Eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet worden

Eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet worden Als werkgever draag je premies af voor de WGA, Ziektewet en WW. Het is mogelijk om deze premies drastisch te verlagen en zo kosten te besparen wanneer je eigenrisicodrager wordt. Voor de WGA en de Ziektewet is dit een keuze. Voor de WW word je verplicht eigenrisicodrager wanneer je werkgever bent in de sector Overheid en Onderwijs. Of een keuze voor het eigenrisicodragerschap verstandig is is afhankelijk van de hoogte van het risico dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. In sectoren waarin deze risico's laag liggen kan een keuze voor het eigenrisicodragerschap tot een flinke kostenbesparing leiden.

Eigenrisicodrager worden


Eigenrisicodrager: wat is dat?

Eigenrisicodrager is een begrip dat van belang is voor werkgevers. Het is mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de Ziektewet. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Onder bepaalde omstandigheden kan het verstandig zijn om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet. In ruil voor een verlaging van de premiekosten draag je dan het risico voor eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid van je (ex-)werknemers. Dit kan verstandig zijn wanneer het risico hierop laag is. Een dergelijke regeling sluit je af bij een particuliere verzekeraar (WGA) of de Belastingdienst (Ziektewet). Een goede doorrekening van de betrokken risico's is hierbij zeer van belang. Particuliere verzekeraars kunnen je hierbij helpen.

Eigenrisicodrager voor de WGA

Als eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) draag je als werkgever het risico voor eventuele arbeidsongeschiktheid van je werknemers. Wanneer bepaalde voorwaarden vervuld worden betaal je dan de WGA-uitkering en re-integratie kosten in het geval van arbeidsongeschiktheid. De reden om voor het eigenrisicodragerschap te kiezen is dat je hiermee bespaart op de betaling van arbeidsongeschiktheidspremies. In bepaalde gevallen kan dit een verstandige keuze zijn.

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Is een werknemer langer dan twee jaar ziek dan maakt hij aanspraak op een WIA-uitkering. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV maar de kosten hiervan worden gedragen door de werkgever, die hiervoor maandelijks premie betaalt. Het gaat daarbij om een gedeelte vaste basispremie en een gedeelte gedifferentieerde premie, waarvan de hoogte afhankelijk is van het risico.

In bepaalde gevallen kan het voor een werkgever verstandig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Dit is het geval wanneer het risico dat een werknemer aanspraak moet maken op een WIA-uitkering laag is. Wanneer je ervoor kiest om eigenrisicodrager voor de WGA te worden dan betekent dit dat je alleen nog de basispremie betaalt en niet de gedifferentieerde premie. Zo kun je flink besparen op de totale premie. Kies je er in het lopende jaar voor om eigenrisicodrager te worden dan neemt het UWV vanaf 1 januari van het volgende jaar de uitkeringen van werknemers met een lopende uitkering over. Dit geldt ook voor de re-integratie van (ex-)werknemers. Het inlooprisico is per 2017 afgeschaft. Je neemt vervolgens het risico op je om de komende 10 jaar de WGA-uitkering van (ex-)werknemers te betalen. Deze regeling sluit je af via een particuliere verzekeraar. Het eigenrisicodragerschap is ook mogelijk voor kleine bedrijven. Je hebt hiervoor wel een garantieverklaring van de bank nodig.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (Zw) draag je als werkgever het risico voor een eventuele Zw-uitkering wanneer een van je werknemers ziek wordt en tot twee jaar lang niet of niet volledig kan werken. Door te kiezen voor het eigenrisicodragerschap draag je een lagere sectorpremie en een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) af. Het premiedeel ZW-flex valt hierbij weg.

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is over het algemeen alleen een optie voor grotere bedrijven. Dit komt omdat het belangrijk is dat je veel knowhow met betrekking tot de Zw in huis hebt en bovendien een eigen verzuimadministratie en een uitgebreid arbodienstverleningscontract hebt. De kosten hiervan wegen over het algemeen alleen op tegen de premiebesparingen in een grotere organisatie, alhoewel hier in bepaalde sectoren uitzonderingen op zijn.

Wil je je aanmelden als eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan doe je dit via de Belastingdienst. Je kunt hiervoor instappen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De aanvraag moet 13 weken voor de ingangsdatum compleet zijn.

Eigenrisicodrager voor de WW

Eigenrisicodrager worden voor de Werkloosheidswet (WW) is geen keuze maar een verplichting. Dit geldt voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs. Als eigenrisicodrager WW betaal je geen WW-premie. Hier staat tegenover dat het UWV de kosten van de WW-uitkering van werkloos geworden ex-werknemers volledig doorberekent aan jou als werkgever. Hier bovenop wordt ook een werkgeverspremie gerekend. De betalingsverplichting stopt wanneer de ex-werknemer een nieuwe baan vindt, een Zw-uitkering krijgt of de uitkering wordt ingetrokken in verband met een schending van de bij de WW behorende verplichtingen. Via de Financiële Informatie Voorziening (FIV) van het UWV is het mogelijk om de gegevens van de WW-uitkeringen van alle ex-werknemers in te zien.
© 2016 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
In de ziektewetAls je ziek ben en je hebt geen recht meer op loon van een werkgever, dan kan je een beroep doen op de Ziektewet. Je kun…
Werknemersverzekeringen in NederlandNederland kent verschillende wetten die samen het stelsel van sociale zekerheid vormen. Deze kunnen worden onderscheiden…
Uw loon bij ziekteUw loon bij ziekteRondom ziekte en arbeidsovereenkomst bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze in de ziektewet…
Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgeverDe overheid stimuleert middels diverse middelen werkgevers om Wajongers in dienst te nemen. Voor werkgevers zijn er voor…

Medische kosten in het buitenland: welke verzekeringAls je naar het buitenland gaat voor zaken of vakantie kan het zijn dat je tegen vervelende gebeurtenissen oploopt. Bijv…
Kosten opname in een verslavingskliniek of afkickkliniekKosten opname in een verslavingskliniek of afkickkliniekLoopt je verslaving dusdanig uit de hand dat je bereid bent om de hulp in te schakelen van een verslavingskliniek of afk…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 28-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.