InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrek alimentatie 2012 & 2013 & alimentatie 2014 en 2015

Aftrek alimentatie 2012 & 2013 & alimentatie 2014 en 2015

Aftrek alimentatie 2012 & 2013 & alimentatie 2014 en 2015 Alimentatie in 2012, 2013 of 2014 en andere onderhoudsverplichtingen zijn een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende partij. De fiscale aftrek van de kinderalimentatie 2015 verdwijnt echter en daarmee een belastingvoordeel. De aftrekpost bestaat voor de ex-partner uit de betaalde alimentatie aan uw ex fiscale partner, ongeacht of u dat doet door een gerechtelijke uitspraak of onderling zelf bij de scheiding hebt geregeld. Voor deze fiscale aftrek geldt geen fiscale drempel. Let op de indexering 2014 van de alimentatie en de kinderalimentatie van 0,9 procent. U kunt een alimentatie ook afkopen. Dan hebt u één keer een grote aftrekpost. Partneralimentatie, kinderalimentatie en de belasting, lees er hier meer over. Komt er een kortere alimentatie na scheiding?

Partneralimentatie en kinderalimentatie 2012, 2013, 2014 of 2015

U moet van de belastingdienst onderscheid maken tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. Hier heb ik het over de partneralimentatie als aparte aftrekpost. De kinderalimentatie is geen aftrekpost, maar kan voor een deel aftrekbaar zijn als u daarmee in belangrijke mate zorgt voor het levensonderhoud van uw kind. We spreken dan over de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind:

In 2015 bestaat de aftrekpost voor de kinderalimentatie niet meer. De post kosten levensonderhoud kind is een kindregeling die in 2015 is afgeschaft (zie hierna).

Wat valt onder partneralimentatie en onderhoudsverplichtingen?

Welke kosten mag u aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting? Welnu, het gaat voornamelijk om de volgende onderhoudsverplichtingen:
  • Het geld dat u periodiek overmaakt naar uw ex;
  • Eventuele aanvullingen die u overmaakt aan uw ex;
  • Uw deel van het eigenwoningforfait als uw ex in het voormalige huis als hoofdwoning blijft wonen. Dit mag maximaal twee jaar in box en daarna in box 3. Dat laatste, box 3, is interessant omdat u na twee jaar geen eigenwoningforfait meer hoeft te betalen;
  • Een eventuele afkoopsom als u gehuwd was die is overeengekomen en betaald toen u nog niet duurzaam gescheiden leefde.
  • Een eventuele verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomens waarvoor premies zijn betaald en afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting;
  • Eventuele bijstand aan uw ex die door de Sociale Dienst bij u wordt verhaald;

Indexering van de alimentatie 2012, 2013, 2014 en 2015

Jaarlijks is indexering mogelijk van de alimentatie aan uw ex-partner. In 2012 bedraagt dit percentage 1,3 procent ten opzichte van 2011. In 2013 bedraagt dit percentage 1,7%, in 2014 is de indexatie met 0,9%. De wettelijke indexering van de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2015 bedraagt 0,8%.

Alimentatie afkopen en de afkoop van de partneralimentatie

Regelmatig wordt er de voorkeur aan gegeven om de alimentatie af te kopen. Voordeel is dat de ontvanger minder afhankelijk wordt en verder kan met zijn of haar leven. Voordeel voor de betaler is dat het daarmee ook afgelopen is. Dit levert voor de betaler een grote aftrekpost op, maar de ontvanger moet het bedrag wel als inkomen opgegeven. Het is dan ook even rekenen om te zien hoe de afkoop van partneralimentatie het beste kan plaats vinden.

Alimentatie als u samenwoonde

Er bestaat geen verplichting om alimentatie aan uw ex te betalen met wie u samenwoonde als er geen samenlevingscontract was, waarin de onderhoudsverplichting was opgenomen.

Fiscale partners zijn na een echtscheiding

Zodra het verzoek tot echtscheiding bij de rechter is ingediend en u niet meer op het zelfde adres in het GBA bent ingeschreven, bent u ook niet meer automatisch fiscale partners. Uitzondering hierop zijn:
  • De situatie dat u bij de rechter een verzoek hebt ingediend tot van tafel en bed;
  • Dat u beiden ervoor kiest om toch voor het hele jaar fiscale partners te zijn.

Korter alimentatie na scheiding

De Kamer wil graag de duur van de alimentatie beperken naar maximaal vijf jaar, maar zo ver is het nog niet. Maar liefst drie fracties werken nu aan een eigen wetsvoorstel om de duur te verkleinen.

Alimentatie bij u als aftrekpost en bij de ontvanger als extra inkomen

Voor de ontvanger van de partneralimentatie is de alimentatie extra inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Voor de betalende partij is deze alimentatie een aftrekpost. Over de kinderalimentatie hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Kinderalimentatie 2015, een belastingvoordeel minder

In 2015 verdwijnt de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind en daarmee uw fiscale aftrekpost voor de kinderalimentatie.

Lees verder

© 2012 - 2016 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Kinderalimentatie 2013 fiscaal en Alimentatie fiscaal aftrekbaar.
Gerelateerde artikelen
Echtscheiding begeleiding, aanvragen & kostenEen scheiding is een stressvolle periode in je leven. Hoe zorg je ervoor dat alles goed wordt geregeld? Kies je voor pro…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of…
Alimentatie verhogen of verlagenAlimentatie verhogen of verlagenAlimentatie verhogen of verlagen, dat is vaak een punt tussen twee ex-echtelieden. In veel gevallen betaalt iemand die a…
Alimentatie 2015 wijzigen bij erfenis of vermogenAlimentatie 2015 wijzigen bij erfenis of vermogenDe hoogte van de alimentatie in 2014 of 2015 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbe…
Alimentatie: indexering en inningAlimentatie: indexering en inningOuders moeten voor hun kind zorgen. Groeit het kind na een scheiding bij één van beide ouders op, dan moet de ander door…
Bronnen en referenties
  • Circulaire Belastingdienst

Reageer op het artikel "Aftrek alimentatie 2012 & 2013 & alimentatie 2014 en 2015"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Vivre, 17-11-2015 12:24 #13
Mijn vriend betaalt maandelijks een x bedrag aan partneralimentatie en daarbij nog een bedrag aan kinderalimentatie. Als wij gaan trouwen of samenwonen en ik wil kinderopvangtoeslag aanvragen, kan ik het x bedrag dan van zijn toetsingsinkomen aftrekken bij het berekenen van de KOT waarop ik recht heb? Ik begrijp dat in 2016 de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is, maar mag hij wel een deel van de kinderbijslag ontvangen? Hij heeft de kinderen 3 dagen per week. Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Vivre,
Het inkomen dat telt voor de toeslagen is na aftrek van de aftrekposten, zoals de betaalde partneralimentatie:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2014-en-2015-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 04-10-2015 21:28 #12
Geachte, is het juist begrepen dat als partijen nog gehuwd zijn maar (duurzaam) elk op een ander adres wonen door de belastingdienst fiscale partners blijven? In een convenant hebben we afgesproken dat ik van mijn pensioeninkomen (bedrag A) maandelijks een (partner)alimentatie (bedrag B) aan mijn vrouw, die ergens anders in Nederland woont betaal totdat een van beiden overlijdt. Verder betaal ik ook maandelijks een bedrag C volgens WvP i.v.m. een eerder beëindigd huwelijk.
Vraag: zijn onderstaande verdelingen van de aftrekposten rechtsgeldig en toepasbaar zolang de situatie niet verandert?

aangiften 1: belasbaar inkomen man: A - B - C -> belastbaar inkomen vrouw B
aangiften 2: belastbaar inkomen man A - B -> belastbaar inkomen vrouw B - C
aangiften 3: belastbaar inkomen man A - C -> belastbaar inkomen vrouw B - B? = 0
aangiften 4: belastbaar inkomen man A - 1/2 B -> belastbaar inkomen vrouw B - 1/2 B -C
aangiften 5: Aftrekposten zo vedelen dat minimum aan totale belasting wordt betaald! Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Hans,
1. Zolang de echtscheiding niet is aangevraagd (ook niet van tafel en bed), zijn jullie fiscale partners. Het is ook zo dat er dan wettelijk geen alimentatie is, maar sprake is van een onderlinge verdeling van uw netto inkomen. Uw pensioen is uw pensioen.
2. Uw belastbaar inkomen is gelijk aan A-C, en wat u uw vrouw geeft is bij u al belast geweest. Dat wordt pas anders als het pensioenfonds direct aan uw vrouw uitbetaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvette, 18-06-2015 11:17 #11
Na 3 jaar lang geen kinder alimentatie oid te hebben ontvangen (ex woont in het buitenland en had geen werk), ga ik dit vanaf volgende maand eindelijk ontvangen. Mijn dochter gaat fulltime naar de opvang omdat ik fulltime werk en hier ontvang ik toeslag voor. Gaat deze toeslag nu naar beneden omdat ik kinderalimentatie ga ontvangen? Ik hoor graag uw reactie! Reactie infoteur, 18-06-2015
Beste Yvette,
Neen want de kinderalimentatie is fiscaal geen inkomen, de partneralimentatie wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alie, 13-04-2015 10:28 #10
Ik heb pas na het voeren van rechtzaken, een klein bedrag ad 4000 ontvangen in 2014. Dit betrof alimentatie over 2011. De rest van de achterstallige alimentatie zal ik niet meer ontvangen, omdat mijn ex in de schuldsanering is gegaan. Nu moet in mijn aangifte doen van 2014, moet ik deze alimentatie alsnog opgeven? Heb sinds 2013 een bijstandsuitkering en hoefde dat bedrag niet in te leveren, omdat dit over het jaar 2011 ging. Reactie infoteur, 13-04-2015
Beste Alie,
U geeft alleen de alimentatie op die u ontvangen hebt in een jaar. Als u in een later jaar een betaling over een eerder jaar ontvangt, geeft u die ontvangst ook pas in dat latere jaar op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

U. Beverli, 17-03-2015 11:17 #9
Bij mijn aangifte inkomsten belasting dat voor mij werd ingevuld door een bevoegd persoon heeft deze nooit mijn betaalde alimentatie aan mijn ex-vrouw bij mijn aangifte ingevuld. Zodoende raakte ik geld kwijt, totdat ik onlangs de belastingdienst aan de telefoon had werd mij verteld dat ik de alimentatie van de afgelopen 5 jaren alsnog kon aftrekken. Ik heb mijn aangifte over 2014 al ingediend bij de belasting. mijn vraag is hoe moet ik via internet toch een verzoek indienen om deze uitbetaald te krijgen. Het lukt mij niet de juiste site te vinden, wilt u mij a.u.b helpen?
Vriendelijk bedankt,
heer, U.Beverli Reactie infoteur, 17-03-2015
Beste U. Beverli,
Als u voor een belastingjaar al een definitieve belastingaanslag hebt gehad, kunt u toch (tot maximaal vijf jaren terug) schriftelijk aan de Belastingdienst vragen om alsnog met betreffende aftrekpost rekening te houden. Geef daarbij duidelijk aan om welke post het gaat en om welke bedragen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas, 01-03-2015 13:50 #8
Ik betaal 150 euro per maand aan kinderalimentatie. Ik kan dus een gedeelte terugvragen. Echter, ik ontvang ook de helft van de kinderbijslag (co-ouderschap). Heb ik dan wel recht op teruggave omdat ik de helft van de kinderbijslag ontvang? Reactie infoteur, 01-03-2015
Beste Thomas,
Als u van de SVB een gedeeltelijke kinderbijslag ontvangt, hebt u geen recht op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Vries, 07-12-2014 11:29 #7
Bij het vervallen van de kosten voor levensonderhoud ga ik er jaarlijks netto 1800 euro op achteruit. Mag dit bedrag gecompenseerd worden met de te betalen alimentatie. Volgens mij compenseert de regering dit bedrag nergens?
Een behoorlijke achteruitgang voor een hard werkende vader met co ouderschapů

Of zie ik iets over het hoofd met deze aangepaste regelgeving? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste R. de Vries,
U mag dat niet zomaar compenseren met een lagere alimentatie als uw ex daarmee niet akkoord gaat. Daarvoor zult u naar de rechter moeten stappen, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Vroenhoven, 10-11-2014 19:27 #6
Hoe moet een alleenstaande die alimentatie moet betalen en niks meer terug krijgt rond komen.
Als de alimentatie verplichting verkort word, en de kinderen zijn onder de 10 jaar, kunnen ze als ze 16 of ouder zijn niet studeren zonder een schuld te maken.de kloof tussen rijk en arm word steeds groter. alleen de kinderen van de rijke kunnen dan studeren. Echt weer n slecht plan. nadruk op weer. Reactie infoteur, 11-11-2014
Beste R. van Vroenhoven,
Het is inderdaad een pure bezuiniging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 26-08-2014 17:26 #5
Mijn man betaalt 497 euro kinderalimentatie per maand omdat hij toen dit is vastgesteld door de rechter hij nog bij zijn ouders woonde en zijn ex het grootste deel van woonlasten betaalde.
Inmiddels zijn wij door dit hoge bedrag en het bedrag van 280 euro aan hypotheeklasten in de schulden gekomen oa. bij de toeslagen. Nu hoor ik steeds verschillende verhalen. De een zegt dat we het bedrag van 497 euro mogen aftrekken van het belastbaar inkomen zodat we in aanmerking komen voor huurtoeslag. De ander zegt van niet.
Wat is nu de waarheid, want wij moeten nu waarschijnlijk een behoorlijk bedrag aan toeslagen terug betalen die we wel nodig hadden. Alvst bedankt voor reactie Reactie infoteur, 27-08-2014
Beste Janssen,
Het inkomen dat telt is uw verzamelinkomen (=toetsingsinkomen), dit is het inkomen minus de aftrekposten. U kunt recht hebben op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Dat betekent bij een maandelijks bedrag van 497 euro een aftrek per kwartaal van maximaal 415 euro per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd van het kind. U mag dus maar een deel aftrekken:

http://financieel.infonu.nl/belasting/104829-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2013.html

http://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2013-en-2014-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 12-03-2014 21:54 #4
Mijn ex vrouw woont nog in onze koopwoning en de hypotheek staat op ons beider naam. zij betaalt mij huur hetgeen niet is vastgelegd in het convenant, ik betaal haar kinderalimentatie dat wel overeenkomstig het convenant is.
Als wij geen fiscale partner zijn en ik voldoe aan de gestelde regels kan ik dan de kinderalimentatie als forfaitair bedrag aftrekken in box 1? Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Ray,
Als de alimentatie hoog genoeg is per kwartaal (zie tabel kosten levensonderhoud kind) wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van der Zwan, 07-05-2013 04:38 #3
Mijn ex heeft onze koopwoning verlaten en huurt een ander huis. Omdat ik met mijn inkomen de hypotheek niet alleen op mijn naam krijgt zijn wij beiden nog eigenaar van de woning waar ik in woon. In het convenant hebben we afgesproken dat ik de volledige kosten van de woning op mij neem. Dat noemen we dan partneralimentatie in natura, want mijn vrouw hoeft die kosten nu niet te betalen. Daarnaast heeft zij nog een belasting voordeel van de eigen woning. Kan ik nu de helft van de kosten van de woning als partneralimentatie opgeven? Reactie infoteur, 07-05-2013
Beste M. van der Zwan,
Als in het convenant staat dat u de helft van de hypotheekrente voor uw rekening neemt als partneralimentatie, zijn die bij u als partneralimentatie aftrekbaar, maar bij uw ex belast als inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Hazen, 16-03-2013 16:47 #2
Ik betal mee aan de woonlasten van de, nu al ruim 3 jaar te koop staande gezamenlijke woning. Mijn ex woont daar al die tijd nog in. Dat ik meebetaal is indertijd in het scheidingsconvenant vastgelegd. Ik ben al meer dan 2 jaar daar niet meer woonachtig, mag dus geen hypotheekrente meer aftrekren van het belastbaarinkomen. Mag ik dit nu wel als "alimentatie" van mijn belastbaar inkomen aftrekken? Reactie infoteur, 17-03-2013
Beste L. Hazen,
Na twee jaar komt uw aandeel in de woning (waarde minus hypotheek) terecht in box 3 van de inkomstenbelasting, zonder aftrek van hypotheekrente en zonder bijtelling van het eigenwoningforfait. Toch mag u dan uw aandeel in het eigenwoningforfait aanmerken als en aftrekken als alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. B. H. van Wandelen, 01-03-2013 00:39 #1
Gechte Heer, Mevr,
Wil graag van u weten of het mogelijk is als ik een allimentatie ontvang van mijn kinderen wegens onvermogen, zij dit kunnen aftrekken van de belasting.
Uw antwoord graag tegemoedziend.
Met vriendelijke groeten.
R.B.H.van Wandelen Reactie infoteur, 01-03-2013
Geachte R. B. H. van Wandelen,
Een dergelijke bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Partneralimentatie & belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 13
Schrijf mee!