Calamiteitenverlof: niet kunnen werken door dringende zaken

Calamiteitenverlof: niet kunnen werken door dringende zaken Een gesprongen waterleiding en het hele huis staat blank? Een kind dat plotseling ziek is en er is niemand die op kan passen? Maar ook de geboorte van een kind of het aangeven van het overlijden van een familielid is reden voor calamiteitenverlof. Mensen kunnencalamiteitenverof opnemen als ze onverwacht direct vrij moeten nemen omdat hun privé-omstandigheden daar om vragen. Hun loon wordt doorbetaald bij calamiteitenverlof.

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof omvat veel zaken. Daaronder valt onder andere ander kort verzuimverlof. Dit neemt de partner op als zijn of haar vrouw moet bevallen van hun kind. Het kan ook gebruikt worden voor het aangeven van de baby na de geboorte.

Waarvoor is calamiteitenverlof:

  1. Regelen van zaken als er iemand in uw familie is gestorven
  2. Er moet een oppas geregeld worden of verzorging voor een familielid dat ziek is
  3. Er moeten technische zaken worden geregeld omdat de riolering kapot is en uw huis onder de uitwerpselen staat of omdat er een waterleiding is gesprongen
  4. Als de partner bevalt (dit valt onder ander kort verzuimverlof)
  5. Als aangifte gedaan moet worden van aangifte van de geboorte van een eigen kind (valt ook onder ander kort verzuimverlof).

Hoe lang kan calamiteitenverlof worden opgenomen?

De lengte van het verlof is afhankelijk van wat er moet gebeuren. In sommige gevallen zullen een paar uur voldoende zijn, in andere gevallen zelfs een paar dagen. Voor ziekte van thuiswonenden kinderen, een partner of een ouder is de regel dat voor de eerste dag calamiteitenverlof opgenomen kan worden. Voor de tweede dag moet kortdurend zorgverlof worden opgenomen. Dit kan overigens alleen als de persoon in kwestie de enige is die op dat moment de zieke kan verzorgen en er niemand anders is die deze taak op zich kan nemen.

Aanvragen calamiteitenverlof

Bij een calamiteit moet een werknemerdirect zijn of haar werk inschakelen. Het is dan goed om aan te geven hoe lang iemand denkt niet te kunnen komen. Soms zijn er situaties waarbij het werk wel het laatste is waar iemand aan denkt (plotseling overlijden of een bevalling). De persoon in kwestie kan dan ook achteraf uw baas laten weten wat er aan de hand is, maar het is natuurlijk altijd beter om direct te laten weten wat er precies aan de hand is.

Loon doorbetaald bij calamiteitenverlof

Regel is dat loon wordt doorbetaald bij calamiteitenverlof. Overigens kan in een cao ook iets anders zijn afgesproken. Check dit voor alle zekerheid.

Calamiteitenverlof inruilen voor vakantiedagen

Sommige werkgevers hebben in hun regels opgenomen dat calamiteitenverlof wordt gegeven, maar dat daarvoor vakantiedagen moeten worden ingeleverd. De werkgever is de enige die daar toestemming voor kan geven, dus wilt u dat niet, dan hoeft dit niet. In een cao kan wel zijn opgenomen dat vakantiedagen worden gebruikt als verlofcompensatie. Dit mag echter alleen bij extra vakantiedagen. Daarvoor in aanmerking komen daarom alleen extra (bovenwettelijke) vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen van het voorgaande jaar. Een werkgever kan dus geen vakantiedagen inleveren waar hij jaarlijks minimaal recht op heeft. Wettelijk is vastgelegd dat altijd 4 keer het aantal vakantiedagen moet worden gegeven van het aantal dagen dat iemand in de week werkt. Iemand met een volledige werkweek heeft dus recht op 4 x 5 dagen = 20 dagen in het jaar. Iemand die 4 dagen werkt heeft recht op 16 dagen in het jaar.

Weigeren calamiteitenverlof

Een baas mag calamiteitenverlof niet weigeren, als zich situaties voordoen zoals hierboven beschreven. Hij mag u achteraf wel vragen of u kunt bewijzen dat de situatie was zoals u hem heeft geschetst.
© 2009 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is calamiteitenverlof?In sommige gevallen hebt u recht op calamiteitenverlof. Het gaat om situaties waarbij u plotseling verlof moet opnemen i…
Vakantiedagen, calamiteiten- of zorgverlofEr zijn allerlei omstandigheden in de privésfeer te bedenken waardoor het voor u tijdelijk niet mogelijk is op uw werk t…
De Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenDe Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenPiekeren is menselijk en vaak zie je ‘beren op je pad’. Of ben je nog grenzeloos vol vertrouwen en voel je je nog veilig…
De verschillende manieren van bevallenDe verschillende manieren van bevallenVroeger keek men er even hard naar uit, naar dat kleine warme hummeltje. Toen had men de keuze niet, hoe men wou bevalle…

Een huis kopen in FrankrijkEen huis kopen in FrankrijkVoor Nederlanders is Frankrijk de ideale bestemming om een tweede huis te kopen. Er is immers genoeg keuze en voor ieder…
Tips voor trouwen voor weinig geldNu er een duidelijke trend zichtbaar is richting meer traditionele normen en waarden, kiezen mensen weer massaal voor he…
Bronnen en referenties
  • AD Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Reacties

Ruud, 19-07-2016
Goedemiddag,

Als ik 's morgens met een kapotte accu van mijn auto sta, en daardoor niet op tijd op mijn werk kan zijn (wachten op de ANWB, gevolgd door het laten plaatsen van een nieuwe accu zodat ik weer kan rijden) heb ik dan recht op calamiteitenverlof? Er wordt alleen gesproken op alle sites over het plots springen van een waterleiding, maar ik kan geen andere voorbeelden vinden.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 20-07-2016
Dat lijkt me wel een calamiteit. Het is onverwacht. Maar je baas kan je natuurlijk vragen of je niet een auto had kunnen lenen van iemand. Of het openbaar had kunnen nemen.

Jess, 10-02-2016
Mijn dochter van 16 jaar nog thuiswonend gaat binnenkort bevallen. Kan ik indien nodig de bevallingsdag vrijnemen als een calamiteitenverlof? zo ja, voor hoeveel dagen heb ik hier eventueel recht op?

Alvast hartelijk bedankt.
Groetjes,
Jessica Reactie infoteur, 20-06-2016
Het is natuurlijk in feite altijd voor een calamiteit, dus een onvoorziene situatie is het niet. De overheid schrijft echter het volgende:
Recht op calamiteitenverlof bij acute noodsituaties

Een werknemer heeft recht op calamiteitenverlof bij ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’. Het gaat dan om acute noodsituaties, waarbij de werknemer direct actie moet ondernemen. Denk aan een inbraak in de woning van de werknemer of een ongeluk van een naaste, waardoor de werknemer meteen naar het ziekenhuis moet.
Daarnaast heeft een werknemer recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. Hieronder vallen in elk geval de volgende situaties:

de bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende;
het overlijden en de lijkbezorging van een huisgenoot of bloed- en aanverwant in de rechte lijn en de tweede graad van de zijlijn, denk aan een ouder of broer;
spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt zowel voor de werknemer zelf, als voor de begeleiding van een partner, ouder of kind.
noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een partner, ouder of kind. Na de eerste ziektedag kan de werknemer voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof opnemen.
Je zou kunnen zeggen dat het noodzakelijke verzorging is op de eerste ziektedag van je kind. He is weliswaar niet helemaal ziekte, maar mogelijk dat het bedrijf daar akkoord mee gaat.

Amira, 06-01-2012
Een dag voordat ik moest weekend kreeg mijn nichtje een ongeluk en moest ze naar het ziekenhuis. Ik stond op het punt om naar huis te gaan. Zij wonen in brabant en ik in flevoland

Door deze gebeurtenis kon ik dus niet weg, we hebben de hele avond in het ziekenhuis doorgebracht. Ik was te moe en emotioneel om nog naar huis te gaan of uberhaupt werken.

Ik Heb mijn werkgever ingelicht en doorgegeven dat ik niet kan werken.

Valt dit onder calamiteitenverlof? Reactie infoteur, 06-01-2012
Nee u heeft dan geen recht op calamiteitenverlof, omdat het om een nichtje gaat en niet een broer of zuster, echtgenoot of kinderen. Lees hieronder:

Bij kort verlof wordt het loon doorbetaald in de volgende omstandigheden:
•Verlof door zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals bevalling van de partner (geboorte zoon/dochter), begrafenis van een overleden huisgenoot of een direct familielid of door huwelijk / trouwen of ondertrouw van de medewerker zelf of zijn kinderen (art 4:1 WAZ). Onder een direct familielid wordt verstaan een bloed- of aanverwante in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn. Het gaat in de rechte lijn om de eigen, erkende of geadopteerde kinderen en kleinkinderen, ouders, grootouders en overgrootouders, alsmede om de schoonouders, en mogelijk ook om de kinderen van de huidige partner uit andere relaties. Daarnaast gaat het in de zijlijn om broers en zusters, de echtgenoot of geregistreerde partners van dezen.
•Bij verlof voor zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt ook gedacht aan noodsituaties, zoals brand, inbraak, gesprongen waterleiding, als ook de opvang van een kind dat plotseling ziek is geworden. Dit calamiteitenverlof duurt kort, want het ziet slechts op de treffen van (tijdelijke) noodzakelijke maatregelen. Daardoor zal dit verlof vrijwel nooit langer duren dan een dag (art 4:1 WAZ). Onder deze zeer persoonlijke omstandigheden valt doorgaans niet het bezoek aan een (tand)arts of verloskundige.
•Door het nakomen van een wettelijke verplichting voor zover het plaatsvindt binnen een redelijke tijd. De omstandigheden zijn dusdanig dat het nakomen van deze verplichting niet kan plaatsvinden gedurende de vrije tijd van de medewerker, terwijl de medewerker voor het nakomen van zijn verplichting geen vergoeding krijgt. Naast het uitoefenen van het actief kiesrecht, doet deze omstandigheid zich niet snel voor of is deze van weinig betekenis (art 4:1 WAZ)
•Verlof doordat de werknemer als lid van (een commissie van) de ondernemingsraad werkzaam is, tenzij vergaderingen of andere bezigheden plaatsvinden buiten de werktijden van de onderneming of tenzij de andere bezigheden het aantal daarvoor vastgestelde uren overschrijden (art 17 en 18 WOR) (5.1.). Deze vorm van verlof wijkt af, aangezien dit verlof zich regelmatig zal voordoen. De andere vormen van kort verlof doen zich doorgaans bij uitzondering voor.

In andere omstandigheden wordt in beginsel geen loon doorbetaald:
•Als een medewerker met een werkgever verlof overeenkomt, hangt het van de onderlinge afspraken af of er dan loon doorbetaald wordt. In dergelijke omstandigheden wordt er mogelijk voor gekozen om vakantie- (4.2.2.) of ATV-dagen (7.) op te nemen, of wordt er mogelijk van een verlofregeling gebruik gemaakt (2.4.7.).
•Een medewerker die door omstandigheden niet (op tijd) op het werk kan komen, verricht geen arbeid en krijgt ook geen loon. Denk aan medewerkers die door treinstakingen niet kunnen werken of die aan het einde van een vakantie hun vliegtuig gemist hebben. Een dergelijke afwezigheid, dient niet eens als verlof gezien te worden. Het hangt van de omstandigheden af of de afwezigheid de medewerker toegerekend kan worden. De afwezigheid kan bij uitzondering dusdanig ernstig zijn, dat ontslag op staande voet mogelijk is (3.4.2.).

Dorien de Graaf, 29-09-2010
Ik moet binnenkort als getuige voor de rechtbank verschijnen en ben dit verplicht, als ik dit niet doe ben ik strafbaar. Mag mijn werkgever hiervoor een vrije dag inhouden. Ik heb gehoord dat niet mag omdat dit valt onder het calamiteitenverlof. Ik heb immers geen keus.

Graag zie ik uw antwoord tegemoet!

Dorien de Graaf-Denkers Reactie infoteur, 01-10-2010
Voor de rechtbank moeten verschijnen is geen calamiteit. En zijn ten slotte geen onverwachte gebeurtenissen die er voor zorgen dat iemand plotseling niet naar zijn werk kan. Hoewel u uw werkgever kunt vragen, is het hoogst onwaarschijnlijk dat hij hiervoor calamiteitenverlof geeft. Wellicht is er wel een andere regeling die hierin voorziet, maar dat zou u het best even kunnen navragen bij de afdeling HR of er de CAO (als die geldt binnen uw bedrijfstak) er op naslaan.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 30-10-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.