InfoNu.nl > Financieel > Verzekering > Schade melden bij politie & verzekering

Schade melden bij politie & verzekering

Schade melden bij politie & verzekering Schade melden bij politie en verzekeraars wordt een stuk gemakkelijker. De verplichte aangifte voor schadeclaims wordt vervangen door een eenvoudige online melding. Alleen als er een strafbaar feit in het geding is, kan niet met een verkorte melding worden volstaan.

Simpele digitale melding vervangt tijdrovende aangifte

Wie verlies of vermissing van zijn mobiele telefoon, een kostbare camera of een dure zonnebril bij de politie wil melden, kan vanaf 2013 volstaan met een simpele digitale melding. Tot dusver kostte het gedupeerden behoorlijk wat tijd om bijvoorbeeld een aangifte via het internet te verzorgen.

Omslachtige en tijdrovende aangiften behoren vanaf 2013 dus tot het verleden. Momenteel zijn die formeel nog nodig om met succes een schadeclaim bij de verzekeraar te kunnen indienen.

Voordelen voor gedupeerde verzekerden

Zowel politie als verzekerden hebben profijt van de verkorte aangifte. Wie op dit moment aangifte wil doen van vermissing van zijn kostbare digitale camera, moet daarvoor de gang naar het politiebureau maken waarmee uiteraard reistijd en dikwijls ook wachttijd mee gemoeid is. En voor de dienstdoend agent kost het opnemen van een aangifte al gauw twintig minuten en dan hebben we het nog niet eens over de schriftelijke vastlegging daarvan. Vanaf 2013 wordt volstaan met een vereenvoudigd formulier dat bij alle betrokken partijen minder tijd en moeite vergt.

Voordelen nieuwe aangifte voor politie

Niet alleen verzekerden plukken voortaan de voordelen van de nieuwe procudures voor aangifte. Ook de politie doet er haar voordeel mee:

  • het aantal administratieve bezigheden kan aanzienlijk worden gereduceerd;
  • daardoor komt er meer tijd en mankracht vrij voor echte politietaken.

Proef met nieuwe procedure schade melden

De nieuwe procedures werden bij wijze van proef al vanaf juli 2011 tot juli 2012 met succes toegepast bij de politie in Rotterdam-Rijnmond. In die regio volstaat nu al een simpele digitale melding om schade bij de verzekeringsmaatschappij in te kunnen dienen.

De uitkomsten van de proef in Rotterdam waren uitermate positief. Zon 2000 burgers meldden hun schade zonder verder aangifte te doen. Zij waardeerden de snelheid waarmee hun melding werd afgewikkeld en hun schadeclaim door de verzekeraar in behandeling werd genomen.

Landelijke invoering nieuwe manier van schade melden

Op basis van de opgedane resultaten in Rotterdam/Rijnmond zullen het Verbond van Verzekeraars en het politieapparaat de verkorte melding ook in de rest van Nederland doorvoeren. Mogelijk probleem bij die vereenvoudiging is de instelling van een Nationale Politie per 1 januari 2013. Bovendien kan ook de verwachte kabinetsformatie eind 2012 een belemmering vormen voor een snelle invoering van de nieuwe meldprocedure.

Het Verbond van Verzekeraars wil met de nieuwe manier van schade melden eenvoudige verzekeringszaken in de toekomst vlotter afhandelen. Maar de landelijke invoering vergt wel een zorgvuldige afstemming met het ministerie van Veiligheid en Justitie en met de Nationale Politie.

Hoe werkt de nieuwe schademelding

  • gedupeerden dienen een digitaal meldingsformulier in te vullen;
  • dat formulier belandt in de vorm van een e-mail in de inbox bij de politie;
  • doorgaans ontvangt de inzender direct een registratienummer terug;
  • met die informatie kan de schadeclaim door de verzekeraar in behandeling worden genomen.

Controle van de meldingen door politie blijft overigens wel bestaan. Dat is noodzakelijk omdat bij melding van een strafbaar feit zoals diefstal de vervolgaangifte noodzakelijk blijft. Dergelijke zaken kan men ook in de toekomst niet met een simpele digitale melding afdoen. En bij vermissing of schade die optreedt buiten Nederland, blijft aangifte bij de politie ter plekke noodzakelijk.

Verbeterde aanpak verzekeringsfraude

De door verzekerden verstrekte feiten worden voortaan opgenomen in een landelijke database bij de politie. Op die manier wordt de controle op verzekeringsfraude verbeterd: denk bijvoorbeeld aan herhaald als vermist opgeven van dure artikelen.

Verzekeringsfraude vormt bij politie en verzekeraars een punt van toenemende zorg. Elk jaar kost fraude met schademeldingen een bedrag van meer dan 900 miljoen euro. Dat komt overeen met 100 per gezin en vormt ongeveer 15% van alle uitgekeerde schadeclaims.
© 2012 - 2019 Grosso_Modo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Whiplash claim: via de rechtbank of de verzekering?Whiplash claim: via de rechtbank of de verzekering?Een whiplash is een heel vervelende aandoening. Niet enkel om de klachten die het met zich meebrengt, maar ook door de a…
Stormschade aan uw auto, wie draait er voor op?Storm komt regelmatig voor in Nederland en het brengt altijd de nodige overlast met zich mee, ook voor het verkeer. Niet…
Te late aangifte bij reisverzekeringenTe late aangifte bij reisverzekeringenAls u op vakantie geen goede en tijdige aangifte van verlies of diefstal heeft gedaan, kan het zijn dat uw reisverzekera…
Schadeclaim indienen bij de overheidSchadeclaim indienen bij de overheidU kunt een schadeclaim indienen bij de overheid wanneer u vindt dat u schade heeft geleden door toedoen van een overheid…
WAM verzekeringWAM verzekeringDe WAM verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is een verplichte verzekering welke men af moet sl…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Schade melden bij politie & verzekering"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Grosso_Modo
Gepubliceerd: 25-07-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!