Accountantsverklaring

Accountantsverklaring Een accountantsverklaring wordt afgegeven door een accountant. Deze geeft deze verklaring af aan bedrijven en stichtingen. Deze laten bijna altijd hun jaarcijfers controleren of alles klopt. Er zijn verschillende soorten verklaringen die een accountant kan afgeven. De verklaring biedt een hoop zekerheid dat de cijfers kloppen, maar is geen absolute garantie. Sinds 2007 is er sprake van nieuwe regelgeving waardoor er beter wordt aangesloten bij internationale standaarden. Het is bij wet zo zo geregeld dat bedrijven hun jaarrekening ter controle aan een accountant moeten voorleggen. Die kijkt dan of de boekhouding aan alle voorwaarden voldoet, dat de cijfers kloppen en of er niet gefraudeerd is. Voor verenigingen en stichtingen is wettelijk niets geregeld, maar in de praktijk doen zij het meestal wel. Zeker in het geval dat deze stichtingen subsidie krijgen. In dat geval eist de instantie die de subsidie verstrekt eigenlijk altijd een accountantsverklaring. Dat is omdat zij wil weten of diegene die de subsidie verstrekt daar op een verantwoordelijke manier mee zou omgaan.

Accountantsverklaring

De accountant kan verschillende verklaringen afgeven wanneer hij een controle-opdracht heeft gekregen. De eerste verklaring is een een goedgekeurde verklaring. De tweede verklaring is de Verklaring met beperking. Daarmee geeft hij aan dat de boekhouding in principe goed is, maar dat er op één of meer punten nog wel wat verbeterd moet worden. De derde verklaring is een Verklaring van geheelonthouding. Daarmee geeft hij dat hij het nog niet. Meestal wordt deze verklaring alleen afgegeven als de accountant nog niet over alle gegevens beschikt. De laatste verklaring die de accountant kan afgeven is een Afkeurende verklaring. Daarmee geeft hij dat dat het financieel jaarverslag niet in orde is.

Accountant

Een verklaring van de accountant geeft een hoge mate van zekerheid dat de cijfers kloppen, maar is geen absolute garantie. De verklaring is dus nooit helemaal bindend. De boekhoudingen zeker van grote bedrijven zijn vaak zo omvangrijk dat de accountant alleen steekproefsgewijs en op de grote lijnen kan controleren of alles klopt. De accountant kan dus wettelijk ook niet aansprakelijk worden gesteld als achteraf blijkt dat hij onterecht een verklaring van goedkeuring heeft gegeven.

Nieuwe regelgeving

De tekst van de accountantsverklaring is per 1 januari 2007 veranderd. Dit is gedaan om beter aan te sluiten bij de internationale standaarden. Steeds meer bedrijven gaan overzee en het is handig als het werk daar de controle niet opnieuw hoeft worden gedaan. Op deze manier is dat eenvoudiger. Een andere wijziging is dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn verwoorden en meer zijn afgebakend. Ook nieuw is dat er vermeld wordt wie de opdrachtgever van de accountant is. Door de nieuwe tekst van de verklaring zijn er meer aanknopingspunten om met de accountant over te spreken. Dit komt onder andere doordat de verantwoordelijkheden duidelijker zijn vastgelegd. Door de nieuwe maatregel is de tekst wel een stuk langer geworden.
© 2009 - 2024 Simcha, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kosten accountantKosten accountantEen goede accountant kan u elk jaar veel geld opleveren en is zijn prijs waard. Wat kost een accountant eigenlijk? Wat d…
Het jaarverslag: de jaarrekeningEen jaarrekening is het geheel van een balans, een resultatenrekening en de toelichting op beide onderdelen. Soms wordt…
Boekhouder of accountant inhurenBoekhouder of accountant inhurenVeel ondernemers kiezen ervoor om de administratie uit te besteden, door het inhuren van een boekhouder of accountant. W…
Werkwijze van een accountantWerkwijze van een accountantWat doet een accountant, de werkzaamheden van een accountant omvatten meer dan alleen maar de hele dag naar cijfertjes k…

Accountant inhurenAccountant inhurenEen accountant is verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden bij een bedrijf. In sommige gevallen doet hij d…
Boekhouden in ExcelBoekhouden in ExcelVeel mensen hebben houden hun boekhouding bij in Excel. Dit is een ideaal systeem voor huishoudens en zeker kleine zelfs…
Simcha (763 artikelen)
Laatste update: 22-08-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.