Transitievergoeding bij vermindering aantal uren

Transitievergoeding bij vermindering aantal uren Wanneer je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd nadat je minimaal twee jaar in dienst bent geweest heb je recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Je hebt echter ook recht op een transitievergoeding wanneer je gedwongen minder uren gaat werken. Omdat de wet niet voorziet in gedeeltelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt de overeenkomst immers eerst beëindigd en vervolgens opnieuw aangegaan voor een verminderd aantal uren. Over het aantal uren dat je minder gaat werken heb je recht op een transitievergoeding, aldus de Hoge Raad in een uitspraak van september 2018.

Vermindering arbeidsuren en transitievergoeding


Recht op transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 kennen we in Nederland de transitievergoeding. Dit is een vergoeding die je als werknemer krijgt wanneer je wordt ontslagen of je arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. Alle vaste en tijdelijke medewerkers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest hebben hier recht op. De vergoeding die je krijgt is doorgaans lager dan wanneer de kantonrechtersformule wordt toegepast maar er is wel een grotere groep mensen die recht heeft op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om de stap naar een volgende baan makkelijker te maken. Zo kan de vergoeding bijvoorbeeld worden aangewend om bijscholing af te nemen of een periode van werkloosheid te overbruggen.

Hoogte van de transitievergoeding

Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen wordt gekeken naar het aantal dienstjaren en het maandsalaris. De hoofdregel bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding is dat het gaat om 1/6e maandsalaris per half dienstjaar voor de eerste tien jaar van je arbeidsovereenkomst of 1/4e maandsalaris per half dienstjaar als je langer dan tien jaar in dienst bent geweest. Dienstjaren voor je achttiende levensjaar tellen alleen mee wanneer je ten minste meer dan 12 uur per week werkte.

Tot 2020 gold een andere regeling voor werknemers van 50 jaar en ouder die minimaal tien jaar in dienst zijn geweest. Ook gold daarbij mogelijk een afwijkende regel wanneer je bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers werkt en je om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen. Het is dan mogelijk dat een deel van het arbeidsverleden buiten beschouwing mag worden gelaten. De transitievergoeding bedraagt maximaal 79.000 of één bruto jaarsalaris indien het salaris hoger ligt dan dit bedrag (2020). Onder omstandigheden mag de werkgever bepaalde kosten van de transitievergoeding aftrekken, bijvoorbeeld wanneer extra scholing door de werkgever wordt gefaciliteerd. De vergoeding wordt doorgaans in één keer uitgekeerd. Is de werkgever daar niet toe in staat dan kan het ook verspreid over zes maanden worden uitbetaald. Dan is wel wettelijke rente verschuldigd.

Transitievergoeding wanneer je minder gaat werken

Er kunnen tal van redenen zijn waarom een werknemer onvrijwillig minder gaat werken. Dit kan ermee te maken hebben dat er een verminderd aanbod van werk is waardoor een werkgever je voor minder uren per week nodig heeft. Een andere reden is dat je door ziekte niet meer in staat bent om je oude aantal uren te werken en je om gezondheidsredenen moet gaat minderen. Wanneer je een contract voor een vast aantal uren hebt dan is de procedure die hiervoor geldt dat je oude arbeidsovereenkomst eerst wordt beëindigd en je vervolgens in dienst wordt genomen voor een minder aantal uren. Er is dus ook sprake van beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet namelijk niet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar alleen in volledig beëindiging of ontbinding. Betekent dit dan dat je recht hebt op een transitievergoeding? Het antwoord op deze vraag is ja. Dit heeft de Hoge Raad in september 2018 bepaald.

Deze vaststelling volgde op een rechtszaak die was aangespannen door een vrouw die in het onderwijs werkte en wegens ziekte minder ging werken. Zij was 33 jaar in dienst geweest toen zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard werd. Haar advocaat was van mening dat zij recht had op een transitievergoeding voor het aantal uren dat zij minder was gaan werken. De Hoge Raad ging hier in mee. De motivering hierachter is dat er anders een onrechtvaardige situatie zou ontstaan wanneer de arbeidsovereenkomst van de vrouw in een later stadium helemaal beëindigd zou worden. De grondslag waarop de hoogte van de transitievergoeding dan berekend zou worden zou immers aanmerkelijk lager zijn.

Substantiële vermindering van de arbeidstijd

Om aanspraak te maken op een transitievergoeding bij een vermindering van het aantal uren moet volgens de Hoge Raad sprake zijn van 'een substantiële vermindering van de arbeidstijd'. Om de regel hanteerbaar te houden heeft de Hoge Raad bepaald dat de arbeidstijd daarbij met ten minste 20% verminderd moet zijn. De advocaten van de eiseres in de genoemde zaak gaven na de uitspraak aan dat veel werknemers hier in de toekomst van kunnen profiteren.
© 2018 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de transitievergoeding?Wat is de transitievergoeding?Met de invoering van de WWZ in 2015 is naast een aantal wijzigingen onder andere de transitievergoeding ingevoerd. De tr…
Arbeidsovereenkomst  nul uren contractArbeidsovereenkomst nul uren contractWerkgevers geven nauwelijks nog vaste contracten aan hun werknemers. Ze kiezen voor optimale flexibiliteit zodat ze in k…
Wanneer toch geen transitievergoeding?Wanneer toch geen transitievergoeding?Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding van kracht geworden. Hiermee komt een einde aan de oude kantonrechtersformule.…
Vakantie-uren: waar moet je op letten?Door de grote inhoud in je contract is het vaak lastig om het overzicht te houden, er is over heel veel verschillende di…

Kwijtschelding studieschuld bij overlijden studentKwijtschelding studieschuld bij overlijden studentWie als student in het hoger of wetenschappelijk onderwijs studeert met studiefinanciering bouwt een grote studieschuld…
Niet altijd laten rijken hun rijkdom blijkenNiet altijd laten rijken hun rijkdom blijkenHet aantal miljonairs in ons land nam van 2006 tot en met 2016 met 50% toe tot 112.000.Van hen was maar 15% in loondiens…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: TeroVesalainen, Pixabay
  • https://www.ad.nl/ad-werkt/hoge-raad-ook-ontslagpremie-als-werknemer-door-ziekte-in-uren-teruggaat~afab2b1d/
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen
  • ECLI:NL:HR:2018:1617
Reactie

Carola, 20-09-2018
Januari 2015 werd ik ziek. In januari 2017 kwam ik in de wga en kreeg ik na 32 jaar werken in goed overleg een nieuw contract van 16 uur ipv 32 uur.
Mijn werkgever heeft mij bij alles goed geholpen, ik heb ook mijn eigen baan behouden alleen voor minder uren.
Toch denk ik recht te hebben op een transitievergoeding.
Klopt dit? Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Carola,

Deze maand is hiervoor een precedent geschapen. Of dit ook gebruikt kan worden om met terugwerkende kracht nog een transitievergoeding te krijgen is een interessant vraag die beantwoord moet worden door een in arbeidsrecht gespecialiseerde jurist. Ik adviseer u dan ook hierover juridisch advies in te winnen.

Met vriendelijke groet,
Dessal

Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 09-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.