InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 2018 recht hebt. Een extra loonstijging of een andere verhoging van uw inkomen kan zomaar worden weggesnoept door een progressieve verlaging van de heffingskortingen of lagere aftrekposten. Vergeet ook de vermogensbelasting niet en de afbouw van de fiscale toeslagen. Waarop hebt u recht in 2018, als u al wat ouder bent en recht hebt op AOW of als u nog geen 65+ bent? De cijfers zijn de definitieve cijfers en belastingpercentages zoals in de Miljoenennota op 19 september 2017 (Prinsjesdag) zijn bekend gemaakt.

Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2018

Het kabinetsbeleid is gericht op het aantrekkelijker maken van werk boven een uitkering. Een manier om dat te doen is het verlagen van de belastingtarieven onder een gelijktijdige verhoging van de arbeidskorting. De laatste grote belastingverlaging dateert van 2016 toen vooral de werkenden profiteerden van een belastingpakket van 5 miljard euro. Doordat in september 2017 de vorming van een kabinet Rutte 3 nog gaande is, zal zeer waarschijnlijk op fiscaal terrein in 2018 nog niet veel veranderen. De Miljoenennota 2018 is nog door het kabinet Rutte 2 geschreven. Dat betekent het volgende voor de belastingtarieven en belastingschijven 2018:

Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2018, niet 65+:

hoogte verzamelinkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
- 20.14236,55%
20.142 33.99440,85%
33.994 68.50740,85%
68.507-51,95%

Een groot deel van de inkomens in Nederland wordt dus belast met 40,85% of minder, in 2017 was dit percentage nog 40,8%. Een kleine belastingverhoging dus. In de hoogste schijf gaat het tarief naar 51,95%. Voor de 65-plussers en 66-plussers is het jaar 1946 van belang. Voor hen verschilt de lengte in tweede en derde belastingschijf als gevolg van een in 2011 al door Wouter Bos ingevoerde belastingverhoging, de zogenaamde houdbaarheidsbijdrage. Beide groepen profiteren wel nog steeds van een lagere heffing in schijf 1 en 2:

Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2018 en geboren voor de datum 1 januari 1946:

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
- 20.14218,65%
20.142 34.40422,95%
34.404 68.50740,85%
68.507-51,95%

Tarieven inkomstenbelasting 2018, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2018 en geboren op of na 1 januari 1946:

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
- 20.14218,65%
20.142 33.99422,95%
33.994 68.50740,85%
68.507-51,95%

Inkomensafhankelijke heffingskortingen 2018, algemene heffingskorting, arbeidskorting en uw loonstrookje

Bij de heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting pregnant aanwezig. Op de algemene heffingskorting heeft in beginsel iedereen recht, de arbeidskorting is alleen beschikbaar voor de mensen met een betaalde baan. Beide heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk, maar wel elk op een eigen manier. De algemene heffingskorting is tot een inkomen van circa 20.000 euro een vast bedrag van 2.265 euro, de arbeidskorting daarentegen neemt toe tot een inkomen van circa 30.000 euro en wordt vervolgens vanaf dat inkomen afgebouwd:

Algemene heffingskorting in 2018, nog geen recht op AOW in 2018:

uw loon of inkomen2018
19.982 2.265
20.000 2.265
30.000 1.800
40.000 1.335
50.000 867
60.000 400
67.000 70

Behalve dat de arbeidskorting afhankelijk van de hoogte van uw inkomen geleidelijk oploopt, is het ook zo dat hij veel verder doorloopt dan de algemene heffingskorting:

Hoogte arbeidskorting 2018:

uw inkomenarbeidskorting in 2018
10.000 361
20.000 3.192
30.000 3.249
40.000 2.951
60.000 2.231
80.000 1.511
90.000 1.151
100.000 791
110.000 431
130.000 0

Gevolgen voor uw loonstrookje en netto inkomen

De gevolgen van deze twee heffingskortingen voor uw loonstrookje zijn groot. Als u een inkomen hebt van 20.000 euro via een betaalde baan, dan hebt u recht op zowel de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het bedrag dat u zo minder aan belasting betaalt, bedraagt dan circa 5.460 euro. Hebt u een hoger inkomen, bijvoorbeeld 40.000 euro, dan komen beide heffingskortingen uit op circa 4.250 euro. Hebt u geen betaalde baan, dan verliest u de arbeidskorting:

Arbeidskorting plus algemene heffingskorting, de gevolgen voor uw netto inkomen als u nog geen recht hebt op AOW (ramingen):

wel of geen baaninkomen van 20.000 inkomen van 40.000
met een betaalde baan 5.440 4.250
zonder betaalde baan 2.250 1.296

Bij benadering zou dit voor iemand met AOW betekenen:

Arbeidskorting plus algemene heffingskorting, de gevolgen voor uw netto inkomen als u recht hebt op AOW:

wel of geen baaninkomen van 20.000 inkomen van 40.000
met een betaalde baan 2.700 2.100
zonder betaalde baan 1.100 650

Voor de lagere inkomens staat daar wel tegenover dat er in veel gevallen recht bestaat op de fiscale toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget), die voor de hogere inkomens niet of in veel minder mate beschikbaar is. Een hoger inkomen, bijbaan of loonsverhoging loont zeker nog niet altijd. Wat u over het geheel gezien netto overhoudt, kan nog wel eens fors tegenvallen.

Bijtelling lease auto in 2018

De bijtelling voor uw leaseauto is sinds 2017 simpel, u betaalt over 4% of 22% van de cataloguswaarde extra belasting:

Bijtelling auto 2018 van de zaak, autobrief 2:

Co2 emissie auto2018
Nulemissie4%
1-50 gram/km22%
51-106 gram/km22%
> 106 gram/km22%

Conclusie hoogte tarieven inkomstenbelasting 2018

De vertraging in de kabinetsformatie kabinet Rutte 3 zorgt ervoor dat een verdere belastingverlaging in 2018 onwaarschijnlijk is, maar niet onmogelijk. In de Miljoenennota staat zelfs een kleine belastingverhoging (hoger belastingtarief). Dat betekent dat wat u netto overhoudt in 2018 van loon of uitkering niet spectaculair zal veranderen. De verwachtingen voor de economie in 2018 zijn goed, verschillende bedragen zijn bovendien geïndexeerd (de koopkracht blijft zo op peil), wat ertoe zal leiden dat de meesten van ons in 2018 netto meer zullen overhouden, maar de dat grotere vooruitgang in het netto inkomen wordt uitgesteld naar 2019 en latere jaren.

Lees verder

© 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2018Algemene heffingskorting 2018De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkom…
Arbeidskorting 2018: welke bedragenArbeidskorting 2018: welke bedragenDe arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidsko…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar wa…
Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet beta…
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand…

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 25-09-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2018
Schrijf mee!