217 2.217
65 jaar en ouder0,807% van het loon 73 plus 8,779% schijf 1.0570,581% afbouw tot 1.032 1.032

Tabel 2. Arbeidskorting 2011 naar leeftijd en inkomen:

Loon lager dan 9.209 Loon hoger dan 9.209 en lager dan 20.861Loon hoger dan 20.861 en lager dan 44.126 Loon hoger dan 44.126 en lager dan 50.286 Loon hoger dan 50.286
geboren in 1954 of later 1,716% van het loon 158 plus 12,152% schijf 1.574 1,25% afbouw tot 1.497 1.497
geboren in 1951, 1952 of 1953 1,716% van het loon 158 plus 14,418% schijf 1.838 1,25% afbouw tot 1.761 1.761
geboren in 1949 of 1950 1,716% van het loon 158 plus 16,667% schijf 2.100 1,25% afbouw tot 2.023 2.023
geboren in 1946, 1947 of 1948 1,716% van het loon 158 plus 18,915% schijf 2.362 1,25% afbouw tot 2.285 2.285
65 jaar en ouder 0,785% van het loon 72 plus 7,921% schijf 1.0810,581% afbouw tot 1.046 1.046

rekenvoorbeeld arbeidskorting 2011:

Stel u verdient 2011 een bedrag van 20.000 euro uit tegenwoordige arbeid en bent geboren in 1951. Uit de 2e rij van de tabel 2 blijkt dan dat uw arbeidskorting gelijk is aan 158 euro plus 14,418 procent van het inkomen boven de 9.209 euro. Samen is dat een arbeidskorting van 1.714 euro. Maximaal, bij een hoger inkomen, kan deze arbeidskorting voor u oplopen tot 1.838 euro.

Arbeidskorting 2012

In 2012 verandert de arbeidskorting voor ouderen, mensen ouder dan 57 jaar maar jonger dan 65. Tot en met 2011 kregen zij als gevolg van hun leeftijd een extra arbeidskorting afhankelijk van hun inkomen. Vanaf 2012 wordt hierin geen onderscheid gemaakt met mensen die jonger zijn dan 57 jaar. Dat betekent dat de arbeidskorting in 2012 sterk wordt vereenvoudigd en verlaagd. Vanaf 2013 zal de arbeidskorting worden samengevoegd met de doorwerkbonus tot een nieuwe werkbonus.

Tabel 3. Arbeidskorting 2012 naar leeftijd en inkomen:

Loon lager dan 9.295Loon hoger dan 9.295 en lager dan 21.059Loon hoger dan 21.059 en lager dan 45.181Loon hoger dan 45.178 en lager dan 51.418Loon hoger dan 51.418
geboren in 1947 of later maar geen 65 jaar 1,733% van het loon 161 plus 12,32% schijf 1.6111,25% afbouw tot 1.533 1.533
geboren in 1946 of eerder 0,796% van het loon 74 + 5,657% schijf 7400,574% afbouw tot 704 704

De maximale bonus in 2012 bedraagt dus 1611 euro dan wel 740 euro, afhankelijk van uw leeftijd. Dit maximum krijgt u bij een loon dat hoger is dan 21.059, maar lager is dan 45.181.

De doorwerkbonus als extra heffingskorting

Misschien hebt u ook wel recht op de doorwerkbonus. De doorwerkbonus is bedoeld als stimulans om langer door te blijven werken. Deze bonus is ook afhankelijk van uw leeftijd en inkomen uit tegenwoordige arbeid. De bonus is een bepaald percentage van het inkomen. Zie onderstaande tabellen met de maximale hoogte en voorwaarden van de doorwerkbonus 2010 en 2011:

Hoogte doorwerkbonus 2010:

GeboortejaarpercentageMaximaal bedrag *)
19485% 2.340
19477% 3.276
194610% 4.679
19452% 936
19442% 936
1943 en eerdere jaren1% 468
________
*) Dit is het percentage in de tabel maal het inkomen boven de inkomensgrens van 9.041 in 2010. De doorwerkbonus is bij een inkomen van 55.831 of hoger maximaal. Dus 1 % bij een inkomen van 54.957 uit tegenwoordige arbeid of meer is gelijk aan 1% van 46.790, ofwel 468.

Hoogte doorwerkbonus vanaf 62 jaar in 2011:

LeeftijdpercentageMaximaal bedrag *)
62 jaar5% 2.354
63 jaar7% 3.295
64 jaar10% 4.708
65 jaar2% 942
66 jaar2% 942
67 jaar en ouder1% 471
________
*) Dit is het percentage in de tabel maal het inkomen boven de inkomensgrens van 9.209 in 2011. De doorwerkbonus is bij een inkomen van 56.280 of hoger maximaal. Dus 1 % bij een inkomen van 56.280 of meer is gelijk aan 1% van 47.071, ofwel 471.

Doorwerkbonus in 2012:

leeftijd2012
Het jaar dat u 62 wordt1,5% tot maximaal 719 euro
Het jaar dat u 63 wordt6% tot maximaal 2.873 euro
Het jaar dat u 64 wordt8,5% tot maximaal 4.070 euro
Het jaar dat u 65 wordt2% tot maximaal 958 euro
Het jaar dat u 66 wordt2% tot maximaal 958 euro
Het jaar dat u 67 wordt1% tot maximaal 479 euro
________
Dit is steeds het percentage in de tabel maal het inkomen boven de inkomensgrens van 9.295 in 2012. De doorwerkbonus is bij een inkomen van 47.871 of hoger maximaal.

Slot

De arbeidskorting is niet de eenvoudigste heffingskorting om mee rekening te houden. Vele factoren spelen bij de berekening een rol. Wat wel duidelijk wordt is dat de overheid wil dat u voldoende inkomen uit werk verdient. Alleen dan komt u voor de arbeidskorting in aanmerking. Bovendien levert werken met een hoger inkomen ook meestal nog eens een groter voordeel op. Boven ruim 9.000 euro aan inkomen per jaar kan de heffingskorting per extra verdiende euro oplopen tot bijna 19%. Bekijk ook bij uw belastingaangifte 2010 goed waarop u recht hebt en win zo nodig advies in om niet onnodig veel belasting te betalen.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Arbeidskorting 2013  hoogte en voorwaardenArbeidskorting 2013 hoogte en voorwaardenWat is de hoogte van de arbeidskorting 2013? Wat zijn de voorwaarden voor de arbeidskorting 2013 en waar hebt u recht op…
Arbeidskorting 2017 hogerArbeidskorting 2017 hogerDe arbeidskorting 2017 in de inkomstenbelasting wordt bijna voor iedereen iets hoger dan in 2016. Met soms een paar hond…
Doorwerkbonus 2013 verdwijnt na 2012Doorwerkbonus 2013 verdwijnt na 2012De doorwerkbonus verdwijnt als heffingskorting in 2013 voor hogere inkomens. Hoe de doorwerkbonus aanvragen? Wie in 2012…
Arbeidskorting 2014Arbeidskorting 2014De arbeidskorting 2014 gaat voor sommigen omhoog, maar als u meer dan 40.721 euro aan arbeidsinkomen hebt gaat deze bela…
Arbeidskorting 2020 omhoogArbeidskorting 2020 omhoogDe maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuler…

Reageer op het artikel "Arbeidskorting 2012 en 2011 hoogte en voorwaarden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Hans, 26-03-2015 08:13 #18
Moet je bij opgave van Huurtoeslag de IP/PVV ( aanrechtsubsidie) ook opgeven bij de bruto jaaropgave?

dank u,
Groeten Hans. Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Hans,
De aanrechtsubsidie is geen inkomen voor de IP/PVV of huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conrad Kiersdat Ik Recht Had Op Een Arbe, 29-01-2015 14:01 #17
29-01-2015; 13:35
Goedemiddag,
Enkele weken gelden ontving ik de definitieve aanslag op mijn inkomstenbelasting 2012.
Ik ben geboren op 22 januari 1947, dus in 2012 werd ik 65 jaar.
Ik heb dat jaar nog doorgewerkt en 43.181 euro verdiend uit tegenwoordige arbeid. Door AOW en pensioen kwam het totale bedrag hoger uit. De belastingdienst heeft voor deze aangifte de volgende heffingskortingen toegepast:
algemene heffingskorting: 934
arbeidskorting: 740
doorwerkbonus: 678
Ik heb bezwaar tegen deze aanslag gemaakt, omdat ik vond dat ik recht had op een arbeidstoeslag van 1611 euro. Vanmorgen werd ik echter opgebeld door de belastingdienst met de mededeling dat dit bezwaar verworpen is.
Ik vind dit onbegrijpelijk. Als je op de site van de belastingdienst zelf kijkt en zoekt op arbeidskorting 2012 kom je al gauw op de tabellen 2a en 2c, waarin duidelijk staat dat, als je in 1947 geboren bent, recht hebt op een arbeidstoeslag van 1611 euro.
Dit is echter volgens de belastingdienst niet bindend!
Overigens, nu ik mij wat verder in de zaak heb verdiept, begrijp ik de doorwerkbonus van 678 euro ook niet, want 2% zou toch meer moeten zijn.
Om mijn gelijk te halen zou ik nu naar de rechtbank moeten. Kunt u me zeggen wat u hiervan vindt en eventueel advies geven.
Bij voorbaat dank,
Conrad Kiers Reactie infoteur, 29-01-2015
Beste Conrad Kiers,
Het punt is dat u een deel van 2012 niet 65 jaar was en een deel wel. Voor de 23 dagen dat u nog niet 65 jaar was, hebt u recht op de hoge heffingskortingen en daarna de lagere. U hebt dus recht op een gewogen gemiddelde van beide bedragen. Dat zou iets verschil maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo Stieding, 02-09-2014 17:45 #16
Het gaat om de inkomstenbelasting van 2012,ik ben van 21 sept.1946,mijn vrouw is van 28/10 1948,die heeft alle jaren de volledige heffingskorting ontvangen voor het jaar 2012 was dit 2033,=nu krijgen wij bericht dat zij maar recht had op 1577,=
met gevolg dat zij alsnog 456,= + 19,=belastingrente moet terugbetalen.mijn vrouw had al die jaren geen inkomsten Hoe kan dit? Reactie infoteur, 03-09-2014
Beste Theo Stieding,
Het bedrag van 2033 is het maximale bedrag van de algemene heffingskorting dat omdat uw vrouw geen inkomen had, via u wordt uitbetaald als dat mogelijk is. Kan het zijn dat u in 2012 onvoldoende inkomen had om het volledige bedrag uit te betalen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/89401-algemene-heffingskorting-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 26-04-2013 13:01 #15
Hallo ik ben 56 en wil mijn gouden handdruk uitlaten keren als loon uit vroegere arbeid
ik heb verder geen inkomsten kom ik nu ook in aanmerking voor arbeidskorting?
MVG Frans Reactie infoteur, 26-04-2013
Hallo Frans,
U krijgt de arbeidskorting alleen als er ook inkomen uit arbeid is.
Met vriendelijjke groeten,
Zeemeeuw

E. M. Postma, 27-03-2013 16:00 #14
Ik ben in januari van dit jaar 64 jaar geworden en werk nog steeds. Heb ik voor 2012 en wellicht ook voor 2011 recht op een doorwerkbonus en zo ja, hoe vul ik dat in op mijn papieren aangifte? Of wordt dit automatisch gehonoreerd?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 27-03-2013
Beste E. M. Postma,
U hebt in 2012 recht op de doorwerkbonus. U was eind 2012 nog 63 jaar, dus hebt u in 2013 nog recht op de werkbonus. Als u uw arbeidsinkomen invult, rolt er gegeven uw leeftijd automatisch uit op hoeveel u recht hebt:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/94652-doorwerkbonus-2013-verdwijnt-na-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Kooy, 20-03-2013 11:16 #13
Ik ben 56 jaar en heb een vaste werkgever waar ik 26.000 euro verdien per jaar. Daarnaast doe ik freelance werk wat per opdracht gaat. Daar verdien ik zo'n 6000 euro per jaar mee. Ik ben gescheiden en krijg op jaarbasis 22.000 euro als alimentatie. Dat is onbelast. Ik heb geen thuiswonende kinderen meer. Nu gaat het me om het freelance werk. Ik laat dit verlonen en nu staat daar steeds een vakje met arbeidskorting over de eerste 165 euro per opdracht. Daar maak ik geen gebruik van omdat ik anders bang ben te veel belasting te moeten betalen. Is het voor mij financieel gunstiger dit wel te doen? Reactie infoteur, 20-03-2013
Beste W. Kooy,
1. Alimentatie is niet onbelast, maar wordt gezien als inkomen.
2. De arbeidskorting geldt voor uw totale loon en heeft een maximum. Ik zou er voorzichtig mee zijn, omdat u er al snel aan zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Kloosterman, 20-03-2013 00:41 #12
Ben in dec.2012 [11 dec] 65 jaar geworden en dus bijna het hele jaar 2012 64 jaar. Heb een doorwerkbonus ontvangen van 2% over mijn jaarsalaris van 22000 is ongeveer 220 euro, maar zie op deze site dat het 8,5 procent moet zijn, dat is dus 1870 euro. Reactie infoteur, 20-03-2013
Beste T. Kloosterman,
U was aan het begin van het kalenderjaar 64 jaar. Daarom hebt u in 2012 recht op een doorwerkbonus van 2% over 12.705 euro, ofwel 254 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma Slob, 18-02-2013 17:25 #11
Hallo een vraag ik word 31-7-2013 - 63 jaar. Ik werk en ben weduwe sinds 14-8-2012. Ik krijg een beetje pensioen van man en verder wat ik verdien. Ik heb geen volledige baan. Krijg ik ook een doorwerkbonus? Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Wilma Slob,
Of u de doorwerkbonus krijgt, hangt af ook van de hoogte van uw inkomen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/94652-doorwerkbonus-2013-verdwijnt-na-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 25-04-2012 17:17 #10
In 2011 kreeg ik een halfjaar WW en een halfjaar IOAW naast freelance werk (totaal inkomsten 5000, -+ 950, - BTW (KOR)). WW was gebaseerd op parttime werk en kwam onder bijstandsniveau en daarom een toelage gekregen. IOAW is 878, - en inkomsten worden teruggevorderd. Uit belastingaangifte kwam dat ik 2500 euro zou moeten betalen en daarbij 150, - huurtoeslag p/m over het hele jaar terug moet betalen. Belastingadviseur had alles opgeteld. Met de WW is inkomen direct verrekend. Moet dit dan toch bij de uitkering worden opgeteld? Het DWI zegt dat vorderingen (IOAW) als negatief inkomen opgevoerd hadden moeten worden. Moet er ook nog naar bijv. arbeidskorting gekeken worden? Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste Chris,
1. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit huidige arbeid en uitkeringen zoals de IOAW die na de WW kan worden uitgekeerd. Maar in beide gevallen gaat het om inkomen dat bij uw inkomsten als freelancer zal worden geteld.
2. U hebt ook recht op bepaalde heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting (inkomen uit tegenwoordige arbeid).
3. De terugbetaling van te veel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering is negatief loon. Let daarbij op de reeds ingehouden belastingen en premies om te zien of u die terug kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 06-02-2012 18:43 #9
Mevrouw x gaat werken als oproepkracht en is ouder dan 65 jaar. Zij heeft al inkomen uit pensioen- aow-waarop zij heffingskorting wenst te ontvangen. Zij gaat voor de dagen dat zij opgeroepen wordt een netto bedrag ontvangen Haar werkgever betaald loonbelasting etc. Wat te doen als ook haar werkgever aanspraak wil maken op de belastingvrije voet
ofwel: heffingskorting voor 65+ ers? Waarop moet Mevrouw x letten wat dit aangaat, voor zij een cotract tekent? Reactie infoteur, 07-02-2012
Beste Jaap,
1. Een heffingskorting is persoonlijk. Daar kan een ander geen aanspraak op maken.
2. Waar ze goed rekening mee moet houden is dat er correct belasting wordt ingehouden en afgedragen. Krijgt ze wel een loonstrookje?
3. De arbeidskorting geldt voor inkomen uit tegenwoordige arbeid en niet voor de AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Visser, 21-01-2012 14:58 #8
Dit jaar 19 april wordt ik 62 jaar.Wat moet ik zelf doen om er voor te zorgen dat mijn doorwerkbonus uitbetaald wordt.Of wordt dat automatisch berekent met de jaarlijkse belasting aangifte.

Geesje.Visser Reactie infoteur, 21-01-2012
Beste G. Visser,
Als het goed is, houdt u werkgever al met deze heffingskorting rekening voor de loonbelasting. U valt in de categorie geboren in 1947 of later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janet, 14-01-2012 13:52 #7
Hoi, ik ben uit 1968 en wil graag mijn belastingaangifte over 2011 al doen. Heb echter moeite met het berekenen van de arbeidskorting. Er staat 1,25% afbouw tot… ik begrijp dit helemaal niet. Per hoeveel moet je 1,25% eraf trekken? Zijn er helemaal geen rekenmodelletjes hiervoor. Voorgaande jaren was het altijd een standaard bedrag. Alvast hartelijk bedankt! Reactie infoteur, 14-01-2012
Hoi Janet,
U berekent uw arbeidskorting als volgt: 1.489 - 1,25% van (inkomen- 43.385). Als het loon hoger is dan 47.865 wordt de arbeidskorting gelijk aan 1.433 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mm, 30-10-2011 21:33 #6
Op mijn jaaropgave van de werkgever staat een bedrag van 633 euro aan arbeidskorting verrekend. Met mijn totale inkomen (incl WAO) kom ik boven de 20.861 uit voor 2010. Mag ik nu het maximale bedrag van 1489 vermelden op de aangifte of moet ik het bedrag wat mijn werkgever heeft berekend hiervan aftrekken? Reactie infoteur, 31-10-2011
Beste Mm,
Een heffingskorting zoals de arbeidskorting heeft geen invloed op de hoogte van uw inkomen, maar is van invloed op de hoogte van de belasting die u betaalt. U betaalt met uw inkomen 633 euro minder belasting dan iemand die met een vergelijkbaar inkomen geen arbeidskorting heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ansink, 28-09-2011 22:33 #5
Mijn man wordt volgende week 62.
Heeft hij dit jaar dan ook recht op de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Ansink,
Ja, uw man komt in aanmerking voor de arbeidskorting. Hoeveel dat is in 2011 hangt af van het inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 06-06-2011 20:10 #4
Ik ben 28 jaar en ga binnenkort beginnen met werken, dat is 20000 per jaar en mijn man die verdient 45000 heb ik recht op arbeidskorting? Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Ellen,
1. Ja hoor. Zie Tabel 2, geboren na 1954.
2. U hebt recht op een arbeidskorting van 158 plus 12,152% van ( 20.000 - 9.209)= 1469,32 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 22-05-2011 12:37 #3
Ik heb een vraag over de ANW. Stel Marieke 45 jaar oud heeft 2 kinderen van 15 en19 jaar. Haar partner overlijdt. Zij werkt en heeft een inkomen van 25.000. Hoe bereken je de ANW en hoe bereken je het wezenpensioen? Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Geert,
Zie voor vragen over de ANW het artikel:

https://financieel.infonu.nl/sparen/66895-anw-hiaat-en-hoogte-anw-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Doedens, 02-03-2011 09:45 #2
Mijn vrouw is van 1948. Zij is op 31 mei 2010 gestopt met werken. Op 1 juni is ze, als oproepkracht, bij dezelfde werkgeven weer aan het werk gegaan. Ze heeft dus geen vast kontrakt meer. Komt ze nu voor een doorwekbonus is aanmerking. Zo ja, waar moet dat dan in de aangifte voor 2010 worden aangegeven. Graag zie ik uw antwoord tegemoet. Vr. groet, G. Doedens Reactie infoteur, 02-03-2011
Beste G. Doedens,
1. Uw vrouw heeft recht op de doorwerkbonus, aangezien ze inkomen heeft uit tegenwoordig werk. Daarbij maakt het geen verschil of het wel of niet een vast contract betreft.
2. De doorwerkbonus wordt op het aangifteformulier inkomstenbelasting niet apart genoemd. U moet bij inkomen uit tegenwoordige arbeid het betreffende inkomen invullen en dit is in combinatie met de geboortedatum voldoende om de doorwerkbonus te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 23-02-2011 10:48 #1
Ik heb een vraag. Mevrouw X is weduwe en ontvangt een weduwepensioen (ANW). Daarbij heeft zij ook een parttime baan. Over de parttime baan krijg zij geen arbeidskorting. Waarom is dit? Als je werkt heb je toch recht op de arbeidskorting. Kunt u mij daar een antwoord op geven. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-02-2011
Beste Dennis,
Als mevrouw aan de kwalificaties voor leeftijd en inkomen voldoet, heeft zij recht op de arbeidskorting, omdat ze inkomen uit tegenwoordig werk heeft. Houdt de werkgever hiermee ten onrechte geen rekening dan kan mevrouw dit terugvragen bij haar aangifte inkomstenbelasting of met een voorlopige aanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 29-01-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Reacties: 18
Schrijf mee!