IKEA, hoogte loonbetaling en (secundaire) arbeidsvoorwaarden

IKEA, hoogte loonbetaling en (secundaire) arbeidsvoorwaarden In 1943 werd in het Zweedse Almhult IKEA opgericht. IKEA is een bedrijf waar meubelen en woonartikelen op basis van zelfbediening worden aangeboden. Eind 2014 had IKEA 325 winkels in 27 landen. In het gebroken boekjaar 2014/2015 opende IKEA 13 winkels en drie pick-up points. Pick-up points zijn vestigingen waar klanten de goederen uit de catalogus opgesteld kunnen zien staan en de goederen, die per internet zijn besteld kunnen ophalen. Het bedrijfsdoel van IKEA is om in 2020 een omzet te bereiken van 50 miljard euro. Een gedeelte van de omzetgroei denkt IKEA te halen uit haar internetactiviteiten en ook moeten in 2020 alle winkels energieneutraal zijn. Daarnaast worden door IKEA alle mogelijkheden op de social media gebruikt om klanten meer bij de activiteiten van IKEA te betrekken. Voor de medewerkers in Nederland wordt een aparte cao afgesloten tussen de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M) en IKEA.

WIM

IKEA heeft een eigen werknemersvereniging waarmee de cao-afspraken worden gemaakt. De Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (WIM) maakt zich sinds 14 juli 1992 sterk voor goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de vestigingen van IKEA in Nederland.

Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Iedereen die zestien jaar is (geworden) kan solliciteren bij IKEA. IKEA werft vooral avond- (KOKO) en weekendkrachten (KOZA). Deze medewerkers ontvangen een toeslag op het uurloon en reizen gratis met het openbaar vervoer en op de aankopen bij IKEA wordt korting verleend. De avond- en weekendkrachten hebben, na de afronding van de studie, een voorsprong op andere sollicitanten.

Erkend stagebedrijf

IKEA is een erkend leerbedrijf. Als bedrijf is IKEA altijd op zoek naar goed gemotiveerde stagiaires. IKEA vindt dat je om een succesvol bedrijfsconcept te realiseren een droom nodig hebt en om deze droom waar te maken heeft IKEA mensen nodig. Bij IKEA kun je een eigen loopbaan uittekenen op basis van je ontwikkelingsplan en doelstellingen. Vanuit de gedachte: “als een medewerker groeit, dan groeit IKEA ook” gelooft IKEA in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere medewerker. Er zijn niet alleen mensen nodig in de woonwarenhuizen, maar ook op de andere afdelingen als:
 • Communicatie & interieur Design;
 • Customer Relations;
 • Design & Product Development;
 • Finance & Business;
 • Human Resources;
 • IKEA FOOD;
 • IT;
 • Logistiek;
 • Marketing;
 • Purchasing;
 • Sales;
 • Service Office;
 • Sustainability & TQE.

HBO/WO

Ook voor HBO/WO’ers zijn genoeg mogelijkheden voor een carrière bij IKEA. Naast uitdagende stageopdrachten en afstudeerscripties behoort ook het doen van een onderzoek tot de mogelijkheden. Veel managers en specialisten bij IKEA zijn hun loopbaan op deze wijze begonnen. Op www.ikea.com is te vinden hoe gesolliciteerd kan worden en welke vacatures er zijn.

Arbeidsomstandigheden

IKEA biedt mogelijkheden om te groeien in het werk en investeert in de ontwikkeling van de medewerkers die willen groeien en leren. Samen met de manager wordt een ontwikkelingsplan opgesteld voor meerdere jaren. Medewerkers genieten op de aankopen bij IKEA een wereldwijde korting bij IKEA. Een Zweedse traditie is FIKA. Tijdens de FIKA wordt niet alleen koffie gedronken, maar is ook een moment om bij te praten met de collega’s en te ontspannen. Ook kan er deel worden genomen aan de IKEA Backpacker Journey. De IKEA Backpacker Journey biedt beloftevolle talenten een internationaal programma. Dit met het doel om beloftevolle talenten klaar te stomen voor de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid/levensfasebewust personeelsbeleid

IKEA heeft een programma ontwikkeld om medewerkers zolang mogelijk gemotiveerd, vitaal en gezond in het arbeidsproces te houden. Dit programma is ook afgestemd op de nieuwe pensioenwetgeving om medewerkers zolang mogelijk vit en gezond aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Werkroosters

Een werkrooster wordt, om medewerkers een betere balans te kunnen laten maken tussen werk en privé, opgesteld voor een periode van acht weken. Een fulltimer werkt minimaal 36 uur per week.

Nachtwerken

Het werken in de nachtelijke uren is alleen toegestaan als het werk niet op een ander moment kan worden uitgevoerd. Het nachtwerken is bij IKEA in de regel op vrijwillige basis.

Arbeidsvoorwaarden

De beloning van IKEA wordt met de werknemersorganisaties afgesloten en in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vastgelegd. In de cao zijn niet alleen de uurlonen maar ook andere componenten van de arbeidsvoorwaarden te lezen. De arbeidsvoorwaardelijke afspraken van de medewerkers die minder dan 36 uur per week werken worden bepaald door de categorie waarin de medewerker is ingedeeld. IKEA kent twee categorieën werknemers die minder dan 36 uur per week werken. De ene is de maandloonparttimer. Een maandloonparttimer is een medewerker met een vast maandsalaris dat gebaseerd is op de jaarurengarantie per jaar en dan gedeeld door twaalf. De andere categorie is de medewerker die betaald wordt op basis van de werkelijk gewerkte uren.

Beloning
Medewerkers bij IKEA kunnen, naast de wettelijke/cao beloning, ook in aanmerking komen voor extra beloningen.

Cao-beloning
 1. startschaal;
 2. functieschaal;

Extra beloningen
Naast de basisbeloning kent IKEA ook extra beloningen op basis van:
 1. salarisverhoging op basis van een beoordeling;
 2. een eenmalige beloning;
 3. beloning na een beoordeling op basis van de groeischaal (groeischaal is de schaal die komt na de functieschaal);
 4. dertiende maand; 8,33% van de in de periode 1 januari tot 31 december ontvangen maandsalarissen;
 5. vergoeding van de reistijd voorscholing en de scholingsuren voor een interne opleiding, met een maximum aantal uren per scholingsdag;
 6. vanaf het tiende jubileumjaar ontvangt de medewerker in het jubileumjaar een jubileumuitkering.

Functiebeloning
IKEA heeft veertien functieschalen en beloont de jongeren op basis van de uurlonen voor jongeren. De functieschalen kennen een minimum en een maximum uurloon. In de persoonlijke arbeidsovereenkomst wordt de individuele beloning vastgelegd. In onderstaande tabel zijn de minimum- en maximumbedragen per uur opgenomen per 1 oktober 2013.

Leeftijd/functieschaalMinimum uurloonMaximum uurloon
17 jaar4,304,77
18 jaar5,025,57
19 jaar5,746,36
20 jaar6,697,42
21 jaar7,658,48
22 jaar8,609,55
19,5610,83
29,5610,83
39,5610,83
49,5611,39
59,5611,71
69,9712,68
710,6013,98
811,4315,26
912,3817,44
1013,7120,19
1115,4923,43
1217,6127,33
1319,2830,30
1422,0434,42

Vakantietoeslag
Ieder jaar wordt in de maand mei de vakantietoeslag van 8% betaald van de door de medewerker in het lopende tijdvak van 1 juni tot en met 31 mei ontvangen maandsalarissen. De maandsalarissen worden eventueel verhoogd met de eventuele nabetalingen urenafrekening en of een eventuele eenmalige bovenschaligen uitkering.

Pensioenpremie

De pensioenopbouw werd per 1 januari 2015 van overheidswege verlaagd van 2% naar 1,85%. Op iedere medewerker, die twee maanden of langer in dienst is bij IKEA en ouder is dan 20 jaar, is het pensioenreglement van toepassing.

Jeugdlonen

Jongeren onder de achttien jaar stromen automatisch in de schaal die geldt voor 18 jarigen. Medewerkers die betaald worden op basis van de jeugdlonen ontvangen een verhoging in de maand dat de werknemer jarig is.

Personeelskorting

Na afloop van de proeftijd kan men, behalve de medewerkers met een tijdelijk contract van maximaal drie maanden, in aanmerking komen voor de personeelskorting. De hoogte van de personeelskorting is 15% bij aankoop voor eigen gebruik. Maandelijks mogen medewerkers cadeautjes kopen tot een bedrag van € 120. De personeelskorting heeft een maximum van € 500 per jaar. Om de maximale personeelskorting te ontvangen moet er een aankoopbedrag van maximaal € 3.333 per jaar per medewerker zijn uitgegeven. Gepensioneerden behouden eveneens het recht op de personeelskorting.

Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer

IKEA betaalt vanaf 1 januari 2015 de nieuwe medewerkers, die volgens www.routenet.nl niet meer dan vijf kilometer van de werkplek wonen, geen vergoeding meer voor het woon-/werkverkeer. Medewerkers die afzien van de reiskostenvergoeding voor het woon-/werkverkeer op basis van het openbaar vervoer ontvangen per gewerkte dag een vergoeding. Deze vergoeding wordt alleen betaald indien de reisafstand meer bedraagt dan vijf kilometer. Medewerkers die op 1 januari 2015 al in dienst waren van IKEA behouden de overeengekomen compensatie voor de reiskostenvergoeding per gewerkte dag.

Arbeidstijdentoeslag

Zo betaalt IKEA haar werknemers in Nederland een toeslag op het uurloon bij het werken op (in de ogen van IKEA) ongebruikelijke tijden. De toeslag is minimaal 0% en maximaal 100%.

Dag/uren 00.00 – 07.0007.00 – 14.00 14.00 – 19.00 19.00 – 24.00
Maandag/vrijdag50% 0% 0% 50%
Zaterdag 50% 0% 50% 100% (vanaf 18.00 uur)
Zondag100%100% 100% 100%

Voor de afrekening van de arbeidstijdentoeslag kunnen de volgende keuzes door de medewerker worden gemaakt:
 1. Uitbetaling in geld
 2. Opname in vrije tijd
 3. Verlofsparen
 4. Levensloop (alleen voor medewerkers die voor 1 januari 2012 in dienst waren)
© 2015 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ikea Eindhoven (Son): adres, openingstijden en routeIkea Eindhoven (Son): adres, openingstijden en routeEén van de grootste Ikea filialen in Nederland is de Ikea in Eindhoven (ook wel Ikea Son genoemd). De Ikea vestiging in…
De afdeling PersoneelszakenBij veel organisaties is de afdeling personeelszaken een erg belangrijke afdeling. Deze afdeling zorgt voor alles wat me…
Waarom en hoe social media te gebruiken door bedrijven?Waarom en hoe social media te gebruiken door bedrijven?Social media biedt organisaties de mogelijkheid om op een ideale manier (goedkoop, snel, gebruiksvriendelijk, groot bere…
Wat is een arbeidsovereenkomst?Wat is een arbeidsovereenkomst?In de arbeidsvoorwaarden worden de condities die gelden tussen de werkgever en de werknemers vastgelegd. Beide partijen…

Hoe doneren wij aan goede doelen?Hoe doneren wij aan goede doelen?Een groeiend aantal hulporganisaties doet een beroep op solidariteit van burgers en bedrijven. Serieuze organisaties kun…
Welke voor- en nadelen heeft een (Europees) basisinkomen?Welke voor- en nadelen heeft een (Europees) basisinkomen?In de periode 28 november tot 1 december 2014 werd een onderzoek gehouden in Nederland naar het idee van de invoering va…
Bronnen en referenties
 • https://www.youtube.com/user/IKEAnederland (geraadpleegd 12 september 2015)
 • www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/handel/ikea/cao/ (geraadpleegd 12 september 2015)
 • https://www.glassdoor.nl/salarissen/IKEA-Salarissen-E3957.htm (geraadpleegd 12 september 2015)
 • www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=91&t=875167 (geraadpleegd 12 september 2015)
 • www.ikea.com/nl/nl/ (geraadpleegd 12 september 2015)
 • www.ikea.com/ms/nl_NL/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/index.html/ (geraadpleegd 12 september 2015)
Reacties

Ronald, 07-05-2017
Ook ik heb er gewerkt. Helaas is hetgene van Giovanni vertelt juist. Ik heb er gedurende 8 jaar gewerkt, maar een rooster 8 werken vooruit nooit meegemaakt. Roosters, bij ikea Breda, kreeg je 4 weken vooruit met geluk. Vaak pas 2 weken ervoor. Een vrije dag dien je wel minimaal 8 werken vooruit aan te vragen.

Interne trainingsmogelijkheden zijn er alleen voor leidinggevenden. Het gewone volk heeft helaas geen kans tot doorgroeien.

Rest in het artikel komt wel redelijk overeen. Reactie infoteur, 30-05-2017
Beste Ronald,

Dank voor je reactie en aanvulling.

TekstSchrijverT

Giovanni Lugas, 18-05-2016
Ik heb lang bij ikea gewerkt. Zo prachtig is het niet. Ik mocht mij, bijv., helemaal niet binnen het bedrijf verder ontwikkelen en ik heb collega's als slaven behandeld zien worden. Word eens wakker! Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Giovanni,

Dank voor je reactie. In ieder bedrijf valt wel aanmerkingen te maken op de wijze waarop er door het personeel gewerkt wordt. Ook bij (toekomstige) werkgevers kun je ongetwijfeld iets vinden om opmerkingen over te maken. Doe het dan op de juiste plaats.

TekstSchrijverT

Tekstschrijvert (367 artikelen)
Gepubliceerd: 15-09-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.