Tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren

Kinderen die naar school gaan kosten ouders veel geld. Voorheen was daarvoor de tegemoetkoming ouders. Maar die is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het gewone voortgezette onderwijs afgeschaft. Waar kunnen ouders nu dan wel terecht als ze de schoolkosten van hun kinderen niet kunnen betalen? En wat is het kindgebonden budget voor ouders die de schoolkosten van hun kinderen niet kunnen bekostigen? En hoe zit het met de kosten van kinderen die een mbo, vavo of particuliere opleiding volgen?

Schoolkosten die door ouders zelf moeten worden betaald - tegemoetkoming in de kosten

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) worden de leermiddelen en de boeken voor kinderen betaald door de overheid. Ouders van leerlingen die een mbo, vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs) of particuliere voortgezette opleiding volgen moeten die kosten zelf betalen. De ouders van een kind dat op 1 juli 2010 jonger was dan 18 jaar en een voltijdopleiding volgde aan een mbo, vavo of particuliere voortgezette opleiding kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor die zaken. Zowel de schoolkosten als het les- of cursusgeld worden daarbij als uitgangspunt genomen. De ouders moeten dan wel lesgeld voor hun kind moeten betalen of een vergoeding voor particulier onderwijs.

Kunnen ouders geld krijgen om de kosten voor het schoolgaan van te betalen?

Per 1 januari 2010 is de tegemoetkoming schoolkosten ook wel tegemoetkoming ouders genoemd afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een verhoging ingevoerd van het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het kindgebonden budget van de Belastingdienst heette voorheen kindertoeslag en daarvoor werd het kinderkorting genoemd.

Gratis schoolboeken

Ook krijgen kinderen in het gewone voorgezette onderwijs op school gratis schoolboeken.

Kinderen die een mbo, vavo of particuliere opleiding volgen: de financiële zaken

De ouders van leerlingen die een opleiding volgen in het mbo, vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs) of die een particuliere opleiding in het voortgezet onderwijs volgen, blijven wel recht houden op de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders. Dus ook na 1 januari 2010.

Tegemoetkoming in schoolkosten aanvragen

Ouders van kinderen die een mbo, vavo of particuliere opleiding in het voortgezette onderwijs volgen kunnen de tegemoetkoming ouders aanvragen bij DUO (dit heette voorheen IBG). Ook kunnen zij nog in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar is verhoogd en daarom is het maximumbedrag tegemoetkoming voor mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs minder geworden.

Hoogte van tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren vanaf 18 jaar

De overheid komt ouders van lerende kinderen vanaf 18 jaar tegemoet door hen in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen. Die worden dan als volgt samengesteld:
Het basisbedrag is onafhankelijk van het inkomen van de ouders en is in 2010 per kalendermaand:
  • 103,77 euro voor thuiswonende kinderen
  • 241,93 voor uitwonende kinderen

Aanvullende toelage tegemoetkoming schoolkosten scholieren vanaf 18 jaar

Of er een aanvullende toelage op de basistoelage wordt gegeven is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Ouders krijgen de maximale vergoeding als hun gezamenlijke inkomen over 2008 niet hoger was dan 33.687,-- euro (verzamelinkomen of belastbaar loon). Is het inkomen van de ouders hoger, dan kunnen ouders nog wel recht hebben op een tegemoetkoming, maar die is dan lager dan het maximale bedrag. Van het bedrag dat hoger is dan die 33.687,-- euro wordt altijd 30 procent gekort op het maximumbedrag. Hoe meer ouders verdienen, hoe lager de tegemoetkoming dus is. Hieronder de richtbedragen van de maximale aanvullende toelage per kalendermaand:
  • 73,16 euro voor regulier voortgezet onderwijs in de onderbouw
  • 80,11 euro voor regulier voorgezet onderwijs in de bovenbouw
  • 100,18 euro voor particulier voortgezet onderwijs in de onderbouw
  • 107,15 euro voor particulier voortgezet onderwijs in de bovenbouw
  • 48,60 euro voor speciaal onderwijs
  • 85,92 euro voor de onderwijsbijdrage
  • In deze bijdragen is de zorgtoeslag ook inbegrepen.

Lesmateriaal: zelf betalen of uit de tegemoetkoming schoolkosten

Materialen die nodig zijn om de lessen te volgen in het regulier voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs worden door de school betaald.
Leerlingen die niet-regulier onderwijs volgen (vavo of particulier onderwijs) wordt het bedrag dat nodig is voor schoolboeken opgenomen in de tegemoetkoming. Daar wordt dus geen extra geld beschikbaar voor gesteld.
© 2010 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tegemoetkoming deeltijders aanvragenTegemoetkoming deeltijders aanvragenExtra geld om te kunnen studeren is altijd welkom. Wie in deeltijd een vmbo theoretische leerweg, havo- of vwo-deeltijdo…
Je kind wordt 18, wat verandert erJe kind wordt 18, wat verandert erHoera, je kind is 18 en meerderjarig. Voor je zoon of dochter verandert er veel. Jongvolwassenen zijn zelf verantwoordel…
Je kind wordt 18, een financiële checklistAls een kind 18 jaar wordt, verandert er het een en ander, uiteraard afhankelijk van de situatie. Het is goed om hier op…

De verschillende economieën en modellenEr wordt vaak gesproken over de verschillende economieën in landen, hierbij wordt echter nooit echt duidelijk gezegd wat…
Een erfenis kan ook bestaan uit schuldenBij het verkrijgen van een erfenis, kunt u naast bezittingen ook schulden krijgen. Indien u een erfenis ontvangt, bestaa…
Bronnen en referenties
  • Jouster Courant Sociaal Raadsliedenwerk DUO
Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 15-11-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.