Welke kosten kan ik aftrekken voor een monumentenpand?

Om een monumentaal pand te onderhouden heeft men een dikke portemonnee nodig. Om te zorgen dat het bewonen van een monument niet te duur wordt kan het bedrag dat voor onderhoud en behoud wordt uitgegeven worden afgetrokken van de belasting. Hoe dit aftrekbare bedrag te berekenen is en wat de eisen zijn wordt in dit artikel uitgelegd. Een monumentenpand zoals dat bedoeld is in de wet inkomstenbelasting 2001 is een pand dat is ingeschreven in een van de registers bedoeld in artikel 6 of 7 van de Monumentenwet. Dit zijn een gemeentelijk en/of landelijk register onder toezicht van de betreffende minister.

Gebruik van het monumentenpand

Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een pand dat wordt bewoond door de belastingplichtige zelf en een pand dat een tweede woning is. Ook een pand dat deel uitmaakt van het kapitaal van de belastingplichtige valt in deze tweede categorie. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfspand met monumentenstatus in eigendom van de belastingplichtige en die wordt verhuurd aan een derde partij.

De eerste categorie panden valt in box 1 van de inkomstenbelasting en de tweede categorie valt in box 3. Door deze verdeling is het onderhouden van een monumentaal eigen huis voordeliger dan een pand dat als belegging wordt gehouden. De aftrek geschiedt echter wel eerst in box 1 totdat van het inkomen in deze box niets over is en daarna pas van het vermogen in box 3. Hieronder een uitleg over de manier waarop dit wordt berekend.

Monument als eigen woning

Het bewonen en onderhouden van een monumentaal pand kan een kostbare onderneming zijn. Daarom heeft de belastingdienst voor eigenaren van dergelijke panden regels opgesteld die het mogelijk maken een deel van de gemaakte kosten ten behoeve van onderhoud en behoud van het pand af te trekken van de inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is dat de kosten uitsluitend zijn gemaakt om het pand te behoeden voor verval. Kosten die worden gemaakt om het pand uit te breiden of te moderniseren zijn hierdoor niet aftrekbaar.

In artikel 6.31 wet inkomstenbelasting 2001 wordt de aftrek van kosten ten behoeve van een monumentaal pand uiteengezet. Wanneer een pand als eigen woning wordt gebruikt kunnen kosten gemaakt tot behoud van het pand worden afgetrokken van de inkomsten die door de belastingplichtige worden ontvangen. Het bedrag dat kan worden afgetrokken betreft de kosten die gemaakt zijn om het pand te onderhouden of behouden verminderd met 0,75% van de taxatiewaarde volgens de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) van de woning. Dit percentage mag niet minder dan 100,- en niet meer dan 13.300,- zijn.

De formule voor een monument als hoofdwoning is de volgende: (kosten onderhoud en/of behoud)-(woningwaarde*0,0075)=aftrekbaar bedrag. Bijvoorbeeld: de kosten voor het onderhoud van een monumentaal pand met een eigenwoningwaarde van 350.000,- zijn 15.000,- dan is de som als volgt: 15.000-(350.000*0,0075=2.625)=12.375. Er kan in dit geval dus 12.375,- van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Monumentaal pand als tweede woning of kapitaal

Wanneer een monumentaal niet als eigen woning wordt gebruikt valt deze volgens de wet inkomstenbelasting 2001 in box 3 en geldt er daardoor een andere rekensom. De reden hiervoor is dat een pand in box 3 niet de hoofdwoning van de belastingbetaler is en dus ten gelde kan worden gemaakt. Denk daarbij aan de verhuur van het pand voor commerciële doeleinden. Daarom is in dit geval het aftrekbare bedrag lager dan in het voorgaande geval. Het bedrag omvat de gemaakte kosten ten behoeve van onderhoud en behoud van het pand minus 4% van de waarde van het monumentale pand in het economische verkeer.

Voor deze monumentale panden die vallen in box 3 geldt de volgende formule: (kosten onderhoud en/of behoud)-(woningwaarde economisch verkeer*0,04)=aftrekbaar bedrag. Als we hier dezelfde bedragen nemen als in het voorbeeld hiervoor komen we op een veel lager bedrag voor aftrek uit. Dus als de kosten voor het onderhoud van een pand met een waarde van 350.000,- in het economische verkeer 15.000,- bedragen is de som als volgt: 15.000-(350.000*0,04=14.000)=1.000. Dit betekent dat er in dit geval slechts 1.000,- van het verzamelinkomen voor inkomstenbelasting kan worden afgetrokken.
© 2010 - 2024 Frankdegram, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelastingAftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelastingVoor een rijksmonument kunt u in 2018 onder voorwaarden allerlei onderhoudskosten aftrekken. In 2019 en 2020 is daar een…
Monument kopen: Voordelen, nadelen en waarop moet je letten?Iedereen wil natuurlijk graag een origineel huis, iets wat niemand anders heeft. Een monument kopen is dan ook erg aanlo…
Lening, schulden en belasting betalenLening, schulden en belasting betalenEen lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelas…

Aftrekbare kosten extra gezinshulpEen van de aftrekbare specifieke zorgkosten zijn de kosten voor extra gezinshulp. Omdat hier uitgebreide regels voor bes…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2020-2021Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2020-2021Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. D…
Bronnen en referenties
  • Afdeling 6.8 wet inkomstenbelasting 2001
Reactie

Sasburg, 28-02-2011
Ik woon in een rijksmonument in de gemeente castricum mijn woz waarde van het huis is 425.000. Heb in 2010 het gehele dak vernieuwd voor 15000. Wat kan ik aftrekken van mijn aangiftebiljet van 2010? Reactie infoteur, 24-03-2011
11812,- (15000-(425000x0,0075=3187))

Frankdegram (15 artikelen)
Gepubliceerd: 31-10-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.