Hoogte IOAW 2021 en IOAZ 2021 (voorwaarden)

Hoogte IOAW 2021 en IOAZ 2021 (voorwaarden) Hoe hoog is de uitkering voor oudere werkloze werknemers volgens de IOAW in 2019, 2020 en 2021 (januari 2021) en wat is de hoogte van de bedragen voor de voormalige zelfstandigen IOAZ in 2019, 2020 en 2021? De bedragen worden tweemaal vastgesteld, per 1 januari 2020 en per 1 juli 2020. Zowel bruto als netto is het bedrag voor de IOAW en IOAZ 2020 in de meeste gevallen hoger dan per 1 juli 2019. Ook het vrijgelaten vermogen bij de IOAZ is iets hoger. Let op de voorwaarden. Sinds 2015 wordt met de wet werk en zekerheid de toegang tot de IOAW geleidelijk afgebouwd en kunnen alleen mensen die geboren zijn voor 1965 nog een beroep doen op de IOAW. Een alleenstaande ouder krijgt hetzelfde als een alleenstaande. Sinds 2019 is de kostendelersnorm bij de IOAW en IOAZ volledig doorgevoerd.

Inhoud


Wat is de IOAW?

IOAW is de afkorting voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Deze uitkering voor wie 50 jaar of ouder is (geboren voor 1965), is een aanvulling op het inkomen van de werkloze werknemer en diens partner tot het bijstandsniveau. Met de wet wil de overheid voorkomen dat men na de WW alsnog een beroep moet doen op de bijstand. Een gemeente heeft samen met de werkloze werknemer de verantwoordelijkheid voor een actief re-integratiebeleid. Hoewel de naam anders suggereert is de IAOW er in veel gevallen niet meer voor de gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers, want die kunnen een beroep doen op een een toeslag volgens de Toeslagenwet. Zie onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden IOAW

De voorwaarden voor een IOAW uitkering zijn:
 • U bent op of uw vijftigste jaar werkloos geworden en hebt meer dan drie maanden een aan het loon gerelateerde WW-uitkering gekregen.
 • U bent op of uw vijftigste jaar werkloos geworden, had recht op de WGA, maar bent deze aanspraak verloren doordat u bij een herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent gekeurd.
 • U bent minder dan 80% arbeidsongeschikt en ontving op 28 december 2005 een IOAW-uitkering. U hebt dan geen recht op de toeslag volgens de Toeslagenwet.
 • U hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De kostendelersnorm in de IOAW

Twee belangrijke veranderingen zijn het vervallen van het onderscheid alleenstaande ouder en alleenstaande, en de invoering van de kostendelersnorm. Hierdoor krijgen een alleenstaande ouder en een alleenstaande dezelfde IOAW-uitkering voor alleenstaanden. De kostendelersnorm heeft gevolgen voor uw uitkering zodra u met een andere volwassene samenwoont.

Bedragen IOAW 1 januari 2019

De bedragen gaan per 1 januari 2019 verder omhoog, maar niet als de kostendelersnorm geldt. De kostendelende alleenstaande (ouder) krijgt nog maar 50% van de gehuwdennorm:

Bedrag IOAW januari 2019, bruto bedragen

wie1 januari 2019
gehuwden en samenwonenden€ 1.657,92
alleenstaand, ouder met kind€ 1.291,18
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.291,18
alleenstaande met één of meer meerderjarige personen€ 828,97

Bedragen IOAW 1 juli 2019

De bedragen nemen per 1 juli 2019 iets toe, maar niet als de kostendelersnorm geldt ( cijfers inclusief vakantie-uitkering):

Bedrag IOAW juli 2019, bruto bedragen

wie1 juli 2019
gehuwden en samenwonenden€ 1.668,50
alleenstaand, ouder met kind€ 1.299,62
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.299,62
alleenstaande met één of meer meerderjarige personen€ 834,25

Bedragen IOAW 1 januari 2020

De bedragen nemen per 1 januari 2020 toe ten opzichte van 2019 (cijfers inclusief vakantie-uitkering):

Bedrag IOAW januari 2020, bruto bedragen

wie1 januari 2020
gehuwden en samenwonenden€ 1.676,02
alleenstaand, ouder met kind€ 1.316,57
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.316,57
alleenstaande met één of meer meerderjarige personen€ 838,01

Bedragen IOAW 1 januari 2020

De bedragen IOAW gaan per 1 januari 2021 omhoog (cijfers inclusief vakantie-uitkering):

Bedrag IOAW januari 2021, bruto bedragen

wie1 januari 2021
gehuwden en samenwonenden€ 1.687,36
alleenstaand, ouder met kind€ 1.331,36
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.331.36
alleenstaande met één of meer meerderjarige personen€ 843,68

Wat is de IOAZ?

De IOAZ, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, is gericht op de zelfstandigen tussen de 55 en de AOW-leeftijd die de uitoefening van hun bedrijf hebben gestopt nadat ze 55 jaar zijn geworden, omdat het niet meer rendabel was. Anders dan de IOAW is er bij de IOAZ een vermogenstoets:
 • Maximaal toegestaan vermogen 1 januari 2018 € 132.299.
 • Maximaal toegestaan vermogen 1 januari 2019 € 134.521.
 • Maximaal toegestaan vermogen 1 januari 2020 € 136.848.

Voorwaarden IOAZ

Naast de vermogenstoets gelden voor de IOAZ de volgende voorwaarden:
 • Uw leeftijd (tussen 55 en AOW-leeftijd).
 • U hebt minimaal drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent hiervoor nog zeven jaren in loondienst geweest of hebt gewerkt als zelfstandige.
 • U was ondernemer, dus hebt u minimaal 1.225 uur per jaar uw eigen bedrijf gevoerd. Als ook uw partner in het bedrijf werkte, is de verdeling minimaal 875 uur per jaar voor u als aanvrager en voor de partner minimaal 525 uur.
 • Het totaal aan inkomsten (inclusief dat van uw partner) uit eigen bedrijf bedroeg de laatste drie boekjaren gemiddeld minder dan € 24.540 bruto per jaar (2018). En voor de komende jaren wordt geen hoger inkomen meer verwacht dan € 26.101 (2018).

Bedragen IOAZ 1 januari 2019

De IAOZ gaat per 1 januari 2019 omhoog als u geen kostendeler bent:

Bedrag IOAZ 1 januari 2019, inclusief vakantie-uitkering, bruto bedragen

wie1 januari 2019
gehuwden en samenwonenden, beiden 21 jaar of ouder€ 1.657,92
alleenstaand, ouder met kind€ 1.291,18
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.291,18
De alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners€ 828,97

Bedragen IOAZ 1 juli 2019

De IAOZ gaat ook per 1 juli 2019 omhoog als u geen kostendeler bent (inclusief vakantiegeld):

Bedrag IOAZ 1 juli 2019, inclusief vakantie-uitkering, bruto bedragen

wie1 juli 2019
gehuwden en samenwonenden, beiden 21 jaar of ouder€ 1.668,50
alleenstaand, ouder met kind€ 1.299,62
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.299,62
De alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners€ 834,25

Bedragen IOAZ 1 januari 2020

De IAOZ gaat per 1 januari 2020 omhoog als u geen kostendeler bent (inclusief vakantiegeld):

Bedrag IOAZ 1 januari 2020, inclusief vakantie-uitkering, bruto bedragen

wie1 januari 2020
gehuwden en samenwonenden, beiden 21 jaar of ouder€ 1.676,02
alleenstaand, ouder met kind€ 1.316,57
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.316,57
De alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners€ 838,01

Bedragen IOAZ 1 januari 2021

De IAOZ gaat per 1 januari 2021 omhoog als u geen kostendeler bent (inclusief vakantiegeld):

Bedrag IOAZ 1 januari 2021, inclusief vakantie-uitkering, bruto bedragen

wie1 januari 2021
gehuwden en samenwonenden€ 1.687,36
alleenstaand, ouder met kind€ 1.331,36
alleenstaande, ouder zonder kinderen€ 1.331.36
alleenstaande met één of meer meerderjarige personen€ 843,68
© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Netto bijstandsuitkering 2021 en eigen vermogenNetto bijstandsuitkering 2021 en eigen vermogenWie in 2021 of 2022 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan…
Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2020 en per 1 januari 2021 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm?…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2…
Geen uitbetaling AOW ontvangenGeen uitbetaling AOW ontvangenHebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? S…

Leven onder de armoedegrensLeven onder de armoedegrensWat is dat eigenlijk, leven onder de armoedegrens? Ook werkende mensen leven vaak onder de armoedegrens. Hoeveel mensen…
Mobiel bankieren: Voor- en nadelenMet de grote opmars van smartphones wordt mobiel bankieren wordt steeds populairder. De manier van bankieren die een aan…
Bronnen en referenties
 • Rijksoverheid
Reacties

Erik, 19-11-2020
Mijn partner heeft een IOAW uitkering. Mijn inkomen wordt daarvan afgetrokken.
Ik krijg vanaf juli 2023 AOW
Vanaf 1-9-2021 gaan 2 pensioenpolissen uit betalen. Ik overweeg om ze m.i.v. 1-1-2021 uit te laten betalen.
Per maart 2021 zit ik 2 jaar in de ziektewet en in december 2020 moet er een WIA worden aangevraagd.

Vraag 1: Heeft de uitbetaling van mijn pensioengelden een negatieve invloed op de IOAW uitkering van mijn vrouw? Ook met het vakantiegeld?

Vraag 2: Is er een negatieve invloed op de IOAW uitkering als ik b.v. per 1-1-2021 zelf ontslag neem bij mijn werkgever, waardoor het niet meer nodig is om een vervroegde WIA aan te vragen en het mij een hoop rompslomp scheelt? Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste Erik,
Uw inkomsten zijn inderdaad van invloed op de hoogte van de IOAW-uitkering. Als de gemeente weet dat u moedwillig inkomsten laat liggen door ontslag te nemen, kan dat ook gevolgen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mero, 05-10-2020
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb nog een aanvullende vraag hierop. Hoe zit het precies met de kostendelersnorm. Ik woon samen met mijn man en dochter van 25. Telt het inkomen van mijn dochter mee voor de kostendelersnorm als zij werkt of wordt er bij de IOAW alleen naar het inkomen van de partner gekeken. Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Mero,
De hoogte van de IOAW- uitkering verandert niet bij gehuwden of samenwonenden, ook niet als u en uw partner met één of meerdere volwassenen samen op hetzelfde adres wonen. Voor een alleenstaande kan wel de kostendelersnorm gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mero, 02-10-2020
Ik ben geboren in 1959 ontvang nu een kleine ww met toeslag EUR 300 (tot april). Mijn man zit in de AOW. Voorzover ik begrijp heb ik recht op IOAW welk bedrag wordt dan uitgekeerd? Is dat minimumloon van rond de 1650 minus AOW van partner of maximaal IOAW ter hoogte van de laatst ontvangen ww met toeslag in dit geval dus 300? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Mero,
De IOAW vult het gezamenlijke inkomen aan tot het bedrag van de bijstand voor een echtpaar (€1.606,88 per maand vanaf 1 juli 2020):

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arnold Evers, 15-08-2020
Binnenkort bereik ik de AOW leeftijd. Onze IOAW uitkering is een gezamenlijk inkomen voor ons beide. Mijn vrouw is echter nog niet AOW gerechtigd.
Vraag: behoud zij het recht op IOAW met verrekening van mijn AOW.? (Globaal € 1600,- minus 950,-)?
Alvast bedankt voor reactie. Met vriendelijke groet, Arnold Reactie infoteur, 19-08-2020
Beste Arnold Evers,
Uw vrouw behoudt het recht op een IOAW uitkering, rekening houdend met uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert V., 29-11-2019
Bestaat er voor de IOAW een vrijstelling voor kleine schenkingen of een kleine incidentele bijverdienste binnen een maand beneden 50 euro voor een vriendendienst of voor de verjaardag of Kerst een kleine cadeau t.w.v 40 euro, moet ik dat opgeven en vermelden als cadeau en wordt dat verrekend met de uitkering? Is geen vergoeding voor arbeid. Tot hoe hoog is de eventuele vrijstelling zonder consequenties? Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Bert V,
Bij de IOAW wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten maar inkomsten meestal niet. Een kleine schenking zonder tegenprestatie wordt niet gekort op de IOAW (noem het dus niet verdiensten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob T., 22-10-2019
Heb een IOAW uitkering en ben van 1961. Nu is het ouderlijk huis verkocht, waar ik voor het erfdeel van mijn moeder voor de helft eigenaar van ben, samen met mijn broer. Mijn vader voor de andere helft.
Heeft het ontvangen van dit bedrag nog invloed op de uitkering?
Bij voorbaat dank voor een reactie. Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Rob T,
Eigen vermogen of spaargeld heeft geen invloed op de IOAW-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eduard, 21-06-2019
Ik ben binnenkort aow gerechtigd, momenteel zitten mijn partner en ik in de IOAW. Mijn partner is nog lang niet aow gerechtigd.
Mijn aanvullende (werkgevers) pensioen gaat een maand na de AOW datum in. Volgens de uitkeringsinstantie stopt de IOAW voor mijn partner en mij op mijn AOW ingangsdatum en moet ik volgens hen naar de SVB om AIO aanvulling te vragen voor mijn partner tot de maand waarop mijn aanvullend pensioen ingaat. Ik heb begrepen dat mijn partner gewoon in de IOAW blijft tot haar AOW leeftijd. Ons gezamelijke inkomen wordt afgetrokken van de IOAW uitkering van mijn vrouw. In ons geval zal dit leiden tot geen IOAW uitkering daar mijn AOW en aanvullend pensioen hoger zijn. Mijn vraag is: heeft de uitkeringsinstantie gelijk en krijgt mijn partner voor het restant van de maand waarin ik AOW ontvang vanaf die datum voor het resterende deel geen uitkering. Reactie infoteur, 25-06-2019
Beste Eduard,
De IOAW is een inkomensaanvulling tot het bijstandsniveau en de AIO, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen, is dat ook. De AIO wordt verzorgd door de SVB en is voor personen met AOW die onvoldoende AOW hebben opgebouwd of een partner hebben met een gering inkomen. Zodra u AOW ontvangt moet worden herberekend op welke aanvulling jullie recht hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 04-01-2019
Vraag: ik krijg per 1.6.2019 ontslag bij mijn huidige werkgever. Ik ben op moment van ontslag 59 jaar oud. Ik heb recht op 2 jaar WW uitkering (heb ruim 40 jaar achter elkaar gewerkt). Ik heb gehoord, dat ik na afloop van de WW-uitkering een IOAW uitkering zou kunnen krijgen (soort bijstandsuitkering van de gemeente?). Mijn vraag: ik ben 7 jaar geleden gescheiden en vanaf dat moment alleenstaand én alleen wonend. Wordt er bij de IOAW uitkering nog gekeken naar het inkomen van mijn ex-partner? Ben zeer benieuwd naar uw reactie. Met vriendelijke groet, Jeannette Reactie infoteur, 08-01-2019
Beste Jeanette,
Het inkomen van uw ex-partner en alimentatie zijn niet van invloed op de IOAW-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alfons, 19-12-2018
Ik heb een IOAW uitkering. Nu valt er binnenkort een Kapitaalpolis vrij alsmede ook een lijfrente. Worden die gekort op mijn uitkering? Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Alfons,
Als u zelf de koopsompolis of lijfrentepolis hebt afgesloten en die niet voortkomt uit een stamrecht bv, wordt dit inkomen meegeteld om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Het is overig inkomen box 1, box 3 vermogen telt niet mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hylke de Boer, 26-10-2018
Ik ben 53 jaar en momenteel werkloos, volgend jaar stopt mijn ww uitkering, 35 jaar gewerkt en moet nu een uitkering aanvragen, nu zit ik met een vraag, heb een eigen woning, moet ik deze opeten en voor welke uitkering kom ik in principe in aanmerking. Reactie infoteur, 30-10-2018
Beste Hylke de Boer,
U komt wellicht in aanmerking voor een IOW-uitkering (via het UWV) en anders een bijstandsuitkering (bij uw gemeente). Bij de IOW wordt niet naar uw vermogen gekeken, bij de bijstand wel. De bijstandsuitkering wordt bij het hebben van "te veel" vermogen omgezet in een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de G., 30-07-2018
Ik ben bijna 60 en werkloos, over enkele maanden stopt mijn uitkering van UWV en ga ik een inkomen via IAOW ontvangen.
Momenteel woon ik niet op een vaste woon en verblijfplaats.
ik heb wel een briefadres bij familie.
kan ik dan wel IAOW aanvragen en ontvangen?
of is daar een vaste woon en verblijfplaats voor nodig? Reactie infoteur, 31-07-2018
Beste J. de G,
Is het briefadres bij de gemeente bekend, dan geeft de gemeente dit adres door aan het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gea, 01-07-2018
Ik word dit jaar 57 jr en krijg een ioaw uitkering. Nu heb ik sinds maart 2018 een baan gekregen voor 15 u in de zorg. Ik krijg steeds een kleine aanvulling van de ioaw, soms ook niet, dan zit ik er net boven.Voor maart had ik een volledige ioaw uitkering, maar ik heb tussendoor wel baantjes (flexwerk)gehad.
Vraag : - wat gebeurt er als ik bv na een jaarcontract geen verlenging krijg, of na 2 jaar? Dan val ik toch terug in de oude regeling?
Info : ik voldeed aan de jareneis en maanden eis (anders zou ik geen ioaw krijgen). In mijn werkverleden (38 jr) zie ik dat alleen 2017 niet meetelt. Ik heb gelezen dat ze met de jareneis kijken of je van laatste 5 jaar 4 jaar hebt gewerkt. Dit berekenen ze ook met een bepaalde "formule", je moet nl een bepaald aantal uren hebben gewerkt.
Hoe zit dit precies en kan het voor mij nadelig uitvallen in de toekomst? Ik heb nl in het verleden hard gewerkt, een redelijke goede baan gehad en een eigen huis (eigen huis!), en dat wil ik niet opeten… Reactie infoteur, 05-07-2018
Beste Gea,
Voor de WW en IOW geldt er inderdaad een jareneis, niet voor de IOAW. Als u voor wat langere tijd uit de regeling valt, wordt opnieuw bekeken of u nog aan de voorwaarden voldoet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mc Kruijf, 16-04-2018
Ik ben 63 jaar, alleenstaande en ik heb 28 jaar gewerkt in een buitenlands VVV kantoor in Amsterdam. Ik wordt betaald uit de Ministerie van Toerisme in Delhi via Ambassade van India in Den Haag en ze betaalt mij bruto, dus moet ik zelf belasting betalen. De VVV hebben geen WW verzekering betaald. Binnenkort word ik ontslagen als het VVV kantoor naar Duitsland gaat verhuizen. Als buitenland bedrijf, is er een special regel over deze? Mijn arbeidscontract is gebaseerd op Indiaas wetregel dus ik krjig geen ontslagvergoeding. Als ik geen WW krijg, kan ik in aanmerking komen voor een IOAW uitkering? Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Mc Kruijf,
Voor de IOAW is een voorwaarde dat u ook langer dan drie maanden een WW-uitkering ontving. Als dat niet het geval is, kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jans, 29-11-2017
Ik heb een aanvraag voor IOAW ingediend, mijn WW loopt 1 dec af. Nu heb ik een vraag. Wordt een eventuele jaarlijkse schenking van de ouders ook gezien als inkomen? En hoe zit er met een eventuele erfenis? Reactie infoteur, 30-11-2017
Beste Jans,
Een enkele schenking hoeft geen probleem te zijn, maar jaarlijkse schenkingen kunnen door de gemeente als inkomsten worden gezien en dus in mindering worden gebracht op uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 28-09-2017
Ik heb een vraag. Ik ben onlangs in de WW gekomen en ben ouder dan 50. Stel ik vind werk voor ongeveer 12 uur per week. De regels zijn tegenwoordig dat je 30% van je inkomen, dat je naast je ww-uitkering ontvangt mag houden. Stel ik blijf deze 12 uren werken tot mijn ww-uitkering stopt. Kan ik dan toch IOAW aanvragen, zodat deze aanvulling doet op de 12 uur tot bijstandsniveau óf krijg ik dan bijstand omdat ik een dienstverband heb ook al is dat maar voor 12 uur. Reactie infoteur, 01-10-2017
Beste Els,
Dat hangt waarschijnlijk af van het moment van de bijstandsaanvraag. Hebt u nog geen bijbaan dan wordt het IOAW, anders bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 14-09-2017
Ik had in januari dit jaar nog een volledige IOAW uitkering en in februari ging mijn pensioenfonds ook uit keren, wat op het IOAW in mindering werd gebracht.Nu ontvang ik in totaal 70 euro netto minder dan voorheen en ga ook nog ruim de helft minder vakantie geld op bouwen wat mij opgeteld op jaar basis ongeveer 1250 euro netto minder oplevert dan alleen een IOAW uitkering, Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Dit probleem uitgelegd bij de uitkeringsinstantie, maar er was niets aan te doen, de berekening was goed.Ik zit nu dus nu ruim onder de bijstand norm. De belasting dienst gebeld maar kunnen niets voor mij betekenen.Ik ben gehuwd en er is verder geen inkomen. Op de site IOAW lees ik dat ze de inkomsten aanvullen tot het bijstandsniveau.Bij mij dus niet. Reactie infoteur, 15-09-2017
Beste Frits,
Een pensioenuitkering terwijl u nog IOAW ontvangt, kan inderdaad netto negatief uitpakken. Wellicht wordt dit nog gecorrigeerd bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 26-07-2017
Lever je nabestaandenpensioen in bij samenwonen met iemand die iaow heeft?
Mvg Reactie infoteur, 26-07-2017
Beste Anne,
Uw inkomen is van invloed op de IOAW uitkering van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arian, 12-07-2017
Vraag; Ik (11-06-1961) (en partner) kom(en) binnenkort in de IOAW en hebben eigen vermogen op beide namen zoals het huis en ontslagpremie. Heeft dat nog invloed op de uitkering of is op eigen naam zetten beter?

M.v.g. Arian Reactie infoteur, 13-07-2017
Beste Arian,
Vermogen speelt bij de IOAW nog geen rol. Een extra inkomen door een ontslagpremie kan wel een rol spelen, niet als het een weggezet kapitaal is voor een later pensioen, wel als u tijdens de IOAW uitkering hierdoor een extra inkomen ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jakob, 24-06-2017
Geachte Zeemeeuw,
Als je, zoals ik in mijn leven, pensioen hebt opgebouwd bij verschillende pensioenfondsen, waarvan door één vanaf mijn 61e pensioen wordt uitgekeerd, en door een tweede vanaf mijn 65e pensioen wordt uitgekeerd en de laatste vanaf mijn AOW leeftijd pensioen uitkeert, worden dan de eerste twee pensioenuitkeringen tussen mijn 61e en AOW leeftijd van de IOAW afgetrokken als inkomsten? Dat is mij niet geheel duidelijk omdat je bij mijnpensioenoverzicht.nl een keuze ziet om alle pensioenuitkeringen samen te voegen en pas op de AOW leeftijd uit te laten keren.
Bij voorbaat hartelijk dank! Reactie infoteur, 26-06-2017
Geachte Jakob,
Bij de berekening van het bedrag aan IOAW wordt inderdaad rekening gehouden met andere inkomsten waaronder de (vervroegde) uitbetaling van een pensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernard, 29-05-2017
Ik zou graag willen weten hoe het zit met mijn huidige IOAW uitkering. Als ik nu weer aan de slag ga en kom weer zonder werk te zitten, dan vervalt mijn IOAW uitkering volgens mij en val ik ver terug, is dat juist? Welke uitkering is er dan waar ik aanspraak op kan maken en hoe hoog/laag is die dan?

Gr, Bernard Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Bernard,
De IOAW vult het gezinsinkomen aan tot het bijstandsniveau, netto behoort er geen verschil tussen IOAW en bijstandsuitkering te zitten. Bij de IOAW is relevant of u inkomsten uit arbeid hebt of inkomsten die voortvloeien uit een eerder salaris zoals een WW-uitkering, bij een bijstandsuitkering niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hjm Bemelmans, 13-04-2017
Vraag: Als je een IOAW uitkering geniet als alleenstaande, mocht het zo zijn ik ooit een partner zou vinden en willen gaan samen wonen, wordt mijn IOAW uitkering dan "geheel" gestopt of afgenomen? Of moet ik dan een gedeelte afstaan? Ik vind dit antwoord nergens duidelijk uitgelegd.

Vriendelijke groet Tiny Bemelmans Reactie infoteur, 14-04-2017
Beste Hjm Bemelmans,
Als u een partner hebt, vindt er een herberekening plaats op basis van het gezamenlijke inkomen. Dat kan leiden tot het korten of stoppen van de IOAW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 12-04-2017
Ik ga over enkele maanden IOAW uitkering aanvragen.
Ben altijd alleenverdiener geweest, mijn vrouw heeft geen inkomen.
Wordt hier nog naar gekeken ivm eigen vermogen / huis?
M.a.w. wordt het vermogen voor een gedeelte wel meegerekend aangezien mijn vrouw geen werk (dus ook geen WW) en geen inkomen heeft gehad? Reactie infoteur, 13-04-2017
Beste Rom,
De IOAW kent geen vermogenstoets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 12-04-2017
Er wordt gesteld: de IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.
Ergens anders lees ik dat het nooit meer zal zijn dan je huidige WW + toeslag (in mijn geval ± 1080,- p/mnd voor gehuwden).
Daarbij bestaat er veel onduidelijkheid over de heffingskorting (aanrechtsubsidie). Op de ene site lees je dat dat vrijgelaten wordt, ergens anders lees je weer dat het verrekend wordt (lees gekort) met je IOAW. Mocht het verrekend worden ga je er nog eens op achteruit. Dan zit je dus onder de bijstandsnorm. Vraag je aanvullende bijstand aan, gaat het vermogen en huis weer mee tellen. Klopt dit allemaal. Niemand heeft me tot nu toe hier een eenduidig antwoord op kunnen geven. Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 13-04-2017
Beste Tom,
De IOAW vult het gezamenlijke inkomen aan tot tenminste het bijstandsniveau en de heffingskortingen worden daarbij niet verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arian, 12-03-2017
Beste, kan je iets zelfstandig opstarten met behoud van een ioaw uitkering?

M.v.g.
Arian Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Arian,
De IOAW wordt uitgevoerd door uw gemeente en die kan het beste uw vraag beantwoorden. Waarschijnlijk staat uw gemeente dit toe, maar kan er worden gekort op uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Brongers, 14-02-2017
Beste lezer,

Word aanstaande mei 64 jaar. Aankomende april ontvang ik mijn laatste WW uitkering. Heb wel een ontslagvergoeding bij een bank geparkeerd staan. Zowel mijn vrouw als ik hebben geen ander inkomen en ook een inwonend meerderjarig kind wonen die een minimaal bedrag verdient van € 600 tot € 800 netto per maand. Kan ik in aanmerking komen voor een IOAW uitkering of is in mijn situatie een IOW beter?

Dank voor jullie reactie. Reactie infoteur, 15-02-2017
Beste Henk Brongers,
De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Bij de IOW wordt het inkomen en vermogen van uw partner niet meegerekend. Voorwaarde is wel dat u tenminste 60 jaar was toen u werkloos werd. De IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 25-01-2017
Mijn WW-uitkering eindigt dit jaar en mogelijk kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering. Mijn pensioenfonds geeft de mogelijkheid om al voor mijn 65e pensioen op te nemen. Kan de gemeente dit van mij eisen zodat zij géén IOAW hoeven uit te keren? Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Frank,
Per 1 juli 2016 is er een nieuwe wettelijke regeling ingegaan die regelt dat in voorkomende gevallen bij een aanvraag om bijstand niet kan worden verlangd dat een pensioen-voorziening in de zogeheten derde pijler te gelde wordt gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oos Nijsen, 17-01-2017
Wij hebben en ioaz uitkering. Betaald de gemeente de ziekenfondswet? Reactie infoteur, 17-01-2017
Beste Oos Nijsen,
De gemeente betaalt de zvw premie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 22-12-2016
Wie kan mijn vraag beantwoorden, ik ben per 1-1-2013 ontslagen heb nog 4 maanden loon doorbetaald gekregen tot 1-5-2013 ben op 23-01-2013 50 jaar geworden kreeg pas ww in 1-5-2013 heb ik dan recht op een ioaw uitkering? want ik was 3 weken na ontslag 50 jaar. Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Bert,
Als u echt op 1-1-2013 bent ontslagen en niet op of na uw 50e jaar werkloos bent geworden, hebt u geen recht op IOAW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramsoekh, 14-12-2016
Ik woon in Zaandam en krijg een IOAW vandaag heb ik een brief gekregen dat ik binnen 12 maanden mijn huis moet verkopen, anders krijg ik geen woonlasten.

Hoe zit dit? Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Ramsoekh,
Dat kan uw gemeente u het beste uitleggen want een eigen woning hoeft geen bezwaar te zijn om de IOAW te ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hetty, 23-11-2016
Mag je een eigen huis hebben als je als kleine zelf standig iaow/aioz? Wat si het verschil trouwens? Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Hetty,
Bij de ioaw wordt niet naar uw vermogen gekeken. Bij de ioaz is het eigen vermogen vrijgesteld tot een bedrag van € 130.081 (2016). Bij de ioaw gaat het om oudere werklozen met onvoldoende inkomen, bij de ioaz kan ook een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een rol spelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 23-10-2016
Ik ben alleenstaand en na mijn 50ste jaar werkloos geworden. Bij mijn laatste werkgever moest ik het laatste half jaar 8 uur inleveren en heb nu een ww uitkering over 24 uur. (€ 796,00) Deze verloopt binnenkort. Het blijkt dat ik recht heb op iaow uitkering. Ik heb een eigen huisje en woon daar alleen en heb geen andere inkomsten. Het UWV wist mij te vertellen dat als ik in de IAOW zit mijn uitkering behoorlijk minder zal zijn. En dat dit afhankelijk was van mijn arbeidsverleden en doordat ik het laatste half jaar daardoor dus 24 uur heb gewerkt i.pv 32 uur. Klopt dit?

Gr. Annelies Reactie infoteur, 27-10-2016
Beste Annelies,
De WW is gebaseerd op uw arbeidsverleden, de IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau zonder dat er naar uw vermogen wordt gekeken. U hoeft er dus niet op achteruit te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duco, 21-09-2016
Beste Zeemeeuw, als ik in de IOAW kom (en daar ziet het naar uit) en mijn vrouw heeft AOW (netto € 745),-, wat wordt dan het maandbedrag waar ik volgens deze wet recht op heb? Ik ben 62 jaar. Reactie infoteur, 08-12-2017
Beste Duco,
De IOAW vult het totale inkomen van u en uw vrouw aan tot bijstandsniveau. Dit is voor jullie samen ongeveer 1500 euro (grofweg helft AOW, helft IOAW):

https://financieel.infonu.nl/geld/135766-kindgebonden-budget-2018-bedragen-voorwaarden-wijzigingen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aloric, 26-08-2016
Beste dhr. Zeemeeuw, Ik heb twee vragen: 1) Ik heb drie jaar een IOAW-uitkering. Vanaf het begin is het heel onduidelijk wat bruto en wat netto is. Degene die de berekening doet, telt het normbedrag (IOAW) samen met de algemene heffingskortingen op van zowel mijn vrouw als mijzelf bij elkaar, en vervolgens trekt hij 2 x loonheffing er vanaf. Dat ziet er zo uit:
1597,= +(183,58 +183,58) = 1964,16 - ( 271,58 +271,58 +107) = 1314,=. Het eindresultaat is, dat er te weinig belasting afgedragen wordt; een bedrag van 2512,=. Kunt u mij vertellen waarom dit zo gedaan wordt en bevestigen of dat klopt. 2) Bij het invullen van het online belastingformulier moest ik bevestigen wat mijn uitkeringsbron en type uitkering is. Maar in het venstertje kom ik geen IOAW tegen. ik moest kiezen tussen een bijstand -WWB of een WW-uitkering. Ik heb een WW-uitkering gekozen. Of dat goed is, dat weet ik niet. ik hoor graag uw mening.
Groetjes, Aloric. Reactie infoteur, 27-08-2016
Beste Aloric,
U hebt per 1 juli recht op maximaal € 1.608,48 bruto. De belasting minus heffingskortingen is dan gelijk aan ongeveer 2568 euro per jaar ofwel 214 euro per maand. Netto krijgt u dan als gehuwden maximaal ongeveer 1395 euro (juli 2016, inclusief vakantietoeslag). De IOAW is inderdaad WW-gerelateerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. P. M. van Huffel, 01-06-2016
Ik heb een IOAW uitkering en mag mijn vermogen (€55.000) behouden volgens deze wet. Helaas krijg ik hierdoor geen huursubsidie, is dat juist of zie ik iets over het hoofd. Mijn 2de vraag is: Als ik bijverdien en soms is dat paar tientje in de maand wordt het volledig van mijn uitkering ingehouden. Met andere woorden, dat geeft de burger niet echt veel moed, om kleine klusjes aan te nemen. Maar ook bij deze de vraag is dat wel juist? Met vriendelijke groeten P.P.M. van Huffel. Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste P. P. M. van Huffel,
Voor de huurtoeslag is in 2016 het maximaal toegestaan vermogen per persoon € 24.437. Als u alleen huurt (geen partner) hebt u dan geen recht op huursubsidie. Er is wel nog de vrijlatingsregeling die het mogelijk maakt dat u iets van de bijverdiensten mag behouden:

http://financieel.infonu.nl/geld/160731-bijverdienen-en-bijstand-vrijlatingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 03-05-2016
Is de actuele/afkoopwaarde van een levensverzekering die voldoet aan de bepalingen in artikel 5 lid 1 c betreffende vrijgesteld vermogen wel of geen vermogen voor bepaling hoogte/recht op IOAZ. Er wordt gesproken bij c over "de polis van" en dat zou wellicht niet automatisch "de waarde van" (hoeven) te betekenen of? Reactie infoteur, 05-05-2016
Beste Peter,
Als de polis is aangemerkt als box 3 vermogen is de waarde niet vrijgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-04-2016
L.S.
Bestaat de IAOW nog? Als ik ouder dan 55 jaar ben, moet ik dan mijn eigen opeten? Waar kan ik informatie vinden over de IAOW uitkering o.a. voorwaarden en hoeveel eigen vermogen mag ik hebben? Reactie infoteur, 29-04-2016
Beste Jan,
Ja de IOAW bestaat in 2016 nog en de regeling wordt uitgevoerd door het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pip de Jong, 20-03-2016
Hallo kan iemand mij antwoord geven op het volgende. Ik ben inmiddels 51 en heb nog een jaar recht op ww. Mijn vermogen is te groot om in de bijstand te komen.

Klopt het dat ik in aanmerking kom voor de IOAW? En ben je dan nog verplicht te solliciteren?

groet Pip Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Pip de Jong,
Bij de IOAW telt uw vermogen inderdaad niet mee, bij de IOAZ en bijstand wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. M. Bakker, 01-03-2016
Ik loop in de IOAW, mijn vrouw werkt bij TSN thuiszorg maar thuiszorg raakt failliet. Is het nou zo dat als mijn vrouw zonder werk komt te zitten zij dan in de ww komt of komt zij automatisch ook in de ioaw? Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste F. M. Bakker,
Uw vrouw zal waarschijnlijk recht hebben op een ww-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Verkuijl, 17-01-2016
Geachte,
Mijn werk op een lagere is concierge voor 18 uur per week.
- Ik krijg uitgekeerd dag van de leraar.
- eindejaaruitkering.
- de extra bonus
- vakantiegeld.
Mag de uitkeringsinstantie deze bedragen aftrekken van het brutouitkering van de gemeente? Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste G. Verkuijl,
De gemeente mag inderdaad uw inkomen aanvullen tot de bijstandsnorm. Dat betekent dat een ander inkomen in mindering komt op de maximale uitkering waarop u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 21-11-2015
Geachte…
Als je in aanmerking voor IAOW komt, wordt dan het beetje ouderdomspensioen wat ik van mijn ex-man ontvang in mindering gebracht op de IAOW?

groetjes, Mary Reactie infoteur, 22-11-2015
Geachte Mary,
De gemeente ziet ook dit kleine pensioen als extra inkomen waardoor de aanvulling via de bijstand kleiner kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 18-06-2015
Geachte… Als je reeds een IOAW uitkering heb gehad (en dus ook WW) en je vind werk maar daarna weer ontslagen, kom je dan weer automatisch in de IOAW of is het dan bijstand.
Groet, Marc Reactie infoteur, 19-06-2015
Geachte Marc,
U kunt nog WW krijgen, maar dat is wel afhankelijk van de periode dat u gewerkt hebt, uw arbeidsverleden:

http://financieel.infonu.nl/geld/153505-arbeidsverleden-berekenen-en-ww-2015-2016-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cameron, 07-04-2015
Mijn oom is na zijn 50ste werkloos geworden, maar heeft helaas geen WW-uitkering aangevraagd omdat hij dacht dat hij er geen recht op had (Achteraf gezien bleek dat hij wel degelijk recht had op een WW-uitkering in 2004).
Kan hij desondanks in aanmerking komen voor de IOAW? (Zonder het WW-traject doorlopen te hebben?) Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste Cameron,
Wat betreft de WW is de voorwaarde is dat uw vader minimaal drie maanden WW heeft gekregen. Het is ook al lang geleden, maar toch kunt u het bij de gemeente nog proberen: neen hebt u en ja kunt u misschien nog krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr F. V. Wanrooij, 12-01-2015
Graag wil ik reageren op deze info omdat ik toch nog niet begrijp waarom de uitleg van de IOAW uitkeringen niet zo duidelijk zijn. Bijv. : Wat zijn deze bedragen "netto of bruto" en heb je als je voldoet aan de gestelde IOAW eisen, recht op het gehele bedrag of misschien per gemeente verschillend op een gedeelte hiervan?

Ik hoop hierop van u een antwoord te ontvangen,
Franca van Wanrooij - Braspenning Reactie infoteur, 13-01-2015
Beste Mevr F. V. Wanrooij,
1. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar de sociale dienst van uw gemeente en die neemt de beslissing, rekening houdend met uw overige inkomen. U krijgt een bedrag dat aanvult tot het niveau van het sociaal minimum.
2. Voor 2015 zijn het bruto bedragen (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.